Popis projektu

Projekt nadväzuje na zrealizovaný projekt vytvorenia hlavnej cyklotrasy BEVLAVA (BEČVA-VLÁRA-VÁH), ktorý bol realizovaný v programovom období 2007-2013 z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR. Realizovaný projekt mal za cieľ spojiť cyklotrasy v ČR a v SR a vznikla cca 50 km dlhá cyklotrasa BEVLAVA.  Predkladaný projekt pokračuje v budovaní vytýčenej cyklotrasy na českej strane - Brumov-Bylnice po Svatý Štěpán a na slovenskej strane nadväzuje na cyklotrasu BEVLAVA úsek od Nemšovej až po mesto Trenčín a Trenčiansky hrad.  Nosnou ideou projektu je spojenie dvoch hradov - hrad Brumov a Trenčiansky hrad -  ako dominánt mesta Brumov-Bylnice a mesta Trenčín. Zároveň budú prepojené a propagované významné objekty kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúce sa na cyklotrase.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Partneri
Město Brumov-Bylnice
Miesta realizácie
Brumov-Bylnice, Trenčín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2018 - 01.06.2020
Celková suma
5,109,782 €
Vlastné zdroje
384,034 €
Vyčerpané z projektu
2,416,025 €
Nezrovnalosti
632,336 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
30.06.2020
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
30.06.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
30.06.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
30.06.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov
Hodnota
14,4 (km)
Cieľ
14,4 (km)
Naposledy aktualizované
03.11.2020
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výdavky na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Město Brumov-Bylnice
Dodávateľ
Město Brumov-Bylnice
Žiadaná suma
32,352 €
Schválené na preplatenie
32,352 €
Realizácia
-
Názov

Výdavky na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Město Brumov-Bylnice
Dodávateľ
Město Brumov-Bylnice
Žiadaná suma
32,352 €
Schválené na preplatenie
32,352 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Město Brumov-Bylnice
Dodávateľ
Město Brumov-Bylnice
Žiadaná suma
2,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Město Brumov-Bylnice
Dodávateľ
Město Brumov-Bylnice
Žiadaná suma
109,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Město Brumov-Bylnice
Dodávateľ
Město Brumov-Bylnice
Žiadaná suma
109,405 €
Schválené na preplatenie
109,405 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Město Brumov-Bylnice
Dodávateľ
Město Brumov-Bylnice
Žiadaná suma
2,425 €
Schválené na preplatenie
2,425 €
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Město Brumov-Bylnice
Dodávateľ
Město Brumov-Bylnice
Žiadaná suma
621,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Město Brumov-Bylnice
Dodávateľ
Město Brumov-Bylnice
Žiadaná suma
621,592 €
Schválené na preplatenie
621,592 €
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1_75%

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,213,371 €
Schválené na preplatenie
1,213,362 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1_75%

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1_75%

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1_75%

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,213,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Město Brumov-Bylnice
Dodávateľ
Město Brumov-Bylnice
Žiadaná suma
6,773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Město Brumov-Bylnice
Dodávateľ
Město Brumov-Bylnice
Žiadaná suma
1,798,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Město Brumov-Bylnice
Dodávateľ
Město Brumov-Bylnice
Žiadaná suma
1,798,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Město Brumov-Bylnice
Dodávateľ
Město Brumov-Bylnice
Žiadaná suma
5,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1_25%

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
404,457 €
Schválené na preplatenie
404,457 €
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1_25%

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
404,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2 75%

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
633,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2 75%

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2 75%

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2 75%

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
633,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2_25%

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
211,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2_25%

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
211,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
61,547 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Bez finančného dopa…
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
184,640 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
184,640 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Město Brumov-Bylnice

Suma celkom
632,336 €
Vrátená suma
632,336 €
Suma na vymáhanie
632,336 €
Typ
Dodatočné práce ale… Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Doprastav, a.s.
IČO
31333320
Názov
Trenčiansky samosprávny kraj
IČO
36126624
Názov
Město Brumov-Bylnice
IČO
00283819
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.