Popis projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS.

Strategickým rozvojovým cieľom MAS je Zlepšenie kvality života obyvateľov a návštevníkov regiónu a rast jeho konkurencieschopnosti prostredníctvom podpory podnikania založeného na využívaní zdrojov územia pri súčasnom zavádzaní inovatívnych technológií a výrobných postupov, rozvojom spolupráce na všetkých úrovniach, zvyšovaním atraktivity a bezpečnosti obcí a miest, podporou aktivít komunitného charakteru vrátane starostlivosti o sociálne odkázaných občanov, rozvojom cestovného ruchu a súvisiacich aktivít, to všetko pri rešpektovaní pravidiel ochrany životného prostredia.“

Pozitívne dopady realizácie projektu: 

  • vytvorenie dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS pre dosiahnutie úspešnej a efektívnej implementácie stratégie CLLD a naplnenie jej cieľov
  • tvorba zamestnanosti na vidieku
  • vytvorenie základnej informačnej a poradenskej jednotky pre šírenie metódy LEADER

Viac
Subjekt
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Miesta realizácie
Belá-Dulice, Benice, Blatnica, Bystrička, Ďanová, Diaková, Dolný Kalník, Dražkovce, Folkušová, Horný Kalník, Karlová, Kláštor pod Znievom, Košťany nad Turcom, Laskár, Ležiachov, Martin, Necpaly, Príbovce, Rakovo, Sklabiňa, Sklabinský Podzámok, Slovany, Socovce, Trebostovo, Trnovo, Turčiansky Ďur, Turčiansky Peter, Turčianska Štiavnička, Turčianske Jaseno, Valča, Vrícko, Záborie, Žabokreky
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2018 - 01.10.2019
Celková suma
145,325 €
Vlastné zdroje
7,266 €
Vyčerpané z projektu
83,418 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie prevádzkových nákladov MAS…
Typ
Financovanie prevád…
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
08.03.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
08.03.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených MAS
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.06.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

cestovné výdavky 4_2018

cestovné výdavky 4_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
22.05.2018
Názov

cestovné výdavky 3_2018

cestovné výdavky 3_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
22.05.2018
Názov

Ekonomický manažér Uličný 4/2018

mzdové náklady 4_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,450 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

Projektový manažér Uličná 4/2018

mzdové náklady 4_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

Administratívny pracovník Pavlíková 4/2018

mzdové náklady 4_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

Administratívny pracovník Vajdová 4/2018

mzdové náklady 4_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

Ekonomický manažér Uličný 3/2018

mzdové náklady 3_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
659 €
Schválené na preplatenie
659 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Projektový manažér Uličná 3/2018

mzdové náklady 3_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
909 €
Schválené na preplatenie
909 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Administratívny pracovník Vajdová 3/2018

mzdové náklady 3_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
227 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Administrativny pracovník Pavlíková 3/2018

mzdové náklady 3_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
386 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

paušálna sadzba z nepriamych výdavkov

paušálna sadzba z nepriamych výdavkov za apríl 2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
668 €
Realizácia
-
Názov

paušálna sadzba z nepriamych výdavkov

paušálna sadzba z nepriamych výdavkov za marec 2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
-
Názov

cestovné náklady 5-2018

cestovné náklady 5-2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
14.06.2018
Názov

paušálna sadzba z nepriamych výdavkov

paušálna sadzba z nepriamych výdavkov za máj 2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
666 €
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér Uličná

výplatná páska za máj 2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
1,989 €
Realizácia
-
Názov

Ekonomický manažér Uličný

výplatná páska za máj 2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,450 €
Realizácia
-
Názov

Administratívny pracovník Vajdová

výplatná páska za máj 2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
-
Názov

Administratívny pracovník Pavlíková

výplatná páska za máj 2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
-
Názov

nájom kancelárskych priestorov za máj 2018

nájom kancelárskych priestorov 5/2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálna sadzba z priamych miezd júl 2018

paušálna sadzba z priamych miezd júl 2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
668 €
Realizácia
-
Názov

manažér MAS Uličná

výplatná páska júl 2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

ekonomický manažér Uličný

výplatná páska júl 2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,450 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

administratívny pracovník Vajdová

výplatná páska júl 2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

administratívny pracovník Janíková

výplatná páska júl 2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

cestovné náhrady júl 2018

cestovné náhrady júl 2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

cestovné náklady jún 2018

cestovné náklady jún 2918

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

administratívny pracovník Janíková

výplatná páska za jún 2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

administratívny pracovník Vajdová

výplatná páska za jún 2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

manažér MAS Uličná

výplatná páska za jún 2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

ekonomický manažér Uličný

výplatná páska za jún 2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,450 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

paušálna sadzba z priamych nákladov 6_2018

paušálna sadzba z priamych nákladov 6_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
664 €
Realizácia
-
Názov

