Popis projektu

Predložený projekt je zameraný na:

a) dodanie a inštaláciu rádiostaníc (RDST) do železničných koľajových vozidiel (ŽKV) radu 736, 812, 813, 425 a 840 v celkovom počte 54 kusov,

b) dodanie a inštaláciu záznamových zariadení BlackBox, pre účely vyhotovovania záznamov zvuku zo stanovišťa rušňovodiča, videozáznamu z kamier z čelného pohľadu na trať z kabíny rušňovodiča a videozáznamu priestoru styku zberača a trolejového vedenia do hnacích koľajových vozidiel radu 162, 362, 425, 736, 812, 813, 840 v celkovom počte 88 kusov.

Inštalácia rádiostaníc a Blackboxov do vyššie uvedených železničných koľajových vozidiel prebehne v priestoroch ZSSK v rušňovom depe (RD) Bratislava hlavná stanica, RD Nové Zámky, RD Košice a RD Poprad, RD Prievidza, RD Fiľakovo, RD Brezno, RD Humenné.

Tento projekt výrazne prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestujúcej verejnosti, bezpečnosti prevádzky železničných mobilných prostriedkov, plynulosti a spoľahlivosti železničnej osobnej dopravy. 

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2021 - 01.10.2023
Celková suma
4,966,411 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
321,330 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Dodanie a inštalácia rádiostaníc a Blac…
Typ
B. Obnova mobilných…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
14.09.2021
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
30.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet technicky a/alebo technologicky zhodnotených dopravných prostriedkov železničnej verejnej osobnej dopravy
Hodnota
142,0 (počet)
Cieľ
142,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 813

Faktúra č. 582220568 podľa ZoD č. 4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
47,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 813

Faktúra č. 582220568 podľa ZoD č. 4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
47,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 813/913

Faktúra č.582220665 podľa ZoD č. 4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
611,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 813/913

Faktúra č.582220665 podľa ZoD č. 4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
611,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 1S0K (r. 712, 736)

Faktúra č.40220022 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r. 362)

Faktúra č.40220022 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 812)

Faktúra č.40220022 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 812)

Faktúra č.40220022 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r. 362)

Faktúra č.40220022 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 1S0K (r. 712, 736)

Faktúra č.40220022 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 840

Faktúra č.582220941 podľa ZoD č. 4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
48,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 840

Faktúra č.582220941 podľa ZoD č. 4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
48,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2022
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 813

Faktúra č. 582220942 podľa ZoD č.4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
94,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 813

Faktúra č. 582220942 podľa ZoD č.4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
94,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2022
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 812)

Faktúra č.40220032 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 812)

Faktúra č.40220032 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 757, r. 812 - 2 ks)

Faktúra č. 40220029 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 757, r. 812 - 2 ks)

Faktúra č. 40220029 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 813)

Faktúra č.40220034 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 813)

Faktúra č.40220034 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 812

Faktúra č.582220978 podľa ZoD č.4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
46,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 812

Faktúra č.582220978 podľa ZoD č.4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
46,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 813

Faktúra č.582221042 podľa ZoD č. 4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
141,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 813

Faktúra č.582221042 podľa ZoD č. 4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
141,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r.813)

Faktúra č.40220037 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r.813)

Faktúra č.40220037 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 812

Faktúra č.582221117 podľa ZoD č.4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
324,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 812

Faktúra č.582221117 podľa ZoD č.4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
324,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r.812)

Faktúra č.40220045 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 1S0K (r.712)

Faktúra č.40220045 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 1S0K (r.712)

Faktúra č.40220045 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r.812)

Faktúra č.40220045 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r.425)

Faktúra č.40220044 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 813)

Faktúra č.40220044 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r.425)

Faktúra č.40220044 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 813)

Faktúra č.40220044 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 1S0K (r.712)

Faktúra č.40220050 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 812)

Faktúra č.40220050 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 840

Faktúra č. 582220405 podľa ZoD č. 4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
144,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 840

Faktúra č. 582220405 podľa ZoD č. 4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
144,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 812)

Faktúra č.40220053 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,750 €
Schválené na preplatenie
24,750 €
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 812)

Faktúra č.40220053 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 425

Faktúra č.582221516 podľa ZoD č.4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
47,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 425

Faktúra č.582221516 podľa ZoD č.4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
47,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r.813)

Faktúra č.40220061 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r.813)

Faktúra č.40220061 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r.425)

Faktúra č.40220055 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,750 €
Schválené na preplatenie
30,750 €
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r.813)

Faktúra č.40220055 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,250 €
Schválené na preplatenie
74,250 €
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r.425)

Faktúra č.40220055 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r.813)

Faktúra č.40220055 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r.812)

Faktúra č.40220060 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r.812)

Faktúra č.40220060 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r.812)

Faktúra č.40220058 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,000 €
Schválené na preplatenie
99,000 €
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r.812)

Faktúra č.40220058 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 812

Faktúra č.582221424 podľa ZoD č.4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
92,580 €
Schválené na preplatenie
92,580 €
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 812

Faktúra č.582221424 podľa ZoD č.4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
92,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 1S0K (r.736)

Faktúra č.40230005 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r.757)

Faktúra č.40230005 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r.757)

