Popis projektu

Národný projekt Zelená domácnostiam nadväzuje na sériu úspešne realizovaných projektov Zelená domácnostiam v rámci OP Kvalita životného prostredia. Národný projekt je zameraný na podporu inštalácie malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) v domácnostiach, ktorými sú rodinné a bytové domy využívané zaúčelom bývania. Projekt bude realizovaný na celom území SR. Nosným komunikačným nástrojom vo vzťahu k verejnosti bude internetová stránka www.zelenadomacnostiam.sk.

Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE je poskytnutie finančného príspevku na inštaláciu zariadení na výrobu elektriny alebo tepla z OZE, ktorými sú:

• fotovoltické panely (výroba elektriny);

• veterné turbíny (výroba elektriny);

• slnečné kolektory (výroba tepla);

• kotly na biomasu (výroba tepla);

• tepelné čerpadlá (výroba tepla).

Podpora inštalácie zariadení bude vykonávaná formou poukážok, ktoré budú vydávané priamo domácnostiam. Domácnosť požiada o vydanie poukážky prostredníctvom formulára žiadosti dostupnom na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk. Poskytnutú poukážku si môže domácnosť uplatniť pri platbe za dodávku a montáž zariadenia. SIEA po kontrole dodržania podmienok preplatí poukážky. Podmienky a podrobnosti poskytovania podpory budú upravené v samostatnom dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

Cieľom projektu je zvýšenie podielu využitia OZE v domácnostiach a zníženie emisií skleníkových plynov. Dôsledkom plnenia tohto cieľa bude oživené trhové prostredie so zariadeniami OZE v segmente domácností a zvýšené povedomie o využití OZE.

Viac
Subjekt
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2024 - 01.12.2029
Celková suma
171,297,774 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora využívania OZE v domácnostiach
Typ
Inštalácia zariaden…
Plánovaný začiatok
01.03.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora využívania OZE v domácnostiach
Typ
Inštalácia zariaden…
Plánovaný začiatok
01.03.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková vyrobená energia z obnoviteľných zdrojov: elektrická
Hodnota
-
Cieľ
235000,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.