Popis projektu

potrebnej na zabezpečenie realizačnej fázy projektov zameraných na vybudovanie stredísk technicko-hygienickej údržby (ďalej „THÚ“) železničných koľajových vozidiel (ďalej „ŽKV“) v strediskách Žilina a Košice.

Projektová dokumentácia bude vypracovaná pre stavby Pre obe strediská sa vypracuje projektová dokumentácia v stupni dokumentácia pre realizáciu stavby (ďalej „DRS“), dokumentácia pre výber zhotoviteľa (ďalej „DVZ“) a uskutoční inžinierska činnosť za účelom získania  potrebných stavebných povolení.

Služby THÚ predstavujú komplex predpísaných činností povinných pre všetky železničné vozidlá využívané v prevádzke. THÚ činnosti tvoria nasledovné štandardy služieb - prevádzkové ošetrenie vozidiel, technické prehliadky, periodické prehliadky a overenie funkčnosti a bezporuchovosti agregátov a zariadení koľajových vozidiel, niekoľko stupňov údržby a opravy železničných koľajových vozidiel podľa zložitosti spravidla nevyžadujúcej odpojenie z vlakovej súpravy.

Štandardy služieb THÚ v infraštruktúre osobnej dopravy vyžadujú samostatné a technicky i technologicky vybavené pracoviská s dostatočnou kapacitou, ktoré budú schopné poskytovať služby všetkým radom a typom ŽKV.

Súčasné podmienky na výkon činností THÚ na existujúcich pracoviskách sú z viacerých hľadísk nevyhovujúce, k súčasným problémom v oblasti THÚ patria: nedostatky v stavebno-technickom riešení pracovísk (nepostačujúca kapacita pracovísk, dĺžka a počet koľají, dĺžka hál apod.), problémy technického vybavenia pracovísk (absencia, nefunkčnosť, nedostatočný počet technologického vybavenia apod.), technologické postupy služieb THÚ (pôvodné pracoviská boli budované pre iné typy vozidiel ako v súčasnosti, častokrát ešte pre parnú trakciu, rozptýlenosť výkonov THÚ na viac pracovísk apod.), ekologické problémy pracovísk a nevyhovujúca organizácia technicko-hygienických činností (činnosti THÚ sú často vykonávané v otvorenom priestore, závislosť od poveternostných podmienok, v zimných mesiacoch ich nemožno poskytovať, zvyšujúca sa nárokovosť na využitie vozidiel skracuje disponibilný čas na údržbu a s tým súvisí negatívny dopad na kvalitu THÚ apod.). Negatívny súčasný stav stredísk THÚ sa odráža nielen na kvalite výkonu jednotlivých činností THÚ, ale v neposlednom rade to pociťujú najmä zamestnanci, ktorí v náročných podmienkach s využitím zastaranej infraštruktúry vykonávajú svoju prácu. 

Realizáciou projektu sa dosiahne vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude slúžiť ako podklad pre ďalšiu  realizáciu pracovísk technicko-hygienickej údržby v Žiline a Košiciach, ktoré dopomôžu k odstráneniu vyššie k odstráneniu aktuálne neprípustnému stavu pracovísk THÚ, ktoré nezodpovedajú stavu 21. storočia. Zároveň projekt prispeje  ku zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti osobnej železničnej dopravy, predĺžia životnosť vozidiel, znížia náklady z dôvodu nižšej poruchovosti, vytvoria kvalitnejšie a komfortnejšie pracovné podmienky zamestnancov vykonávajúcich čistenie, údržbu a opravu vozidiel a  dôjde k celkovému zvýšeniu kvality cestovania osobnou železničnou dopravou.

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Žilina, Košice - mestská časť Juh
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2022 - 01.11.2023
Celková suma
3,148,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Projektová a inžinierska činnosť THU Ko…
Typ
I. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
30.03.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Projektová a inžinierska činnosť THU Ži…
Typ
I. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
30.03.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
30.03.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 220100278 podľa Zmluvy o dielo č. 4600004765/VS/2020

Faktúra č. 220100278 podľa Zmluvy o dielo č. 4600004765/VS/2020

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
794,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 220100278 podľa Zmluvy o dielo č. 4600004765/VS/2020

Faktúra č. 220100278 podľa Zmluvy o dielo č. 4600004765/VS/2020

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
794,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Faktúra č. 230100264 podľa Zmluvy o dielo č. 4600004765/VS/2020

Faktúra č. 230100264 podľa Zmluvy o dielo č. 4600004765/VS/2020

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 230100104 podľa Zmluvy o dielo č. 4600004765/VS/2020

Faktúra č. 230100104 podľa Zmluvy o dielo č. 4600004765/VS/2020

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,786,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 230100104 podľa Zmluvy o dielo č. 4600004765/VS/2020

Faktúra č. 230100104 podľa Zmluvy o dielo č. 4600004765/VS/2020

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,786,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

Faktúra č. 230100180 podľa Zmluvy o dielo č. 4600004765/VS/2020

Faktúra č. 230100180 podľa Zmluvy o dielo č. 4600004765/VS/2020

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 230100180 podľa Zmluvy o dielo č. 4600004765/VS/2020

Faktúra č. 230100180 podľa Zmluvy o dielo č. 4600004765/VS/2020

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov IČO
Názov
REMING CONSULT a.s.
IČO
35729023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.