Popis projektu

Projekt vychádza z dlhodobej koncepcie modernizácie vozidlového parku. Je úzko previazaný na aktualizovanú stratégiu ZSSK do roku 2030, ako aj na ďalšie koncepčné rozvojové dokumenty ZSSK, a je v súlade so strategickými dokumentmi SR.

je zlepšenie dopravnej obslužnosti na území Bratislavského, Nitrianskeho, Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského kraja (za istých okolností i Banskobystrického kraja) a skvalitnenie ponuky služieb železničnej osobnej dopravy , ktoré budú prevádzkované na jestvujúcich vysoko frekventovaných železničných tratiach:

Z dôvodu naplnenia potrieb riadenia prevádzky, obratovania a údržby EJ aj na týchto úsekoch železničných tratí:

V prípade nepripravenosti trate č. 120 železničného uzla Žilina (do doby ukončenia rekonštrukcie železničného uzla Žilina – elektrického napájania trolejového vedenia trate č. 120 striedavým napätím 25 kV/50 Hz) aj na železničnej trati:

tohto projektu je skvalitnenie a zatraktívnenie služieb ŽOD pre verejnosť cestujúcu na území Bratislavského, Nitrianskeho, Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského kraja (z dôvodu nepripravenosti rekonštrukcie železničného uzla Žilina do doby jej ukončenia i na území Banskobystrického kraja) a posilnenie konkurenčnej schopnosti železničnej dopravy voči iným dopravným módom.

Uvedenie nových vlakových jednotiek do prevádzky umožní zabezpečiť modernú, komfortnú, bezpečnú a spoľahlivú prepravu cestujúcich a bude mať pozitívne dosahy na sociálno-ekonomické prostredie v rámci dotknutých krajov a na ich trvalo udržateľný rozvoj.

Merateľnosť dosiahnutia cieľov projektu vyjadrujú ukazovatele: vo verejnej železničnej osobnej doprave v roku 2028.

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2021 - 01.12.2023
Celková suma
74,987,775 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obnova mobilných prostriedkov železničn…
Typ
B. Obnova mobilných…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
19.12.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
01.02.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4254827,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

15%-ná zálohová faktúra za dodanie hrubej stavby skrine 1. EJ v zmysle bodu 9.1.2 KZ

15%-ná zálohová faktúra za dodanie hrubej stavby skrine 1. EJ v zmysle bodu 9.1.2 KZ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,807,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za dodanie hrubej stavby skrine 1. EJ v zmysle bodu 9.1.2 KZ

15%-ná zálohová faktúra za dodanie hrubej stavby skrine 1. EJ v zmysle bodu 9.1.2 KZ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,807,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

15%-ná zálohová faktúra za dodanie hrubej stavby skrine 2. EJ v zmysle bodu 9.1.2 KZ

15%-ná zálohová faktúra za dodanie hrubej stavby skrine 2. EJ v zmysle bodu 9.1.2 KZ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,807,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

15%-ná zálohová faktúra za dodanie hrubej stavby skrine 2. EJ v zmysle bodu 9.1.2 KZ

15%-ná zálohová faktúra za dodanie hrubej stavby skrine 2. EJ v zmysle bodu 9.1.2 KZ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,807,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za dodanie hrubej stavby skrine 4. EJ v zmysle bodu 9.1.2. KZ

15%-ná zálohová faktúra za dodanie hrubej stavby skrine 4. EJ v zmysle bodu 9.1.2. KZ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,807,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za dodanie hrubej stavby skrine 4. EJ v zmysle bodu 9.1.2. KZ

15%-ná zálohová faktúra za dodanie hrubej stavby skrine 4. EJ v zmysle bodu 9.1.2. KZ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,807,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

15%-ná zálohová faktúra za dodanie hrubej stavby skrine 3. EJ v zmysle bodu 9.1.2 KZ

15%-ná zálohová faktúra za dodanie hrubej stavby skrine 3. EJ v zmysle bodu 9.1.2 KZ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,807,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za dodanie hrubej stavby skrine 3. EJ v zmysle bodu 9.1.2 KZ

15%-ná zálohová faktúra za dodanie hrubej stavby skrine 3. EJ v zmysle bodu 9.1.2 KZ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,807,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2022
Názov

1A/01/2021

20%-ná zálohová faktúra v zmysle bodu 9.1.1 KZ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,974,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2022
Názov

1A/01/2021

20%-ná zálohová faktúra v zmysle bodu 9.1.1 KZ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,974,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20%-ná zálohová faktúra v zmysle bodu 9.1.1 KZ (časť "povolenie a schválenie ETCS")

20%-ná zálohová faktúra č. 1A/01/2021 zo dňa 27.01.2022 podľa bodu 9.1.1 KZ č. 4600006120/VS/2021 v zmysle jej Dodatku č. 1 vo výške 15 390 000,00 € bez DPH vrátane zfk zo dňa 21.02.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2022
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.