Popis projektu

Projekt tvorí súčasť dlhodobej koncepcie obnovy vozidlového parku ZSSK, nadväzuje na stratégiu ZSSK a tiež je v súlade so strategickými dokumentmi SR. Rieši zatraktívnenie služieb ŽOD a posilnenie jej konkurenčnej pozície na dopravnom trhu ako aj zlepšenie dopravnej obslužnosti v regióne Vysokých Tatier prostredníctvom modernizácie vozidiel, ktoré budú poskytovať cestujúcej verejnosti vyššiu kvalitu služieb, komfortu a kultúry cestovania, vyššiu bezpečnosť a spoľahlivosť prepravy, čo by sa malo premietnuť do zvýšenia počtu cestujúcich ŽOD a do rastu efektívnosti prevádzky a taktiež do zníženia negatívnych dopadov z dopravy na životné prostredie. Realizáciou hlavnej aktivity projektu bude , ktoré budú prevádzkované na tratiach s rozchodom 1 000 mm zaradených . Modernizácia EJ zahŕňa modernizáciu interiéru, dosadenie klimatizácie, nového riadiaceho systému EJ, nových trakčných meničov a meničov pomocných pohonov a dosadenie informačného systému. projektu je zvýšenie atraktívnosti a kvality služieb ŽOD pre cestujúcu verejnosť v lokalite Vysokých Tatier, zvýšenie komfortu prepravy, technickej životnosti vozidiel, bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky ako aj zlepšenie pracovného prostredia zamestnancov. Merateľnosť dosiahnutia cieľa projektu vyjadrujú ukazovatele: vo verejnej železničnej osobnej doprave v roku 2028.

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2021 - 01.12.2023
Celková suma
30,128,122 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obnova mobilných prostriedkov železničn…
Typ
H. Obnova mobilných…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
05.10.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
18.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
03.11.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
18.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2971493,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet technicky a/alebo technologicky zhodnotených dopravných prostriedkov železničnej verejnej osobnej dopravy
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zálohová faktúra - 20% z celkovej ceny za predmet Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021

Zálohová faktúra - 20% z celkovej ceny za predmet Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,025,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2022
Názov

Zálohová faktúra - 20% z celkovej ceny za predmet Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021

Zálohová faktúra - 20% z celkovej ceny za predmet Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,025,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 5012301610 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 14. zmodernizovanú EJ

Faktúra č. 5012301610 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 14. zmodernizovanú EJ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,606,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 5012301625 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 15. zmodernizovanú EJ

Faktúra č. 5012301625 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 15. zmodernizovanú EJ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,606,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 5012301543 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 11. zmodernizovanú EJ

Faktúra č. 5012301543 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 11. zmodernizovanú EJ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,606,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 5012301572 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 12. zmodernizovanú EJ

Faktúra č. 5012301572 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 12. zmodernizovanú EJ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,606,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 5012301599 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 13. zmodernizovanú EJ

Faktúra č. 5012301599 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 13. zmodernizovanú EJ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,606,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 5012300834 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 1. zmodernizovanú EJ

Faktúra č. 5012300834 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 1. zmodernizovanú EJ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,606,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 5012300834 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 1. zmodernizovanú EJ

Faktúra č. 5012300834 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 1. zmodernizovanú EJ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,606,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2023
Názov

Faktúra č. 5012300835 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 2. zmodernizovanú EJ

Faktúra č. 5012300835 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 2. zmodernizovanú EJ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,606,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 5012300835 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 2. zmodernizovanú EJ

Faktúra č. 5012300835 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 2. zmodernizovanú EJ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,606,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2023
Názov

Faktúra č. 5012300836 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 3. zmodernizovanú EJ

Faktúra č. 5012300836 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 3. zmodernizovanú EJ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,606,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 5012300836 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 3. zmodernizovanú EJ

Faktúra č. 5012300836 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 3. zmodernizovanú EJ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,606,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2023
Názov

Faktúra č. 5012301014 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 4. zmodernizovanú EJ

Faktúra č. 5012301014 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 4. zmodernizovanú EJ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,606,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 5012301014 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 4. zmodernizovanú EJ

Faktúra č. 5012301014 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 4. zmodernizovanú EJ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,606,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Faktúra č. 5012301135 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 5. zmodernizovanú EJ

Faktúra č. 5012301135 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 5. zmodernizovanú EJ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,606,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 5012301135 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 5. zmodernizovanú EJ

Faktúra č. 5012301135 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 5. zmodernizovanú EJ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,606,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Faktúra č. 5012301299 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 6. zmodernizovanú EJ

Faktúra č. 5012301299 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 6. zmodernizovanú EJ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,606,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 5012301452 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 9. zmodernizovanú EJ

Faktúra č. 5012301452 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 9. zmodernizovanú EJ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,606,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 5012301322 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 7. zmodernizovanú EJ

Faktúra č. 5012301322 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 7. zmodernizovanú EJ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,606,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 5012301409 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 8. zmodernizovanú EJ

Faktúra č. 5012301409 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 8. zmodernizovanú EJ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,606,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 5012301480 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 10. zmodernizovanú EJ

Faktúra č. 5012301480 podľa Zmluvy o dielo č. 4600005931/VS/2021 za 10. zmodernizovanú EJ

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,606,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
ŽOS Vrútky, a.s.
IČO
31615619
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.