Financovanie hrubých miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za oprávnených zamestnancov SIEA a financovanie odmien za práce vykonávané na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na rok 2022

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Popis projektu

Finančné prostriedky vyčlenené na financovanie miezd, poskytnuté na základe tohto projektu, budú použité na financovanie mzdových výdavkov 131 oprávnených zamestnancov oprávnených útvarov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“), ktoré zabezpečujú realizáciu procesov v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“). Oprávnení sú zamestnanci, ktorí sa podieľajú na procesoch OP KŽP podielom z celkového mesačného pracovného času. Činnosť oprávnených zamestnancov bude vykonávaná v zmysle opisov pracovných činností, ktoré sú súčasťou Manuálu procedúr SIEA. Pri stanovovaní potreby finančných prostriedkov v rámci tohto projektu bolo dôležitým východiskom čerpanie mzdových prostriedkov za uplynulé mesiace roku 2021.
Finančné prostriedky vyčlenené na financovanie odmien na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, poskytnuté na základe tohto projektu, budú použité na financovanie odmien za výkon odborných a hodnotiacich činností externých pracovníkov. Pri určovaní výšky výdavkov pre dohodárov sa vychádzalo z limitov určených pre vybrané typy oprávnených výdavkov (príloha č. 5 vyzvania).
Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov SIEA na základe tohto projektu bude zabezpečené kombináciou systému zálohových platieb a priebežných platieb (refundácie). Realizáciu projektu bude zabezpečovať Odbor technickej pomoci, ktorý spadá pod Sekciu rozpočtu a legislatívy, ako prijímateľ za SIEA.

Viac
Subjekt
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.01.2023
Celková suma
4,648,390 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zavedenie a realizácia spravodlivého a …
Typ
B. Zavedenie a real…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
31.01.2023
Názov
Zavedenie a realizácia spravodlivého a …
Typ
B. Zavedenie a real…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
31.01.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci
Hodnota
117,84 (FTE)
Cieľ
114,14 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
1760,0002 (počet)
Cieľ
1788,5 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2022

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
22,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2022

Mzdové výdavky zamestnancov 03-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
367,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2022

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
19,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2022

Mzdové výdavky zamestnancov 04-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
312,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné činnosti za 03-2022

Mzdové výdavky 03-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné činnosti za 03-2022

Mzdové výdavky 03-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 03-2022

Mzdové výdavky 03-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 03-2022

Mzdové výdavky 03-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
12,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 03-2022

Mzdové výdavky 03-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 03-2022

Mzdové výdavky 03-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 04-2022

Mzdové výdavky 04-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
13,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 04-2022

Mzdové výdavky 04-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 04-2022

Mzdové výdavky 04-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné činnosti za 04-2022

Mzdové výdavky 04-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 04-2022

Mzdové výdavky 04-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné činnosti za 04-2022

Mzdové výdavky 04-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 05-2022

Mzdové výdavky 05-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
299,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05-2022

Mzdové výdavky 05-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
18,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Odmeny a odvody dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP 05 - 2022

Mzdové výdavky 05-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Odmeny a odvody dohodárov - odborné činnosti za 05-2022

Mzdové výdavky 05-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné činnosti za 05-2022

Mzdové výdavky 05-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Odmeny a odvody dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP 05-2022

Mzdové výdavky 05-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 06-2022

Mzdové výdavky 06-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 06-2022

Mzdové výdavky 06-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 05-2022

Mzdové výdavky 05-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 05-2022

Mzdové výdavky 05-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 06-2022

Mzdové výdavky 06-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Odmeny a odvody dohodárov - odborné činnosti za 06-2022

Mzdové výdavky 06-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 06-2022

Mzdové výdavky 06-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Odmeny a odvody dohodárov - odborné činnosti za 06-2022

Mzdové výdavky 06-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06-2022

Mzdové výdavky 06-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
20,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06-2022

Mzdové výdavky 06-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
340,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné činnosti za 07-2002

Mzdové výdavky 07-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 07-2002

Mzdové výdavky 07-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 07-2002

Mzdové výdavky 07-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné činnosti za 07-2002

Mzdové výdavky 07-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 07-2022

Mzdové výdavky 07-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
347,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 07-2022

Mzdové výdavky 07-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
21,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 07-2002

Mzdové výdavky 07-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 07-2002

Mzdové výdavky 07-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 08/2022

Mzdové výdavky 08-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné činnosti za 08/2022

Mzdové výdavky 08-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 08/2022

Mzdové výdavky 08-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné činnosti za 08/2022

Mzdové výdavky 08-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 08-2022

Mzdové výdavky 08-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
348,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 08-2022

Mzdové výdavky 08-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
21,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 09-2022

Mzdové výdavky 09-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
346,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Mzdové výdavky 09-2022

Mzdové výdavky 09-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
21,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 09/2022

Mzdové výdavky 09-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 09/2022

Mzdové výdavky 09-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 08/2022

Mzdové výdavky 08-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 08/2022

Mzdové výdavky 08-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 09/2022

Mzdové výdavky 09-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 09/2022

Mzdové výdavky 09-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné činnosti za 09/2022

Mzdové výdavky 09-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné činnosti za 09/2022

Mzdové výdavky 09-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Mzdové výdavky 10-2022

Mzdové výdavky 10-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
341,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Mzdové výdavky 10-2022

Mzdové výdavky 10-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
20,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 10/2022

Mzdové výdavky 10-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 10/2022

Mzdové výdavky 10-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 10/2022

Mzdové výdavky 10-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné činnosti za 10/2022

Mzdové výdavky 10-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné hodnotenie ŽoNFP za 10/2022

Mzdové výdavky 10-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Odmeny a odvody z odmien dohodárov - odborné činnosti za 10/2022

Mzdové výdavky 10-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2022

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
325,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2022

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
19,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2022

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2022

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2022

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2022

Mzdové výdavky zamestnancov 01-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2022

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
19,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2022

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
317,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2022

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2022

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2022

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2022

Mzdové výdavky zamestnancov 02-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
13,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 11-2022

Mzdové výdavky 11-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
404,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdové výdavky 11-2022

Mzdové výdavky 11-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
24,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdové výdavky 12-2022

Mzdové výdavky 12-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
342,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Mzdové výdavky 12-2022

Mzdové výdavky 12-2022

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
20,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Mzdové výdavky 01-2023

Mzdové výdavky 01-2023

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
133,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Mzdové výdavky 01-2023

Mzdové výdavky 01-2023

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Mzdové výdavky 01-2023

Mzdové výdavky 01-2023

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
133,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Mzdové výdavky 01-2023

Mzdové výdavky 01-2023

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov IČO
Názov
Slovenská inovačná a energetická agentúra
IČO
00002801
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.