Popis projektu

Komplexne vybudovaná technická infraštruktúra je významným rozvojovým faktorom v obci, pretože vytvára podmienky pre rozvoj obce i pre kvalitu života jej obyvateľov. Hlavným cieľom predkladaného projektu je podpora zlepšenia podmienok bývania pre separovanú skupinu MRK koncentrovanú v obci Bátorove Kosihy. Predmetom projektu je zlepšenie základnej technickej infraštruktúry vobci Bátorove Kosihy prostredníctvom výstavby chodníka. Vplyvom realizácie stavebných prác súvisiacich s výstavbou chodníka sa prispeje k zlepšeniu podmienok bývania rómskych domácností a zároveň novostavbou pozemnej komunikácie sa zvýši bezpečnosť obyvateľov obce. Miestom realizácie projektu je obec Bátorove Kosihy, spadajúca do Nitrianskeho samosprávneho kraja, okres Komárno.

Predkladaný projekt bude realizovaný na základe stanovenej hlavnej aktivity projektu , ktorá spočíva z novostavby pozemnej komunikácie v podobe chodníka za účelom zlepšenia podmienok bývania separovaných marginalizovaných rómskych komunít v obci.

Predkladaný projekt je priamo v súlade s cieľom operačného programu ľudské zdroje, nakoľko rozvojom základnej technickej infraštruktúry sa vytvoria podmienky k zlepšeniu bývania MRK, čím sa zároveň zvyšuje šanca obyvateľov MRK na rozvoj ich potenciálu a plnohodnotné začlenenie sa do spoločenského života.

  • zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce,
  • zlepšenie základnej technickej infraštruktúry,
  • zvýšenie bezpečnosti verejných priestorov,
  • zlepšenie kvality života v obci,
  • zvýšenie počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania,
  • pozitívne zmeny v prostredí MRK,
  • zvýšenie kvalitatívnej úrovne života MRK.

P0262 - Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácii 92

Viac
Subjekt
Obec Bátorove Kosihy
Miesta realizácie
Bátorove Kosihy
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2022 - 01.04.2023
Celková suma
147,156 €
Vlastné zdroje
7,358 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora dobudovania základnej technicke…
Typ
Podpora dobudovania…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
27.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
26.04.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
26.02.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
26.04.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácii
Hodnota
92,0 (osoby)
Cieľ
92,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
01.06.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2022
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2022
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2023
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2023
Názov

Externý manažment

Faktúra na externý manažment - EPIC Solutions s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
EPIC Solutions s.r.o.
Žiadaná suma
3,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov IČO
Názov
EPIC Solutions s.r.o.
IČO
46598774
Názov
Ing. Jozef Mažár - MAPRO
IČO
17727910
Názov
Stabac spol. s r.o.
IČO
31428568
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.