Financovanie hrubých miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za oprávnených zamestnancov SIEA a financovanie odmien za práce vykonávané na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 2018/2019

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Popis projektu

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej SIEA) na základe tohto projektu bude zabezpečené kombináciou systému zálohových platieb a refundácie. Finančné prostriedky vyčlenené na financovanie miezd, poskytnuté na základe tohto projektu budú použité na financovanie mzdových výdavkov 83 oprávnených zamestnancov oprávnených útvarov SIEA, ktoré zabezpečujú realizáciu procesov v rámci OP KŽP. Oprávnení zamestnanci sú zamestnanci, ktorí sa podieľajú na procesoch OP KŽP podielom celkového mesačného pracovného času. Pri stanovovaní potreby

finančných prostriedkov v rámci tohto projektu bolo dôležitým východiskom čerpanie mzdových prostriedkov za rok 2017. Činnosť oprávnených zamestnancov bude vykonávaná v zmysle Popisov pracovných činností, ktoré sú súčasťou Manuálu procedúr SIEA. V zmysle uvedeného manuálu bude realizáciu projektu zabezpečovať odbor implementácie projektov sekcie implementácie EŠIF ako prijímateľ za SIEA.

Finančné prostriedky, vyčlenené na financovanie odmien na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, poskytnuté na základe tohto projektu budú použité na financovanie odmien externým pracovníkom za výkon odborných a hodnotiacich činností.

Viac
Subjekt
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2018 - 01.12.2019
Celková suma
7,257,183 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
5,909,528 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zavedenie a realizácia spravodlivého a …
Typ
B. Zavedenie a real…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Zavedenie a realizácia spravodlivého a …
Typ
B. Zavedenie a real…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci
Hodnota
81,2078 (FTE)
Cieľ
83,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
09.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
14677,2 (počet)
Cieľ
14723,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.03.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018/625003

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018/625007

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018/625007

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018/625005

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018/625005

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018/625004

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018/625004

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018/625003

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018/625002

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018/625002

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018/625001

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018/625001

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018/623

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018/623

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018/621

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018/621

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018/637027

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018/637027

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 625007 - Poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do RFS

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 625001 - Poistné do sociálnej poisťovne - na nemocenské poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 623000 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 623000 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 621000 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 367027 - služby - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 - 625002 - Poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 625001 - Poistné do sociálnej poisťovne - na nemocenské poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 621000 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 367027 - služby - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 625007 - Poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do RFS

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 625005 - Poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 625005 - Poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 625004 - Poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 625004 - Poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / Poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 625003 - Poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 625002 - Poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,405 €
Schválené na preplatenie
1,405 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
2,227 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,245 €
Schválené na preplatenie
2,245 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,549 €
Schválené na preplatenie
6,549 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,324 €
Schválené na preplatenie
1,324 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,792 €
Schválené na preplatenie
2,792 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
930 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,494 €
Schválené na preplatenie
4,494 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
273 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
756 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
398 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,849 €
Schválené na preplatenie
2,849 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
13,248 €
Schválené na preplatenie
13,248 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
805 €
Schválené na preplatenie
805 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 623

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 625 001

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 625 002

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
775 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 625 001

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 625 002

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 625 003

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 625 003

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 625 004

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
127 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 625 004

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 625 005

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 625 005

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 625 007

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
263 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 625 007

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 637 027

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,538 €
Schválené na preplatenie
5,538 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 - 637 027

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 621

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
313 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 621

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018 / 623

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
120,949 €
Schválené na preplatenie
120,949 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,347 €
Schválené na preplatenie
7,347 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
36,653 €
Schválené na preplatenie
36,653 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
55,733 €
Schválené na preplatenie
55,733 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,386 €
Schválené na preplatenie
3,386 €
Realizácia
13.02.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018/625007

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018/625007

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018/625005

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018/625005

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018/625004

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018/625004

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018/625003

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018/625003

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018/625002

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018/625002

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018/625001

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018/625001

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018/623

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018/623

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018/621

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018/621

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018/637027

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018/637027

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 625005 - Poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 625005 - Poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 625004 - Poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 623000 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 621000 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 625007 - Poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do RFS

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 625007 - Poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do RFS

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 625004 - Poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 625003 - Poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 625003 - Poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 625002 - Poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 625002 - Poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 625001 - Poistné do sociálnej poisťovne - na nemocenské poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 625001 - Poistné do sociálnej poisťovne - na nemocenské poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 623000 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 621000 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 637027 - Služby - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 637027 - Služby - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 - 625007

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,607 €
Schválené na preplatenie
4,607 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 - 612 002

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
984 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 - 612 001

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
38,585 €
Schválené na preplatenie
38,585 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 - 611 000

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
57,442 €
Schválené na preplatenie
57,442 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 - 611 000

