Popis projektu

Projekt tvorí súčasť dlhodobej koncepcie obnovy vozidlového parku ZSSK, nadväzuje na stratégiu ZSSK a tiež je v súlade so strategickými dokumentmi SR. Rieši skvalitnenie služieb ŽOD, zvýšenie jej atraktívnosti pre cestujúcich a je prínosom pre rozvoj IDS v SR. Projekt reaguje na nevyhovujúci stav vozidlového parku pre regionálnu osobnú dopravu prostredníctvom nákupu nových osobných vozňov. projektu je skvalitnenie a zatraktívnenie služieb ŽOD pre cestujúcu verejnosť na území PSK, KSK, ZSK a BBSK a posilnenie jej konkurencieschopnosti v porovnaní s inými druhmi dopravy. Realizáciou hlavnej aktivity projektu bude ktoré budú súčasťou vlakových súprav nasadených na jestvujúcich železničných tratiach na dotknutom území. Nové vozidlá umožnia zabezpečiť modernú, komfortnú, bezpečnú, plynulú a spoľahlivú prepravu cestujúcich. Kvalitná ponuka prepravných služieb a zlepšenie kvality životného prostredia vytvorí predpoklady pre posilnenie konkurencieschopnosti železničnej dopravy. Merateľnosť dosiahnutia cieľov projektu vyjadrujú ukazovatele: vo verejnej železničnej osobnej doprave v roku 2028.

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2021 - 01.09.2023
Celková suma
32,778,822 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obnova mobilných prostriedkov železničn…
Typ
I. Obnova mobilných…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
30.01.2021
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
06.02.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave
Hodnota
-
Cieľ
5113887,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet obstaraných nových vozňov železničnej verejnej osobnej dopravy
Hodnota
-
Cieľ
17,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

10%-ná ZaFa č. 5032100011 na dodanie 17 ks NOV v zmysle KZ č. 4600005395/VS/2020 a Dod. č. 1

10%-ná zálohová faktúra na dodanie 17 ks NOV v zmysle KZ č. 4600005395/VS/2020 a Dod. č.1

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,277,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
ŽOS Vrútky, a.s.
IČO
31615619
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.