Popis projektu

Externé vplyvy v podobe napr. neustále sa meniacej a dopĺňajúcej metodike MAS žiadateľ nemôže ovplyvniť ani zmeniť, zostáva už len veriť, že všetko bude pripravené načas. Zároveň MAS verí, že RO dodrží tzv. prihliadnutie na objektívne príčiny, ktoré môžu nastať v implementácii stratégie a ktoré MAS nemôže ovplyvniť.

Hoci sa zlyhanie ľudského faktoru nedá vylúčiť, kvalifikačné a odborné predpoklady vybraných zamestnancov by mali eliminovať aj toto riziko. Ďalšou elimináciu rizika omeškania realizácie predstavuje prvotný cieľ MAS-ky zabezpečiť plynulú realizáciu projektu. Časový harmonogram realizácie jednotlivých aktivít bol stanovený s dostatočnou časovou rezervou, pričom boli zohľadnené rôzne faktory – dĺžka konania o žiadosti, dĺžka prípravy podpisu zmluvy o NFP a pod. Kontrolné mechanizmy stanov MAS taktiež zabezpečujú elimináciu uvedeného rizika.

Viac
Subjekt
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Miesta realizácie
Sabinov, Šarišské Michaľany, Šarišské Sokolovce, Jakubovany, Uzovce, Hubošovce, Ratvaj, Ražňany, Červená Voda, Jakovany, Ľutina, Olejníkov, Bodovce, Drienica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2017 - 01.10.2019
Celková suma
145,418 €
Vlastné zdroje
7,271 €
Vyčerpané z projektu
95,552 €
Nezrovnalosti
1,158 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
chod MAS
Typ
Financovanie prevád…
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
06.12.2017
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
06.12.2017
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených MAS
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.12.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

PC zostava (monitor LCD Philips 223S5)

faktúra

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
395 €
Realizácia
06.09.2018
Názov

PC zostava (počítač HP 280)

faktúra

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
467 €
Realizácia
06.09.2018
Názov

antivírový program (antivirus ESET NOD 2r.)

faktúra

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
216 €
Realizácia
06.09.2018
Názov

softvér (KROS Omega)

faktúra

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
06.09.2018
Názov

softvér (MS Office H+B 2016)

faktúra

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
715 €
Realizácia
06.09.2018
Názov

multif. kopírovacie zariadenie (Minolta C224)

faktúra

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
1,920 €
Realizácia
06.09.2018
Názov

PC zostava (klávesnica + myš Logitech MK220)

faktúra

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
06.09.2018
Názov

notebook (HP 15)

faktúra

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
954 €
Realizácia
06.09.2018
Názov

PC zostava (počítač HP 280)

faktúra

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
467 €
Realizácia
-
Názov

antivírový program (antivirus ESET NOD 2r.)

faktúra

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
216 €
Realizácia
-
Názov

softvér (KROS Omega)

faktúra

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
-
Názov

notebook (HP 15)

faktúra

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
954 €
Realizácia
-
Názov

multif. kopírovacie zariadenie (Minolta C224)

faktúra

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
1,920 €
Realizácia
-
Názov

PC zostava (klávesnica + myš Logitech MK220)

faktúra

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
-
Názov

softvér (MS Office H+B 2016)

faktúra

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
715 €
Realizácia
-
Názov

PC zostava (monitor LCD Philips 223S5)

faktúra

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
395 €
Realizácia
-
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 12/2017

výplatné pásky 12_2017

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
23.01.2018
Názov

projektový manažér (dohoda) 12/2017

výplatné pásky 12_2017

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
433 €
Realizácia
23.01.2018
Názov

projektový manažér (dohoda) 01/2018

výplatné pásky 01/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
433 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 01/2018

výplatné pásky 01/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 01/2018

výplatné pásky 01/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

projektový manažér (zmluva) 02/2018

výplatné pásky 02/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

ekonomický manažér (zmluva) 02/2018

výplatné pásky 02/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
608 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 02/2018

výplatné pásky 02/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
23.03.2018
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 03/2018

výplatné pásky 03/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
473 €
Schválené na preplatenie
473 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

ekonomický manažér (zmluva) 03/2018

výplatné pásky 03/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
947 €
Schválené na preplatenie
947 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 03/2018

výplatné pásky 03/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 04/2018

výplatné pásky 04/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

projektový manažér (zmluva) 04/2018

výplatné pásky 04/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
1,893 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 04/2018

výplatné pásky 04/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

paušálna sadzba na nepriame výdavky 12/2017-04/2018

výpočet paušálnej sadzby

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,270 €
Schválené na preplatenie
1,270 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

poličková zostava (regál 3 ks)

poličková zostava (regály)

