Popis projektu

potrebnej na zabezpečenie realizačnej fázy projektov zameraných na vybudovanie stredísk technicko-hygienickej údržby (ďalej „THÚ“) železničných koľajových vozidiel (ďalej „ŽKV“) v strediskách Žilina a Košice.

Projektová dokumentácia bude vypracovaná pre stavby Pre obe strediská sa vypracuje projektová dokumentácia v stupni dokumentácia pre realizáciu stavby (ďalej „DRS“), dokumentácia pre výber zhotoviteľa (ďalej „DVZ“) a uskutoční inžinierska činnosť za účelom získania  potrebných stavebných povolení.

Služby THÚ predstavujú komplex predpísaných činností povinných pre všetky železničné vozidlá využívané v prevádzke. THÚ činnosti tvoria nasledovné štandardy služieb - prevádzkové ošetrenie vozidiel, technické prehliadky, periodické prehliadky a overenie funkčnosti a bezporuchovosti agregátov a zariadení koľajových vozidiel, niekoľko stupňov údržby a opravy železničných koľajových vozidiel podľa zložitosti spravidla nevyžadujúcej odpojenie z vlakovej súpravy.

Štandardy služieb THÚ v infraštruktúre osobnej dopravy vyžadujú samostatné a technicky i technologicky vybavené pracoviská s dostatočnou kapacitou, ktoré budú schopné poskytovať služby všetkým radom a typom ŽKV.

Súčasné podmienky na výkon činností THÚ na existujúcich pracoviskách sú z viacerých hľadísk nevyhovujúce, k súčasným problémom v oblasti THÚ patria: nedostatky v stavebno-technickom riešení pracovísk (nepostačujúca kapacita pracovísk, dĺžka a počet koľají, dĺžka hál apod.), problémy technického vybavenia pracovísk (absencia, nefunkčnosť, nedostatočný počet technologického vybavenia apod.), technologické postupy služieb THÚ (pôvodné pracoviská boli budované pre iné typy vozidiel ako v súčasnosti, častokrát ešte pre parnú trakciu, rozptýlenosť výkonov THÚ na viac pracovísk apod.), ekologické problémy pracovísk a nevyhovujúca organizácia technicko-hygienických činností (činnosti THÚ sú často vykonávané v otvorenom priestore, závislosť od poveternostných podmienok, v zimných mesiacoch ich nemožno poskytovať, zvyšujúca sa nárokovosť na využitie vozidiel skracuje disponibilný čas na údržbu a s tým súvisí negatívny dopad na kvalitu THÚ apod.). Negatívny súčasný stav stredísk THÚ sa odráža nielen na kvalite výkonu jednotlivých činností THÚ, ale v neposlednom rade to pociťujú najmä zamestnanci, ktorí v náročných podmienkach s využitím zastaranej infraštruktúry vykonávajú svoju prácu. 

Realizáciou projektu sa dosiahne vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude slúžiť ako podklad pre ďalšiu  realizáciu pracovísk technicko-hygienickej údržby v Žiline a Košiciach, ktoré dopomôžu k odstráneniu vyššie k odstráneniu aktuálne neprípustnému stavu pracovísk THÚ, ktoré nezodpovedajú stavu 21. storočia. Zároveň projekt prispeje  ku zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti osobnej železničnej dopravy, predĺžia životnosť vozidiel, znížia náklady z dôvodu nižšej poruchovosti, vytvoria kvalitnejšie a komfortnejšie pracovné podmienky zamestnancov vykonávajúcich čistenie, údržbu a opravu vozidiel a  dôjde k celkovému zvýšeniu kvality cestovania osobnou železničnou dopravou.

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Žilina, Košice - mestská časť Juh
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2022 - 01.11.2023
Celková suma
3,148,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
30.03.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Projektová a inžinierska činnosť THU Ži…
Typ
I. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
30.03.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Projektová a inžinierska činnosť THU Ko…
Typ
I. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
30.03.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 220100278 podľa Zmluvy o dielo č. 4600004765/VS/2020

Faktúra č. 220100278 podľa Zmluvy o dielo č. 4600004765/VS/2020

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
794,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 220100278 podľa Zmluvy o dielo č. 4600004765/VS/2020

Faktúra č. 220100278 podľa Zmluvy o dielo č. 4600004765/VS/2020

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
794,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Faktúra č. 230100104 podľa Zmluvy o dielo č. 4600004765/VS/2020

Faktúra č. 230100104 podľa Zmluvy o dielo č. 4600004765/VS/2020

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,786,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 230100104 podľa Zmluvy o dielo č. 4600004765/VS/2020

Faktúra č. 230100104 podľa Zmluvy o dielo č. 4600004765/VS/2020

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,786,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

Faktúra č. 230100180 podľa Zmluvy o dielo č. 4600004765/VS/2020

Faktúra č. 230100180 podľa Zmluvy o dielo č. 4600004765/VS/2020

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 230100180 podľa Zmluvy o dielo č. 4600004765/VS/2020

Faktúra č. 230100180 podľa Zmluvy o dielo č. 4600004765/VS/2020

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov IČO
Názov
REMING CONSULT a.s.
IČO
35729023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.