Digitálny fotoaparát Canon PowerShot SX540 HS

IKT

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
390 €
Realizácia
-
Názov

antivírový program NOD32 03PC licencia/2roky

IKT

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
216 €
Realizácia
-
Názov

Sotvér - balík pracovných programov MS office 365 Business

IKT

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
383 €
Realizácia
-
Názov

multifunkčné kopírovacie zariadenie RICOH MP C307SP

IKT

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
-
Názov

Interaktívny projektor 3LCD Epson EB-W42

IKT

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
-
Názov

Notebook vratane operačného systému Acer Aspire 3

IKT

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
-
Názov

PC zostava (PC, monitor, klávesnica, myš) vrátane operačného systému HP 290 G1

IKT

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
-
Názov

Interaktívny projektor 3LCD Epson EB-W42

IKT

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Notebook vratane operačného systému Acer Aspire 3

IKT

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

PC zostava (PC, monitor, klávesnica, myš) vrátane operačného systému HP 290 G1

IKT

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Myš H4K66AA#ABB/X1500 USB2.0

IKT

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2019
Názov

Myš H4K66AA#ABB/X1500 USB2.0

IKT

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Digitálny fotoaparát Canon PowerShot SX540 HS

IKT

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
390 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

antivírový program NOD32 03PC licencia/2roky

IKT

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
216 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Sotvér - balík pracovných programov MS office 365 Business

IKT

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
383 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

multifunkčné kopírovacie zariadenie RICOH MP C307SP

IKT

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

paušálna sadzba z mzdových nákladov 9_2018

paušálna sadzba z mzdových nákladov 9_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálna sadzba z mzdových nákladov 9_2018

paušálna sadzba z mzdových nákladov 9_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
668 €
Realizácia
-
Názov

admin pracovnik Krokosova 12_2018

mzdové náklady 12_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

admin pracovnik Vajdova 12_2018

mzdové náklady 12_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

manager MAS Ulicna 12_2018

mzdové náklady 12_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ekonomický manager Ulicny 12_2018

mzdové náklady 12_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

admin pracovnik Krokosova 12_2018

mzdové náklady 12_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

admin pracovnik Vajdova 12_2018

mzdové náklady 12_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

manager MAS Ulicna 12_2018

mzdové náklady 12_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,999 €
Schválené na preplatenie
1,999 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

ekonomický manager Ulicny 12_2018

mzdové náklady 12_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,450 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

admin pracovnik Krokošová 10_2018

mzdové náklady 10_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

admin pracovnik Janikova 10_2018

mzdové náklady 10_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

admin pracovnik Vajdová 10_2018

mzdové náklady 10_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

manager MAS Ulicna 10_2018

mzdové náklady 10_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ekonomický manager Ulicny 10_2018

mzdové náklady 10_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ekonomický manager Ulicny 10_2018

mzdové náklady 10_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,450 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

admin pracovnik Janikova 10_2018

mzdové náklady 10_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
227 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

admin pracovnik Vajdová 10_2018

mzdové náklady 10_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

admin pracovnik Krokošová 10_2018

mzdové náklady 10_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
273 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

manager MAS Ulicna 10_2018

mzdové náklady 10_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

paušálna sadzba z mzdových nákladov 10_2018

paušálna sadzba z mzdových nákladov 10_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálna sadzba z mzdových nákladov 10_2018

paušálna sadzba z mzdových nákladov 10_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
668 €
Realizácia
-
Názov

admin pracovnik Janikova

mzdové náklady 8_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

admin pracovnik Vajdova

mzdové náklady 8_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ek.manager Ulicny

mzdové náklady 8_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

manzer MAS Ulicna

mzdové náklady 8_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

admin pracovnik Janikova 8_2018

mzdové náklady 8_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
04.09.2018
Názov

admin pracovnik Vajdova 8_2018

mzdové náklady 8_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
04.09.2018
Názov

manzer MAS Ulicna 8_2018

mzdové náklady 8_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
04.09.2018
Názov

