Popis projektu

Projekt je súčasťou dlhodobej koncepcie modernizácie vozidlového parku ZSSK, je v súlade so stratégiou ZSSK a tiež so strategickými dokumentmi SR. Rieši skvalitnenie služieb ŽOD, zvýšenie jej atraktívnosti pre cestujúcich a tiež je prínosom pre rozvoj IDS v SR. Projekt reaguje na nevyhovujúci stav vozidlového parku pre regionálnu osobnú dopravu prostredníctvom modernizácie osobných vozňov. projektu je skvalitnenie a zatraktívnenie služieb ŽOD pre cestujúcu verejnosť na území PSK, KSK, ZSK a BBSK a posilnenie jej konkurencieschopnosti v porovnaní s inými druhmi dopravy. Realizáciou hlavnej aktivity projektu bude Modernizované OV budú súčasťou vlakových súprav nasadených na jestvujúcich železničných tratiach na dotknutom území, umožnia zabezpečiť modernú, komfortnú, bezpečnú, plynulú a spoľahlivú prepravu cestujúcich. V neposlednom rade zavedenie modernizovaných súprav do prevádzky by sa malo odzrkadliť na skvalitnení životného prostredia a na posilnení konkurencieschopnosti železničnej dopravy. Merateľnosť dosiahnutia cieľov projektu vyjadrujú ukazovatele: vo verejnej železničnej osobnej doprave v roku 2028.

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2021 - 01.12.2023
Celková suma
34,377,736 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
772,262 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obnova mobilných prostriedkov železničn…
Typ
H. Obnova mobilných…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
30.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
11.02.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet technicky a/alebo technologicky zhodnotených dopravných prostriedkov železničnej verejnej osobnej dopravy
Hodnota
35,0 (počet)
Cieľ
35,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
8447340,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.01.2024
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92117219 (postúpená): zo dňa 06.05.2022 na dodanie MOV č.4 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 13.05.2022

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92117219 (postúpená): zo dňa 06.05.2022 na dodanie MOV č.4 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 13.05.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92117219 (postúpená): zo dňa 06.05.2022 na dodanie MOV č.4 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 13.05.2022

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92117219 (postúpená): zo dňa 06.05.2022 na dodanie MOV č.4 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 13.05.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92117661 (postúpená): zo dňa 30.05.2022 na dodanie MOV č.5 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 03.06.2022

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92117661 (postúpená): zo dňa 30.05.2022 na dodanie MOV č.5 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 03.06.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92117661 (postúpená): zo dňa 30.05.2022 na dodanie MOV č.5 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 03.06.2022

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92117661 (postúpená): zo dňa 30.05.2022 na dodanie MOV č.5 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 03.06.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92118074 (postúpená): zo dňa 16.06.2022 na dodanie MOV č.6 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 23.06.2022

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92118074 (postúpená): zo dňa 16.06.2022 na dodanie MOV č.6 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 23.06.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92118074 (postúpená): zo dňa 16.06.2022 na dodanie MOV č.6 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 23.06.2022

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92118074 (postúpená): zo dňa 16.06.2022 na dodanie MOV č.6 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 23.06.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92118318 (postúpená): zo dňa 30.06.2022 na dodanie MOV č.7 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 07.07.2022

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92118318 (postúpená): zo dňa 30.06.2022 na dodanie MOV č.7 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 07.07.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92118318 (postúpená): zo dňa 30.06.2022 na dodanie MOV č.7 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 07.07.2022

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92118318 (postúpená): zo dňa 30.06.2022 na dodanie MOV č.7 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 07.07.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92118669 (postúpená): zo dňa 15.07.2022 na dodanie MOV č. 8 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 20.07.2022

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92118669 (postúpená): zo dňa 15.07.2022 na dodanie MOV č. 8 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 20.07.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92118669 (postúpená): zo dňa 15.07.2022 na dodanie MOV č. 8 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 20.07.2022

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92118669 (postúpená): zo dňa 15.07.2022 na dodanie MOV č. 8 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 20.07.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2022
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92119048 (postúpená): zo dňa 12.08.2022 na dodanie MOV č. 9 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 22.08.2022

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92119048 (postúpená): zo dňa 12.08.2022 na dodanie MOV č. 9 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 22.08.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2022
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92119048 (postúpená): zo dňa 12.08.2022 na dodanie MOV č. 9 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 22.08.2022

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92119048 (postúpená): zo dňa 12.08.2022 na dodanie MOV č. 9 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 22.08.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92119570 (postúpená): zo dňa 12.09.2022 na dodanie MOV č. 10 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 28.09.2022

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92119570 (postúpená): zo dňa 12.09.2022 na dodanie MOV č. 10 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 28.09.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92119570 (postúpená): zo dňa 12.09.2022 na dodanie MOV č. 10 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 28.09.2022