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,489 €
Schválené na preplatenie
3,489 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 623 000

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 - 621 000

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
404 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 - 625 001

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,358 €
Schválené na preplatenie
1,358 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 - 625 001

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 - 625 002

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
13,581 €
Schválené na preplatenie
13,581 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 - 625 003

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
776 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 - 625004

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,845 €
Schválené na preplatenie
2,845 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 - 625004

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 - 625005

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
948 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 - 625005

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 - 625007

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,099 €
Schválené na preplatenie
2,099 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 - 612 001

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,344 €
Schválené na preplatenie
2,344 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 - 612 002

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 - 621 000

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,658 €
Schválené na preplatenie
6,658 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 - 623 000

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,043 €
Schválené na preplatenie
3,043 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 - 642015

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,068 €
Schválené na preplatenie
1,068 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 - 642015

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 - 625 002

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 - 625003

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 625 002

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 625 003

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 625 003

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 625 004

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 625 004

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 625 005

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 625 005

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
110,440 €
Schválené na preplatenie
110,440 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,709 €
Schválené na preplatenie
6,709 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 637 027

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,079 €
Schválené na preplatenie
5,079 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 637 027

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
309 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 625 007

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 621

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 623

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 623

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 625 001

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 625 001

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 625 002

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
711 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 621

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
328 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018 / 625 007

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
241 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018/625003

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018/625007

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018/625007

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018/625005

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018/625005

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018/625004

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018/625004

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018/625003

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018/625002

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018/625002

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018/625001

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018/625001

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018/623

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018/623

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018/621

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018/621

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018/637027

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018/637027

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 - 625004

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,776 €
Schválené na preplatenie
5,776 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 - 625005

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,925 €
Schválené na preplatenie
1,925 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 - 625005

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 - 625007

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,333 €
Schválené na preplatenie
9,333 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 625005 - Poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 623000 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 621000 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 621000 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 625007 - Poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do RFS

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 625007 - Poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do RFS

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 625005 - Poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 625004 - Poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 625004 - Poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 625003 - Poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 625003 - Poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 625002 - Poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 625002 - Poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / Služby - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 625001 - Poistné do sociálnej poisťovne - na nemocenské poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 625001 - Poistné do sociálnej poisťovne - na nemocenské poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 623000 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / Služby - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,569 €
Schválené na preplatenie
4,569 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
278 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 - 612002

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,106 €
Schválené na preplatenie
1,106 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 - 612002

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 - 614000

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
98,187 €
Schválené na preplatenie
98,187 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 - 614000

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,964 €
Schválené na preplatenie
5,964 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 - 621000

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
13,258 €
Schválené na preplatenie
13,258 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 - 621000

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
805 €
Schválené na preplatenie
805 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 - 623000

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
388 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 - 625001

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,750 €
Schválené na preplatenie
2,750 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 - 625001

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 - 625002

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
27,509 €
Schválené na preplatenie
27,509 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 - 625002

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,671 €
Schválené na preplatenie
1,671 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 - 625003

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 - 625004

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
351 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 - 625007

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
567 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 625 004

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 637 007

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,690 €
Schválené na preplatenie
4,690 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 621

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 625 003

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 625 004

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 625 005

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 625 005

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 625 007

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 625 007

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 637 007

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 621

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 623

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 623

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 625 001

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 625 001

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 625 002

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
657 €
Schválené na preplatenie
657 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 625 002

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 / 625 003

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
228,720 €
Schválené na preplatenie
228,671 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
13,894 €
Schválené na preplatenie
13,891 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 - 642015

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
489 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 - 625003

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,571 €
Schválené na preplatenie
1,571 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 - 623000

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,391 €
Schválené na preplatenie
6,391 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 - 612001

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,465 €
Schválené na preplatenie
2,465 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 - 611000

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
56,616 €
Schválené na preplatenie
56,616 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 - 611000

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,439 €
Schválené na preplatenie
3,439 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 - 612001

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
40,585 €
Schválené na preplatenie
40,585 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky 03-2018 - 642015

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018/625001

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018/625007

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018/637027

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018/625004

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018/625007

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018/625005

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018/625005

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018/625004

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018/625003

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018/625003

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018/625002

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018/625002

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018/625001

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018/623

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018/623

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018/621

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018/621

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018/637027

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
105,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,158 €
Schválené na preplatenie
1,158 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,605 €
Schválené na preplatenie
7,605 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
930 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
874 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,070 €
Schválené na preplatenie
1,070 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,194 €
Schválené na preplatenie
5,194 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
63,902 €
Schválené na preplatenie
63,902 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 625003 - Poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 625003 - Poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 625001 - Poistné do sociálnej poisťovne - na nemocenské poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 625007 - Poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do RFS

