Popis projektu

Predmetom realizácie projektu je nákup 70 kusov 10,5 metrových dvojnápravových Low Entry autobusov prímestskej dopravy, 90 kusov 12 metrových dvojnápravových Low Entry autobusov prímestskej dopravy, 7 kusov 14,5 metrových trojnápravových Low Entry autobusov prímestskej dopravy a 10 kusov 12 metrových nízko-podlažných dvonápravových mestských autobusov.

Spoločnosť eurobus, a. s. zabezpečuje prímestskú a mestskú autobusovú dopravu na území okresov Gelnica,   Košice II., Košice - okolie, Michalovce,  Rožňava, Spišská Nová Ves,  Sobrance, Trebišov, Bardejov, Humenné, Levoča,  Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou,   Revúca, Brezno a Rimavská Sobota.  

Spoločnosť v roku 2019 zabezpečovala  113 liniek prímestskej dopravy za pomoci 259 autobusov. Súčasne spoločnosť prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu v Spišskej Novej Vsi, Rožňave a v Smižanoch.  Celkovo v roku 2019 mestskou hromadnou dopravou prepravil podnik 1 614 542 cestujúcich, z toho  v Spišskej Novej Vsi 1 146 062 tisíc,  Rožňave 144 312 a v Smižanoch 324 168 cestujúcich 

Celkový počet prepravených osôb v rámci všetkých druhov dopráv  roku 2019 dosiahol objem 15 540 423 cestujúcich, z čoho bolo v rámci prímestskej dopravy prepravených 13 404 962 cestujúcich. To predstavovalo 86 % podiel na všetkých prepravených osôb. V roku  2018  využilo služby spoločnosti 15 720 788 cestujúcich. Z toho v rámci prímestskej dopravy prepravil podnik 13 570 881 cestujúcich. Medziročne poklesol počet prevezených cestujúcich v pravidelnej verejnej doprave o 1  %.  V pracovných dňoch prevezie spoločnosť 2 633 spojmi prímestskej dopravy denne v priemere 62 920 cestujúcich. Počas víkendov vykoná spoločnosť 1619 spojov denne. Súčasný počet autobusov v prímestskej doprave je 256 autobusov s priemerným vekom 8,36 rokov, pričom turnusová potreba je 253 vozidiel a denná potreba je 228 vozidiel.

Výsledky dopravných výkonov a hospodárenia eurobus ukazujú, že aj napriek ustálenému dopravnému výkonu dochádza ku klesaniu počtu prepravených osôb. Najvýraznejšie je to pri prímestskej  doprave. Veľa občanov teda volí iné formy prepravy. Napriek tomu, úbytok cestujúcich za obdobie posledných 15 rokov, možno stále pripísať najmä nedostatkom ako sú nízka atraktivita verejnej dopravy, nevyhovujúce prepravné podmienky a kvalita dopravy, nízky komfort cestujúcich, málo dopravných informácií, nevhodná časová harmonizácia jednotlivých druhov, nízka mobilita občanov za prácou, vplyv nezamestnanosti, či regionálne rozvojové disparity. Tieto a ďalšie dôvody spôsobili odliv cestujúcich k individuálnej osobnej doprave.

Celkovo prišiel eurobus, a.s.  v prímestskej doprave oproti roku 2018 o 180 365 cestujúcich. Pri rovnakej ponuke 15 540 423 vozových kilometrov prepravuje eurobus každoročne menej cestujúcich.

Celkovo podnik prevádzkuje v rámci dennej výpravy prímestskej dopravy 259 autobusov 4 značiek a 23 typov.  Z nich je  217 autobusov  starších viac ako 5 rokov, čo predstavuje 85 % všetkých vozidiel a 95 autobusov  je starších viac ako 10 rokov.  Z prevádzkovaných prímestských autobusov spĺňa najnovšiu emisnú normu Euro VI  69 vozidiel.  