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92119570 (postúpená): zo dňa 12.09.2022 na dodanie MOV č. 10 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 28.09.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92119810 (postúpená): zo dňa 26.09.2022 na dodanie MOV č. 11 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 05.10.2022

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92119810 (postúpená): zo dňa 26.09.2022 na dodanie MOV č. 11 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 05.10.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92119810 (postúpená): zo dňa 26.09.2022 na dodanie MOV č. 11 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 05.10.2022

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92119810 (postúpená): zo dňa 26.09.2022 na dodanie MOV č. 11 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 05.10.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92120175 (postúpená): zo dňa 10.10.2022 na dodanie MOV č. 12 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 17.10.2022

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92120175 (postúpená): zo dňa 10.10.2022 na dodanie MOV č. 12 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 17.10.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92120175 (postúpená): zo dňa 10.10.2022 na dodanie MOV č. 12 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 17.10.2022

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92120175 (postúpená): zo dňa 10.10.2022 na dodanie MOV č. 12 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 17.10.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92120542 (postúpená): zo dňa 27.10.2022 na dodanie MOV č. 13 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 04.11.2022

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92120542 (postúpená): zo dňa 27.10.2022 na dodanie MOV č. 13 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 04.11.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92120542 (postúpená): zo dňa 27.10.2022 na dodanie MOV č. 13 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 04.11.2022

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92120542 (postúpená): zo dňa 27.10.2022 na dodanie MOV č. 13 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 04.11.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92120899 (postúpená): zo dňa 11.11.2022 na dodanie MOV č. 14 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 16.11.2022

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92120899 (postúpená): zo dňa 11.11.2022 na dodanie MOV č. 14 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 16.11.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92120899 (postúpená): zo dňa 11.11.2022 na dodanie MOV č. 14 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 16.11.2022

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92120899 (postúpená): zo dňa 11.11.2022 na dodanie MOV č. 14 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 16.11.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121085 (postúpená): zo dňa 23.11.2022 na dodanie MOV č. 15 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 25.11.2022

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121085 (postúpená): zo dňa 23.11.2022 na dodanie MOV č. 15 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 25.11.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121085 (postúpená): zo dňa 23.11.2022 na dodanie MOV č. 15 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 25.11.2022

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121085 (postúpená): zo dňa 23.11.2022 na dodanie MOV č. 15 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 25.11.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121278 (postúpená): zo dňa 01.12.2022 na dodanie MOV č. 16 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 05.12.2022

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121278 (postúpená): zo dňa 01.12.2022 na dodanie MOV č. 16 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 05.12.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121278 (postúpená): zo dňa 01.12.2022 na dodanie MOV č. 16 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 05.12.2022

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121278 (postúpená): zo dňa 01.12.2022 na dodanie MOV č. 16 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 05.12.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

15%-ná zálohová faktúra č. 98003786 zo dňa 17.02.2021 na dodanie MOV v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 (za 35 ks MOV) vo výške 4 777 500,00 € bez DPH; 955 500,00 € DPH, 5 733 000,00 € s DPH

15%-ná zálohová faktúra č. 98003786 zo dňa 17.02.2021 na dodanie MOV v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 (za 35 ks MOV) vo výške 4 777 500,00 € bez DPH; 955 500,00 € DPH, 5 733 000,00 € s DPH

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
4,769,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

15%-ná zálohová faktúra č. 98003786 zo dňa 17.02.2021 na dodanie MOV v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 (za 35 ks MOV) vo výške 4 777 500,00 € bez DPH; 955 500,00 € DPH, 5 733 000,00 € s DPH

15%-ná zálohová faktúra č. 98003786 zo dňa 17.02.2021 na dodanie MOV v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 (za 35 ks MOV) vo výške 4 777 500,00 € bez DPH; 955 500,00 € DPH, 5 733 000,00 € s DPH

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
4,769,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92115301 (postúpená): zo dňa 15.02.2022 na dodanie MOV č. 1 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 28.02.2022

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92115301 (postúpená): zo dňa 15.02.2022 na dodanie MOV č. 1 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 28.02.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92115301 (postúpená): zo dňa 15.02.2022 na dodanie MOV č. 1 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 28.02.2022

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92115301 (postúpená): zo dňa 15.02.2022 na dodanie MOV č. 1 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 28.02.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92116503 (postúpená): zo dňa 05.04.2022 na dodanie MOV č.2 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 12.04.2022

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92116503 (postúpená): zo dňa 05.04.2022 na dodanie MOV č.2 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 12.04.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92116503 (postúpená): zo dňa 05.04.2022 na dodanie MOV č.2 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 12.04.2022

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92116503 (postúpená): zo dňa 05.04.2022 na dodanie MOV č.2 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 12.04.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92116857 (postúpená): zo dňa 22.04.2022 na dodanie MOV č.3 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 28.04.2022

