Financovanie hrubých miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za oprávnených zamestnancov SIEA a financovanie odmien za práce vykonávané na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (6-2021-12-2021)

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Popis projektu

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej SIEA), ktorá v zmysle Dohody o plnomocenstve na vykonávanie časti úloh sprostredkovateľského orgánu v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, reg. č. 146/2015-2050-1200, vykonáva časť úloh sprostredkovateľského orgánu Ministerstva hospodárstva SR v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. V rámci SIEA ide o oprávnené útvary, resp. zamestnancov, ktorí sa podieľajú na implementácii, riadení, monitorovaní, hodnotení, informovaní kontrole a audite operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj "OP II") v rámci programového obdobia 2014 - 2020 a na ukončovaní programového obdobia 2007 - 2013. Na základe tohto projektu bude zabezpečené financovanie mzdových výdavkov za obdobie 6-2021 - 12-2021. SIEA v rámci OP II využíva finančnú alokáciu vyčlenenú na zabezpečenie podpory činnosti oprávnených zamestnancov, ktorí sa podieľajú na procesoch OP II a ukončovaní programového obdobia 2007 - 2013 prostredníctvom prioritnej osi 5 Technická pomoc. Poskytnuté finančné prostriedky v rámci tohto projektu budú použité na financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov SIEA, ktorí zabezpečujú realizáciu procesov OP II, pričom hlavným zámerom projektu je zabezpečenie ustálených, kvalitných a dostatočne motivovaných administratívnych kapacít pre implementáciu OP II a ukončovanie OP KaHR. Realizáciu projektu bude zabezpečovať Oddelenie technickej pomoci, ktoré spadá pod Odbor financovania a Sekciu riadenia a financovania, ako prijímateľ za SIEA. Finančné prostriedky vyčlenené na financovanie odmien na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, poskytnuté na základe tohto projektu budú použité na financovanie odmien externým pracovníkom za výkon odborných hodnotiacich činností a výkon kontrol verejného obstarávania.

Viac
Subjekt
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2021 - 01.12.2021
Celková suma
541,985 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie miezd administratívnych ka…
Typ
Financovanie miezd …
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
01.06.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Financovanie miezd administratívnych ka…
Typ
Financovanie miezd …
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
01.06.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci
Hodnota
24,9386 (FTE)
Cieľ
28,08 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 7-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 7-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 7-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 7-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 7-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 7-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
80,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 7-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
270,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 7-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
16,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 7-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 7-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 07-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
14,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
77,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
77,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
16,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
265,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 08-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
17,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2021

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2021

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2021

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2021

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2021

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2021

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
100,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2021

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
318,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2021

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
19,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2021

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2021

Mzdové výdavky zamestnancov 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 9-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 9-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 9-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 9-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 9-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 9-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
80,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 9-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 9-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 9-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 9-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 9-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 9-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 9-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 9-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
18,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 9-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 9-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
309,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 9-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 9-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 9-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 9-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 10-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 10-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
71,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 10-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 10-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 10-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 10-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 10-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 10-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 10-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 10-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 10-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 10-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 10-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 10-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
16,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 10-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 10-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
271,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 11-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 11-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
325,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 11-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 11-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
19,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 11-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 11-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
21,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 11-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 11-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 11-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 11-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 11-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 11-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 11-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 11-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 11-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 11-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
50,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 11-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 11-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 11-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 11-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 12-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 12-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
19,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 12-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 12-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
320,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 12-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 12-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
12,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 12-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 12-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 12-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 12-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 12-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 12-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 12-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 12-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
2,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 12-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 12-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
17,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 12-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 12-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2021
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 12-2021

Mzdové výdavky zamestnancov 12-2021

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Suma celkom
3 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
3 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Nehospodárne vymáha…
Názov IČO
Názov
Slovenská inovačná a energetická agentúra
IČO
00002801
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.