Popis projektu

je zlepšenie environmentálnych aspektov v mestskom prostredí a zlepšenie kvality života obyvateľov prostredníctvom revitalizácie vnútrobloku na ulici Novosady v Detve, ktorá zahŕňa vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry a opatrenia na adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy. Riešené pozemky v katastri mesta Detva, ktoré sú miestom realizácie projektu, sú vo vlastníctve žiadateľa.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity: . Predmetná aktivita sa viaže k oprávnenému typu aktivít, stanovených vo výzve na predkladanie ŽoNFP: j) .

Výsledkom realizácie projektu bude revitalizovaný „zelený“ priestor, spájajúci zdravotno-rekreačnú a ekologicko-stabilizačnú funkciu a zlepšenie života a zdravia obyvateľov vo všetkých ohľadoch. Realizáciou projektu dôjde k oživeniu tohto mestského priestoru, ktorý ponúkne dostatočné možnosti pre komunitný život a rozvoj ekosystémových služieb. V neposlednom rade, z hľadiska životného prostredia dôjde k celkovému zlepšeniu podmienok hospodárenia so zrážkovou vodou a udržateľnému využívaniu krajiny.

Výsledkom realizácie navrhovaných opatrení bude :
• Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR – 9550.0 m2

Viac
Subjekt
Mesto Detva
Miesta realizácie
Detva
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2020 - 01.09.2023
Celková suma
798,303 €
Vlastné zdroje
39,915 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Revitalizácia vnútrobloku na ulici Novo…
Typ
J. UMR_Regenerácia …
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
10.01.2023
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
13.09.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
9550,0 (m2)
Naposledy aktualizované
15.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce - Revitalizácia vnútrobloku na ulici Novosady, Detva

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2023
Názov

Stavebné práce - Revitalizácia vnútrobloku na ulici Novosady, Detva

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2023
Názov

Stavebné práce - Revitalizácia vnútrobloku na ulici Novosady, Detva

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - Revitalizácia vnútrobloku na ulici Novosady, Detva

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - Revitalizácia vnútrobloku na ulici Novosady, Detva

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2023
Názov

Stavebný dozor - Revitalizácia vnútrobloku na ulici Novosady, Detva

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - Revitalizácia vnútrobloku na ulici Novosady, Detva

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - Revitalizácia vnútrobloku na ulici Novosady, Detva

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
370,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - Revitalizácia vnútrobloku na ulici Novosady, Detva

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
370,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Stavebné práce - Revitalizácia vnútrobloku na ulici Novosady, Detva

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Stavebný dozor - Revitalizácia vnútrobloku

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - Revitalizácia vnútrobloku

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
159,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
159,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Činnosť stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Činnosť stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Činnosť stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Činnosť stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Autorský dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Autorský dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Detva

Suma celkom
1,612 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nedostatočné vymedz…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
JM - AGROSTAVBY, s.r.o.
IČO
46339451
Názov
REALITEKA s.r.o.
IČO
36799378
Názov
JM - AGRO STAVBY, s.r.o.
IČO
46339451
Názov
DEVLEV BUILDINGS s. r. o.
IČO
50872800
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.