Popis projektu

Projekt tvorí súčasť dlhodobej koncepcie obnovy vozidlového parku ZSSK, nadväzuje na stratégiu ZSSK a tiež je v súlade so strategickými dokumentmi SR. Rieši zatraktívnenie služieb ŽOD a posilnenie jej konkurenčnej pozície na dopravnom trhu ako aj zlepšenie dopravnej obslužnosti v regióne Vysokých Tatier prostredníctvom modernizácie vozidiel, ktoré budú poskytovať cestujúcej verejnosti vyššiu kvalitu služieb, komfortu a kultúry cestovania, vyššiu bezpečnosť a spoľahlivosť prepravy, čo by sa malo premietnuť do zvýšenia počtu cestujúcich ŽOD a do rastu efektívnosti prevádzky a taktiež do zníženia negatívnych dopadov z dopravy na životné prostredie. Realizáciou hlavnej aktivity projektu bude , ktoré budú prevádzkované na tratiach s rozchodom 1 000 mm zaradených . Modernizácia EJ zahŕňa modernizáciu interiéru, dosadenie klimatizácie, nového riadiaceho systému EJ, nových trakčných meničov a meničov pomocných pohonov a dosadenie informačného systému. projektu je zvýšenie atraktívnosti a kvality služieb ŽOD pre cestujúcu verejnosť v lokalite Vysokých Tatier, zvýšenie komfortu prepravy, technickej životnosti vozidiel, bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky ako aj zlepšenie pracovného prostredia zamestnancov. Merateľnosť dosiahnutia cieľa projektu vyjadrujú ukazovatele: vo verejnej železničnej osobnej doprave v roku 2028.

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2021 - 01.10.2023
Celková suma
30,132,900 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obnova mobilných prostriedkov železničn…
Typ
I. Obnova mobilných…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave
Hodnota
-
Cieľ
2971493,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet technicky a/alebo technologicky zhodnotených dopravných prostriedkov železničnej verejnej osobnej dopravy
Hodnota
-
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.