Popis projektu

Projekt nadväzuje na zrealizovaný projekt vytvorenia hlavnej cyklotrasy BEVLAVA (BEČVA-VLÁRA-VÁH), ktorý bol realizovaný v programovom období 2007-2013 z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR. Realizovaný projekt mal za cieľ spojiť cyklotrasy v ČR a v SR a vznikla cca 50 km dlhá cyklotrasa BEVLAVA.  Predkladaný projekt pokračuje v budovaní vytýčenej cyklotrasy na českej strane - Brumov-Bylnice po Svatý Štěpán a na slovenskej strane nadväzuje na cyklotrasu BEVLAVA úsek od Nemšovej až po mesto Trenčín a Trenčiansky hrad.  Nosnou ideou projektu je spojenie dvoch hradov - hrad Brumov a Trenčiansky hrad -  ako dominánt mesta Brumov-Bylnice a mesta Trenčín. Zároveň budú prepojené a propagované významné objekty kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúce sa na cyklotrase.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Partneri
Město Brumov-Bylnice
Miesta realizácie
Brumov-Bylnice, Trenčín
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2018 - 01.06.2020
Celková suma
5,109,782 €
Vlastné zdroje
384,034 €
Vyčerpané z projektu
2,416,025 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov
Hodnota
7,884 (km)
Cieľ
14,4 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výdavky na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Město Brumov-Bylnice
Dodávateľ
Město Brumov-Bylnice
Žiadaná suma
32,352 €
Schválené na preplatenie
32,352 €
Realizácia
-
Názov

Výdavky na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Město Brumov-Bylnice
Dodávateľ
Město Brumov-Bylnice
Žiadaná suma
32,352 €
Schválené na preplatenie
32,352 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Město Brumov-Bylnice
Dodávateľ
Město Brumov-Bylnice
Žiadaná suma
2,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Město Brumov-Bylnice
Dodávateľ
Město Brumov-Bylnice
Žiadaná suma
109,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Město Brumov-Bylnice
Dodávateľ
Město Brumov-Bylnice
Žiadaná suma
109,405 €
Schválené na preplatenie
109,405 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Město Brumov-Bylnice
Dodávateľ
Město Brumov-Bylnice
Žiadaná suma
2,425 €
Schválené na preplatenie
2,425 €
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Město Brumov-Bylnice
Dodávateľ
Město Brumov-Bylnice
Žiadaná suma
621,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Město Brumov-Bylnice
Dodávateľ
Město Brumov-Bylnice
Žiadaná suma
621,592 €
Schválené na preplatenie
621,592 €
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1_75%

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,213,371 €
Schválené na preplatenie
1,213,362 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1_75%

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1_75%

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1_75%

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,213,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Město Brumov-Bylnice
Dodávateľ
Město Brumov-Bylnice
Žiadaná suma
6,773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Město Brumov-Bylnice
Dodávateľ
Město Brumov-Bylnice
Žiadaná suma
1,798,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Město Brumov-Bylnice
Dodávateľ
Město Brumov-Bylnice
Žiadaná suma
1,798,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Město Brumov-Bylnice
Dodávateľ
Město Brumov-Bylnice
Žiadaná suma
5,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1_25%

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
404,457 €
Schválené na preplatenie
404,457 €
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1_25%

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
404,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
844,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Trenčiansky samosprávny kraj
IČO
36126624
Názov
Město Brumov-Bylnice
IČO
00283819
Názov
Doprastav, a.s.
IČO
31333320
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.