Popis projektu

Dňom 15. 11. 2017 bol Občianskemu združeniu MAS LEV, o. z. udelené rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny s právoplatnosťou pre vznik oprávnených výdavkov na tzv. Chod MAS od 8. 12. 2017 v rámci opatrenia 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, Podopatrenie 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci SMR vedeného komunitou. V tejto nadväznosti MAS LEV pristupuje k spracovaniu projektu v zmysle tejto výzvy Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD, aby zabezpečilo plynulú implementáciu strategickej časti a dosiahnutie efektívneho naplnenia zadefinovaných cieľov stratégie prostredníctvom technicko-prevádzkového, organizačného, ekonomického riadenia nevyhnutných procesov. MAS LEV pritom vychádza zo skúsenosti z predchádajúceho programovacieho obdobia, kedy rovnako získala štatút. Od 1. 1. 2018 budú prevádzkový chod kancelárie MAS zabezpečovať traja pracovníci  na plný úväzok. Odbornú garanciu poskytuje a koordináciu aktivít zabezpečuje predseda združenia. MAS LEV v tomto projekte deklaruje nielen skúsenosti, odborné zázemie, personálne obsadenie s požadovanou kvalifikáciou, ale i finančné cash-flow udržateľné po celú dobu implementácie, vie odhadnúť riziká a eliminovať ich vplyv a zaručiť tak pozitívne dopady realizácie projektu. 

Viac
Subjekt
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Miesta realizácie
Baldovce, Bijacovce, Brutovce, Buglovce, Beharovce, Dlhé Stráže, Doľany, Domaňovce, Dravce, Dúbrava, Granč-Petrovce, Harakovce, Jablonov, Klčov, Korytné, Kurimany, Levoča, Lúčka, Nemešany, Nižné Repaše, Oľšavica, Ordzovany, Pavľany, Poľanovce, Pongrácovce, Spišské Podhradie, Spišský Štvrtok, Studenec, Torysky, Uloža, Vyšné Repaše
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2017 - 01.10.2019
Celková suma
139,824 €
Vlastné zdroje
6,991 €
Vyčerpané z projektu
101,439 €
Nezrovnalosti
1,599 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie prevádzkových nákladov MAS…
Typ
Financovanie prevád…
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
08.12.2017
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
08.12.2017
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených MAS
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.02.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Cestovné náhrady 04/2018

Cestovné náhrady 04/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
28.03.2018
Názov

Cestovné náhrady 03/2018

Cestovné náhrady 03/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
28.03.2018
Názov

Cestovné náhrady 02/2018

Cestovné náhrady 02/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
28.03.2018
Názov

Cestovné náhrady 01/2018

Cestovné náhrady 01/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
28.03.2018
Názov

Cestovné náhrady 13/2017

Cestovné náhrady 13/2017

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
14.02.2018
Názov

Cestovné náhrady 12/2017

Cestovné náhrady 12/2017

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

Digitálny fotoaparát

Digitálny fotoaparát

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
399 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

Nájom priestorov 04/2018

Nájom priestorov 04/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
02.05.2018
Názov

Nájom priestorov 03/2018

Nájom priestorov 03/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Nájom priestorov 02/2018

Nájom priestorov 02/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
07.02.2018
Názov

Nájom priestorov 01/2018

Nájom priestorov 01/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Nájom priestorov 12/2017

Nájom priestorov 12/2017

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
221 €
Realizácia
01.12.2017
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov 04/2018

Energie súvisiace s nájmom priestorov 04/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov 03/2018

Energie súvisiace s nájmom priestorov 03/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
07.03.2018
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov 02/2018

Energie súvisiace s nájmom priestorov 02/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov 12/2017

Energie súvisiace s nájmom priestorov 12/2017

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 01-04

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 01-04 2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,798 €
Schválené na preplatenie
1,798 €
Realizácia
02.05.2018
Názov

Projektový manažér Apríl 2018

Projektový manažér Apríl 2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,755 €
Schválené na preplatenie
1,755 €
Realizácia
02.05.2018
Názov

Projektový manažér Marec 2018

Projektový manažér Marec 2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
04.04.2018
Názov

Projektový manažér Február 2018

Projektový manažér Február 2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
13.03.2018
Názov

Projektový manažér Január 2018

Projektový manažér Január 2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,518 €
Schválené na preplatenie
1,518 €
Realizácia
07.02.2018
Názov

Ekonomický manažér Apríl 2018

Ekonomický manažér Apríl 2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,473 €
Schválené na preplatenie
1,473 €
Realizácia
02.05.2018
Názov

Ekonomický manažér Marec 2018

Ekonomický manažér Marec 2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
776 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Ekonomický manažér Február 2018

