Popis projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov schválenej Stratégie CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS.

Strategickým cieľom stratégie CLLD je „Zvýšenie atraktivity a prosperity územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ prostredníctvom rozvoja základnej infraštruktúry s dôrazom na udržateľné životné prostredie, kvality verejných služieb, konkurencieschopnosti podnikateľského sektora a rozvojom vidieckeho cestovného ruchu“.

Pozitívne dopady realizácie projektu:

• zabezpečenie dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS pre dosiahnutie úspešnej a efektívnej implementácie a propagácie stratégie CLLD

• zvýšenie kvality verejných služieb

• tvorba zamestnanosti na vidieku

• zvýšenie konkurencieschopnosti a posilnenie podnikateľského sektora

• tvorba novej infraštruktúry cestovného ruchu

Viac
Subjekt
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Miesta realizácie
Belince, Čeľadince, Dvorany nad Nitrou, Horné Obdokovce, Kamanová, Kovarce, Ludanice, Nitrianska Streda, Oponice, Preseľany, Solčany, Chrabrany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2017 - 01.10.2019
Celková suma
88,259 €
Vlastné zdroje
4,413 €
Vyčerpané z projektu
77,209 €
Nezrovnalosti
338 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie prevádzkových nákladov MAS…
Typ
Financovanie prevád…
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
05.12.2017
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
05.12.2017
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených MAS
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.04.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
562 €
Realizácia
28.02.2018
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Projektový manažér (zmluva) za 1/2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
2,016 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Projektový manažér (zmluva)

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
1,734 €
Schválené na preplatenie
1,734 €
Realizácia
03.01.2018
Názov

Cestovné nárhady

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

Projektový manažér (zmluva) cena práce 3/2018

Projektový manažér (zmluva) 3/2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
1,995 €
Schválené na preplatenie
1,995 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

odb. admin. asistent/ ekonom. man. 2018/04

Odb. admin. asistent/ ekonom. man. (zmluva) 2018/04

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Cestovný príkaz

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

projektový manažér (zmluva) 2/2018

Projektový manažér (zmluva) 2/2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
1,977 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

Odborný adm. asis.ú ekonom. man. (zmluva) 2/2018

Odb. admin. asistent/ ekonom. man. (zmluva) 2/2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
289 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

Nájom priestorov

Nájom priestorov (kancelárske...) 2-3/2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

odb. admin. asistent/ ekonom. man. cena práce 3/2018

Odb. admin. asistent/ ekonom. man. (zmluva) 3/2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
482 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Projektový manažér (zmluva) cena práce 4/2018

Projektový manažér (zmluva) 4/2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
2,025 €
Schválené na preplatenie
2,025 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Paušálne výdavky 2-4/2018

paušálne výdavky 2-4/2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
1,067 €
Schválené na preplatenie
1,067 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

Pracovná stolička

Pracovná stolička

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
396 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Pracovná stolička

Pracovná stolička

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
396 €
Realizácia
-
Názov

Poličková zostava

Poličková zostava

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
-
Názov

Poličková zostava

Poličková zostava

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Softvér - balík pracovných porgramov

Softvér - balík pracovných programov

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Softvér - balík pracovných porgramov

Softvér - balík pracovných programov

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
-
Názov

Antivírový program

Antivírový program

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Antivírový program

Antivírový program

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
-
Názov

Digitálny fotoaparát

Digitálny fotoaparát

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
335 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Digitálny fotoaparát

Digitálny fotoaparát

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
335 €
Realizácia
-
Názov

Multifunkčné kopírovacie zariadenie

Multifunkčné kopírovacie zariadenie

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,430 €
Schválené na preplatenie
1,430 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Multifunkčné kopírovacie zariadenie

Multifunkčné kopírovacie zariadenie

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,430 €
Schválené na preplatenie
1,430 €
Realizácia
-
Názov

Notebook vrátane operačného systému

Notebook vrátane operačného systému

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Notebook vrátane operačného systému

Notebook vrátane operačného systému

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
-
Názov

PC zostava (PC, monitor, klávesnica, myš) vrátane operačného systému

PC zostava AMD Ryzern 3 - komplet

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
-
Názov

PC zostava (PC, monitor, klávesnica, myš) vrátane operačného systému

PC zostava AMD Ryzern 3 - komplet

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Skriňa

Skriňa

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Skriňa

Skriňa

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
-
Názov

Ďalšie interiérové vybavenie vyššie neuvedené

Ďalšie interiérové vybavenie vyššie neuvedené

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
435 €
Realizácia
-
Názov

Ďalšie interiérové vybavenie vyššie neuvedené

Ďalšie interiérové vybavenie vyššie neuvedené

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
435 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Odb. admin. asistent/ ekonom. manažér 5/2018