Predpokladané nasadenie nových autobusov: P0191 Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave – 177. Počet nahradených autobusov v prímestskej doprave – 167 autobusov, počet nahradených autobusov v mestskej doprave – 10 autobusov.   

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie vozidlového parku autobusov.

Oprávnený typ aktivity:

D. zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy.

Okresy, kde sa budú poskytovať dopravné služby obstarané autobusy eurobus, a. s.: Košice, Košice okolie, Trebišov, Rožňava, Dobšiná, Revúca, Spišská Nová Ves, Gelnica, Krompachy, Levoča, Prešov, Poprad

  

Projekt bude realizovaný za pomoci jednej hlavnej aktivity s názvom „Modernizácia vozidlového parku v spoločnosti eurobus, a.s. II. etapa". Realizáciu hlavnej aktivity zabezpečia dodávatelia vybraní vo verejnom obstarávaní. Verejné obstarávanie na nákup autobusov sa v súčasnosti pripravuje. Začiatok realizácie hlavnej aktivity je stanovený na 01/2022 po podpise kúpnej zmluvy a vystavení objednávky.  Koniec realizácie hlavnej aktivity projektu je stanovený na termín 08/2023. Dĺžka trvania hlavnej aktivity projektu je 20 mesiacov.

Realizáciou projektu naplní 1 merateľný ukazovateľ:

P0191 Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave – 177

Viac
Subjekt
eurobus, a.s.
Miesta realizácie
Prešov, Poprad, Levoča, Trebišov, Spišská Nová Ves, Rožňava, Košice - okolie, Košice II, Košice - mestská časť Staré Mesto, Gelnica, Revúca
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2023 - 01.10.2023
Celková suma
38,388,372 €
Vlastné zdroje
3,838,837 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia vozidlového parku v spoloč…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Zle…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
03.05.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
03.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave
Hodnota
177,0 (počet)
Cieľ
177,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra Iveco Bus 12,00 m

Faktúra Bus Iveco Urbanway 12,00

Vlastník dokladu
eurobus, a.s.
Dodávateľ
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,686,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Iveco Bus 12,00 m

Faktúra Bus Iveco Urbanway 12,00

Vlastník dokladu
eurobus, a.s.
Dodávateľ
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,686,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Faktúra Bus Iveco Crossway low Entry 12,00

Bus Iveco Crossway Low Entry 12,00

Vlastník dokladu
eurobus, a.s.
Dodávateľ
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,648,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

Faktúra Bus Iveco Crossway low Entry 12,00

Bus Iveco Crossway Low Entry 12,00

Vlastník dokladu
eurobus, a.s.
Dodávateľ
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,648,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bus Iveco Crossway Low Entry 10,8 m

Bus Iveco Crossway Low Entry 10,8

Vlastník dokladu
eurobus, a.s.
Dodávateľ
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Žiadaná suma
463,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

Bus Iveco Crossway Low Entry 10,8 m

Bus Iveco Crossway Low Entry 10,8

Vlastník dokladu
eurobus, a.s.
Dodávateľ
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Žiadaná suma
463,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bus Iveco Crossway Low Entry 14,5 m

Bus Iveco Crossway Low Entry 14,5

Vlastník dokladu
eurobus, a.s.
Dodávateľ
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Žiadaná suma
303,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

Bus Iveco Crossway Low Entry 14,5 m

Bus Iveco Crossway Low Entry 14,5

Vlastník dokladu
eurobus, a.s.
Dodávateľ
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Žiadaná suma
303,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Iveco Bus Crossway Low Entry 12,00M

Faktúra Iveco Bus Crossway Low Entry 12,00M

Vlastník dokladu
eurobus, a.s.
Dodávateľ
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,355,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

Faktúra Iveco Bus Crossway Low Entry 12,00M

Faktúra Iveco Bus Crossway Low Entry 12,00M

Vlastník dokladu
eurobus, a.s.
Dodávateľ
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,355,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Iveco Bus Crossway Low Entry 10,8M

