Popis projektu

Predkladaný projekt predstavuje našu ideu o zabezpečenie hygienicky vyhovujúceho kultúrno-spoločenského prostredia a vytvorenie moderného, bezpečného a esteticky upraveného prostredia v priestoroch kultúrneho domu, ktorý slúži obyvateľom obce na rôzne kultúrno-spoločenské zážitky. V rámci projektu je plánovaná renovácia zariadení na osobnú hygienu, kde by boli zriadené bezdotykové vodovodné batérie, bezdotykové dávkovače tekutého mydla a bezdotykové dávkovače na dezinfekciu rúk, čo by prinieslo zníženie prenosu koronavírusu a iných vírusov či baktérií. Interiérové vybavenie kultúrneho domu je značne opotrebované, preto máme v pláne výmenu starých stolov a stoličiek za nové, bezpečnejšie a pohodlnejšie. V našom pláne máme tiež výmenu osvetlenia v sále kultúrneho domu a tiež na chodbe. Pre zabezpečenie čistého a kvalitného vzduchu a zvýšenia komfortu v kultúrnom dome plánujeme nainštalovať germicídne žiariče a klimatizáciu, ktorá spríjemní pobyt v priestoroch kultúrneho domu počas konania spoločenských a kultúrnych podujatí. Pre zabezpečenie zvýšenia hygienickej úrovne plánujeme pri vstupe do kultúrneho domu umiestniť stojanové bezdotykové dávkovače na dezinfekciu rúk. Naším plánom je tiež zabezpečenie divadelných svetiel, pódia a mobilného ozvučenia, ktoré skvalitnia kultúrny zážitok našich občanov a návštevníkov. V sále plánujeme z bezpečnostných dôvodov nasadiť na súčasnú podlahu tanečný parket. Výstupom projektu budú estetické, kvalitné a hygienicky vyhovujúce priestory nášho kultúrneho domu, ktorý slúži našim občanom, návštevníkom našej obce, a tiež účinkujúcim.

, konkrétne "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii" a " Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie". Hlavné aktivity projektu sú v súlade s typom aktivity A. Investície do obstarania a modernizácie materiálno-technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií.

Podporiť udržateľnosť a odolnosť kultúrneho domu v obci Lemešany v súvislosti s pandémiou COVID-19. Hlavný cieľ projektu je v súlade so špecifickým cieľom operačného programu (Integrovaný regionálny operačný program) 7.7 Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii.

- vytvoriť kvalitné a príjemné prostredie pre kultúrne podujatia

- zvýšiť hygienickú úroveň v kultúrnom dome

- zlepšiť estetiku kultúrneho domu

- zabezpečiť hygienickú úroveň verejných budov v obci

- zvýšiť bezpečnosť a komfort pre obyvateľov obce

Hlavnou cieľovou skupinou sú všetci obyvatelia obce v celkovom počte 1985. Vedľajšou cieľovou skupinou sú obyvatelia okolitých menších obcí a návštevníci.

Začiatok realizácie projektu: 05/2022

Koniec realizácie projektu: 02/2023

Celkové trvanie projektu: 10 mesiacov

Prešovský kraj, okres Prešov, katastrálne územie obce Lemešany, parcela č. 1

P0974 Počet podporených kultúrnych objektov: 1

Viac
Subjekt
Obec Lemešany
Miesta realizácie
Lemešany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2023 - 01.12.2023
Celková suma
83,512 €
Vlastné zdroje
4,176 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zlepšenie úrovne hygienických štandardo…
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
30.06.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
27.12.2023
Názov
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb …
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
30.06.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
27.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
30.06.2023
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
22.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených kultúrnych objektov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavba: Lemešany

Faktúra - stavebné práce (podlaha)

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie - klimatizácia

Faktúra - klimatizácia

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii - ozvučenie a osvetlenie

FA č. 23VF00224

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Zvýšenie kvality poskytovania služieb v kultúrnej inštitúcii - nábytok

FA č. 230019

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Zvýšenie kvality poskytovania služieb v kultúrnej inštitúcii - nábytok

FA č. 230019

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie - dezinfekcia

FA č. 230020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie - dezinfekcia

FA č. 230020

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii - ozvučenie a osvetlenie

FA č. 23VF00224

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii - ozvučenie a osvetlenie

FA č. 23VF00224

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
IČO
51007631
Názov
KLIVENT s.r.o.
IČO
45259046
Názov
ShowMedia s.r.o.
IČO
44670028
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.