Popis projektu

Projekt tvorí súčasť dlhodobej koncepcie obnovy vozidlového parku ZSSK, nadväzuje na stratégiu ZSSK a tiež je v súlade so strategickými dokumentmi SR. Rieši skvalitnenie služieb ŽOD, zvýšenie jej atraktívnosti pre cestujúcich a je prínosom pre rozvoj IDS v SR. Projekt reaguje na nevyhovujúci stav vozidlového parku pre regionálnu osobnú dopravu prostredníctvom nákupu nových osobných vozňov. projektu je skvalitnenie a zatraktívnenie služieb ŽOD pre cestujúcu verejnosť na území PSK, KSK, ZSK a BBSK a posilnenie jej konkurencieschopnosti v porovnaní s inými druhmi dopravy. Realizáciou hlavnej aktivity projektu bude ktoré budú súčasťou vlakových súprav nasadených na jestvujúcich železničných tratiach na dotknutom území. Nové vozidlá umožnia zabezpečiť modernú, komfortnú, bezpečnú, plynulú a spoľahlivú prepravu cestujúcich. Kvalitná ponuka prepravných služieb a zlepšenie kvality životného prostredia vytvorí predpoklady pre posilnenie konkurencieschopnosti železničnej dopravy. Merateľnosť dosiahnutia cieľov projektu vyjadrujú ukazovatele: vo verejnej železničnej osobnej doprave v roku 2028.

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2021 - 01.12.2023
Celková suma
33,937,171 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
2,024,574 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obnova mobilných prostriedkov železničn…
Typ
H. Obnova mobilných…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
30.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.09.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
11.02.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5113887,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet obstaraných nových vozňov železničnej verejnej osobnej dopravy
Hodnota
17,0 (počet)
Cieľ
17,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 4

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 4

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 4

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 4

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 5

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 5

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 5

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 5

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2022
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 6 (Bdmpz 50 56 22-70 105-8)

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 6 (Bdmpz 50 56 22-70 105-8)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 6 (Bdmpz 50 56 22-70 105-8)

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 6 (Bdmpz 50 56 22-70 105-8)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 7 (Bdmpz 50 56 22-70 106-6)

15%-ná zálohová faktära za HSS NOV č. 7 (Bdmpz 50 56 22-70 106-6)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 7 (Bdmpz 50 56 22-70 106-6)

15%-ná zálohová faktära za HSS NOV č. 7 (Bdmpz 50 56 22-70 106-6)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

75%-ná vyúčt.fa za NOV č. 1 (Bdmpz 100-9)

75%-ná vyúčt.fa za NOV č. 1 (Bdmpz 100-9)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčt.fa za NOV č. 1 (Bdmpz 100-9)

75%-ná vyúčt.fa za NOV č. 1 (Bdmpz 100-9)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

75%-ná vyúčt.fa za NOV č. 2 (Bdmpz 101-7)

75%-ná vyúčt.fa za NOV č. 2 (Bdmpz 101-7)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčt.fa za NOV č. 2 (Bdmpz 101-7)

75%-ná vyúčt.fa za NOV č. 2 (Bdmpz 101-7)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 8 (107-4)

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 8 (107-4)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Vrútky a.s.
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 8 (107-4)

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 8 (107-4)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Vrútky a.s.
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

75%-ná vyúčtovacia fa za NOV č. 3 (Bdmpz 102-5)

75%-ná vyúčtovacia fa za NOV č. 1 (Bdmpz 102-5)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

75%-ná vyúčtovacia fa za NOV č. 3 (Bdmpz 102-5)

75%-ná vyúčtovacia fa za NOV č. 1 (Bdmpz 102-5)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 9 (Bdmpz 108-2)

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 9 (Bdmpz 108-2)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 9 (Bdmpz 108-2)

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 9 (Bdmpz 108-2)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 4 (Bdmpz 103-3)

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 4 (Bdmpz 103-3)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 4 (Bdmpz 103-3)

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 4 (Bdmpz 103-3)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 5 (Bdmpz 104-1)

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 5 (Bdmpz 104-1)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 5 (Bdmpz 104-1)

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 5 (Bdmpz 104-1)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10%-ná ZaFa č. 5032100011 na dodanie 17 ks NOV v zmysle KZ č. 4600005395/VS/2020 a Dod. č. 1

10%-ná zálohová faktúra na dodanie 17 ks NOV v zmysle KZ č. 4600005395/VS/2020 a Dod. č.1

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,277,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10%-ná ZaFa č. 5032100011 na dodanie 17 ks NOV v zmysle KZ č. 4600005395/VS/2020 a Dod. č. 1

10%-ná zálohová faktúra na dodanie 17 ks NOV v zmysle KZ č. 4600005395/VS/2020 a Dod. č.1

