Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania strategického cieľa definovaného schválenou Stratégiou MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV, ktorým je „Do roku 2023 prispieť k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a dosiahnutiu vyváženého rozvoja územia MAS ZDŽO vrátane vytvárania udržateľných pracovných miest, zvyšovania atraktivity a spolupráce v území a zabezpečenia podmienok pre znižovanie sociálneho vylúčenia obyvateľov.“ Ako aj špecifických cieľov:

 • vytváranie udržateľných pracovných miest v podnikoch posilnenie životaschopnosti a konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov,
 • prispieť k znižovaniu rizika sociálneho vylúčenia ľudí v produktívnom veku,
 • zlepšenie infraštruktúry obcí MAS ZDŽO,
 • zlepšenie udržateľných vzťahov medzi mestami Komárno, Kolárovo a ich zázemím vo verejných službách,
 • chod MAS ZDŽO,
 • animácie v území.

V záujme dosiahnutia týchto cieľov je nevyhnutné dosiahnuť merateľný ukazovateľ projektu, ktorým je jedna miestna akčná skupina, ktorej bude poskytnuté financovanie prevádzkových nákladov na chod MAS a vybudovaná dostatočná prevádzková kapacita MAS ZDŽO, keďže efektívne fungovanie kancelárie bude mať nasledovné pozitívne dopady na implementáciu Stratégie CLLD MAS ZDŽO, napr.:

 • budovanie odborných kapacít schopných zabezpečiť fungovanie MAS aj po skončení podpory EÚ,
 • zlepšenie spolupráce organizácií v území MAS ZDŽO,
 • trojsektorová spolupráca v území založená na prístupe LEADER/CLLD,
 • vyššia miera koordinácie aktivít v území,
 • zvýšenie absorpčnej schopnosti územia čerpať vlastné aj cudzie zdroje v záujme trvalej udržateľnosti výsledkov aktivít,
 • zabezpečí bezproblémové dosiahnutie merateľných ukazovateľov Stratégie CLLD MAS ZDŽO, atď.

Predmetom projektu je zabezpečenie technického zázemia pre chod MAS ZDŽO, a to prenájmom, alebo zaobstaraním kancelárie, nábytku, IKT vrátane softwaru, udržaním 3 vytvorených pracovných miest a prefinancovaním ostatných prevádzkových nákladov a externých služieb.

Viac
Subjekt
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Miesta realizácie
Zemné, Komoča, Zlatná na Ostrove, Zemianska Olča, Vrbová nad Váhom, Virt, Veľké Kosihy, Trávnik, Tôň, Sokolce, Radvaň nad Dunajom, Patince, Okoličná na Ostrove, Modrany, Moča, Marcelová, Lipové, Kravany nad Dunajom, Kameničná, Iža, Chotín, Holiare, Dedina Mládeže, Číčov, Čalovec, Bodzianske Lúky, Bodza, Búč, Bátorove Kosihy, Andovce, Kolárovo, Komárno, Klížska Nemá
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2019 - 01.12.2023
Celková suma
289,394 €
Vlastné zdroje
14,470 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Chod MAS ZDŽO
Typ
Financovanie prevád…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet výziev vyhlásených miestnou akčnou skupinou
Hodnota
15,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených MAS
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

P032022

prenájom 032022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2022
Názov

P072022

prenájom 072022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

P052022

prenájom 052022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

P062022

prenájom 062022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

P042022

prenájom 042022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2022
Názov

P082022

prenájom 082022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

P092022

prenájom 092022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Paušál 03092022

Paušál 03092022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
4,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

projektová manažérka_032022_Fialová

projektová manažérka_032022_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

projektová manažérka_072022_Fialová

projektová manažérka_072022_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

projektová manažérka_042022_Fialová

projektová manažérka_042022_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

projektová manažérka_062022_Fialová

projektová manažérka_062022_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

projektová manažérka_092022_Fialová

projektová manažérka_092022_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

odborná administratívna asistentka_032022_Violová

odborná administratívna asistentka_032022_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

odborná administratívna asistentka_042022_Violová

odborná administratívna asistentka_042022_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

odborná administratívna asistentka_052022_Violová

odborná administratívna asistentka_052022_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2022
Názov

odborná administratívna asistentka_062022_Violová

odborná administratívna asistentka_062022_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

odborná administratívna asistentka_072022_Violová

odborná administratívna asistentka_072022_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

odborná administratívna asistentka_082022_Violová

odborná administratívna asistentka_082022_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2022
Názov

odborná administratívna asistentka_092022_Violová

odborná administratívna asistentka_092022_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

administratívna pracovníčka_032022_Varga

administratívna pracovníčka_032022_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

administratívna pracovníčka_042022_Varga

administratívna pracovníčka_042022_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