Ek.manager Ulicny 8_2018

mzdové náklady 8_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,450 €
Realizácia
04.09.2018
Názov

paušálna sadzba z mzdových nákladov 12_2018

paušálna sadzba z mzdových nákladov 12_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálna sadzba z mzdových nákladov 12_2018

paušálna sadzba z mzdových nákladov 12_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
-
Názov

admin pracovnik Krokošová 11_2018

mzdové náklady 11_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

admin pracovnik Vajdova 11_2018

mzdové náklady 11_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

manager MAS Ulicna 11_2018

mzdové náklady 11_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ekonomicky manager Ulicny 11_2018

mzdové náklady 11_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

admin pracovnik Krokošová 11_2018

mzdové náklady 11_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

admin pracovnik Vajdova 11_2018

mzdové náklady 11_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

manager MAS Ulicna 11_2018

mzdové náklady 11_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

ekonomicky manager Ulicny 11_2018

mzdové náklady 11_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,450 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

admin pracovnik Janikova 9_2018

mzdové náklady 9_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

admin pracovnik Vajdova 9_2018

mzdové náklady 9_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ekonomicky manager Ulicny 9_2018

mzdové náklady 9_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

manazer MAS Ulicna 9_2018

mzdové náklady 9_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

admin pracovnik Vajdova 9_2018

mzdové náklady 9_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

admin pracovnik Janikova 9_2018

mzdové náklady 9_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

ekonomicky manager Ulicny 9_2018

mzdové náklady 9_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,450 €
Realizácia
07.10.2018
Názov

manazer MAS Ulicna 9_2018

mzdové náklady 9_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
07.10.2018
Názov

paušálna sadzba z mzdových nákladov 8_2018

paušálna sadzba z mzdových nákladov 8_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálna sadzba z mzdových nákladov 8_2018

paušálna sadzba z mzdových nákladov 8_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
668 €
Realizácia
-
Názov

paušálna sadzba z mzdových nákladov 11_2018

paušálna sadzba z mzdových nákladov 11_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálna sadzba z mzdových nákladov 11_2018

paušálna sadzba z mzdových nákladov 11_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
668 €
Realizácia
-
Názov

cestovné náhrady 8_2018

cestovné náhrady 8_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
17.09.2018
Názov

cestovné náhrady 9_2018 Uličný

cestovné náhrady 9_2018 Uličný

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
17.09.2018
Názov

Nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií) 11_2018

Nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií) 11_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
Obec Žabokreky
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
02.01.2019
Názov

cestovne nahrady Ulicny 11_2018

cestovne nahrady T.Ulicny 11_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

cestovne nahrady I.Krokosova 10_2018

cestovne nahrady I.Krokosova 10_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

cestovne nahrady M.Ulicna 10_2018

cestovne nahrady M.Ulicna 10_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

cestovne nahrady T.Ulicny 10_2018

cestovne nahrady Ulicny 10_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

ubytovanie SC Ulicna,Krokosova 10_2018

ubytovanie SC Krokosova,Ulicna 10_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

Nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií) 10_2018

Nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií) 10_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
Obec Žabokreky
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

Nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií) 12_2018

Nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií) 12_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
Obec Žabokreky
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
06.02.2019
Názov

cestovne nahrady Ulicny 12_2018

cestovne nahrady Ulicny 12_2018

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
02.01.2019
Názov

administratívny pracovník I.Krokošová 3_2019

mzdové výdavky 3_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

ekonomický manažér T.Uličný 3_2019

mzdové výdavky 3_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

projektový manažér M.Uličná 3_2019

mzdové výdavky 3_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

administratívny pracovník A.Vajdová 3_2019

mzdové výdavky 3_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

Nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií) 3_2019

Nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií) 3_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
Obec Žabokreky
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2019
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 3_2019

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 3_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

cestovné náhrady 3_2019

cestovné náhrady 3_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2019
Názov

Jedálenská stolička TUREBY

kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2019
Názov

Skríňa SATTRUP

kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2019
Názov

Knižnica SLAGELSE

kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2019
Názov

Herné kreslo AGGESTRUP

kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2019
Názov

Jedálenský stol NORDBY

kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2019
Názov

Police SATTRUP

kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2019
Názov

Písací stol MESINGE

kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2019
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 2_2019

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 2_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií) 2_2019

Nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií) 2_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
Obec Žabokreky
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2019
Názov

cestovné náhrady 2_2019

cestovné náhrady 2_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2019
Názov

administratívny pracovník Vajdová 2_2019

mzdové výdavky 2_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

projektový manažér 2_2019

mzdové výdavky 2_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

ekonomický manažér 2_2019

mzdové výdavky 2_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

administrativny pracovník Krokošová 2_2019

mzdové výdavky 2_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

cestovné náhrady T.Ulicny 1_2019

cestovné náhrady 1_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2019
Názov

Nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií) 1_2019

Nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií) 1_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
Obec Žabokreky
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2019
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 1_2019

