Poskytovanie odborného právneho poradenstva pre oblasť energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva pre Operačný program Kvalita životného prostredia (03/2020 - 12/2020) - technická pomoc

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Popis projektu

V súvislosti s implementáciou prioritnej osi 4 operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej „OP KŽP“) Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej „SIEA“) vykonáva všetky činnosti, a to pri implementácii a administrácii projektov súvisiacich s uvedenou prioritnou osou. Ide o špecificky zameranú oblasť, vyžadujúcu špecializované odborné znalosti v oblasti práva Európskej únie (ďalej „EÚ“), občianskeho a obchodného práva, zmenkového práva, správneho práva, práva týkajúceho sa životného prostredia, práva verejného obstarávania. SIEA nedisponuje takto špecificky zameranými administratívnymi kapacitami. Pre efektívne fungovanie Sprostredkovateľského orgánu (ďalej „SO“) pre OP KŽP prioritnej osi 4, je nevyhnutné zabezpečiť právne poradenstvo a služby pre oblasť energeticky efektívneho nízkouhlíkového  hospodárstva prostredníctvom  financovania externých právnych služieb.

Viac
Subjekt
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2020 - 01.12.2020
Celková suma
47,856 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Externé služby na podporu implementácie…
Typ
D. Externé služby n…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.03.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Externé služby na podporu implementácie…
Typ
D. Externé služby n…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.03.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet rokovaní s využitím tlmočníckych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
468,5001 (počet)
Cieľ
470,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.03.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Právne služby

Právne služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

Právne služby

Právne služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

Právne služby

Právne služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Právne služby

Právne služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Právne služby

Právne služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Právne služby

Právne služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov IČO
Názov
Bobák, Bollová a spol. s.r.o.
IČO
35855673
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.