Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Strečno - prístavba, nadstavba a stavebné úpravy materskej školy Strečno.

Obec Strečno

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu  je zvýšenie kapacity a zlepšenie predprimárneho vzdelania Materskej školy v obci Strečno zo súčasnej kapacity MŠ 69 detí (3 triedy * 23 detí na celodennú prevádzku na 117 miest pre deti s celodennou prevádzkou.

Realizácia projektu umožní obci Strečno poskytovať celodenný výchovný proces v materskej škole pre 117 detí, čím sa výrazne zlepší kvalita a rozsah poskytovaných verejných služieb pre svojich obyvateľov. 

1. Rozšírenie kapacity existujúceho objektu materskej školy. 

2. Obstaranie materiálno - technického vybavenia materskej školy

3. Vybudovanie detského ihriska v areáli materskej školy. 

a podporných aktivít a to:

Informovanosť a komunikácia a riadenie projektu. Výdavky na informovanosť a komunikáciu budú hradené z rozpočtu projektu. Výdavky na riadenie projektu budú hradené z vlastných zdrojov žiadateľa.

Realizácia projektu povedie k naplneniu plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov nasledovne:

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl: 117 miest

Počet podporených materských škôl: 1 materská škola

Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením: 1 materská škola

Počet renovovaných verejných budov: 1 materská škola

Podlahová plocha renovovaných verejných budov:  369,46 m2

Viac
Subjekt
Obec Strečno
Miesta realizácie
Strečno
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2021 - 01.12.2023
Celková suma
680,643 €
Vlastné zdroje
34,032 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti b…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Zvy…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
02.08.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
12.12.2023
Názov
Vybudovanie detského ihriska v areáli m…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
02.08.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
12.12.2023
Názov
Obstaranie materiálno - technického vyb…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
08.09.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
05.12.2023
Názov
Rozšírenie kapacity existujúceho objekt…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
21.08.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
12.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
01.08.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
12.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených areálov MŠ
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.09.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
369,46 (m2)
Naposledy aktualizované
08.09.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
117,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
08.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.09.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
22148,93 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
5,14 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
08.09.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2023091401

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2023091401

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2023100601

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2023100601

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 024/2023

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2023103103

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2023103103

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2023103103

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2023120101

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2023120101

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2023120101

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2023121401

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2023121401

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2023121401

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2023121401

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Vybavenie a zariadenie materskej školy

Faktúra č. F231254870

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Vybavenie materskej školy IKT

Faktúra č. 231377

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Finančný manažér 09/2023

Sumarizačný hárok 1/2023

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
Obec Strečno
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Finančný manažér 05/2023

Sumarizačný hárok 1/2023

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
Obec Strečno
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Finančný manažér 10/2023

Sumarizačný hárok 1/2023

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
Obec Strečno
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Finančný manažér 11/2023

Sumarizačný hárok 1/2023

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
Obec Strečno
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra č. 722021

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov IČO
Názov
Obec Strečno
IČO
00321648
Názov
K project s.r.o.
IČO
48255866
Názov
Dafferspol. s.r.o.
IČO
36320439
Názov
Sk - technik, s.r.o.
IČO
36408972
Názov
3 Energy SK, s.r.o.
IČO
51039508
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.