administratívna pracovníčka_052022_Varga

administratívna pracovníčka_052022_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2022
Názov

administratívna pracovníčka_072022_Varga

administratívna pracovníčka_072022_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

administratívna pracovníčka_062022_Varga

administratívna pracovníčka_062022_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

administratívna pracovníčka_082022_Varga

administratívna pracovníčka_082022_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2022
Názov

projektová manažérka_052022_Fialová

projektová manažérka_052022_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2022
Názov

administratívna pracovníčka_092022_Varga

administratívna pracovníčka_092022_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

projektová manažérka_082022_Fialová

projektová manažérka_082022_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2022
Názov

odborná administratívna pracovníčka_092020_Violová

Mzdový list 092020 Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

projektová manažérka_092020_Fialová

Mzdový list 092020 Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

administratívna pracovníčka_092020_Varga

Mzdový list 092020 Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

odborná administratívna pracovníčka_082020_Violová

Mzdový list 082020 Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

projektová manažérka_082020_Fialová

Mzdový list 082020 Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

administratívna pracovníčka_082020_Varga

Mzdový list 082020 Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

odborná administratívna pracovníčka_072020_Violová

Mzdový list 072020 Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

projektová manažérka_072020_Fialová

Mzdový list Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

odborná administratívna pracovníčka_062020_Violová

Mzdový list 062020 Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

projektová manažérka_062020_Fialová

Mzdový list 062020 Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

administratívna pracovníčka_062020_Bekeová

Mzdový list 06 2020 Bekeová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

administratívna pracovníčka_052020_Bekeová

Mzdový list 052020 Bekeová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

administratívna pracovníčka_042020_Bekeová

Mzdový list 042020 Bekeová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

odborná administratívna pracovníčka_032020_Violová

Mzdový list 032020 Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

projektová manažérka_032020_Fialová

Mzdový list 032020 Bekeová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

administratívna pracovníčka_032020_Bekeová

Mzdový list 032020 Bekeová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

odborná administratívna pracovníčka_022020_Violová

Mzdový list 022020 Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

projektová manažérka_022020_Fialová

Mzdový list 022020 Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

administratívna pracovníčka_022020_Bekeová

Mzdový list 022020 Bekeová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

odborná administratívna pracovníčka_012020_Violová

Mzdový list 012020 Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

projektová manažérka_012020_Fialová

Mzdový list 012020 Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

administratívna pracovníčka_012020_Bekeová

Mzdový list 012020 Bekeová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

odborná administratívna pracovníčka_122019_Violová

Mzdový list 122019 Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2020
Názov

projektová manažérka_122019_Fialová

Mzdový list 122019 Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2020
Názov

administratívna pracovníčka_122019_Bekeová

Mzdový list 122019 Bekeová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2020
Názov

odborná administratívna pracovníčka_112019_Violová

Mzdový list 112019 Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

projektová manažérka_112019_Fialová

Mzdový list 112019 Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

administratívna pracovníčka_112019_Bekeová

Mzdový list 112019 Bekeová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
6,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

projektová manažérka_062021_Fialová

projektová manažérka_062021_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

administratívna pracovníčka_122020_Varga

administratívna pracovníčka_122020_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2021
Názov

odborná administratívna asistentka_122020_Violová

odborná administratívna asistentka_122020_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2021
Názov

projektová manažérka_122020_Fialová

projektová manažérka_122020_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2021
Názov

odborná administratívna asistentka_022021_Violová

odborná administratívna asistentka_022021_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Prenájom 062020

Prenájom 062020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2020
Názov

Paušál 25082021

Paušál 25082021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
5,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2021
Názov

Prenájom 062021

Prenájom 062021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2021
Názov

Prenájom 052021

Prenájom 052021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

Prenájom 042021

Prenájom 042021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

Prenájom 032021

Prenájom 032021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2021
Názov

Prenájom 022021

Prenájom 022021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

Prenájom 012021

Prenájom 012021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Prenájom 122020

Prenájom 122020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

Prenájom 112020

Prenájom 112020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

Prenájom 102020

Prenájom 102020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2020
Názov

Prenájom 092020

Prenájom 092020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Prenájom 082020

Prenájom 082020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Prenájom 072020

Prenájom 072020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2020
Názov

Prenájom 052020

Prenájom 052020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Prenájom 042020

Prenájom 042020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Prenájom 032020

