Popis projektu

Projekt je súčasťou dlhodobej stratégie ZSSK, ktorej cieľom je obnoviť a modernizovať vozidlový park s cieľom skvalitniť služby ŽOD, zvýšiť jej atraktívnosť pre cestujúcich a napomôcť budovaniu IDS v SR.

Vecným zameraním predmetného projektu je podporiť dopravnú obslužnosť na území Prešovského a Košického kraja, obnoviť jestvujúci park mobilných prostriedkov železničnej osobnej dopravy obstaraním nových vlakových jednotiek (9 ks EJ), ktoré budú využívané v prímestskej a v regionálnej železničnej doprave východoslovenského regiónu a napomôžu zvýšiť kvalitu a rozsah ponúkaných služieb na úsekoch železničných tratí: Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Michaľany - Trebišov, resp. po elektrifikácii až po Humenné, Košice – Michaľany – Čierna n/Tisou (z dôvodu obratovania), Košice – Moldava n/Bodvou po prípadnej elektrifikácii, ktoré patria do budovaného integrovaného dopravného systému Prešovského a Košického kraja.

Základným cieľom projektu je nákup nových vlakových jednotiek, čo umožní ďalej rozvíjať a zlepšovať ponuku verejnej osobnej dopravy východného Slovenska a zvlášť podporiť integráciu verejnej dopravy s cieľom vybudovať integrovaný dopravný systém v Prešovskom a Košickom kraji. Implementácia projektu v pozitívnom smere ovplyvní záujem cestujúcich o prepravu po železnici v dôsledku rastu komfortu a kultúry cestovania, časových úspor a tiež vplyvom zvýšenia spoľahlivosti a bezpečnosti dopravy. To prispeje k rastu využívania verejnej, a v jej rámci i železničnej dopravy, cestujúcimi a k ich žiaducemu odklonu od využívania cestnej dopravy a najmä IAD. Kvalitná ponuka prepravných služieb, nižšia spotreba energií a zlepšenie kvality životného prostredia vytvorí predpoklady pre posilnenie konkurencieschopnosti železničnej dopravy, čo je v súlade s cieľmi dopravnej politiky EÚ i SR.

Uvedenie nových vlakových jednotiek do prevádzky bude mať pozitívne dosahy na sociálno-ekonomické prostredie v rámci PSK a KSK a na ich trvalo udržateľný rozvoj.

Merateľnosť dosiahnutia cieľov projektu vyjadrujú ukazovatele: 9 EJ a 6 321 345 prepravených cestujúcich v roku 2028.


 

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2021 - 01.12.2023
Celková suma
74,343,755 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
B. Obnova mobilných prostriedkov železn…
Typ
B. Obnova mobilných…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
11.09.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
16.10.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
6321345,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
9,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

PZS 21420003 - 10%-ná zálohová faktúra za 9 ks EJ

10%-ná zálohová faktúra za 9 ks EJ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,434,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PZS 21420003 - 10%-ná zálohová faktúra za 9 ks EJ

10%-ná zálohová faktúra za 9 ks EJ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,434,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

2341005 - 15%-ná zálohová faktúra za dodanie HSS EJ č. 1 (300_13)

15%-ná zálohová faktúra za HSS EJ č. 1 (300_13)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,239,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

2341005 - 15%-ná zálohová faktúra za dodanie HSS EJ č. 1 (300_13)

15%-ná zálohová faktúra za HSS EJ č. 1 (300_13)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,239,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

23410006 - 15%-ná zálohová faktúra za dodanie HSS EJ č. 2 (300_14)

15%-ná zálohová faktúra za HSS EJ č. 2 (300_14)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,239,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

23410006 - 15%-ná zálohová faktúra za dodanie HSS EJ č. 2 (300_14)

15%-ná zálohová faktúra za HSS EJ č. 2 (300_14)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,239,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

23410013 - 15%-ná zálohová faktúra za dodanie HSS EJ č. 3 (EJ_03)

15%-ná zálohová faktúra za HSS EJ č. 3 (EJ_03)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,239,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

23410013 - 15%-ná zálohová faktúra za dodanie HSS EJ č. 3 (EJ_03)

15%-ná zálohová faktúra za HSS EJ č. 3 (EJ_03)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,239,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

23410047 - 15%-ná zálohová faktúra za dodanie HSS EJ č. 5 (EJ_05)

15%-ná zálohová faktúra za HSS EJ č. 5 (EJ_05)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,239,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

23410047 - 15%-ná zálohová faktúra za dodanie HSS EJ č. 5 (EJ_05)

15%-ná zálohová faktúra za HSS EJ č. 5 (EJ_05)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,239,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

23410049 - 15% -ná zálohová faktúra za dodanie HSS EJ č. 7 (EJ_07)

15%-ná zálohová faktúra za HSS EJ č. 7 (EJ_07)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,239,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

23410049 - 15% -ná zálohová faktúra za dodanie HSS EJ č. 7 (EJ_07)

15%-ná zálohová faktúra za HSS EJ č. 7 (EJ_07)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,239,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

23410048 - 15%-ná zálohová faktúra za dodanie HSS EJ č. 6 (EJ_06)

15%-ná zálohová faktúra za HSS EJ č. 6 (EJ_06)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,239,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

23410048 - 15%-ná zálohová faktúra za dodanie HSS EJ č. 6 (EJ_06)

15%-ná zálohová faktúra za HSS EJ č. 6 (EJ_06)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,239,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

23410050 - 15% - ná zálohová faktúra za HSS EJ č. 8 (EJ_08)

15%-ná zálohová faktúra za HSS EJ č. 8 (EJ_08)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,239,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

23410050 - 15% - ná zálohová faktúra za HSS EJ č. 8 (EJ_08)

15%-ná zálohová faktúra za HSS EJ č. 8 (EJ_08)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,239,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

23410046 - 15%-ná zálohová faktúra za dodanie HSS EJ č. 4 (EJ_04)

15%-ná zálohová faktúra za HSS EJ č. 4 (EJ_04)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,239,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

23410046 - 15%-ná zálohová faktúra za dodanie HSS EJ č. 4 (EJ_04)

15%-ná zálohová faktúra za HSS EJ č. 4 (EJ_04)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,239,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

23410051 - 15%-ná zálohová faktúra za dodanie HSS EJ č. 9 (EJ_09)

15%-ná zálohová faktúra za HSS EJ č. 9 (EJ_09)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,239,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

23410051 - 15%-ná zálohová faktúra za dodanie HSS EJ č. 9 (EJ_09)

15%-ná zálohová faktúra za HSS EJ č. 9 (EJ_09)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,239,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Škoda Transportation, a.s.
IČO
62623753
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.