Popis projektu

Hlavným cieľom projektu „Financovanie prevádzkových nákladov MAS Slanské vrchy - Topľa“ je zabezpečenie efektívneho chodu MAS, ktorý je nevyhnutnou podmienkou implementácie schválenej stratégie miestneho rozvoja CLLD. Očakávanými výsledkami projektu a definovanými oprávnenými aktivitami je projekt v súlade s programovou stratégiou IROP, špecifickým cieľom 5.1.1 IROP, nakoľko hlavné aktivity projektu zahŕňajú financovanie vybavenia kancelárie MAS, personálnych a administratívnych nákladov MAS v jej začínajúcom pôsobení v území MAS Slanské vrchy - Topľa. Zabezpečenie dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS formou podpôr IROP má zabezpečiť dosiahnutie nasledujúceho výsledku: Efektívny chod MAS, propagácia a implementácia stratégie CLLD MAS Slanské vrchy - Topľa vrátane zabezpečenia správnej realizácie všetkých plánovaných opatrení predmetnej stratégie. Merateľným ukazovateľom projektu je počet podporených MAS s cieľovou hodnotou 1.

Viac
Subjekt
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Miesta realizácie
Babie, Bystré, Čierne nad Topľou, Detrík, Ďurďoš, Hanušovce nad Topľou, Hermanovce nad Topľou, Hlinné, Jastrabie nad Topľou, Matiaška, Medzianky, Merník, Michalok, Pavlovce, Petkovce, Petrovce, Prosačov, Radvanovce, Remeniny, Rudlov, Ruská Voľa, Skrabské, Soľ, Vavrinec, Vlača, Vyšný Žipov, Zámutov, Zlatník
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2018 - 01.10.2019
Celková suma
146,300 €
Vlastné zdroje
7,315 €
Vyčerpané z projektu
118,150 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie prevádzkových nákladov MAS…
Typ
Financovanie prevád…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
15.01.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
15.01.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených MAS
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.06.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Prenájom priestorov apríl

Nájom priestorov február

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
22.05.2018
Názov

Prenájom priestorov marec

Nájom priestorov marec

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
22.05.2018
Názov

Prenájom priestorov február

Nájom priestorov apríl

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
22.05.2018
Názov

Mzda projektový manažér

Mzdová listina za apríl 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Mzda finančný manažér

Mzdová listina za apríl 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
1,352 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Mzda administratívny pracovník

Mzdová listina za apríl 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Dohoda finančný manažér

Mzdová listina za apríl 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Dohoda administratívny pracovník

Mzdová listina za apríl 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Paušálne výdavky 01-04/18

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
1,730 €
Realizácia
18.05.2018
Názov

Mzda projektový manažér

Mzdová listina za marec 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

Mzda finančný manažér

Mzdová listina za marec 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
1,352 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

Dohoda finančný manažér

Mzdová listina za marec 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

Dohoda administratívny pracovník

Mzdová listina za marec 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

Mzda administratívny pracovník

Mzdová listina za marec 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

Mzda projektový manažér

Mzdová listina za február 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
15.03.2018
Názov

Dohoda projektový manažér

Mzdový list za január 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
801 €
Schválené na preplatenie
801 €
Realizácia
01.03.2018
Názov

Cestovné náklady február - máj 2018

Cestovné výdavky

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
754 €
Realizácia
31.05.2018
Názov

Mzda administratívny pracovník

Mzdová listina máj 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

Dohoda ekonomický manažér

Mzdová listina máj 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

Dohoda administratívny pracovník

Mzdová listina máj 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

Mzda projektový manažér

Mzdová listina máj 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

Mzda ekonomický manažér

Mzdová listina máj 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
1,352 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

Mzda administratívny pracovník

Mzdová listina júl 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Dohoda ekonomický manažér

Mzdová listina júl 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Dohoda administratívny pracovník

Mzdová listina júl 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Mzda ekonomický manažér

Mzdová listina júl 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
1,352 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Mzda projektový manažér

Mzdová listina júl 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Prenájom priestorov máj

Nájom priestorov máj

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

Prenájom priestorov júl

Nájom priestorov júl

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Dohoda ekonomický manažér

Mzdová listina jún 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Mzda ekonomický manažér

Mzdová listina jún 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
1,352 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Mzda administratívny pracovník

Mzdová listina jún 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Dohoda administratívny pracovník

Mzdová listina jún 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Mzda projektový manažér

Mzdová listina jún 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Paušálne výdavky 05-07/18