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92116857 (postúpená): zo dňa 22.04.2022 na dodanie MOV č.3 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 28.04.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2022
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92116857 (postúpená): zo dňa 22.04.2022 na dodanie MOV č.3 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 28.04.2022

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92116857 (postúpená): zo dňa 22.04.2022 na dodanie MOV č.3 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane základnej finančnej kontroly zo dňa 28.04.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121635 (postúpená): zo dňa 16.12.2022 na dodanie MOV č. 17 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 21.12.2022

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121635 (postúpená): zo dňa 16.12.2022 na dodanie MOV č. 17 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 21.12.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
772,262 €
Realizácia
-
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121635 (postúpená): zo dňa 16.12.2022 na dodanie MOV č. 17 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 21.12.2022

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121635 (postúpená): zo dňa 16.12.2022 na dodanie MOV č. 17 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 21.12.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121833 (postúpená): zo dňa 03.01.2023 na dodanie MOV č. 18 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 24.01.2023

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121833 (postúpená): zo dňa 03.01.2023 na dodanie MOV č. 18 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 24.01.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121833 (postúpená): zo dňa 03.01.2023 na dodanie MOV č. 18 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 24.01.2023

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92121833 (postúpená): zo dňa 03.01.2023 na dodanie MOV č. 18 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 24.01.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2023
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92122228 (postúpená): zo dňa 26.01.2023 na dodanie MOV č. 19 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 02.02.2023

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92122228 (postúpená): zo dňa 26.01.2023 na dodanie MOV č. 19 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 02.02.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92122228 (postúpená): zo dňa 26.01.2023 na dodanie MOV č. 19 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 02.02.2023

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92122228 (postúpená): zo dňa 26.01.2023 na dodanie MOV č. 19 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 02.02.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92122616 (postúpená): zo dňa 13.02.2023 na dodanie MOV č. 20 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 23.02.2023

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92122616 (postúpená): zo dňa 13.02.2023 na dodanie MOV č. 20 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 23.02.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92122616 (postúpená): zo dňa 13.02.2023 na dodanie MOV č. 20 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 23.02.2023

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92122616 (postúpená): zo dňa 13.02.2023 na dodanie MOV č. 20 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 23.02.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92122915 (postúpená): zo dňa 01.03.2023 na dodanie MOV č. 21 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 05.03.2023

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92122915 (postúpená): zo dňa 01.03.2023 na dodanie MOV č. 21 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 05.03.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92122915 (postúpená): zo dňa 01.03.2023 na dodanie MOV č. 21 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 05.03.2023

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92122915 (postúpená): zo dňa 01.03.2023 na dodanie MOV č. 21 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 05.03.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ťarchopis č. 90600390 zo dňa 15.12.2023 za valorizáciu do r. 2022 za MOV č. 1 – MOV č. 21 vo výške 3 099 394,52 € s DPH (2 582 828,77 € bez DPH, 516 565,75 € DPH) + ZFK

Ťarchopis valorizáciu do r.2022 za MOV č.1-21

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
2,578,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92123368 (postúpená): zo dňa 15.03.2023 na dodanie MOV č. 22 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 21.03.2023

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92123368 (postúpená): zo dňa 15.03.2023 na dodanie MOV č. 22 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 21.03.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92123368 (postúpená): zo dňa 15.03.2023 na dodanie MOV č. 22 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 21.03.2023

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92123368 (postúpená): zo dňa 15.03.2023 na dodanie MOV č. 22 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 21.03.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92123716 (postúpená): zo dňa 31.03.2023 na dodanie MOV č. 23 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 06.04.2023

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92123716 (postúpená): zo dňa 31.03.2023 na dodanie MOV č. 23 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 06.04.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92123716 (postúpená): zo dňa 31.03.2023 na dodanie MOV č. 23 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 06.04.2023

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92123716 (postúpená): zo dňa 31.03.2023 na dodanie MOV č. 23 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 06.04.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92124086 (postúpená): zo dňa 17.04.2023 na dodanie MOV č. 24 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 24.04.2023

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92124086 (postúpená): zo dňa 17.04.2023 na dodanie MOV č. 24 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 24.04.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92124086 (postúpená): zo dňa 17.04.2023 na dodanie MOV č. 24 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 24.04.2023

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92124086 (postúpená): zo dňa 17.04.2023 na dodanie MOV č. 24 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 24.04.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92124406 (postúpená): zo dňa 02.05.2023 na dodanie MOV č. 25 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 10.05.2023

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92124406 (postúpená): zo dňa 02.05.2023 na dodanie MOV č. 25 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 10.05.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92124406 (postúpená): zo dňa 02.05.2023 na dodanie MOV č. 25 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 10.05.2023