Ekonomický manažér Február 2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
1,474 €
Realizácia
13.03.2018
Názov

Ekonomický manažér Január 2018

Ekonomický manažér Január 2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
1,474 €
Realizácia
07.02.2018
Názov

Výplatný lístok Vaľková Gabriela, Mgr. Máj 2018

Ekonomický manažér Máj 2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Výplatný lístok Vaľková Gabriela, Mgr. Jún 2018

Ekonomický manažér Jún 2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
1,474 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov 06/2018

Energie súvisiace s nájmom priestorov 06/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Nájom nebytových priestorov 05/2018

Nájom priestorov 05/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
22.05.2018
Názov

Cestovný príkaz 05/2018

Cestovné náhrady 05/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
02.05.2018
Názov

Cestovný príkaz 06/2018

Cestovné náhrady 06/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
02.05.2018
Názov

Cestovný príkaz 08/2018

Cestovné náhrady 08/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
31.05.2018
Názov

Cestovný príkaz 10/2018

Cestovné náhrady 10/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Výplatný lístok Malecová Mariana, Ing. Máj 2018

Projektový manažér Máj 2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,605 €
Schválené na preplatenie
1,605 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Výplatný lístok Malecová Mariana, Ing. Jún 2018

Projektový manažér Jún 2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,749 €
Schválené na preplatenie
1,749 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 05 - 06 2018

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 05 - 06 2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
20.07.2018
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov 05/2018

Energie súvisiace s nájmom priestorov 05/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

Nájom nebytových priestorov 06/2018

Nájom priestorov 06/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

Cestovný príkaz 07/2018

Cestovné náhrady 07/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
02.05.2018
Názov

Cestovný príkaz 09/2018

Cestovné náhrady 09/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Cestovné náhrady 11/2018

Cestovné náhrady 11/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
03.07.2018
Názov

Nájom priestorov 07/2018

Nájom priestorov 07/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov 07/2018

Energie súvisiace s nájmom priestorov 07/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
11.07.2018
Názov

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 072018

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 072018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
16.08.2018
Názov

Výplatný lístok Malecová Mariana, Ing. Júl 2018

Projektový manažér Júl 2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
07.08.2018
Názov

Výplatný lístok Vaľková Gabriela, Mgr. Júl 2018

Ekonomický manažér Júl 2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
1,476 €
Realizácia
07.08.2018
Názov

Cestovné náhrady 12/2018

Cestovné náhrady 12/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
28.08.2018
Názov

Nájom priestorov 08/2018

Nájom priestorov 08/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
15.08.2018
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov 082018

Energie súvisiace s nájmom priestorov 08/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
13.08.2018
Názov

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 082018

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 082018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
539 €
Realizácia
20.09.2018
Názov

Výplatný lístok Cmorejová Katarína, Ing. August 2018

Administratívny pracovník August 2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
541 €
Realizácia
04.09.2018
Názov

Výplatný lístok Malecová Mariana, Ing. August 2018

Projektový manažér August 2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,762 €
Schválené na preplatenie
1,762 €
Realizácia
04.09.2018
Názov

Výplatný lístok Vaľková Gabriela, Mgr. August 2018

Ekonomický manažér August 2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,294 €
Schválené na preplatenie
1,294 €
Realizácia
04.09.2018
Názov

Nájom priestorov 09/2018

Nájom priestorov 09/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov 092018

Energie súvisiace s nájmom priestorov 092018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 092018

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 092018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
455 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

Výplatný lístok Cmorejová Katarína, Ing. September 2018

Administratívny pracovník September 2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
249 €
Realizácia
03.10.2018
Názov

Výplatný lístok Malecová Mariana, Ing. September 2018

Projektový manažér September 2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,311 €
Schválené na preplatenie
1,311 €
Realizácia
03.10.2018
Názov

Výplatný lístok Vaľková Gabriela, Mgr. September 2018

Ekonomický manažér September 2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
1,474 €
Realizácia
03.10.2018
Názov

Ubytovanie

Ubytovanie

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2018
Názov

Cestovné náhrady 16/2018

Cestovné náhrady 16/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Cestovné náhrady 15/2018

Cestovné náhrady 15/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Cestovné náhrady 14/2018

Cestovné náhrady 14/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Cestovné náhrady 13/2018

Cestovné náhrady 13/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Nájom priestorov 10/2018

Nájom priestorov 10/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov 102018

Energie súvisiace s nájmom priestorov 102018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 102018

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 102018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Projektový manažér Október 2018

Projektový manažér Október 2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,759 €
Schválené na preplatenie
1,759 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

Ekonomický manažér Október 2018

Ekonomický manažér Október 2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
402 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