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,019 €
Schválené na preplatenie
2,019 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Prenájom priestorov jún

Nájom priestorov jún

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

Paušálne výdavky 08-10/2018

Paušálne výdavky 08-10/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,019 €
Schválené na preplatenie
2,019 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Cestovné náhrady 06-10/2018

Cestovné náhrady jún - október 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
1,025 €
Realizácia
31.10.2018
Názov

Faktúra za prenájom NP

Faktúra za prenájom NP

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
17.09.2018
Názov

Faktúra za prenájom NP

Faktúra za prenájom NP

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
17.10.2018
Názov

Faktúra za prenájom NP

Faktúra za prenájom NP

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

Dohoda administratívny pracovník

Mzdová listina august 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Dohoda finančný manažér

Mzdová listina august 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Mzda administratívny pracovník

Mzdová listina august 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Mzda finančný manažér

Mzdová listina august 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
1,352 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Mzda projektový manažér

Mzdová listina august 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Dododa administratívny pracovník

Mzdová listina september 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Dohoda finančný manažér

Mzdová listina september 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Mzda administratívny pracovník

Mzdová listina september 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Mzda finančný manažér

Mzdová listina september 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
1,352 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Mzda projektový manažér

Mzdová listina september 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Mzda finančný manažér

Mzdová listina október 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
1,352 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Mzda projektový manažér

Mzdová listina október 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Dohoda administratívny pracovník

Mzdová listina október 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Dohoda finančný manažér

Mzdová listina október 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Mzda administratívny pracovník

Mzdová listina október 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Paušálne výdavky 12/2018

Paušálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
673 €
Realizácia
28.01.2019
Názov

Faktúra za prenájom NP

Faktúra za prenájom NP

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Mzda administratívny pracovník

Mzdová listina 12/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Mzda finančný manažér

Mzdová listina 12/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
1,352 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Mzda projektový manažér

Mzdová listina 12/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Dohoda finančný manažér

Mzdová listina 12/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Dohoda administratívny pracovník

Mzdová listina 12/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Cestovné náhrady 11-12/2018

Cestovné náhrady 11-12/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Faktúra za prenájom NP 12/2018

Faktúra za prenájom NP

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
15.01.2019
Názov

Dohoda administratívny pracovník

Mzdová listina november 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Dohoda ekonomický manažér

Mzdová listina november 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Mzda administratívny pracovník

Mzdová listina november 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Mzda ekonomický manažér

Mzdová listina november 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
1,352 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Mzda projektový manažér

Mzdová listina november 2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Paušálne výdavky 11/2018

Paušálne výdavky 11/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
673 €
Realizácia
28.01.2019
Názov

Cestovné náhrady január - apríl 2019

Cestovné náhrady január - apríl 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
241 €
Realizácia
20.05.2019
Názov

Faktúra za prenájom NP 02/2019

Faktúra za prenájom NP

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Faktúra za prenájom NP 03/2019

Faktúra za prenájom NP

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Faktúra za prenájom NP 04/2019

Faktúra za prenájom NP

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Mzda projektový manažér

Mzdová listina apríl 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Mzda ekonomický manažér

Mzdová listina apríl 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
1,352 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Mzda administratívny pracovník

Mzdová listina apríl 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Dohoda ekonomický manažér

Mzdová listina apríl 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Dohoda administratívny pracovník

Mzdová listina apríl 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

Paušálne výdavky 01-04/2019

Paušálne výdavky 01-04/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,692 €
Schválené na preplatenie
2,692 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

Faktúra za prenájom NP 01/2019

Faktúra za prenájom NP

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Mzda projektový manažér

Mzdová listina marec 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Mzda ekonomický manažér

Mzdová listina marec 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
1,352 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Mzda administratívny pracovník

Mzdová listina marec 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Dohoda ekonomický manažér

Mzdová listina marec 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Dohoda administratívny pracovník

Mzdová listina marec 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Dohoda administratívny pracovník

Mzdová listina február 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

Mzda projektový manažér

Mzdová listina február 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

Mzda ekonomický manažér

Mzdová listina február 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
1,352 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

Mzda administratívny pracovník

Mzdová listina február 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

Dohoda ekonomický manažér

Mzdová listina február 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

Dohoda administratívny pracovník

Mzdová listina január 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Mzda projektový manažér

Mzdová listina január 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Mzda ekonomický manažér

Mzdová listina január 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
1,352 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Mzda administratívny pracovník

Mzdová listina január 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Dohoda ekonomický manažér

Mzdová listina január 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Mzda ekonomický manažér

