Popis projektu

Hlavným cieľom projektu , je skvalitnenie kultúrnych služieb pre verejnosť všetkých vekových kategórií s dôrazom na detského diváka a zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie. Tento cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom investície do obstarania a modernizácie materiálno-technického a technologického vybavenia.

Žiadateľom NFP je Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici. Z hľadiska typu kultúrnej inštitúcie sa jedná o divadlo, v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Z hľadiska právnej formy je žiadateľ príspevkovou organizáciou.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom 2 hlavných aktivít:

1. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii

2. Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie

Prostredníctvom realizácie aktivít projektu zároveň dôjde k naplneniu stanoveného merateľného ukazovateľa:

P0974 - Počet podporených kultúrnych objektov – 1

Viac
Subjekt
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
Miesta realizácie
Banská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2023 - 01.12.2023
Celková suma
154,241 €
Vlastné zdroje
7,712 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
2. Zlepšenie úrovne hygienických štanda…
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
31.07.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov
1. Zvýšenie kvality poskytovaných služi…
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
17.04.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
04.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených kultúrnych objektov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výťah

Faktúra na výmenu výťahu

Vlastník dokladu
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

svetelná rampa

Faktúra na rampu

Vlastník dokladu
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
Dodávateľ
HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o.
Žiadaná suma
8,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

svetelná rampa

Faktúra na rampu

Vlastník dokladu
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
Dodávateľ
HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o.
Žiadaná suma
8,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Divadelné výkryty a krytiny

Faktúra Divadelní služby

Vlastník dokladu
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Divadelné výkryty a krytiny

Faktúra Divadelní služby

Vlastník dokladu
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prívod pre napojenie scénického osvetlenia (elektroinštalácia)

Faktúra na stavebné práce - "Rekonštrukčné práce za účelom skvalitnenia kultúrnych služieb v BDNR" - naviac práce

Vlastník dokladu
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prívod pre napojenie scénického osvetlenia (elektroinštalácia)

Faktúra na stavebné práce - "Rekonštrukčné práce za účelom skvalitnenia kultúrnych služieb v BDNR" - naviac práce

Vlastník dokladu
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

Stavebné úpravy hygienických zariadení

Faktúra na stavebné práce

Vlastník dokladu
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prívod pre napojenie scénického osvetlenia (elektroinštalácia)

Faktúra na stavebné práce

Vlastník dokladu
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modernizácia vzduchotechniky v divadelnej sále

Faktúra na stavebné práce

Vlastník dokladu
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prívod pre napojenie scénického osvetlenia (elektroinštalácia)

Faktúra na stavebné práce

Vlastník dokladu
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

Stavebné úpravy hygienických zariadení

Faktúra na stavebné práce

Vlastník dokladu
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

Modernizácia vzduchotechniky v divadelnej sále

Faktúra na stavebné práce

Vlastník dokladu
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

Osvetlenie

Faktúra za zvukovú a osvetľovaciu techniku

Vlastník dokladu
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2023
Názov

Ozvučenie

Faktúra za zvukovú a osvetľovaciu techniku

Vlastník dokladu
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2023
Názov

Ozvučenie

Faktúra za zvukovú a osvetľovaciu techniku

Vlastník dokladu
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osvetlenie

Faktúra za zvukovú a osvetľovaciu techniku

Vlastník dokladu
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o.
IČO
46209956
Názov
ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s.r.o.
IČO
51705613
Názov
INTERLUX Lighting spol. s r.o.
IČO
35804751
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.