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2018
Názov

nájom priestorov 04/2018

nájom 04/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2018
Názov

nájom priestorov 4/2018

nájom 04/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2018
Názov

príležitostný prenájom 02/2018

prenájom rokovacej miestnosti 02/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2018
Názov

nájom priestorov 03/2018

nájom 03/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2018
Názov

nájom priestorov 03/2018

nájom 03/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2018
Názov

príležitostný prenájom 01/2018

prenájom rokovacej miestnosti 01/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2018
Názov

nájom priestorov 02/2018

nájom 02/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2018
Názov

nájom priestorov 02/2018

nájom 02/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2018
Názov

nájom priestorov 01/2018

nájom 01/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2018
Názov

nájom priestorov 01/2018

nájom 01/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2018
Názov

skriňa

skriňa kovová kancelárska

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2018
Názov

nájom priestorov 12/2017

nájom 12/2017

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2018
Názov

nájom priestorov 12/2017

nájom 12/2017

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2018
Názov

prenájom rokovacej miestnosti 02/2018

nájom rokovacej miestnosti 2/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2018
Názov

nájom priestorov 04/2018

nájom priestorov 04/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
05.06.2018
Názov

nájom priestorov 12/2017

nájom priestorov 12/2017

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
293 €
Realizácia
16.01.2018
Názov

nájom priestorov 01/2018

nájom priestorov 01/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
22.01.2018
Názov

nájom priestorov 02/2018

nájom priestorov 02/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

prenájom rokovacej miestnosti 01/2018

nájom rokovacej miestnosti 01/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2018
Názov

nájom priestorov 03/2018

nájom priestorov 03/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
14.03.2018
Názov

skriňa kovová

skriňa kovová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
254 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

nájom priestorov 05/2018

nájom priestorov 05/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
03.05.2018
Názov

policová zostava (regál 3 ks)

poličková zostava (regál) 3 ks

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
16.05.2018
Názov

nájom priestorov 06/2018

nájom priestorov 06/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
04.06.2018
Názov

nájom priestorov 07/2018

nájom priestorov 07/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

projektový manažér (zmluva) 06/2018

výplatné pásky 06/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
1,893 €
Realizácia
25.07.2018
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 06/2018

výplatné pásky 06/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
25.07.2018
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 06/2018

výplatné pásky 06/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
25.07.2018
Názov

paušálna sadzba na nepriame výdavky 05-06/2018

paušálne výdavky 05-06_2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
950 €
Schválené na preplatenie
950 €
Realizácia
15.08.2018
Názov

cestovné výdavky Štefančíková 04/2018

cestovné výdavky Štefančíková 04/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
29.06.2018
Názov

cestovné výdavky Osifová 05/2018

cestovné výdavky (manažér) 05/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
31.07.2018
Názov

cestovné výdavky Osifová 04/2018

cestovné výdavky (manažér) 04/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
140 €
Realizácia
29.06.2018
Názov

cestovné výdavky Osifová 03/2018

cestovné výdavky (manažér ) 03/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
29.06.2018
Názov

cestovné výdavky Štefančíková 05/2018

cestovné výdavky (admin.pracovník) 05/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
31.07.2018
Názov

cestovné výdavky Štefančíková 03/2018

cestovné výdavky (admin.pracovník) 03/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
29.06.2018
Názov

cestovné výdavky Štefančíková 02/2018

cestovné výdavky (admin.pracovník) 02/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
29.06.2018
Názov

cestovné výdavky Osifová 02/2018

cestovné výdavky (manažér) 02/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
29.06.2018
Názov

projektový manažér (zmluva) 05/2018

výplatné pásky 05/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,896 €
Schválené na preplatenie
1,896 €
Realizácia
25.06.2018
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 05/2018

výplatné pásky 05/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
25.06.2018
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 05/2018

výplatné pásky 05/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
25.06.2018
Názov

cestovné výdavky Štefančíková 07/2018

cestovné výdavky (admin.pracovník) 07/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

cestovné výdavky Osifová 08/2018

cestovné výdavky (manažér) 08/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

nájom kancelárie 08/2018

nájom kancelárskych priestorov 08/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
13.08.2018
Názov

cestovné výdavky Osifová 07/2018

cestovné výdavky (manažér) 07/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

cestovné výdavky Osifová 06/2018

cestovné výdavky (manažér) 06/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

projektový manažér (zmluva) 07/2018

výplatné pásky 07/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,897 €
Schválené na preplatenie
1,897 €
Realizácia
13.08.2018
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 07/2018

výplatné pásky 07/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
13.08.2018
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 07/2018

výplatné pásky 07/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
947 €
Schválené na preplatenie
947 €
Realizácia
13.08.2018
Názov