Cestovné náhrady 17/2018

Cestovné náhrady 17/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

Nájom priestorov 11/2018

Nájom priestorov 11/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov 112018

Energie súvisiace s nájmom priestorov 112018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 112018

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 112018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
398 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Projektový manažér November 2018

Projektový manažér November 2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Ekonomický manažér November 2018

Ekonomický manažér November 2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,072 €
Schválené na preplatenie
893 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov 12/2018

Energie súvisiace s nájmom priestorov 12/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Nájom priestorov 12/2018

Nájom priestorov 12/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Cestovné náhrady 18/2018

Cestovné náhrady 18/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Cestovné náhrady 19/2018

Cestovné náhrady 19/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
143 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Ubytovanie súvisiace s CP 19/2018

Ubytovanie súvisiace s CP 19/2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Hotel LIPA Slovakia s. r. o.
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Multifunkčné kopírovacie zariadenie

Multifunkčné kopírovacie zariadenie

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
1,920 €
Realizácia
-
Názov

Multifunkčné kopírovacie zariadenie

Multifunkčné kopírovacie zariadenie

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
1,920 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Stavebný software

Stavebný software

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
780 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný software

Stavebný software

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
780 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

PC zostava

PC zostava

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,839 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
-
Názov

PC zostava

PC zostava

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Notebook vrátane operačného systému

Notebook vrátane operačného systému

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
-
Názov

Notebook vrátane operačného systému

Notebook vrátane operačného systému

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Softvér - balík pracovných programov

Softvér - balík pracovných programov

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
715 €
Realizácia
-
Názov

Softvér - balík pracovných programov

Softvér - balík pracovných programov

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
715 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Antivírový program

Antivírový program

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
-
Názov

Antivírový program

Antivírový program

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Projektový manažér December 2018

Projektový manažér December 2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,737 €
Schválené na preplatenie
1,737 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 122018

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 122018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
454 €
Realizácia
17.01.2019
Názov

Ekonomický manažér December 2018

Ekonomický manažér December 2018

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,466 €
Schválené na preplatenie
1,291 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov

Energie súvisiace s nájmom priestorov

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
15.01.2019
Názov

Nájom priestorov 01/2019

Nájom priestorov 01/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 012019

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov január 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
613 €
Realizácia
21.02.2019
Názov

Administratívny pracovník Január 2019

Administratívny pracovník Január 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,075 €
Schválené na preplatenie
1,075 €
Realizácia
04.02.2019
Názov

Projektový manažér Január 2019

Projektový manažér Január 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
04.02.2019
Názov

Ekonomický manažér január 2019

Ekonomický manažér Január 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
1,257 €
Realizácia
04.02.2019
Názov

Nájom priestorov február 2019

Nájom priestorov február 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
04.02.2019
Názov

Ekonomický manažér Február 2019

Ekonomický manažér Február 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,446 €
Schválené na preplatenie
1,446 €
Realizácia
04.03.2019
Názov

Projektový manažér Február 2019

Projektový manažér Február 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,732 €
Schválené na preplatenie
1,732 €
Realizácia
04.03.2019
Názov

Energie PFA222019

Energie súvisiace s nájmom priestorov 03/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

Cestovné náhrady 2/2019

Cestovné náhrady 2/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
14.02.2019
Názov

Ekonomický manažér marec 2019

Ekonomický manažér Marec 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
1,474 €
Realizácia
02.04.2019
Názov

Projektový manažér Marec 2019

Projektový manažér Marec 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,753 €
Schválené na preplatenie
1,753 €
Realizácia
02.04.2019
Názov

Energie PFA132019

Energie súvisiace s nájmom priestorov 02/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

Nájom priestorov marec 2019

Nájom priestorov marec 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
04.03.2019
Názov

Cestovné náhrady 3/2019

Cestovné náhrady 3/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
18.03.2019
Názov

Administratívny pracovník Február 2019

Administratívny pracovník Február 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,075 €
Schválené na preplatenie
1,075 €
Realizácia
04.03.2019
Názov

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 02 a 03 2019

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 02 a 03 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,122 €
Schválené na preplatenie
1,122 €
Realizácia
02.05.2019
Názov

Energie PFA262019

Energie súvisiace s nájmom priestorov Apríl 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

Nájom priestorov Apríl 2019

Nájom priestorov Apríl 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
02.04.2019
Názov

Projektový manažér Apríl 2019

Projektový manažér Apríl 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,746 €
Schválené na preplatenie
1,746 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Ekonomický manažér Apríl 2019

Ekonomický manažér Apríl 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,467 €
Schválené na preplatenie
1,467 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Cestovné náhrady 7/2019

Cestovné náhrady 7/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
03.06.2019
Názov

