Popis projektu

Projekt je súčasťou dlhodobej koncepcie modernizácie vozidlového parku ZSSK, je v súlade so stratégiou ZSSK a tiež so strategickými dokumentmi SR. Rieši skvalitnenie služieb ŽOD, zvýšenie jej atraktívnosti pre cestujúcich a tiež je prínosom pre rozvoj IDS v SR. Projekt reaguje na nevyhovujúci stav vozidlového parku pre regionálnu osobnú dopravu prostredníctvom modernizácie osobných vozňov. projektu je skvalitnenie a zatraktívnenie služieb ŽOD pre cestujúcu verejnosť na území PSK, KSK, ZSK a BBSK a posilnenie jej konkurencieschopnosti v porovnaní s inými druhmi dopravy. Realizáciou hlavnej aktivity projektu bude Modernizované OV budú súčasťou vlakových súprav nasadených na jestvujúcich železničných tratiach na dotknutom území, umožnia zabezpečiť modernú, komfortnú, bezpečnú, plynulú a spoľahlivú prepravu cestujúcich. V neposlednom rade zavedenie modernizovaných súprav do prevádzky by sa malo odzrkadliť na skvalitnení životného prostredia a na posilnení konkurencieschopnosti železničnej dopravy. Merateľnosť dosiahnutia cieľov projektu vyjadrujú ukazovatele: vo verejnej železničnej osobnej doprave v roku 2028.

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2021 - 01.09.2023
Celková suma
31,799,040 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obnova mobilných prostriedkov železničn…
Typ
I. Obnova mobilných…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
30.01.2021
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
06.02.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave
Hodnota
-
Cieľ
8447340,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet technicky a/alebo technologicky zhodnotených dopravných prostriedkov železničnej verejnej osobnej dopravy
Hodnota
-
Cieľ
35,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

15%-ná zálohová faktúra č. 98003786 zo dňa 17.02.2021 na dodanie MOV v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 (za 35 ks MOV) vo výške 4 777 500,00 € bez DPH; 955 500,00 € DPH, 5 733 000,00 € s DPH

15%-ná zálohová faktúra č. 98003786 zo dňa 17.02.2021 na dodanie MOV v zmysle ZoD č. 4600005403/VS/2020 (za 35 ks MOV) vo výške 4 777 500,00 € bez DPH; 955 500,00 € DPH, 5 733 000,00 € s DPH

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
ŽOS Trnava, a.s.
Žiadaná suma
4,769,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
ŽOS Trnava, a.s.
IČO
34108513
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.