Popis projektu

Finančné prostriedky vyčlenené na financovanie miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa poskytnuté na základe tohto projektu, budú použité na financovanie mzdových výdavkov 102 osobitne sledovaných administratívnych kapacít Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“), ktorí zabezpečujú realizáciu procesov v rámci ukončovania programového obdobia 2014 - 2020 a realizáciu procesov implementácie programového obdobia 2021 - 2027. 

Činnosť osobitne sledovaných administratívnych kapacít bude vykonávaná v zmysle pracovných náplní, ktorých činnosti sú v súlade s Metodickým dokumentom Riadiaceho orgánu (ďalej len "RO") pre Program Slovensko 2021 - 2027 č. 5 - Príručka k administratívnym kapacitám fondov EÚ. 

Pri stanovovaní potreby finančných prostriedkov v rámci tohto projektu bolo dôležitým východiskom čerpanie mzdových prostriedkov za uplynulé mesiace roku 2023.
Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov SIEA na základe tohto projektu bude zabezpečené kombináciou systému zálohových platieb a priebežných platieb (refundácie). Realizáciu projektu bude zabezpečovať Oddelenie technickej pomoci, ktoré spadá pod Sekciu implementácie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej ako "EŠIF") ako prijímateľ za SIEA.

Viac
Subjekt
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2024 - 01.12.2024
Celková suma
4,971,309 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Mzdové výdavky SO SIEA 2024
Typ
Financovanie AK – i…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2024
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný ročný počet AK financovaných z TP
Hodnota
-
Cieľ
102,0 (ročné FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.