Cestovné náhrady 6/2019

Cestovné náhrady 6/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
03.06.2019
Názov

Cestovné náhrady 5/2019

Cestovné náhrady 5/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Cestovné náhrady 4/2019

Cestovné náhrady 4/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 05 2019

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 5 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
586 €
Realizácia
18.06.2019
Názov

Ekonomický manažér Máj 2019

Ekonomický manažér Máj 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
1,474 €
Realizácia
03.06.2019
Názov

Administratívny pracovník Máj 2019

Administratívny pracovník Máj 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,075 €
Schválené na preplatenie
1,075 €
Realizácia
03.06.2019
Názov

Projektový manažér Máj 2019

Projektový manažér Máj 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,358 €
Schválené na preplatenie
1,358 €
Realizácia
03.06.2019
Názov

Nájom priestorov Máj 2019

Nájom priestorov Máj 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov Máj 2019

Energie súvisiace s nájmom priestorov Máj 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov apríl 2019

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 4 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
482 €
Realizácia
22.05.2019
Názov

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 6 2019

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 6 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
644 €
Realizácia
25.07.2019
Názov

Cestovné náhrady 9/2019

Cestovné náhrady 9/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

Cestovné náhrady 8/2019

Cestovné náhrady 8/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov

Energie súvisiace s nájmom priestorov Jún 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Nájom priestorov Jún 2019

Nájom priestorov Jún 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Ekonomický manažér Jún 2019

Ekonomický manažér Jún 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
1,474 €
Realizácia
02.07.2019
Názov

Projektový manažér Jún 2019

Projektový manažér Jún 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,746 €
Schválené na preplatenie
1,746 €
Realizácia
02.07.2019
Názov

Administratívny pracovník Jún 2019

Administratívny pracovník Jún 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,075 €
Schválené na preplatenie
1,075 €
Realizácia
02.07.2019
Názov

Administratívny pracovník Júl 2019

Administratívny pracovník Júl 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
901 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Nájom priestorov Júl 2019

Nájom priestorov Júl 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov Júl 2019

Energie súvisiace s nájmom priestorov Júl 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Cestovné náhrady 10/2019

Cestovné náhrady 10/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Paušálna sadzba na krytie nepriamych mzdových výdavkov 7 2019

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 7 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
620 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

Ekonomický manažér Júl 2019

Ekonomický manažér Júl 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
1,474 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Projektový manažér Júl 2019

Projektový manažér Júl 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 8 2019

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 8 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
646 €
Realizácia
23.09.2019
Názov

Administratívny pracovník August 2019

Administratívny pracovník August 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,075 €
Schválené na preplatenie
1,075 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

Projektový manažér August 2019

Projektový manažér August 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

Ekonomický manažér August 2019

Ekonomický manažér August 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
1,474 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

Nájom priestorov August 2019

Nájom priestorov August 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Cestovné náhrady 12/2019

Cestovné náhrady 12/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov August 2019

Energie súvisiace s nájmom priestorov August 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
07.08.2019
Názov

Cestovné náhrady 11/2019

Cestovné náhrady 11/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Administratívny pracovník September 2019

Administratívny pracovník September 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
868 €
Schválené na preplatenie
868 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

Cestovné náhrady 14/2019

Cestovné náhrady 14/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

Cestovné náhrady 15/2019

Cestovné náhrady 15/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

Nájom priestorov Október 2019

Nájom priestorov Október 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 9.,10. 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
1,100 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

Projektový manažér Október 2019

Projektový manažér Október 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Projektový manažér September 2019

Projektový manažér September 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

Ekonomický manažér September 2019

Ekonomický manažér September 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
1,474 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

Nájom priestorov September 2019

Nájom priestorov September 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov September 2019

Energie súvisiace s nájmom priestorov September 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

Cestovné náhrady 13/2019

Cestovné náhrady 13/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov Október 2019

Energie súvisiace s nájmom priestorov Október 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

Ekonomický manažér Október 2019

Ekonomický manažér Október 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
1,474 €
Realizácia
07.11.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Občianske združenie MAS LEV, o.z.

Suma celkom
1,599 €
Vrátená suma
1,599 €
Suma na vymáhanie
1,599 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Mesto Levoča
IČO
00329321
Názov
Hotel LIPA Slovakia s. r. o.
IČO
35880228
Názov
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
IČO
42084636
Názov
Next Team, s.r.o.
IČO
36487104
Názov
NAY a.s.
IČO
35739487
Názov
Východoslovenská energetika a.s.
IČO
44483767
Názov
Jozef Lesňák
IČO
51147220
Názov
DRUŽBA, s.r.o.
IČO
36017302
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.