Popis projektu

Realizácia predkladaného projektu je zameraná na Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Materskej školy v Kameničnej a to formou obnovy obálky budovy, výmenou uzáverov otvorov, obnovy vykurovacej sústavy, obnovy osvetlenia a obnovy výroby teplej vody. Týmito opatreniami sa dosiahne úspora energie , čo znamená úsporu energie voči stavu pred realizáciou projektu vo výške

Obnova obálky budovy sa navrhuje realizovať v rozsahu:

      -  výmeny okien a dverí v obvodových múroch

      -  zateplenia obvodových stien 

      -  zateplenie stropu nad posledným podlažím a výmena krytiny

      -  výmena plochej strechy a zateplenie strechy

      -  zateplenie podlahy v miestnostiach suterénu

      -  výmena ústredného kúrenia

      -  realizácia rampy pre imobilných

Pri vykurovacej sústave sa obnovou navrhuje zrealizovať:

  • výmena ústredného kúrenia
  • osadenie solárných panelov na prípravu TUV
  • výmena vykurovacích telies
  • výmena rozvodov potrubí

Obnova osvetľovacej sústavy rieši výmenu elektrických rozvodov a osvetľovacích telies.

Viac
Subjekt
Obec Kameničná
Miesta realizácie
Kameničná
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2016 - 01.03.2017
Celková suma
246,720 €
Vlastné zdroje
12,336 €
Vyčerpané z projektu
239,993 €
Nezrovnalosti
110,397 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti objekt…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
06.09.2016
Plánovaný koniec
01.03.2017
Skutočný koniec
31.03.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2016
Skutočný začiatok
17.06.2016
Plánovaný koniec
01.03.2017
Skutočný koniec
31.03.2017
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0023 (MW)
Cieľ
0,0023 (MW)
Naposledy aktualizované
09.03.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0023 (MWt)
Cieľ
0,0023 (MWt)
Naposledy aktualizované
09.03.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
2,289 (MWh/rok)
Cieľ
2,3415 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,6149 (Kg/rok)
Cieľ
0,65 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
66,2767 (t ekviv. CO2)
Cieľ
23,33 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
09.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
11,9398 (Kg/rok)
Cieľ
12,58 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.03.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
816,18 (m2)
Cieľ
792,41 (m2)
Naposledy aktualizované
09.03.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
43,606 (MWh/rok)
Cieľ
36,3292 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
73432,3 (kWh/rok)
Cieľ
80709,1359 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
104376,3786 (kWh/rok)
Cieľ
104621,8923 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
73120,9159 (kWh/rok)
Cieľ
88489,083 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
117,0383 (MWh/rok)
Cieľ
117,0383 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.03.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce č.3

Stavebné práce č.3

Vlastník dokladu
Obec Kameničná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,839 €
Schválené na preplatenie
1,839 €
Realizácia
18.04.2017
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Kameničná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
4,800 €
Realizácia
18.04.2017
Názov

Stavebné práce č.2

Stavebné práce č.2

Vlastník dokladu
Obec Kameničná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,150 €
Schválené na preplatenie
118,949 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Kameničná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,600 €
Schválené na preplatenie
9,600 €
Realizácia
18.04.2017
Názov

Externý manažment projektu

Externý manažment projektu

Vlastník dokladu
Obec Kameničná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
4,800 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Stavebné práce č.1

Stavebné práce 1

Vlastník dokladu
Obec Kameničná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,691 €
Schválené na preplatenie
100,005 €
Realizácia
18.04.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Suma celkom
55,198 €
Vrátená suma
55,198 €
Suma na vymáhanie
55,198 €
Typ
Kontrola, audit, pr…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Obec Kameničná

Suma celkom
55,198 €
Vrátená suma
55,198 €
Suma na vymáhanie
55,198 €
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Renostavmal s.r.o.
IČO
44786212
Názov
EPIC Partner SK s.r.o.
IČO
47947101
Názov
Ing. Tibor Bakoš
IČO
41256832
Názov
Ing. Szegi Dionýz
IČO
37559648
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.