Faktúra Iveco Bus Crossway Low Entry 10,8M

Vlastník dokladu
eurobus, a.s.
Dodávateľ
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,329,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

Faktúra Iveco Bus Crossway Low Entry 10,8M

Faktúra Iveco Bus Crossway Low Entry 10,8M

Vlastník dokladu
eurobus, a.s.
Dodávateľ
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,329,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Bus Iveco Crossway Low Entry 10,8 m

Faktúra Bus Iveco Crossway Low Entry 10,8 m

Vlastník dokladu
eurobus, a.s.
Dodávateľ
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,255,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Bus Iveco Crossway Low Entry 10,8 m

Faktúra Bus Iveco Crossway Low Entry 10,8 m

Vlastník dokladu
eurobus, a.s.
Dodávateľ
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,255,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Faktúra Bus Crossway Low Entry 12,00 m

Faktúra Bus Iveco Crossway Low Entry 12,00 m

Vlastník dokladu
eurobus, a.s.
Dodávateľ
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,061,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Bus Crossway Low Entry 12,00 m

Faktúra Bus Iveco Crossway Low Entry 12,00 m

Vlastník dokladu
eurobus, a.s.
Dodávateľ
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,061,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Faktúra Bus Crossway Iveco Low Entry

Faktúra Bus Iveco Crossway Low Entry 12,00M

Vlastník dokladu
eurobus, a.s.
Dodávateľ
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,710,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Bus Crossway Iveco Low Entry

Faktúra Bus Iveco Crossway Low Entry 12,00M

Vlastník dokladu
eurobus, a.s.
Dodávateľ
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,710,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Faktúra Bus Iveco Crossway Low Entry 10,8M

Faktúra Bus Crossway Low Entry 10,8M

Vlastník dokladu
eurobus, a.s.
Dodávateľ
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,012,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Bus Iveco Crossway Low Entry 10,8M

Faktúra Bus Crossway Low Entry 10,8M

Vlastník dokladu
eurobus, a.s.
Dodávateľ
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,012,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Faktúra Bus Iveco Crossway Low Entry 12,00M

Faktúra Bus Iveco Corssway Low Entry 12,00M

Vlastník dokladu
eurobus, a.s.
Dodávateľ
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,837,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Bus Iveco Crossway Low Entry 12,00M

Faktúra Bus Iveco Corssway Low Entry 12,00M

Vlastník dokladu
eurobus, a.s.
Dodávateľ
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,582,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Bus Iveco Crossway Low Entry 12,00M

Faktúra Bus Iveco Corssway Low Entry 12,00M

Vlastník dokladu
eurobus, a.s.
Dodávateľ
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,837,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Faktúra Bus Iveco Crossway Low Entry 12,00M

Faktúra Bus Iveco Corssway Low Entry 12,00M

Vlastník dokladu
eurobus, a.s.
Dodávateľ
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,582,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Faktúra Bus Iveco Crossway Low Entry 14,5M

Faktúra Bus Iveco Crossway Low Entry 14,5M

Vlastník dokladu
eurobus, a.s.
Dodávateľ
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,821,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Bus Iveco Crossway Low Entry 14,5M

Faktúra Bus Iveco Crossway Low Entry 14,5M

Vlastník dokladu
eurobus, a.s.
Dodávateľ
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,821,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Faktúra Bus Iveco Crossway Low Entry 10,8M

Faktúra Bus Iveco Crossway Low Entry 10,8M

Vlastník dokladu
eurobus, a.s.
Dodávateľ
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,158,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Bus Iveco Crossway Low Entry 10,8M

Faktúra Bus Iveco Crossway Low Entry 10,8M

Vlastník dokladu
eurobus, a.s.
Dodávateľ
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,158,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov IČO
Názov
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
IČO
17329477
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.