Odb. admin. asistent/ekonom. manažér 5/2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
482 €
Realizácia
06.06.2018
Názov

paušálne výdavky za 5-7/2018

paušálne výdavky 5-7/2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
1,130 €
Schválené na preplatenie
1,128 €
Realizácia
-
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
16.07.2018
Názov

Nájom priestorov 7_8_9_2018

Nájom priestorov 7_8_9_2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Obec Solčany
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
07.08.2018
Názov

Odb. admin. asistent/ ekonom. man. 6/2018

Odb. admin. asistent/ ekonom. man. 6/2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
482 €
Realizácia
03.07.2018
Názov

Projektový manažér (zmluva) 6/2018

Projektový manažér (zmluva) 6/2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
2,019 €
Schválené na preplatenie
2,019 €
Realizácia
03.07.2018
Názov

Odb. admin. asistent/ ekonom. man. 7/2018

Odb. admin. asistent/ ekonom. man. 7/2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
482 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Nájom priestorov 4,5,6/2018

Nájom priestorov 4,5,6/2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Obec Solčany
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
04.07.2018
Názov

Projektový manažér (zmluva) 7/2018

Projektový manažér (zmluva) 7/2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
2,035 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

Projektový manažér (zmluva) 5/2018

Projektový manažér (zmluva) 5/2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
2,035 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
06.06.2018
Názov

Odborný admin asistent/ ekonomický manažér 8/2018

Odborný admin asistent/ ekonom. manažér (zmluva) 8/2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
482 €
Realizácia
05.09.2018
Názov

Projektový manažér (zmluva) 8/2018

Projektový manažér (zmluva) 8/2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
05.09.2018
Názov

Projektový manažér (zmluva) 9/2018

Projektový manažér (zmluva) 9/2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
2,004 €
Schválené na preplatenie
2,004 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

Odborný admin asistent/ ekonomický manažér 9/2018

Odborný admin asistent/ ekonomický manažér 9/2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
929 €
Schválené na preplatenie
929 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

Cestovné náhrady BG Agrokomplex 2018

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Cestovné náhrady KB Agrokomplex 2018

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Projektový manažér (zmluva) 10/2018

Projektový manažér (zmluva) 10/2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

Odborný admin asistent/ ekonom manažér 10/2018

Odborná admin asistent/ ekonom manažér 10/2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
929 €
Schválené na preplatenie
929 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

paušálne výdavky 8-10/2018

paušálne výdavky 8-10/2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
1,260 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

2019/06/04 mzda OAA/EM 1/2019

mzda odbor. admin. asistent/ ekonom. manažér 1/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
929 €
Schválené na preplatenie
929 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

2019/06/04 FA za nájom 10-12/2018

FA za nájom 10-12/2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Obec Solčany
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

2019/06/04 - CP 12_11_2018

cestovný príkaz 12_11_2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

2019/06/04 mzda OAA/EM 11_2018

mzda odborný admin.asistent/ ekonomický manažér 11/2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
929 €
Schválené na preplatenie
929 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

2019/06/04 mzda OAA/EM 12_2018

mzda odborný admin. asistent/ ekonom. manažér 12/2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
929 €
Schválené na preplatenie
929 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

2019/06/04 CP 20_11_2018

cestovný príkaz 20_11_2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

2019/06/04 mzda projektový manažér 1/2019

mzda projektový manažér 1/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

paušálne výdavky za 11-12/2018 a 1/2019

paušálne výdavky za 11-12/2018 a 1/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
1,329 €
Schválené na preplatenie
1,329 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

2019/06/04 mzda projektový manažér 11/2018

mzda projektový manažér 11/2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

2019/06/04 mzda projektový manažér 12/2018

mzda projektový manažér 12/2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
2,018 €
Schválené na preplatenie
2,018 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

2019/06/04 CP 009 BG 2018_10_22-24

CP 009 BG 22-24_10_2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
222 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

2019/06/04 CP 008 24-25_09_2018

cestovný príkaz 24-25_09_2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
27.11.2018
Názov