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,277,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

15%-ZaFa za HSS OV č. 1

15%-ná ZaFa za HSS OV č. 1

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15%-ZaFa za HSS OV č. 1

15%-ná ZaFa za HSS OV č. 1

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2022
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 2

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 2

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Vrútky a.s.
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2022
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 2

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 2

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Vrútky a.s.
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za NOV HSS č. 3 (Bdmpz 102-5)

15%-ná zálohová faktúra za NOV HSS č. 3 (Bdmpz 102-5)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

15%-ná zálohová faktúra za NOV HSS č. 3 (Bdmpz 102-5)

15%-ná zálohová faktúra za NOV HSS č. 3 (Bdmpz 102-5)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 6 (Bdmpz 105-8)

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie Bdmpz 105-8 (NOV č. 6)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
1,446,124 €
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 6 (Bdmpz 105-8)

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie Bdmpz 105-8 (NOV č. 6)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 11 (Bdmpz 110-8)

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 11 (Bdmpz 110-8)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
289,225 €
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 11 (Bdmpz 110-8)

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 11 (Bdmpz 110-8)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2023
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 10 (Bdmpz 109-0)

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 10 (Bdmpz 109-0)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
289,225 €
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 10 (Bdmpz 109-0)

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 10 (Bdmpz 109-0)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 12 (Bdmpz 111-6)

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 12 (Bdmpz 111-6)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 12 (Bdmpz 111-6)

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 12 (Bdmpz 111-6)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 7 (Bdmpz 106-6)

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 7 (Bdmpz 106-6)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 7 (Bdmpz 106-6)

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 7 (Bdmpz 106-6)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Ťarchopis valorizácia za r. 2022 za NOV č. 1-6

Ťarchopis za valorizáciu do roku 2022 za NOV č. 1-6

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,158,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 13 (112-4)

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 13 (112-4)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 13 (112-4)

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 13 (112-4)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 8 (Bdmpz 107-4)

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 8 (Bdmpz 107-4)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 8 (Bdmpz 107-4)

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 8 (Bdmpz 107-4)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

75%-ná vyúčtovacia fa za dodanie NOV č. 9 (Bdmpz 108-2) + ZFK

75%-ná vyúčtovacia fa za dodanie NOV č. 9 (Bdmpz 108-2) + ZFK

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia fa za dodanie NOV č. 9 (Bdmpz 108-2) + ZFK

75%-ná vyúčtovacia fa za dodanie NOV č. 9 (Bdmpz 108-2) + ZFK

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 14 (113-2)

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 14 (113-2)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 14 (113-2)

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 14 (113-2)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra za NOV č. 10 (Bdmpz 109-0)

75%-ná vyúčtovacia faktúra za NOV č. 10 (Bdmpz 109-0)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra za NOV č. 10 (Bdmpz 109-0)

75%-ná vyúčtovacia faktúra za NOV č. 10 (Bdmpz 109-0)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 15 (114-0)

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 15 (114-0)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 15 (114-0)

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 15 (114-0)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 11 (Bdmpz 110-8)

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 11 (Bdmpz 110-8)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 11 (Bdmpz 110-8)

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 11 (Bdmpz 110-8)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 16 (Bdmpz 115-7)

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 16 (Bdmpz 115-7)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 16 (Bdmpz 115-7)

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 16 (Bdmpz 115-7)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 12 (Bdmpz 111-6)

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 12 (Bdmpz 111-6)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 12 (Bdmpz 111-6)

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 12 (Bdmpz 111-6)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 13 (Bdmpz 112-4) + ZFK

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 13 (Bdmpz 112-4) + ZFK

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2023
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 13 (Bdmpz 112-4) + ZFK

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 13 (Bdmpz 112-4) + ZFK

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 17 (Bdmpz 116-5)

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 17 (Bdmpz 116-5)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2023
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 17 (Bdmpz 116-5)

15%-ná zálohová faktúra za HSS NOV č. 17 (Bdmpz 116-5)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 14 (113-2)

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 14 (113-2)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Vrútky a.s.
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 14 (113-2)

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 14 (113-2)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Vrútky a.s.
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 15 (Bdmpz 114-0)

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 15 (114-0)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2023
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 15 (Bdmpz 114-0)

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 15 (114-0)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 16 (Bdmpz 115-7)

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 16 (Bdmpz 115-7)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 16 (Bdmpz 115-7)

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 16 (Bdmpz 115-7)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 17 (116-5)

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 17 (116-5)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 17 (116-5)

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie NOV č. 17 (116-5)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,446,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov IČO
Názov
ŽOS Vrútky, a.s.
IČO
31615619
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.