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 07-08/2018

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 07-08/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
954 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

nájom kancelárskych priestorov 09/2018

nájom kancelárskych priestorov 09/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

cestovné výdavky Štefančíková 08/2018

cestovné výdavky (admin.pracovník) 08/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

cestovné výdavky Štefančíková 06/2018

cestovné výdavky (admin.pracovník) 06/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

projektový manažér (zmluva) 08/2018

výplatné pásky 08/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,913 €
Schválené na preplatenie
1,913 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 08/2018

výplatné pásky 08/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 08/2018

výplatné pásky 08/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
951 €
Schválené na preplatenie
951 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

cestovné výdavky 05/2018 (doúčtovanie)

doúčtovanie cestovných výdavkov 05/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
30.09.2018
Názov

paušálne výdavky 09-11/2018

paušálna platba z priamych mzdových výdavkov 09-11/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,652 €
Schválené na preplatenie
1,652 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 11/2018

mzdy 11/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
950 €
Schválené na preplatenie
950 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

projektový manažér (zmluva) 11/2018

mzdy 11/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,896 €
Schválené na preplatenie
1,896 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 11/2018

mzdy 11/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

ekonomický manažér (zmluva) 11/2018

mzdy 11/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
541 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

ekonomický manažér (zmluva) 11/2018

mzdy 11/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
591 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

nájom kancelárskych priestorov 12/2018

nájom kancelárskych priestorov 12/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

nájom kancelárskych priestorov 11/2018

nájom kancelárskych priestorov 11/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

cestovné výdavky Osifová 10/2018

cestovné výdavky 10/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

cestovné výdavky Osifová 11,12/2018

cestovné výdavky 11,12/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

projektový manažér (zmluva) 10/2018

mzdy 10/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,902 €
Schválené na preplatenie
1,902 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 10/2018

mzdy 10/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
961 €
Schválené na preplatenie
961 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

ekonomický manažér (zmluva) 10/2018

mzdy 10/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

ekonomický manažér (zmluva) 10/2018

mzdy 10/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 10/2018

mzdy 10/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

cestovné výdavky Štefančíková 09/2018

cestovné výdavky 09/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
31.10.2018
Názov

cestovné výdavky Štefančíková 11,12/2018

cestovné výdavky 11,12/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 09/2018

mzdy 09/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 09/2018

mzdy 09/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
939 €
Schválené na preplatenie
939 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

projektový manažér (zmluva) 09/2018

mzdy 09/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,885 €
Schválené na preplatenie
1,885 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

cestovné výdavky Filičková 10/2018

cestovné výdavky 10/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

cestovné výdavky Osifová 09/2018

cestovné výdavky 09/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
31.10.2018
Názov

nájom kancelárskych priestorov 10/2018

nájom kancelárskych priestorov 10/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

cestovné výdavky Štefančíková 10/2018

cestovné výdavky 10/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

cestovné výdavky 02/2019

cestovné výdavky 02/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

cestovné výdavky 02/2019

cestovné výdavky 02/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

cestovné výdavky 01/2019

cestovné výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
14.02.2019
Názov

cestovné výdavky 01/2019

cestovné výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
14.02.2019
Názov

nájom kancelárskych priestorov 03/2019

nájom kancelárskych priestorov 03/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

nájom kancelárskych priestorov 02/2019

nájom kancelárskych priestorov 02/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

nájom kancelárskych priestorov 01/2019

nájom kancelárskych priestorov 01/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

projektový manažér (zmluva) 02/2019

mzdy 02/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,839 €
Schválené na preplatenie
1,839 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 02/2019

mzdy 02/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 02/2019

mzdy 02/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
937 €
Schválené na preplatenie
937 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 12/2018-02/2019

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 12/2018-02/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,439 €
Schválené na preplatenie
1,439 €
Realizácia
28.02.2019
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 01/2019

mzdy 01/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 01/2019

mzdy 01/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

projektový manažér (zmluva) 01/2019

mzdy 01/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
1,893 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 12/2018

mzdy 12/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
939 €
Schválené na preplatenie
939 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

projektový manažér (zmluva) 12/2018

mzdy 12/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,529 €
Schválené na preplatenie
1,529 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 12/2018

mzdy 12/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

ekonomický manažér (zmluva) 12/2018

mzdy 12/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
537 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

cestovné výdavky 03/2019

cestovné výdavky 03/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

cestovné výdavky 04/2019

cestovné výdavky 04/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

cestovné výdavky 05/2019

cestovné výdavky 05/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 03/2019