2019/06/04 CP 03_12_2018

cestovný príkaz 03_12_2018

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

2019/06/04 CP 010 KB 2018_10_22-24

CP 010 KB 2018_10_22-24

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

mzda projektový manažér 2/2019

mzda projektový manažér 2/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
1,980 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

mzda odbor. admin. asistent/ ekonom. man. 2/2019

mzda odbor. admin. asistent/ ekonom. man. 2/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
696 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

mzda projektový manažér 3/2019

mzda projektový manažér 3/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
2,021 €
Schválené na preplatenie
2,021 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

mzda odbor. admin. asistent/ ekonom. man. 3/2019

mzda odbor. admin. asistent/ ekonom. man. 3/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
771 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

mzda odbor. admin. asistent/ ekonom. man. 4/2019

mzda odbor. admin. asistent/ ekonom. man. 4/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
817 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

mzda projektový manažér 4/2019

mzda projektový manažér 4/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

FA nájom 4-6/2019

FA nájom 4-6/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Obec Solčany
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

cestovný príkaz 003 20_03_2019 BG

cestovný príkaz 003 20_03_2019 BG

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
25.03.2019
Názov

cestovný príkaz 005 08_04_2019 BG a KB

cestovný príkaz 005 08_04_2019 BG a KB

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

paušálne výdavky za 2-4/2019

paušálne výdavky za 2-4/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
1,247 €
Schválené na preplatenie
1,247 €
Realizácia
-
Názov

FA nájom 1-3/2019

FA nájom 1-3/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Obec Solčany
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

cestovný príkaz 002 06_03_2019 BG

cestovný príkaz 002 06_03_2019 BG

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

cestovný príkaz 004 04_04_2019 BG

cestovný príkaz 004 04_04_2019 BG

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

mzda OAA/EM 5/2019

mzda OAA/EM 5/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
771 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

mzda PM 5/2019

mzda PM 5/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

mzda PM 7/2019

mzda PM 7/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
07.08.2019
Názov

mzda OAA/EM 6/2019

mzda OAA/EM 6/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
760 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

mzda OAA/ EM 7/2019

mzda OAA/EM 7/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
846 €
Schválené na preplatenie
846 €
Realizácia
07.08.2019
Názov

mzda OAA/ EM 8/2019

mzda OAA/EM 8/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
758 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

mzda PM 6/2019

mzda PM 6/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
2,002 €
Schválené na preplatenie
2,002 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

mzda PM 8/2019

mzda PM 8/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

paušálne výdavky za 5-8/2019

paušálne výdavky za 5-8/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
1,683 €
Schválené na preplatenie
1,683 €
Realizácia
-
Názov

mzda PM 9/2019

mzda PM 9/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

FA za nájom 10/2019

fa za nájom 10/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Obec Solčany
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

mzda OAA/ EM 10/2019

mzda OAA/ EM 10/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
775 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

paušálne výdavky za 9-10/2019

paušálne výdavky za 9-10/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
-
Názov

cestovný príkaz 008 22-23_08_2019 BG

cestovný príkaz 008 22-23_08_2019 BG

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

mzda OAA/ EM 9/2019

mzda OAA/ EM 9/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
772 €
Schválené na preplatenie
772 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

mzda PM 10/2019

mzda PM 10/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

cestovný príkaz 006 16_05_2019 BG

cestovný príkaz 006 16_05_2019 BG

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
22.05.2019
Názov

cestovný príkaz 009 22_08_2019 KB

cestovný príkaz 009 22_08_2019 KB

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

FA za nájom 7-9/2019

fa nájom 7-9/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Obec Solčany
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
13.08.2019
Názov

cestovný príkaz 007 16_05_2019 KB

cestovný príkaz 007 16_05_2019 KB

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
22.05.2019
Názov

cestovný príkaz 010 23_09_2019 BG

cestovný príkaz 010 23_09_2019 BG

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

cestovný príkaz 011 08-11_10_2019 BG

cestovný príkaz 011 08-11_10_2019 BG

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

cestovný príkaz 012 15-17_10_2019 BG

cestovný príkaz 012 15-17_10_2019 BG

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
28.10.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ

Suma celkom
338 €
Vrátená suma
338 €
Suma na vymáhanie
338 €
Typ
Nesprávne doklady Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Obec Solčany
IČO
00311081
Názov
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
IČO
36103942
Názov
EVIL Com s.r.o.
IČO
47048794
Názov
A J Produkty a.s.
IČO
36268518
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.