Faktúra č.40230005 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 1S0K (r.736)

Faktúra č.40230005 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 812)

Faktúra č.40230006 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r. 162)

Faktúra č.40230006 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 757)

Faktúra č.40230006 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 812)

Faktúra č.40230006 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r. 162)

Faktúra č.40230006 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 757)

Faktúra č.40230006 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r.813)

Faktúra č.40230007 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r.813)

Faktúra č.40230007 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 813

Faktúra č. 582230191 podľa ZoD č. 4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
47,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 813

Faktúra č. 582230191 podľa ZoD č. 4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
47,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 425

Faktúra č. 582230192 podľa ZoD č. 4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
47,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 425

Faktúra č. 582230192 podľa ZoD č. 4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
47,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 812

Faktúra č. 582230202 podľa ZoD č. 4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
92,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 812

Faktúra č. 582230202 podľa ZoD č. 4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
92,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 812)

Faktúra č. 40230010 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 812)

Faktúra č. 40230010 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r. 362)

Faktúra č.40230019 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r. 362)

Faktúra č.40230019 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r. 425)

Faktúra č.40230020 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 813)

Faktúra č.40230020 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r. 425)

Faktúra č.40230020 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 813)

Faktúra č.40230020 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r.362)

Faktúra č.40230026 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r.362)

Faktúra č.40230026 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r.425)

Faktúra č.40230027 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r.425)

Faktúra č.40230027 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 812

Faktúra č. 582230485 podľa ZoD č.4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
46,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 812

Faktúra č. 582230485 podľa ZoD č.4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
46,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r.812)

Faktúra č. 40230041 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r. 362)

Faktúra č. 40230041 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r. 362)

Faktúra č. 40230041 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r.812)

Faktúra č. 40230041 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r.362)

Faktúra č.40230046 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r.362)

Faktúra č.40230046 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r.425)

Faktúra č.40230047 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r.425)

Faktúra č.40230047 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r.425)

Faktúra č.40230056 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r.425)

Faktúra č.40230056 podľa ZoD č.4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r. 362)

Faktúra č. 40230057 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 812)

Faktúra č. 40230057 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 812)

Faktúra č. 40230057 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r. 362)

Faktúra č. 40230057 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2023
Názov

Dodanie a inštalácia Blackboxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r. 162)

Faktúra č. 40230070 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia Blackboxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r. 162)

Faktúra č. 40230070 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 840)

Faktúra č. 40230071 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 840)

Faktúra č. 40230071 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 840

Faktúra č. 582230761 podľa ZoD č. 4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
48,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 840

Faktúra č. 582230761 podľa ZoD č. 4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
48,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2023
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 425

Faktúra č. 582230799 podľa ZoD č. 4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
379,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 425

Faktúra č. 582230799 podľa ZoD č. 4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
379,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2023
Názov

4)Expert prípravy projektu_11/20-4/21_ZSP

4)Expert prípravy projektu_11/20-4/21_ZSP

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5)Expert pre verejné obstarávanie_6/20-12/21_MN

5)Expert pre verejné obstarávanie_6/20-12/21_MN

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
6,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3)Expert prípravy projektu_11/20-4/21_MN

3)Expert prípravy projektu_11/20-4/21_MN

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
2,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

7)Finančný manažér_9/21-12/22_MN

7)Finančný manažér_9/21-12/22_MN

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
5,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1)Projektový manažér_9/21-12/22_MN

1)Projektový manažér_9/21-12/22_MN

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
5,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2)Projektový manažér_9/21-12/22_ZSP

2)Projektový manažér_9/21-12/22_ZSP

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
1,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8)Finančný manažér_9/21-12/22_ZSP

8)Finančný manažér_9/21-12/22_ZSP

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
1,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

6)Expert pre verejné obstarávanie_6/20-12/21_ZSP

6)Expert pre verejné obstarávanie_6/20-12/21_ZSP

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
2,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 840

Faktúra č. 582230945 podľa ZoD č. 4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
48,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 425

Faktúra č. 582230945 podľa ZoD č. 4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
47,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 840

Faktúra č. 582230945 podľa ZoD č. 4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
48,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 425

Faktúra č. 582230945 podľa ZoD č. 4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
47,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 840)

Faktúra č. 40230107 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r. 425)

Faktúra č. 40230107 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 840)

Faktúra č. 40230107 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r. 425)

Faktúra č. 40230107 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r. 736)

Faktúra č. 40230127 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S2K (r. 736)

Faktúra č. 40230127 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 736

Faktúra č.582231119 podľa ZoD č. 4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
142,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

Dodanie a inštalácia rádiostaníc do ŽKV radu 736

Faktúra č.582231119 podľa ZoD č. 4600005938/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
142,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 840)

Faktúra č.40230128 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodanie a inštalácia BlackBoxov do ŽKV koncepcia 2S0K (r. 840)

Faktúra č.40230128 podľa ZoD č. 4600005997/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

1-10.2023_Zákonné sociálne poistenie

1-10.2023_zákonné sociálne poistenie

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
2,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1-10.2023_mzdové náklady

1-10.2023_mzdové náklady

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
6,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
IČO
35914939
Názov
BETAMONT s.r.o.
IČO
31564518
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.