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 1_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

administratívny pracovník I.Krokošová

mzdové výdavky 1_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

administratívny pracovník A.Vajdová

mzdové výdavky 1_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

ekonomický manažér T.Uličný

mzdové výdavky 1_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

projektový manažér M.Uličná

mzdové výdavky 1_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

cestovné náhrady Krokošová 4_2019

cestovné náhrady Krokošová 4_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 4_2019

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 4_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
668 €
Realizácia
-
Názov

cestovné náhrady Uličný 4_2019

cestovné náhrady Uličný 4_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

cestovne nahrady 6_2019

cestovne nahrady 6_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Administratívny pracovník Krokošová 7_2019

mzdové výdavky 7_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Projektový manažér Ulicna 7_2019

mzdové výdavky 7_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Ekonomický manažér Uličný 7_2019

mzdové výdavky 7_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,450 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 7_2019

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 7_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
668 €
Realizácia
-
Názov

cestovné náhrady Uličný 8_2019

Cestovné náhrady 8_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 5_2019

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 5_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
668 €
Realizácia
-
Názov

administratívny pracovník A.Vajdová 5_2019

mzdové výdavky 5_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

ekonomický manažér T.Uličný 5_2019

mzdové výdavky 5_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,450 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

projektový manažér M.Uličná 5_2019

mzdové výdavky 5_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

administratívny pracovník I.Krokošová 5_2019

mzdové výdavky 5_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

cestovné náhrady Uličný 5_2019

cestovné náhrady Uličný 5_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Ekonomický manažér Uličný 6_2019

mzdové výdavky 6_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,450 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Projektový manažér Ulicna 6_2019

mzdové výdavky 6_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Administratívny pracovník Krokošová 6_2019

mzdové výdavky 6_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 8_2019

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 8_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
668 €
Realizácia
-
Názov

projektový manažér Uličná 4_2019

mzdové výdavky 4_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
29.05.2019
Názov

administratívny pracovník Krokošová 4_2019

mzdové výdavky 4_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
29.05.2019
Názov

ekonomický manažér Uličný 4_2019

mzdové výdavky 4_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,450 €
Realizácia
29.05.2019
Názov

administratívny pracovník Vajdová 4_2019

mzdové výdavky 4_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
29.05.2019
Názov

Nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií) 5_2019

Nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií) 5_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
Obec Žabokreky
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 6_2019

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 6_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
668 €
Realizácia
-
Názov

Ekonomický manažér Uličný 8_2019

mzdové výdavky 8_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,450 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Projektový manažér Uličná 8_2019

mzdové výdavky 8_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Administratívny pracovník krokošová 8_2019

mzdové výdavky 8_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií) 4_2019

nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií) 4_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
Obec Žabokreky
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií) 6_2019

Nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií) 6_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
Obec Žabokreky
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Cestovné náhrady 7_2019

Cestovné náhrady 7_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

Nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií) 8_2019

Nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií) 8_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
Obec Žabokreky
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
03.09.2019
Názov

nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií) 7_2019

Nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií) 7_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
Obec Žabokreky
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
29.10.2019
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 9_2019

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 9_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

administratívny pracovník Krokošová 9_2019

mzdové výdavky 9_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

projektový manažér Uličná 9_2019

mzdové výdavky 9_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

ekonomický manažér Uličný 9_2019

mzdové výdavky 9_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

Nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií) 9_2019

Nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií) 9_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
Obec Žabokreky
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

cestovné náhrady Uličný 9_2019

cestovné náhrady 9_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

Nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií) 10_2019

Nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií) 10_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
Obec Žabokreky
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2019
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 10_2019

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 10_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

cestovné náhrady Uličný 10_2019

cestovné náhrady Uličný 10_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

cestovné náhrady Krokošová 10_2019

cestovné náhrady Krokošová 10_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

Ekonomický manažér Uličný 10_2019

mzdové výdavky 10_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2019
Názov

Projektový manažér Uličná 10_2019

mzdové výdavky 10_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2019
Názov

Administratívny pracovník Krokošová 10_2019

mzdové výdavky 10_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2019
Názov

cestovné náhrady Uličná 15.-17.10.2019

cestovné náhrady Uličná 15.-17.10.2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2019
Názov IČO
Názov
Obec Žabokreky
IČO
00317047
Názov
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
IČO
42346614
Názov
AMA centrum, s.r.o.
IČO
36808245
Názov
DRUŽBA, s.r.o.
IČO
36017302
Názov
JYSK s.r.o.
IČO
35974133
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.