Prenájom 032020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2020
Názov

Prenájom 022020

Prenájom 022020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

administratívna pracovníčka_062021_Varga

administratívna pracovníčka_062021_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

odborná administratívna asistentka_062021_Violová

odborná administratívna asistentka_062021_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

administratívna pracovníčka_052021_Varga

administratívna pracovníčka_052021_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

odborná administratívna asistentka_052021_Violová

odborná administratívna asistentka_052021_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

projektová manažérka_052021_Fialová

projektová manažérka_052021_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

administratívna pracovníčka_042021_Varga

administratívna pracovníčka_042021_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

odborná administratívna asistentka_042021_Violová

odborná administratívna asistentka_042021_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

projektová manažérka_042021_Fialová

projektová manažérka_042021_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

administratívna pracovníčka_032021_Varga

administratívna pracovníčka_032020_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

odborná administratívna asistentka_032021_Violová

odborná administratívna asistentka_032020_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

projektová manažérka_032021_Fialová

projektová manažérka_032021_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

administratívna pracovníčka_022021_Varga

administratívna pracovníčka_022021_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

projektová manažérka_022021_Fialová

projektová manažérka_022021_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

administratívna pracovníčka_012021_Varga

administratívna pracovníčka_012021_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2021
Názov

odborná administratívna asistentka_012021_Violová

odborná administratívna asistentka_012021_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2021
Názov

projektová manažérka_012021_Fialová

projektová manažérka_012021_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2021
Názov

administratívna pracovníčka_112020_Varga

administratívna pracovníčka_112020_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

odborná administratívna asistentka_112020_Violová

odborná administratívna asistentka_112020_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

projektová manažérka_112020_Fialová

projektová manažérka_112020_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

administratívna pracovníčka_102020_Varga

administratívna pracovníčka_102020_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

odborná administratívna asistentka_102020_Violová

odborná administratívna asistentka_102020_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

administratívna pracovníčka_072020_Varga

administratívna pracovníčka_072020_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

projektová manažérka_102020_Fialová

projektová manažérka_102020_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

administratívna pracovníčka_072021_Varga

administratívna pracovníčka_072021_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

odborná administratívna pracovníčka_112021_Violová

odborná administratívna pracovníčka_112021_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

administratívna pracovníčka_022022_Varga

administratívna pracovníčka_022022_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Paušál 022022

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
5,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

projektová manažérka_082021_Fialová

projektová manažérka_082021_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

projektová manžérka_072021_Fialová

projektová manažérka_072021_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

odborná administratívna asistentka_072021_Violová

odborná administratívna asistentka_072021_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

odborná administratívna pracovníčka_082021_Violová

odborná administratívna pracovníčka_082021_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

projektová manažérka_092021_Fialová

projektová manažérka_092021_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

odborná administratívna pracovníčka_092021_Violová

odborná administratívna pracovníčka_092021_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

administratívna pracovníčka_092021_Varga

administratívna pracovníčka_092021_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

projektová manažérka_102021_Fialová

projektová manažérka_102021_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

projektová manažérka_122021_Fialová

projektová manažérka_122021_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2022
Názov

odborná administratívna pracovníčka_102021_Violová

odborná administratívna pracovníčka_102021_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

administratívna pracovníčka_102021_Varga

administratívna pracovníčka_102021_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

projektová manažérka_112021_Fialová

projektová manažérka_112021_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

administratívna pracovníčka_112021_Varga

administratívna pracovníčka_112021_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

odborná administratívna pracovníčka_122021_Violová

odborná administratívna pracovníčka_122021_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2022
Názov

administratívna pracovníčka_122021_Varga

administratívna pracovníčka_122021_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2022
Názov

projektová manažérka_012022_Fialová

projektová manažérka_012022_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

odborná administratívna pracovníčka_012022_Violová

odborná administratívna pracovníčka_012022_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

projektová manažérka_022022_Fialová

projektová manažérka_022022_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

administratívna pracovníčka_012022_Varga

administratívna pracovníčka_012022_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

odborná administratívna pracovníčka_022022_Violová

odborná administratívna pracovníčka_022022_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

administratívna pracovníčka_082021_Varga

administratívna pracovníčka_082021_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Prenájom 082021

Prenájom 082021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Prenájom 072021

Prenájom 072021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

Prenájom 092021

Prenájom 092021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2021
Názov

Prenájom 102021

Prenájom 102021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

Prenájom 012022

Prenájom 012022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

Prenájom 112021

Prenájom 112021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

Prenájom 122021

Prenájom 122021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Prenájom 022022

Prenájom 022022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

projektová manžérka_082023_Fialová

projektová manažérka_082023_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2023
Názov

projektová manažérka_092023_Fialová

projektová manažérka_092023_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

administratívna pracovníčka_102023_Varga

administratívna pracovníčka_102023_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

projektová manažérka_102023_Fialová

projektová manažérka_102023_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

projektová manažérka_112023_Fialová

projektová manažérka_112023_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

odborná administratívna asistentka_082023_Violová

odborná administratívna asistentka_082023_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2023
Názov

odborná administratívna asistentka_112023_Violová

odborná administratívna asistentka_112023_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

administratívna pracovníčka_082023_Varga

administratívna pracovníčka_082023_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2023
Názov

projektová manažérka_122023_Fialová

projektová manažérka_122023_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2024
Názov

odborná administratívna asistentka_122023_Violová

odborná administratívna asistentka_122023_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2024
Názov

odborná administratívna asistentka_092023_Violová

odborná administratívna asistentka_092023_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

administratívna pracovníčka_092023_Varga

administratívna pracovníčka_092023_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

odborná administratívna asistentka_102023_Violová

odborná administratívna asistentka_102023_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

administratívna pracovníčka_112023_Varga

administratívna pracovníčka_112023_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

administratívna pracovníčka_122023_Varga

administratívna pracovníčka_122023_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2024
Názov

Nájom priestorov 092023

Nájom priestorov 092023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Nájom priestorov 102023

Nájom priestorov 102023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2023
Názov

Nájom priestorov 112023

Nájom priestorov 112023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Nájom priestorov 122023

Nájom priestorov 122023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

PAUŠÁL 08122023

Paušálna sadzba 08_122023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
3,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2023
Názov

Nájom priestorov 082023

Nájom priestorov 082023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2023
Názov

odborná administratívna asistentka_102022_Violová

odborná administratívna pracovníčka_102022_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

administratívna pracovníčka_102022_Varga

administratívna pracovníčka_102022_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

administratívna pracovníčka_112022_Varga

administratívna pracovníčka_112022_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

Prenájom 122022

prenájom 122022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

Prenájom 102022

prenájom 102022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

Prenájom 112022

prenájom 112022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Prenájom 012023

prenájom 012023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2023
Názov

Prenájom 022023

prenájom 022023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Prenájom 032023

prenájom 032023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

projektová manažérka_102022_Fialová

projektová manažérka_102022_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

projektová manažérka_102022_Fialová

projektová manažérka_1102022_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

projektová manažérka_112022_Fialová

projektová manažérka_122022_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

projektová manažérka_012023_Fialová

projektová manažérka_012023_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2023
Názov

odborná administratívna pracovníčka_022023_Violová

odborná administratívna pracovníčka_022023_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

odborná administratívna pracovníčka_112022_Violová

odborná administratívna pracovníčka_112022_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

odborná administratívna pracovníčka_122022_Violová

odborná administratívna pracovníčka_122022_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

odborná administratívna pracovníčka_012023_Violová

odborná administratívna pracovníčka_012023_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2023
Názov

odborná administratívna pracovníčka_032023_Violová

odborná administratívna pracovníčka_032023_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

IT_software_antivírový program

IT vybavenie a software

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

IT_software_balík pracovných programov

IT vybavenie a software

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

IT_PC zostava

IT vybavenie a software

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

IT_server

IT vybavenie a software

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

IT_notebook

IT vybavenie a software

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

administratívna pracovníčka_012023_Varga

administratívna pracovníčka_012023_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2023
Názov

administratívna pracovníčka_032023_Varga

administratívna pracovníčka_032022_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

administratívna pracovníčka_122022_Varga

administratívna pracovníčka_122022_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

administratívna pracovníčka_022023_Varga

administratívna pracovníčka_022023_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

projektová manažérka_022023_Fialová

projektová manažérka_022023_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

projektová manažérka_032023_Fialová

projektová manažérka_032023_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Paušál 1022_032023

Paušálne výdavky 102022_032023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
4,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

odborná administratívna pracovníčka_052023_Violová

odborná administratívna pracovníčka_052023_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

administratívna pracovníčka_042023_Varga

administratívna pracovníčka_042023_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Nájom priestorov 052023

Nájom priestorov 052023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2023
Názov

projektová manažérka_042023_Fialová

projektová manažérka_042023_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Nájom priestorov 062023

Nájom priestorov 062023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Nájom priestorov 072023

Nájom priestorov 072023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

projektová manažérka_052023_Fialová

projektová manažérka_052023_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

projektová manažérka_062023_Fialová

projektová manažérka_062023_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2023
Názov

administratívna pracovníčka_052023_Varga

administratívna pracovníčka_052023_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Paušál 04_07_2023

Paušál 04_07_2023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2023
Názov

odborná administratívna pracovníčka_062023_Violová

odborná administratívna pracovníčka_062023_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2023
Názov

projektová manažérka_072023_Fialová

projektová manažérka_072023_Fialová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
2,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

odborná administratívna pracovníčka_042023_Violová

odborná administratívna pracovníčka_042023_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

odborná administratívna pracovníčka_072023_Violová

odborná administratívna pracovníčka_072023_Violová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

administratívna pracovníčka_072023_Varga

administratívna pracovníčka_072023_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

administratívna pracovníčka_062023_Varga

administratívna pracovníčka_062023_Varga

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2023
Názov

Nájom priestorov 042023

Nájom priestorov 042023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.