Popis projektu

Cieľom projektu je zvýšiť podiel separovaného odpadu v obci pomocou vybudovania zberného dvora v obci s nákupom príslušnej techniky  ako aj príprava odpadov na opätovné použitie a recykláciu. Zároveň sa podporia činnosti na predchádzanie vzniku odpadov. Miestom realizácie projektu je obec Pusté Úľany v okrese Galanta. Projekt prispieva k plneniu záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z rámcovej smernice o odpade a je v súlade s cieľmi stanovenými smernicou 1993/31/ES. Projekt sa realizuje prostredníctvom hlavnej aktivity „Triedený zber komunálnych odpadov“, pričom je vo vecnom súlade so špecifickým cieľom výzvy: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Časový harmonogram projektu: Celková dĺžka realizácie projektu je nastavená na 12 mesiacov. Výsledkom projektu bude plnenie merateľných ukazovateľov:

Hlavná aktivita projektu s názvom „Triedený zber komunálnych odpadov“ má tiež prispieť k eliminácii nelegálnych skládok a v konečnom dôsledku k zvýšeniu kvality životného prostredia a kvality života obyvateľstva. V rámci aktivity sa realizujú investične náročné opatrenia, na uskutočnenie ktorých by inak obec nemala dostatok vlastných zdrojov. Realizáciou projektu a zvýšením miery triedenia KO prispejeme k plneniu plánu hlavného cieľa odpadového hospodárstva SR podľa Programu odpadového hospodárstva SR na úrovni triedeného zberu KO.

Viac
Subjekt
Obec Pusté Úľany
Miesta realizácie
Pusté Úľany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2016 - 01.12.2023
Celková suma
964,931 €
Vlastné zdroje
48,247 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
05.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
22.12.2023
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
11.05.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
12.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
296,94 (t/rok)
Naposledy aktualizované
27.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
296,94 (t/rok)
Cieľ
296,94 (t/rok)
Naposledy aktualizované
27.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra FA20231209, MEL Project s.r.o. -Projektový manažér - externý

Faktúra FA20231209, MEL Project s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Faktúra 2023154, ELVEA Holding a.s.

Faktúra 2023154, ELVEA Holding a.s.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
457,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 2023154, ELVEA Holding a.s.

Faktúra 2023154, ELVEA Holding a.s.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
457,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

Faktúra č. 20230143, SEMA HŠ s.r.o.

Faktúra č. 20230143, SEMA HŠ s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
SEMA HŠ s.r.o.
Žiadaná suma
25,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20230143, SEMA HŠ s.r.o.

Faktúra č. 20230143, SEMA HŠ s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
SEMA HŠ s.r.o.
Žiadaná suma
25,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

Faktúra 22311142, AGROTEM MJ s.r.o. - Náves jednoosový trojstranný sklápač

Faktúra 22311142, AGROTEM MJ s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Faktúra 22311142, AGROTEM MJ s.r.o. - Kolesový traktor s príslušenstvom

Faktúra 22311142, AGROTEM MJ s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Faktúra 22311142, AGROTEM MJ s.r.o. - Drvič drevnej hmoty za traktor

Faktúra 22311142, AGROTEM MJ s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Faktúra 22311142, AGROTEM MJ s.r.o. - Kolesový traktor s príslušenstvom

Faktúra 22311142, AGROTEM MJ s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 22311142, AGROTEM MJ s.r.o. - Náves jednoosový trojstranný sklápač

Faktúra 22311142, AGROTEM MJ s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 22311142, AGROTEM MJ s.r.o. - Drvič drevnej hmoty za traktor

Faktúra 22311142, AGROTEM MJ s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 2023012, Ing. Peter Steiner - Stavebný dozor

Faktúra č. 2023012 – Ing. Peter Steiner

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Faktúra 2023012, Ing. Peter Steiner - Stavebný dozor

Faktúra č. 2023012 – Ing. Peter Steiner

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 22311147, AGROTEM MJ s.r.o. - Ramenový nakladač reťazový na podvozku

Faktúra 22311147, AGROTEM MJ s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Faktúra 22311147, AGROTEM MJ s.r.o. - Ramenový nakladač reťazový na podvozku

Faktúra 22311147, AGROTEM MJ s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra FV2306283, MEVA-SK s.r.o.- Technické vybavenie zberného dvora

Faktúra FV2306283, MEVA-SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra FV2306283, MEVA-SK s.r.o.- Technické vybavenie zberného dvora

Faktúra FV2306283, MEVA-SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Faktúra 22312151, AGROTEM MJ s.r.o.- Technické vybavenie zberného dvora (Kolesový nakladač)

Faktúra 22312151, AGROTEM MJ s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 22312151, AGROTEM MJ s.r.o.- Technické vybavenie zberného dvora (Kolesový nakladač)

Faktúra 22312151, AGROTEM MJ s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Pusté Úľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov IČO
Názov
MEL Project s.r.o.
IČO
51311003
Názov
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
IČO
31681051
Názov
AGROTEM-PULZ,s.r.o
IČO
36399281
Názov
Ing. Peret Steiner
IČO
22675205
Názov
ELVEA Holding a.s.
IČO
47427493
Názov
MEL Project s.r.o.
IČO
51311003
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.