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 625005 - Poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 637027 - Služby - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 637027 - Služby - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 625005 - Poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 625007 - Poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do RFS

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 625004 - Poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 625004 - Poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 625002 - Poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 625002 - Poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 625001 - Poistné do sociálnej poisťovne - na nemocenské poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 623000 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 623000 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 621000 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 621000 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
1,530 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,211 €
Schválené na preplatenie
3,211 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
15,311 €
Schválené na preplatenie
15,311 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
462 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
44,305 €
Schválené na preplatenie
44,305 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,691 €
Schválené na preplatenie
2,691 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,882 €
Schválené na preplatenie
3,882 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 621

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 637 027

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,483 €
Schválené na preplatenie
7,483 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 625 004

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 625 002

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,048 €
Schválené na preplatenie
1,048 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 625 002

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 625 003

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 625 003

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 625 004

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 625 005

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 625 005

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 625 007

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
355 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 625 007

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
202 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,331 €
Schválené na preplatenie
3,331 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
105,103 €
Schválené na preplatenie
105,103 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,385 €
Schválené na preplatenie
6,385 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
879 €
Schválené na preplatenie
878 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
14,455 €
Schválené na preplatenie
14,455 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 637 027

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
455 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 621

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
436 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 623

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
230 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 623

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 625 001

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018 / 625 001

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
21.05.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/625004

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/621

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/625007

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/625007

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/625005

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/625005

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/625004

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/625003

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/625003

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/625002

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/625002

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/625001

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/625001

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/623

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/623

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/621

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/637027

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/637027

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 625004 - Poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 625007 - Poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do RFS

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 625003 - Poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 625001 - Poistné do sociálnej poisťovne - na nemocenské poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 625004 - Poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 625007 - Poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do RFS

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 625004 - Poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 625005 - Poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 625003 - Poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 625002 - Poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 625002 - Poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 625001 - Poistné do sociálnej poisťovne - na nemocenské poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 /623000 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 /623000 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 /621000 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 /621000 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 637027 - Služby - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 637027 - Služby - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/642015

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
751 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/642015

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/625007

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,024 €
Schválené na preplatenie
5,024 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/625007

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
307 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/625005

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,035 €
Schválené na preplatenie
1,035 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/625005

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/62100

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
430 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/612002

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,154 €
Schválené na preplatenie
1,154 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/612001

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
43,145 €
Schválené na preplatenie
43,145 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/612002

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/62100

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,038 €
Schválené na preplatenie
7,038 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/62300

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
216 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/625001

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/625002

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
905 €
Schválené na preplatenie
905 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,278 €
Schválené na preplatenie
6,273 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
103,342 €
Schválené na preplatenie
103,271 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/61100

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
61,481 €
Schválené na preplatenie
61,481 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/612001

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,637 €
Schválené na preplatenie
2,637 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/625002

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
14,809 €
Schválené na preplatenie
14,809 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/625003

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/625003

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
846 €
Schválené na preplatenie
846 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/625004

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
190 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/625004

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,106 €
Schválené na preplatenie
3,106 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/61100

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,758 €
Schválené na preplatenie
3,758 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/625001

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,480 €
Schválené na preplatenie
1,480 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018/62300

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,539 €
Schválené na preplatenie
3,539 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 625 004

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 637 027

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,580 €
Schválené na preplatenie
9,580 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 637 027

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
582 €
Schválené na preplatenie
582 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 621

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
613 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 621

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 623

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
286 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 623

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 625 001

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 625 001

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 625 002

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,341 €
Schválené na preplatenie
1,341 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 625 002

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 625 003

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 625 003

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 625 004

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 625 005

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 625 005

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 625 007

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
455 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018 / 625 007

Mzdové výdavky zamestnancov 05-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/637027

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/621

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/625007

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/625007

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/625005

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/625005

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/625004

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/625004

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/625003

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/625003

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/625002

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/625002

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/625001

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/625001

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/623

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/637027

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
13,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/623

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/621

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 621000 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 621000 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 625002 - Poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 637027 - Služby - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 637027 - Služby - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
13,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 625007 - Poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do RFS

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 625007 - Poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie do RFS

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 625005 - Poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 625005 - Poistné do sociálnej poisťovne - na poistenie v nezamestnanosti

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 625004 - Poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 625004 - Poistné do sociálnej poisťovne - na invalidné poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 625003 - Poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 625003 - Poistné do sociálnej poisťovne - na úrazové poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 625002 - Poistné do sociálnej poisťovne - na starobné poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 625001 - Poistné do sociálnej poisťovne - na nemocenské poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 625001 - Poistné do sociálnej poisťovne - na nemocenské poistenie

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 623000 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 623000 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/61100

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,599 €
Schválené na preplatenie
3,599 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/61100

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
59,251 €
Schválené na preplatenie
59,251 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/642015

