Popis projektu

Cieľom projektu je rekonštrukcia úseku cesty č. II/581 v dĺžke 4,655 km smerom od Myjavy na Starú Turú (pred obcou Hrašné). Projekt bude pozostávať z jednej hlavnej aktivity. Cieľovou skupinou budú obyvatelia uvedeného mesta a ostatní občania prechádzajúci regiónom. Merateľné ukazovatele tohto projektu sú: Celková dĺžka rekonštruovaných a renovovaných úsekov ciest (II. a III. triedy) - cieľová hodnota 4,655 km a úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy - cieľová hodnota - 178 864.

Predmetom predkladanej žiadosti o NFP nebude vybudovanie novej cesty tak, ako je uvedené pri ukazovateli s kódom P0014 "Celková dĺžka nových ciest (II. a III. triedy)" s celkovou cieľovou hodnotou "0,0000". Predmetný úsek cesty bude rekonštruovaný tak, ako je uvedené pri ukazovateli s kódom P0016 "Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)" s celkovou cieľovou hodnotou "4,6550".

Žiadateľ plánuje realizovať aj ďalšie etapy rekonštrukcie cesty, ktoré od tohto úseku pokračujú smerom na Nové Mesto nad Váhom a smerom na Myjavu. Žiadateľovi bol schválený projekt prvej etapy v km 17,030 až 18,275 (Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, I. etapa).

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Myjava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2021 - 01.07.2022
Celková suma
4,637,133 €
Vlastné zdroje
231,857 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
5,245 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mest…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
08.06.2021
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
13.07.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
08.06.2021
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka nových ciet (II a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy
Hodnota
178,864 €
Cieľ
178,864 €
Naposledy aktualizované
05.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
4,655 (km)
Cieľ
4,655 (km)
Naposledy aktualizované
05.04.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce II/581

Faktúra č. 6 za stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
990,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce II/581

Faktúra č. 6 za stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
990,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Faktúra č. 7 za stavebné práce II/581, II. etapa

Faktúra č. 7 za stavebné práce II/581, II. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
920,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 7 za stavebné práce II/581, II. etapa

Faktúra č. 7 za stavebné práce II/581, II. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
920,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/581, II. etapa

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/581, II. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
814,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/581, II. etapa

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/581, II. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
814,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2021
Názov

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/581, II. etapa

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/581, II. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2021
Názov

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/581, II. etapa

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/581, II. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/581, II. etapa

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/581, II. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/581, II. etapa

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/581, II. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

Faktúra č. 4 za stavebné práce II/581, II. etapa

Faktúra č. 4 za stavebné práce II/581, II. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2021
Názov

Faktúra č. 4 za stavebné práce II/581, II. etapa

Faktúra č. 4 za stavebné práce II/581, II. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 5 za stavebné práce II/581, II. etapa

Faktúra č. 5 za stavebné práce II/581, II. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
449,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 5 za stavebné práce II/581, II. etapa

Faktúra č. 5 za stavebné práce II/581, II. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
449,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Faktúra č. 8 za stavebné práce II/581, II. etapa

Faktúra č. 8 za stavebné práce II/581, II. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
247,511 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
247,511 €
Typ
Nedostatočné audíto…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
875,733 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
875,733 €
Typ
Nedostatočné audíto…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt

Trenčiansky samosprávny kraj

Suma celkom
5,245 €
Vrátená suma
5,245 €
Suma na vymáhanie
5,245 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Skanska SK, a.s.
IČO
31611788
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.