Popis projektu

Stručný popis projektu:

Predmetom projektu je:

  • zriadenie kancelárie MAS, ktorá celý tento proces bude zabezpečovať
  • obstaranie nevyhnutného interiérového vybavenia (pracovné stoly, stoličky, skrine a i.)
  • obstaranie potrebnej výpočtovej techniky (notebooky, software, multifunkčné zariadenie a i.).
  • prijatie zamestnancov do pracovného pomeru (projektový manažér/manažér MAS, odborný administratívny asistent/ekonomický manažér a administratívny pracovník),

Viac
Subjekt
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Miesta realizácie
Čaňa, Geča, Gyňov, Haniska, Kokšov-Bakša, Košická Polianka, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Skároš, Sokoľany, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa, Ždaňa, Bohdanovce, Blažice, Kalša, Nižný Čaj, Nový Salaš, Ruskov, Slančík, Slanská Huta, Vyšný Čaj, Belža, Slanec, Rákoš, Seňa, Slanské Nové Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2018 - 01.10.2019
Celková suma
147,250 €
Vlastné zdroje
7,363 €
Vyčerpané z projektu
99,965 €
Nezrovnalosti
10,036 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie prevádzkových nákladov MAS…
Typ
Financovanie prevád…
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených MAS
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov za 02/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
685 €
Realizácia
28.03.2018
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba z priamych mzdových nákladov za 03/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
685 €
Realizácia
26.04.2018
Názov

Administratívny pracovník (zmluva)

Výplatná páska 6

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
1,050 €
Realizácia
26.04.2018
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 5

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
26.04.2018
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 4

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
26.04.2018
Názov

Administratívny pracovník (zmluva)

Výplatná páska 3

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
1,050 €
Realizácia
28.03.2018
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
28.03.2018
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 1

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
28.03.2018
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
29.05.2018
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov za 04/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
685 €
Realizácia
29.05.2018
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 5

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
29.06.2018
Názov

Administratívny pracovník (zmluva)

Výplatná páska 6

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
1,050 €
Realizácia
29.06.2018
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov za 05/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
685 €
Realizácia
29.06.2018
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 8

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
30.07.2018
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov za 06/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
685 €
Realizácia
30.07.2018
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 1

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
29.05.2018
Názov

Administratívny pracovník (zmluva)

Výplatná páska 3

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
1,050 €
Realizácia
29.05.2018
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 4

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
29.06.2018
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 7

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
30.07.2018
Názov

Administratívny pracovník (zmluva)

Výplatná páska 9

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
1,050 €
Realizácia
30.07.2018
Názov

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
04.06.2018
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov za 08/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
687 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 1

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 5

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

Administratívny pracovník (zmluva)

Výplatná páska 6

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,064 €
Schválené na preplatenie
1,064 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

Antivírový program

Obstaranie majetku a softvéru

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
27.06.2018
Názov

Softvér - balík pracovných programov

Obstaranie majetku a softvéru

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
648 €
Realizácia
27.06.2018
Názov

Digitálny fotoaparát

Obstaranie majetku a softvéru

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
402 €
Realizácia
27.06.2018
Názov

Multifunkčné kopírovacie zariadenie

Obstaranie majetku a softvéru

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
1,920 €
Realizácia
27.06.2018
Názov

Interaktívny projektor

Obstaranie majetku a softvéru

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
599 €
Schválené na preplatenie
599 €
Realizácia
27.06.2018
Názov

Notebook vrátane operačného systému

Obstaranie majetku a softvéru

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
27.06.2018
Názov

Administratívny pracovník (zmluva)

Výplatná páska 3

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
1,050 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 4

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov za 07/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
685 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov za 09/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
399 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Administratívny pracovník (zmluva)

Výplatná páska 3

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
372 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 1

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov za 12/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
679 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Administratívy pracovník (zmluva)

Výplatná páska 9

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,042 €
Schválené na preplatenie
1,042 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Odborný administratívy asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 8

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,469 €
Schválené na preplatenie
1,469 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 7

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,018 €
Schválené na preplatenie
2,018 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov za 11/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
685 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

Administratívny pracovník (zmluva)

Výplatná páska 6

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,049 €
Schválené na preplatenie
1,049 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 5

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 4

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov za 10/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Administratívny pracovník (zmluva)

Výplatná páska 3

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 1

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Nájom priestorov

Faktúra za nájom

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2019
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov za 03/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

Administratívny pracovník (zmluva)

Výplatná páska 10

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

Administratívny pracovník (zmluva)

Výplatná páska 9

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 8

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 7

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov za 02/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2019
Názov

Administratívny pracovník (zmluva)

Výplatná páska 6

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2019
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 5

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2019
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 4

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2019
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov za 01/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2019
Názov

Administratívny pracovník (zmluva)

Výplatná páska 3

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2019
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2019
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 1

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2019
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 1

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
27.02.2019
Názov

Administratívny pracovník (zmluva)

Výplatná páska 3

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
1,058 €
Realizácia
27.02.2019
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 4

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,019 €
Schválené na preplatenie
2,019 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

Aministratívny pracovník (zmluva)

Výplatná páska 6

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,034 €
Schválené na preplatenie
1,034 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 7

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Administratívny pracovník (zmluva)

Výplatná páska 9

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
494 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov za 03/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
665 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
27.02.2019
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov za 01/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
686 €
Realizácia
27.02.2019
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 5

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,482 €
Schválené na preplatenie
1,482 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov za 02/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
680 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

Výplatná páska 8

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Administratívny pracovník (zmluva)

Výplatná páska 10

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
425 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Nájom priestorov

Faktúra za nájom NP

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Obec Ždaňa
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
3,960 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 5

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 7

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 4

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov za 05/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
650 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov za 06/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
539 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 1

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov za 04/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
649 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

Administratívny pracovník (zmluva)

Výplatná páska 6

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
821 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Administratívny pracovník (zmluva)

Výplatná páska 9

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Administratívny pracovník (zmluva)

Výplatná páska 3

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
813 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 8

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 1

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov za 07/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 08/2019 Lukáčová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 09/2019 Lukáčová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,019 €
Schválené na preplatenie
2,019 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 08/2019 Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba 08/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
527 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 09/2019 Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,483 €
Schválené na preplatenie
1,483 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba 09/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
525 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 10/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

Nájom priestorov

Faktúra za nájom NP

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Obec Ždaňa
Žiadaná suma
2,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 10/2019 Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 10/2019 Lukáčová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.

Suma celkom
10,036 €
Vrátená suma
10,036 €
Suma na vymáhanie
10,036 €
Typ
Nesprávne doklady Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Obec Ždaňa
IČO
00324973
Názov
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
IČO
42109574
Názov
Zero Košice spol. s r.o.
IČO
36186902
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.