Popis projektu

je (ďalej KD) postihnutého pandémiou COVID-19 prostredníctvom zvýšenia kvality poskytovaných služieb v KD a zlepšenia úrovne hygienických štandardov KD pre návštevníkov, ako aj osôb pôsobiacich v zázemí KD Sečovce.

 projektu, ktoré prispievajú k naplneniu hlavného cieľa sú:

  • zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb KD Sečovce prostredníctvom zlepšenia úrovne jeho materiálno-technického stavu budovy, 
  • zlepšiť úroveň hygienických štandardov KD Sečovce prostredníctvom zlepšenia materiálno-technického vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia v boji proti COVID-19 v KD pre návštevníkov, ako aj osôb pôsobiacich v zázemí KD Sečovce.

Hlavná aktivita projektu žiadateľa č. V rámci aktivity budú realizované činnosti - vybudovanie presklenej steny, výmena 22 ks zastaralých a amortizáciou poškodených interiérových dverí, výmena amortizáciou poškodenej a vlhkej parketovej podlahy v sále na 1. NP, odstránenie obkladu v sále kultúrneho domu a následnú opravu poškodených zavlhnutých stien sanačnou omietkou so zámerom zlepšenia udržateľnosti a odolnosti KD Sečovce prostredníctvom modernizácie budovy KD.

Hlavná aktivita projektu žiadateľa č. - V rámci aktivity budú realizované činnosti - modernizácia sociálneho zariadenia budovy KD vrátane vybudovania sociálneho, resp. hygienického zázemia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a imobilných so zámerom zlepšenia udržateľnosti a odolnosti KD Sečovce prostredníctvom zlepšenia hygienických štandardov KD.

Cieľovou skupinou sú obyvatelia i návštevníci mesta Sečovce.

Miestom realizácie projektu je centrum mesta Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 42. Kultúrny dom s celoročným využitím má preto veľmi výhodné umiestnenie pre domácich, ako aj návštevníkov z blízkeho či vzdialenejšieho okolia.

P0974 Počet podporených kultúrnych objektov - 1

Projekt je v súlade so stratégiou IROP,  Prioritná os č. 7. REACT-EÚ, Investičná priorita 7.1. Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva,

Aktivity 1  a 2 projektu sú v súlade s oprávnenými aktivitami definovanými IROP.

Viac
Subjekt
Mesto Sečovce
Miesta realizácie
Sečovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2023 - 01.12.2023
Celková suma
86,134 €
Vlastné zdroje
4,307 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
2: Zlepšenie úrovne hygienických štanda…
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
11.09.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
08.12.2023
Názov
1: Zvýšenie kvality poskytovaných služi…
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
11.09.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
08.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených kultúrnych objektov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

SO 03.1 Stavebné úpravy sociálneho zariadenia

Faktúra ZED-stav s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
26,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

SO 03.2 Oprava interiéru

Faktúra ZED-stav s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
57,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Sečovce
IČO
00331899
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.