Popis projektu

Predmetom projektu "Podpora udržateľnosti Kultúrneho  domu v Šali v súvislosti s pandémiou COVID-19", je modernizácia materiálneho vybavenia a zlepšenie hygienických podmienok pre návštevníkov, ale aj zamestnancov Domu kultúry, ktorí v ňom pracujú a sú zaradení do organizačnej štruktúry MsÚ ako Mestské kultúrne stredisko. Pre podporu zvýšenia odolnosti a zabezpečenia následnej udržateľnosti Domu kultúry v Šali (ďalej aj ako DK), ktorý už prešiel významnou stavebnou rekonštrukciou vrátane vybudovania bezbariérového vstupu, sú predmetom projektu hlavné aktivity:

  • nákup nábytku do priestorov DK, určeného najmä pre návštevníkov  nakoľko ide o interiérové vybavenie vyhovujúce zvýšeným požiadavkám udržiavania hygienických opatrení v rámci estrádnej sály, spoločných priestorov a vstupnej haly,
  • nákup multifunkčných kioskov, slúžiacich na meranie telesnej teploty s dávkovačom dezinfekcie na ruky pre všetkých pri vstupe do DK,
  • nákup germicídnych čističov vzduchu potrebných na čistenie a elimináciu vírusov vo vzduchu.

Aktivity projektu budú riešené dodávateľsky, nakoľko ide o nákup materiálneho a hygienického vybavenia do interných priestorov DK. V súvislosti s pandémiou COVID-19 je potrebné obstarať uvedené materiálne vybavenie, pretože prostredníctvom neho vie kultúrna inštitúcia fungovať, byť pripravená, a vytvoriť tak zdravé a chránené prostredie na účasť obyvateľov na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach, ako aj pre zamestnancov Mestského kultúrneho strediska sídliaceho v DK.

Viac
Subjekt
Mesto Šaľa
Miesta realizácie
Šaľa
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2021 - 01.05.2022
Celková suma
66,888 €
Vlastné zdroje
3,344 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
23.12.2021
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
05.05.2022
Názov
Zlepšenie úrovne hygienických štandardo…
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
28.03.2022
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
05.05.2022
Názov
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb …
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
23.12.2021
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
05.05.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených kultúrnych objektov
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Antivírusová germicídna čistička vzduchu Athmoss Office 120 vrátane mobilného stojana

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

multifunkčný kiosk vrátane montáže a nastavenia

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2022
Názov

interiérové vybavenie

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2022
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.