Popis projektu

Predložený projekt je zameraný na dodanie a inštaláciu vlakového zabezpečovacieho systému ETCS (European Train Control System) do 12 ks hnacích koľajových vozidiel (HKV) radu 361. Zabezpečovací systém ETCS bude spĺňať požiadavku infraštruktúry Železnic Slovenskej republiky (ŽSR) a Správy Železnic (SŽ, predtým SŽDC) (prechodnosť HKV „Sk-CZ“). Inštalácia ETCS bude v súlade s TSI/UIC/STN EN a národnými požiadavkami v zmysle prechodnosti HKV. Systém ETCS bude úrovne Level 2, Baseline 3, SRS 3.4.0 s možnosťou prevádzky aj na Level 1. Systém ETCS bude mať komunikačné prepojenie s vlakovým zabezpečovačom triedy B – Mirel VZ1 (Mirel VZ1 je nainštalovaný na HKV) a rozhranie ku elektrickým, riadiacim a vzduchovým obvodom HKV. Súčasťou projektu je schvaľovací proces pre povolenie prechodnosti HKV s funkčným ETCS na tratiach v zmysle prechodnosti Sk-Cz, zaškolenie personálu obstarávateľa, dodanie dokumentácie, diagnostických zariadení a náhradných dielov.

HKV radu 361 s inštalovaným systémom ETCS Level 2, ktorého implementácia je predmetom predloženého projektu budú nasadzované na tratiach ŽSR, na ktorých je, resp. sa uvažuje v budúcnosti s budovaním traťového zabezpečovacieho systém ETCS:

  • 110 Bratislava – Kúty – ČR štátna hranica,
  • 120 Bratislava – Žilina,
  • 125 Púchov – Lúky pod Makytou – ČR štátna hranica,
  • 127 Žilina – Čadca – ČR štátna hranica,
  • 130 Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo,
  • 180 Žilina – Košice.

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2022 - 01.12.2023
Celková suma
6,493,231 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Dodanie a inštalácia systému ETCS do HK…
Typ
B. Obnova mobilných…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
06.07.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
21.06.2024
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
06.07.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
28.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet technicky a/alebo technologicky zhodnotených dopravných prostriedkov železničnej verejnej osobnej dopravy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zálohová faktúra č.5032200015 ŽOS Vrútky dňa 30.8.2022.

Zálohová faktúra č.5032200015 ŽOS Vrútky dňa 30.8.2022.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
635,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Zálohová faktúra č.5032200015 ŽOS Vrútky dňa 30.8.2022.

Zálohová faktúra č.5032200015 ŽOS Vrútky dňa 30.8.2022.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
635,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č.5032300005 - ŽOS Vrútky, 7.2.2023.pdf

Zálohová faktúra č.5032300005 - ŽOS Vrútky

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Zálohová faktúra č.5032300005 - ŽOS Vrútky, 7.2.2023.pdf

Zálohová faktúra č.5032300005 - ŽOS Vrútky

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zápisnica o prijatí peňazí do notárskej úschovy na celkovú sumu 3 051 288 € použitá časť 2 z 2.

Zápisnica o prijatí peňazí do notárskej úschovy

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,551,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Zápisnica o prijatí peňazí do notárskej úschovy na celkovú sumu 3 051 288,00 € použitá časť 1 z 2.

Zápisnica o prijatí peňazí do notárskej úschovy

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Zálohová faktúra č. 5032300008 - ŽOS Vrútky, 24.3.2023

Zálohová faktúra č. 5032300008 - ŽOS Vrútky, 24.3.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

Zálohová faktúra č. 5032300008 - ŽOS Vrútky, 24.3.2023

Zálohová faktúra č. 5032300008 - ŽOS Vrútky, 24.3.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Záloha faktúra č. 5032300011- ŽOS Vrútky, 14.4.2023

Záloha faktúra č. 5032300011- ŽOS Vrútky, 14.4.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Názov

Záloha faktúra č. 5032300011- ŽOS Vrútky, 14.4.2023

Záloha faktúra č. 5032300011- ŽOS Vrútky, 14.4.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č.5032300039, ŽOS Vrútky, 21.7.2023

Zálohová faktúra č.5032300039, ŽOS Vrútky, 21.7.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č.5032300039, ŽOS Vrútky, 21.7.2023

Zálohová faktúra č.5032300039, ŽOS Vrútky, 21.7.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Zálohová faktúra č.5032300038, ŽOS Vrútky, 10.7.2023

Zálohová faktúra č.5032300038, ŽOS Vrútky, 10.7.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č.5032300038, ŽOS Vrútky, 10.7.2023

Zálohová faktúra č.5032300038, ŽOS Vrútky, 10.7.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

4. Mzdové náklady - poistenie 2023

Mzdové náklady - poistenie 2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
1,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1. Mzdové náklady 2020 - 2022

Mzdové náklady 2020 - 2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
2,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2. Mzdové náklady - poistenie 2020 - 2022

Mzdové náklady - poistenie 2020 - 2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3. Mzdové náklady 2023

Mzdové náklady 2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
4,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č.5032300041, ŽOS Vrútky, 21.9.2023

Zálohová faktúra č.5032300041, ŽOS Vrútky, 21.9.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Zálohová faktúra č.5032300041, ŽOS Vrútky, 21.9.2023

Zálohová faktúra č.5032300041, ŽOS Vrútky, 21.9.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č.5032300052, ŽOS Vrútky, 5.10.2023

Zálohová faktúra č.5032300052, ŽOS Vrútky, 5.10.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Zálohová faktúra č.5032300052, ŽOS Vrútky, 5.10.2023

Zálohová faktúra č.5032300052, ŽOS Vrútky, 5.10.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č.5032300053, ŽOS Vrútky, 5.10.2023

Zálohová faktúra č.5032300053, ŽOS Vrútky, 5.10.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Zálohová faktúra č.5032300053, ŽOS Vrútky, 5.10.2023

Zálohová faktúra č.5032300053, ŽOS Vrútky, 5.10.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové náklady 8-10.2023.

Mzdové náklady 8-10.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
2,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové náklady - poistenie 8-10.2023.

Mzdové náklady - poistenie 8-10.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č.5032300055, ŽOS Vrútky dňa 27.10.2023

Zálohová faktúra č.5032300055, ŽOS Vrútky dňa 27.10.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č.5032300055, ŽOS Vrútky dňa 27.10.2023

Zálohová faktúra č.5032300055, ŽOS Vrútky dňa 27.10.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Zálohová faktúra č.5032300056, ŽOS Vrútky dňa 27.10.2023

Zálohová faktúra č.5032300056, ŽOS Vrútky dňa 27.10.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č.5032300056, ŽOS Vrútky dňa 27.10.2023

Zálohová faktúra č.5032300056, ŽOS Vrútky dňa 27.10.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Zálohová faktúra č.5032300068, ŽOS Vrútky dňa 15.11.2023.

Zálohová faktúra č.5032300068, ŽOS Vrútky dňa 15.11.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č.5032300068, ŽOS Vrútky dňa 15.11.2023.

Zálohová faktúra č.5032300068, ŽOS Vrútky dňa 15.11.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Zálohová faktúra č.5032300066, ŽOS Vrútky dňa 15.11.2023.

Zálohová faktúra č.5032300066, ŽOS Vrútky dňa 15.11.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č.5032300066, ŽOS Vrútky dňa 15.11.2023.

Zálohová faktúra č.5032300066, ŽOS Vrútky dňa 15.11.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov IČO
Názov
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
IČO
35914939
Názov
ŽOS Vrútky, a.s.
IČO
31615619
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.