Popis projektu

Predkladaný projekt bude realizovaný v obci Čenkovce, ktorá sa nachádza v okrese Dunajská Streda v Trnavskom samosprávnom kraji. Predmetom projektu je obnova knižnice, sociálnych priestorov a ostatného zázemia kultúrnej inštitúcie so zameraním na rekonštrukčné práce, ktorými sa dosiahnu hlavné ciele, a to zlepšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom modernizácie interiéru a zlepšenie úrovne hygienického štandardu, pričom bude možné v budúcnosti efektívnejšie reflektovať na prípadné situácie podobné epidémii, či pandémii. Práve súčasná situácia v súvislosti s ochorením Covid19 umocňuje dôležitosť predkladaného projektu. Zámerom žiadateľa je vytvorenie vhodného objektu za účelom zvýšenia komfortu v užívaní stavby a to sprístupnením všetkých priestorov pre zdravotne znevýhodnených osadením pohyblivej schodiskovej plošiny a tiež vhodnou obnovou pôvodných priestorov, ktoré momentálne nevyhovujú súčasným technickým, hygienickým a bezpečnostným požiadavkám a predpisom. V neposlednom rade bude tiež naplnený účel zvýšenia estetickej úrovne vnútorných priestorov stavby.

Viac
Subjekt
Obec Čenkovce
Miesta realizácie
Čenkovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2023 - 01.12.2023
Celková suma
62,280 €
Vlastné zdroje
3,114 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zlepšenie úrovne hygienických štandardo…
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
17.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.09.2023
Názov
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb …
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
31.07.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.09.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených kultúrnych objektov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii

Obnova knižnice a sociálnych priestorov

Vlastník dokladu
Obec Čenkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie

Obnova knižnice a sociálnych priestorov

Vlastník dokladu
Obec Čenkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Stojan s dezinfekciou

Stojan s dezinfekciou

Vlastník dokladu
Obec Čenkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Germicídny žiarič

Germicídny žiarič

Vlastník dokladu
Obec Čenkovce
Dodávateľ
Wild Horse s.r.o.
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov IČO
Názov
MOLPIR, s.r.o.
IČO
31431372
Názov
FE-DOP, s.r.o.
IČO
36251461
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.