85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92124406 (postúpená): zo dňa 02.05.2023 na dodanie MOV č. 25 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 10.05.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92124837 (postúpená): zo dňa 19.05.2023 na dodanie MOV č. 26 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 02.06.2023

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92124837 (postúpená): zo dňa 19.05.2023 na dodanie MOV č. 26 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 02.06.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92124837 (postúpená): zo dňa 19.05.2023 na dodanie MOV č. 26 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 02.06.2023

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92124837 (postúpená): zo dňa 19.05.2023 na dodanie MOV č. 26 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 02.06.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92125139 (postúpená): zo dňa 01.06.2023 na dodanie MOV č. 27 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 07.06.2023

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92125139 (postúpená): zo dňa 01.06.2023 na dodanie MOV č. 27 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 07.06.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92125139 (postúpená): zo dňa 01.06.2023 na dodanie MOV č. 27 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 07.06.2023

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92125139 (postúpená): zo dňa 01.06.2023 na dodanie MOV č. 27 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 07.06.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92125552 (postúpená): zo dňa 16.06.2023 na dodanie MOV č. 28 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 20.06.2023

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92125552 (postúpená): zo dňa 16.06.2023 na dodanie MOV č. 28 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 20.06.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92125552 (postúpená): zo dňa 16.06.2023 na dodanie MOV č. 28 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 20.06.2023

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92125552 (postúpená): zo dňa 16.06.2023 na dodanie MOV č. 28 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 20.06.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92125795 (postúpená): zo dňa 03.07.2023 na dodanie MOV č. 29 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 11.07.2023

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92125795 (postúpená): zo dňa 03.07.2023 na dodanie MOV č. 29 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 11.07.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2023
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92125795 (postúpená): zo dňa 03.07.2023 na dodanie MOV č. 29 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 11.07.2023

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92125795 (postúpená): zo dňa 03.07.2023 na dodanie MOV č. 29 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 11.07.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92126238 (postúpená): zo dňa 24.07.2023 na dodanie MOV č. 30 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 31.07.2023

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92126238 (postúpená): zo dňa 24.07.2023 na dodanie MOV č. 30 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 31.07.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92126238 (postúpená): zo dňa 24.07.2023 na dodanie MOV č. 30 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 31.07.2023

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92126238 (postúpená): zo dňa 24.07.2023 na dodanie MOV č. 30 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 31.07.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92126572 (postúpená): zo dňa 14.08.2023 na dodanie MOV č. 31 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 17.08.2023

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92126572 (postúpená): zo dňa 14.08.2023 na dodanie MOV č. 31 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 17.08.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92126572 (postúpená): zo dňa 14.08.2023 na dodanie MOV č. 31 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 17.08.2023

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92126572 (postúpená): zo dňa 14.08.2023 na dodanie MOV č. 31 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 17.08.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92126894 (postúpená): zo dňa 04.09.2023 na dodanie MOV č. 32 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 13.09.2023

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92126894 (postúpená): zo dňa 04.09.2023 na dodanie MOV č. 32 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 13.09.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92126894 (postúpená): zo dňa 04.09.2023 na dodanie MOV č. 32 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 13.09.2023

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92126894 (postúpená): zo dňa 04.09.2023 na dodanie MOV č. 32 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 13.09.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92127257 (postúpená): zo dňa 18.09.2023 na dodanie MOV č. 33 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 22.09.2023

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92127257 (postúpená): zo dňa 18.09.2023 na dodanie MOV č. 33 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 22.09.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92127257 (postúpená): zo dňa 18.09.2023 na dodanie MOV č. 33 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 22.09.2023

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92127257 (postúpená): zo dňa 18.09.2023 na dodanie MOV č. 33 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 22.09.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92127538 (postúpená): zo dňa 02.10.2023 na dodanie MOV č. 34 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 06.10.2023

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92127538 (postúpená): zo dňa 02.10.2023 na dodanie MOV č. 34 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 06.10.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92127538 (postúpená): zo dňa 02.10.2023 na dodanie MOV č. 34 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 06.10.2023

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92127538 (postúpená): zo dňa 02.10.2023 na dodanie MOV č. 34 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 06.10.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2023
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92127542 (postúpená): zo dňa 02.10.2023 na dodanie MOV č. 35 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 06.10.2023

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92127542 (postúpená): zo dňa 02.10.2023 na dodanie MOV č. 35 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 06.10.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92127542 (postúpená): zo dňa 02.10.2023 na dodanie MOV č. 35 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 06.10.2023

04) 85%-ná zúčtovacia faktúra č. 92127542 (postúpená): zo dňa 02.10.2023 na dodanie MOV č. 35 v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 vo výške 773 500,00 € bez DPH; 154 700,00 € DPH, 928 200,00 € s DPH vrátane ZFK (krycí list) zo dňa 06.10.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
772,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2023
Názov IČO
Názov
ŽOS Trnava, a.s.
IČO
34108513
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.