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/625004

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,971 €
Schválené na preplatenie
5,971 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/625007

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,667 €
Schválené na preplatenie
9,667 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/625004

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
363 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/625003

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/625002

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,731 €
Schválené na preplatenie
1,731 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/625001

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,849 €
Schválené na preplatenie
2,849 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/625001

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/62300

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,665 €
Schválené na preplatenie
6,665 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/62300

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
405 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/62100

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
13,688 €
Schválené na preplatenie
13,688 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/62100

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
832 €
Schválené na preplatenie
832 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/61400

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
104,968 €
Schválené na preplatenie
104,968 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/612002

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
948 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/612002

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/612001

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
38,368 €
Schválené na preplatenie
38,368 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/612001

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,331 €
Schválené na preplatenie
2,331 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/642015

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
617 €
Schválené na preplatenie
617 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/625005

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/625005

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,002 €
Schválené na preplatenie
2,002 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 625 004

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 623

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 621

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 623

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
398 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 625 001

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
169 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 625 001

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 625 002

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,726 €
Schválené na preplatenie
1,726 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 625 002

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 625 003

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 625 003

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 625 004

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
361 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 625 005

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 625 005

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 625 007

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
585 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 625 007

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 637 027

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
12,326 €
Schválené na preplatenie
12,326 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 637 027

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
749 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018 / 621

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
806 €
Schválené na preplatenie
806 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
13,477 €
Schválené na preplatenie
13,459 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
221,861 €
Schválené na preplatenie
221,570 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/625007

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
587 €
Schválené na preplatenie
587 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/625002

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
28,494 €
Schválené na preplatenie
28,494 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/61400

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,376 €
Schválené na preplatenie
6,376 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018/625003

Mzdové výdavky zamestnancov 6-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,628 €
Schválené na preplatenie
1,628 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/625002

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/625007

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/625007

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/625005

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/625005

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/625004

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/625004

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/625003

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/625003

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/625002

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/625001

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/625001

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/623

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/623

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/621

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/621

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/637027

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/637027

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
17,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/625004

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/611000

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,822 €
Schválené na preplatenie
3,822 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/612002

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
958 €
Schválené na preplatenie
958 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/611000

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
62,879 €
Schválené na preplatenie
62,879 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/612001

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,264 €
Schválené na preplatenie
2,264 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/612001

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
37,240 €
Schválené na preplatenie
37,240 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/612002

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/62100

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/62300

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/62300

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,190 €
Schválené na preplatenie
3,190 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/625001

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/625001

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,415 €
Schválené na preplatenie
1,415 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/625002

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
860 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/625002

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
14,150 €
Schválené na preplatenie
14,150 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/625003

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/625004

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,988 €
Schválené na preplatenie
2,988 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/625005

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/625005

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
996 €
Schválené na preplatenie
996 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/625007

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
292 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/625007

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,801 €
Schválené na preplatenie
4,801 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/642015

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/642015

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
426 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/625003

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
808 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018/62100

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,918 €
Schválené na preplatenie
6,918 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018 - 621

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018 - 625 004

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018 - 637 027

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
16,921 €
Schválené na preplatenie
16,921 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018 - 637 027

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,029 €
Schválené na preplatenie
1,029 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018 - 621

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,061 €
Schválené na preplatenie
1,061 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018 - 623

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
412 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018 - 623

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018 - 625 001

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
206 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018 - 625 001

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018 - 625 002

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,369 €
Schválené na preplatenie
2,369 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018 - 625 002

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018 - 625 003

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018 - 625 003

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018 - 625 004

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
442 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018 - 625 005

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018 - 625 005

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018 - 625 007

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
804 €
Schválené na preplatenie
804 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018 - 625 007

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,726 €
Schválené na preplatenie
6,725 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
110,723 €
Schválené na preplatenie
110,702 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,682 €
Schválené na preplatenie
10,682 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
649 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/637027

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/625007

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/625007

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/625005

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/625005

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/625004

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/625004

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/625003

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/625003

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/625002

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/625002

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/625001

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/625001

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/623

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/623

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/621

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/621

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/637027

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
16,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/625005

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
957 €
Schválené na preplatenie
957 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/625001

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/611000

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
60,923 €
Schválené na preplatenie
60,923 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/612001

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,098 €
Schválené na preplatenie
2,098 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/612001

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
34,516 €
Schválené na preplatenie
34,516 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/612002

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/612002

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
988 €
Schválené na preplatenie
988 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/621000

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
398 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/612000

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,540 €
Schválené na preplatenie
6,540 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/623000

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/623000

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,102 €
Schválené na preplatenie
3,102 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/625001

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,349 €
Schválené na preplatenie
1,349 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/625002

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
821 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/625002

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
13,499 €
Schválené na preplatenie
13,499 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018/625003

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2018

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie