ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa (1.fáza)

Železnice Slovenskej republiky

Popis projektu

Projekt je zameraný na modernizáciu železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, administratívne spadajúcu do Žilinského kraja, pričom zahŕňa 9 ucelených častí stavby (UČS): UČS 53 Traťový úsek Žilina Strážov - Váh; UČS 54 Traťový úsek Váh - odbočka a zastávka Varín; UČS 55 Odbočka a zastávka Varín - Strečno; UČS 56 Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička; UČS 96 Úpravy infraštruktúry v úseku Žilina – Teplička súvisiace s výstavbou TNS Žilina; UČS 97 Zmena trakcie na STTS 25kV v úseku Púchov – Žilina; UČS 98 Zmena trakcie na STTS 25kV v úseku Žilina - Krásno nad Kysucou; UČS 99 Zmena trakcie na STTS 25kV v uzle Žilina; UČS 00 Systém ERTMS v uzle Žilina. V rámci modernizácie dôjde k zvýšeniu rýchlosti v obvode železničnej stanice Žilina na 120 km/hod.

V rámci UČS 53, 56, 96, 97, 98, 99 a 00 bude rekonštruovaných alebo zrenovovaných 7,851 km železničných tratí v sieti TEN-T. Vzhľadom na lehotu výstavby bude táto hodnota dosiahnutá až po ukončení súčasného programového obdobia (po roku 2023) a preto je táto žiadosť predkladaná ako 1. fáza celkového projektu. Realizácia projektu je rozdelená do 13 stavebných fáz v zmysle projektu organizácie výstavby. Počas prípravy žiadosti je uvažované, že v priebehu programového obdobia 2014 – 2020 (OPII) bude uskutočnených prvých 9 stavebných fáz. Zvyšné fázy (10 – 13) budú financované až v programovom období 2021 – 2027 (OP SK). 

Cieľom projektu je modernizovať dopravnú infraštruktúru pre dosiahnutie parametrov interoperability v zmysle legislatívy Európskej únie za účelom odstránenia kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy. Popri národnom význame dôležitej križovatky železničných tratí je modernizácia opodstatnená aj z dôvodu vedenia týchto tratí v osiach európskych TEN-T koridorov (Dunaj-Rýn a Baltsko-Jadranský). Hlavnou aktivitou projektu bude realizácia stavby, prostredníctvom ktorej bude uvedený cieľ napĺňaný.

Modernizácia železničnej infraštruktúry v železničnom uzle Žilina prispeje k trvalo udržateľnej mobilite obyvateľov, k hospodárskemu rastu, k zníženej produkcii emisií skleníkových plynov, znečisťujúcich látok, k nižšej hlukovej záťaži, k zníženiu nehodovosti a k časovým úsporám dosiahnutým vplyvom kratších cestovných časov.

  • Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí v sieti TEN-T (CORE),
  • Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry,
  • Úspora času v železničnej doprave (na základnej sieti TEN-T),
  • Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí),
  • Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie tratí).

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Teplička nad Váhom, Varín, Mojš, Gbeľany, Vrútky, Rudinka, Rudina, Ochodnica, Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Dunajov, Žilina
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2020 - 01.11.2023
Celková suma
133,674,581 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Veľký projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia stavby
Typ
A. Modernizácia žel…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
15.12.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
21.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
11,19 (%)
Cieľ
11,19 (%)
Naposledy aktualizované
22.03.2024
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí v sieti TEN-T (CORE)
Hodnota
0,8785 (km)
Cieľ
7,851 (km)
Naposledy aktualizované
22.03.2024
Riziko
Áno
Názov
Úspora času v železničnej doprave (na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
0 €
Cieľ
1,047,543 €
Naposledy aktualizované
22.03.2024
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
12,38 (tona)
Naposledy aktualizované
22.03.2024
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie tratí)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
0,9 (tona)
Naposledy aktualizované
22.03.2024
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810008

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,290,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810008

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810012

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810012

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,465,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810012

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810012

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,465,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810014

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,583,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810014

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810014

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810014

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,583,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810016

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,073,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810016

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810016

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,073,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810016

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810018

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,596,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810018

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810018

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,596,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810018

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810020

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,230,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810020

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810020

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,230,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810020

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810022

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810022

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,386,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810022

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,386,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810022

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2198810002

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,712,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2198810002

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2198810004

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,680,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2021
Názov

cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2198810004

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2198810018

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,513,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2198810018

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2198810026

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2198810026

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,831,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2198810037

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,558,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2198810037

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2198810045

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,765,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2198810045

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2198810053

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2198810053

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,404,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2198810053

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2198810053

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,404,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2198810061

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2198810061

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,459,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2198810061

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2198810061

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,459,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2198810063

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2198810063

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,708,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2198810063

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,708,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2021
Názov

cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2198810063

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2021
Názov

cenové úpravy (valorizácia)

faktúra č. 2198810065

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

stavebné práce

faktúra č. 2198810065

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,822,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

stavebné práce

faktúra č. 2198810065

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,822,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

cenové úpravy (valorizácia)

faktúra č. 2198810065

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

cenové úpravy (valorizácia)

faktúra č. 2298810002

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2022
Názov

stavebné práce

faktúra č. 2298810002

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,405,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2022
Názov

cenové úpravy (valorizácia)

faktúra č. 2298810002

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2022
Názov

stavebné práce

faktúra č. 2298810002

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,405,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2022
Názov

Veľkoplošný (dočasný) pútač

Faktúra č. 15/2021

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810004

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810004

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,467,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810006

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,118,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810006

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810010

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810010

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,745,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810024

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,080,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810024

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810024

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810024

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,080,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2398810024

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2398810024

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,015,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2398810004

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,318,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2398810004

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2398810002

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,496,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2398810002

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2398810008

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2398810008

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,700,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2398810008

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,700,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2398810008

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2398810006

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,540,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2023
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2398810006

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2398810010

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,833,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2398810010

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2398810010

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,833,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2398810010

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2398810012

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2398810012

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,495,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2398810014

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,253,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2398810014

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2398810004

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2398810004

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
391,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2398810006

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
329,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2398810006

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2023
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2398810008

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
844,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2398810008

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2023
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810006

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810006

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810004

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810004

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2198810061

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2198810061

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810010

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810010

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2198810002

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2198810002

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810016

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810016

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
549,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810008

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810008

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810014

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810014

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
440,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2198810004

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2021
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2198810004

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810022

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810022

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
801,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2198810018

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2198810018

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810018

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810018

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
466,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810024

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810024

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
642,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2198810063

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2021
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2198810063

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2021
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810020

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
609,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810020

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2198810053

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2198810053

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2198810065

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2198810065

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2198810026

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2198810026

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810012

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
843,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810012

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2198810037

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2198810037

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2298810002

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2298810002

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2022
Názov

Stavebné práce

faktúra č. 2398810002

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

faktúra č. 2398810002

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
767,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2198810045

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2198810045

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2398810016

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2398810016

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,954,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2398810020

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
761,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2398810020

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2398810022

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
748,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2398810022

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2398810024

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,032,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2398810024

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2398810018

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2398810018

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,024,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2398810020

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2398810020

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,924,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2398810010

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,084,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2398810010

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2398810016

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
931,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2398810016

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2398810012

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,255,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2398810012

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2398810018

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
984,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2398810018

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2398810014

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
751,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2398810014

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2398810022

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,857,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2398810022

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Cenové úpravy (valorizácia)

Faktúra č. 2398810022

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2398810022

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,857,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Názov
Boris Vencel
IČO
47086661
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.