Popis projektu

Predmetom predkladaného projektu sú dve hlavné aktivity:

. Cieľom je docieliť prostredníctvom kultúrnej inštitúcie možnosť realizácie prezentácií v spolupráci s miestnymi organizáciami a združeniami, ktoré rozvíjajú čitateľskú gramotnosť cieľovej skupiny. Cieľovou skupinou sú občania obce Neded a okolitého regiónu, žiaci a adolescenti. Ďalším z cieľov je spájanie a začleňovanie národnostných menšín do cyklu socializácie formou kultúrnych podujatí a zvyšovať vzdelanostnú úroveň cieľovej skupiny pomocou modernizácie a inovácie priestorového vybavenia.

V pandemickej dobe ovplyvnenej vírusom COVID 19 je potrebné chrániť návštevníkov a účinkujúcich v rámci kultúrnych podujatí. Protipandemické opatrenia sú nevyhnuté k zlepšeniu úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie.

Predkladaný projekt rieši iba interiérové vybavenie budovy knižnice v obci Neded. Stavebné úpravy objektu nie sú predmetom projektu. Knižnica sa nachádza na parcele 186/3 so súpisným číslom 1147. Zmodernizovaná knižnica bude vhodná na organizovanie vzdelávaco -kultúrnych podujatí, divadelných predstavení, predstavení umeleckých telies, bude slúžiť na kultúrne aktivity menšín a cieľových skupín. V súlade so špecifickými podmienkami s obmedzeniami týkajúcimi sa pandémie COVID 19 sa vytvoria bezpečné podmienky na prevádzku zariadenia, kde dochádza k sociálnym kontaktom a zároveň sa vytvoria podmienky pre bezkontaktný prenos interaktívnych a vzdelávacích aktivít  pre obyvateľov. Zvýši sa kvalita poskytovaných služieb v knižnici a úroveň hygienických štandardov nadobudne iný rozmer.

Viac
Subjekt
Obec Neded
Miesta realizácie
Neded
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2023 - 01.12.2023
Celková suma
31,936 €
Vlastné zdroje
1,597 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
2.Zlepšenie úrovne hygienických štandar…
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
1.Zvýšenie kvality poskytovaných služie…
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
29.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených kultúrnych objektov
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.