mzdy 03/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

projektový manažér (zmluva) 03/2019

mzdy 03/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,875 €
Schválené na preplatenie
1,875 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 03/2019

mzdy 03/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 04/2019

mzdy 04/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
29.05.2019
Názov

projektový manažér (zmluva) 04/2019

mzdy 04/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
1,893 €
Realizácia
29.05.2019
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 04/2019

mzdy 04/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
29.05.2019
Názov

cestovné výdavky 03/2019

cestovné výdavky 03/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

cestovné výdavky 04/2019

cestovné výdavky 04/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

cestovné výdavky 05/2019

cestovné výdavky 05/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

prenájom kancelárskych priestorov 04/2019

nájom kancelárskych priestorov 04/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
04.04.2019
Názov

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 03/2019-06/2019

paušál 03-06/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,870 €
Schválené na preplatenie
1,870 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 05/2019

mzdy 05/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

projektový manažér (zmluva) 05/2019

mzdy 05/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
1,893 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 05/2019

mzdy 05/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 06/2019

mzdy 06/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
02.07.2019
Názov

projektový manažér (zmluva) 06/2019

mzdy 06/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
1,893 €
Realizácia
02.07.2019
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 06/2019

mzdy 06/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
940 €
Realizácia
02.07.2019
Názov

prenájom kancelárskych priestorov 5/2019

prenájom kancelárskych priestorov 05/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
29.05.2019
Názov

prenájom kancelárskych priestorov 06/2019

prenájom kancelárskych priestorov 06/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

ekonomický manažér(dohoda) 07/2019

mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

projektový manažér (zmluva)07/2019

mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
1,893 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

administratívny pracovník (zmluva)07/2019

mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 08/2019

mzdy 08/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 08/2019

mzdy 08/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

projektový manažér(zmluva) 08/2019

mzdy 08/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
1,893 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

ekonomický manažér (zmluva) 08/2019

mzdy 08/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
676 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

paušál 07-09/2019

paušál 07-09/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
1,622 €
Realizácia
04.10.2019
Názov

prenájom kancelárskych priestorov 07/2019

prenájom kancelárskych priestorov 07/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov 08/2019

Prenájom kancelárskych priestorov 08/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 09/2019

mzdy 09/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
938 €
Schválené na preplatenie
938 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 09/2019

mzdy 09/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

ekonomický manažér (zmluva) 09/2019

mzdy 09/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
669 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

projektový manažér 09/2019

mzdy 09/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,875 €
Schválené na preplatenie
1,875 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

cestovné výdavky za 06/2019

cestovné výdavky 06/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

cestovné výdavky 07/2019

cestovné výdavky za 07/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
30.08.2019
Názov

cestovné výdavky za 08/2019

cestovné výdavky za 08/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

cestovné výdavky za 08/2019

cestovné výdavky za 08/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
115 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

cestovné výdavky za 06/2019

cestovné výdavky za 06/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
140 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Prenájom kancelárskych priestorov 09/2019

Prenájom kancelárskych priestorov 09/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

cestovné, ubytovanie 08/2019

cest.výdavky 08/2019 - ubytovanie Agrokomplex Nitra

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
123 €
Realizácia
21.08.2019
Názov

Účtovný doklad paušálne výdavky

paušálna sadzba mzdových výdavkov 10/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
577 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

cestovné výdavky 10/2019

cestovné výdavky 9,10/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
30.10.2019
Názov

cestovné výdavky 9/2019

cestovné výdavky 9,10/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
30.10.2019
Názov

ekonomický manažér (zmluva) 10/2019

mzdy 10/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
680 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 10/2019

mzdy 10/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

ekonomický manažér (dohoda)

mzdy 10/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

projektový manažér (zmluva) 10/2019

mzdy 10/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
1,893 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

cestovné výdavky - ubytovanie počas konferencie

faktúra ZU 0000001267

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
16.10.2019
Názov

prenájom kancelárskych priestorov 10/2019

nájom kancelárskych priestorov

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
347 €
Realizácia
11.10.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.

Suma celkom
1,158 €
Vrátená suma
1,158 €
Suma na vymáhanie
1,158 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
IČO
42344417
Názov
REMOPEL, s.r.o.
IČO
36474614
Názov
EPoS SB, s.r.o.
IČO
17085861
Názov
EMPORO, s. r. o.
IČO
44562195
Názov
Mgr. Viera Janočková - VERA
IČO
40035263
Názov
V + V JASNÁ, s.r.o.
IČO
36416720
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.