Mzdová listina máj 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
1,352 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Dohoda ekonomický manažér

Mzdová listina máj 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Mzda projektový manažér

Mzdová listina máj 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Mzda administratívny pracovník

Mzdová listina máj 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Dohoda administratívny pracovník

Mzdová listina máj 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Dohoda ekonomický manažér

Mzdová listina jún 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Mzda ekonomický manažér

Mzdová listina jún 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
1,352 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Mzda projektový manažér

Mzdová listina jún 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Mzda administratívny pracovník

Mzdová listina jún 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Dohoda administratívny pracovník

Mzdová listina jún 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Faktúra za prenájom NP 09/2019

Faktúra za prenájom NP

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
01.10.2019
Názov

Paušálne výdavky máj - september 2019

Paušálne výdavky 05-09/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
3,365 €
Schválené na preplatenie
3,365 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za prenájom NP 08/2019

Faktúra za prenájom NP

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

Mzda ekonomický manažér

Mzdová listina august 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
1,352 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Dohoda ekonomický manažér

Mzdová listina august 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Dohoda administratívny pracovník

Mzdová listina august 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Mzda administratívny pracovník

Mzdová listina august 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Mzda projektový manažér

Mzdová listina august 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Dohoda administratívny pracovník

Mzdová listina september 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
01.10.2019
Názov

Mzda administratívny pracovník

Mzdová listina september 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
01.10.2019
Názov

Mzda projektový manažér

Mzdová listina september 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
01.10.2019
Názov

Mzda ekonomický manažér

Mzdová listina september 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
1,352 €
Realizácia
01.10.2019
Názov

Dohoda ekonomický manažér

Mzdová listina september 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
01.10.2019
Názov

Mzda ekonomický manažér

Mzdová listina júl 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
1,352 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Dohoda administratívny pracovník

Mzdová listina júl 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Mzda administratívny pracovník

Mzdová listina júl 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Mzda projektový manažér

Mzdová listina júl 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Dohoda ekonomický manažér

Mzdová listina júl 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Faktúra za prenájom NP 05/2019

Faktúra za prenájom NP

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Faktúra za prenájom NP 06/2019

Faktúra za prenájom NP

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

Faktúra za prenájom NP 07/2019

Faktúra za prenájom NP

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
13.08.2019
Názov

Cestovné náhrady máj - september 2019

Cestovné náhrady máj - september 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
15.10.2019
Názov

Dohoda administratívny pracovník

Mzdová listina október 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

Dohoda ekonomický manažér

Mzdová listina október 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

Mzda administratívny pracovník

Mzdová listina október 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

Mzda ekonomický manažér

Mzdová listina október 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

Mzda projektový manažér

Mzdová listina október 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

Cestovné náhrady október 2019

Cestovné náhrady október 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2019
Názov

Faktúra za prenájom NP 10/2019

Faktúra za prenájom NP

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

Paušálne výdavky 10/2019

Paušálne výdavky 10/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Antivírový program

Faktúra IKT

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2020
Názov

Softvér

Faktúra IKT

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2020
Názov

Multifunkčné kopírovacie zariadenie

Faktúra IKT

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2020
Názov

Notebook

Faktúra IKT

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2020
Názov

Klávesnica + myš

Faktúra IKT

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2020
Názov

Monitor

Faktúra IKT

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2020
Názov

Antivírový program

Faktúra IKT

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
216 €
Realizácia
-
Názov

Softvér

Faktúra IKT

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
-
Názov

Multifunkčné kopírovacie zariadenie

Faktúra IKT

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,830 €
Schválené na preplatenie
1,830 €
Realizácia
-
Názov

Notebook

Faktúra IKT

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
-
Názov

Klávesnica + myš

Faktúra IKT

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
-
Názov

Monitor

Faktúra IKT

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
-
Názov

Konferenčná stolička

faktúra

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

Pracovný stôl jednostranný

faktúra

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
375 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

Pracovná stolička

faktúra

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

Zasadací stôl

faktúra

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
375 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

Poličková zostava

faktúra

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
375 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

Skriňa dvojdverová

faktúra

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
750 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

koberec

faktúra

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
335 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

Sedacia súprava rohová s 2 kreslami a konferenčným stolíkom

faktúra

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
24.09.2018
Názov IČO
Názov
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
IČO
42344344
Názov
Davin s.r.o
IČO
47588349
Názov
Agrodružstvo v Soli
IČO
36504459
Názov
Next Team, s.r.o.
IČO
36487104
Názov
DAVIN s.r.o.
IČO
47588349
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.