Popis projektu

Cieľom predkladaného projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v obci Patince. Miestom realizácie projektu je obec Patince spadajúce do Nitrianskeho samosprávneho kraja okresu Komárno. Predmetom predkladaného projektu je výstavba zberného dvora na triedený zber komunálnych odpadov a súčasne aj obstaranie strojno-technologického zariadenia pre vybavenie zberného dvora. Cieľ predkladaného projektu je zameraný na zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov, čím sa zároveň prispeje k zefektívneniu odpadového hospodárstva, ktoré kvalitatívne zlepší úroveň separovaného zberu odpadov v obci za účelom ochrany kvality životného prostredia, kvality života obyvateľov obce.

- Kolesový traktor - 1ks
- Traktorový náves - 1ks
- Ramenový reťazový nosič kontajnerov - 1ks
- Štiepkovač drevnej hmoty nesený - 1ks

- Teleskopický manipulátor- 1 ks

- Veľkoobjemový kontajner vaňový otvorený - 2ks
- Veľkoobjemový kontajner vaňový zatvorený - 1ks
- Veľkoobjemový kontajner vaňový otvorený - 2ks

 


- množstvo recyklovaných nie nebezpečných odpadov- 0
- množstvo vytriedeného komunálneho odpadu- 136,2
- množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov- 0
- zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov- 136,2
- zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov- 0
- zvýšená kapacita recyklácie odpadu- 0

Viac
Subjekt
Obec Patince
Miesta realizácie
Patince
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2020 - 01.10.2021
Celková suma
491,311 €
Vlastné zdroje
24,566 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
5,646 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
29.05.2021
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
20.10.2021
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
29.05.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
20.10.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
136,2 (t/rok)
Cieľ
136,2 (t/rok)
Naposledy aktualizované
28.10.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
136,2 (t/rok)
Naposledy aktualizované
28.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita recyklácie odpadu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo recyklovaných nie nebezpečných odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Štiepkovač drevnej hmoty nesený Junkkari HJ252 G

Faktúra č. 21200245

Vlastník dokladu
Obec Patince
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Ramenový reťazový nosič kontajnerov IGJ Agromax T A100 kont

Faktúra č. 21200245

Vlastník dokladu
Obec Patince
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Traktorový náves IGJ Agromax T A100

Faktúra č. 21200245

Vlastník dokladu
Obec Patince
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Kolesový traktor John Deere 5100R

Faktúra č. 21200245

Vlastník dokladu
Obec Patince
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Štiepkovač drevnej hmoty nesený Junkkari HJ252 G

Faktúra č. 21200245

Vlastník dokladu
Obec Patince
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ramenový reťazový nosič kontajnerov IGJ Agromax T A100 kont

Faktúra č. 21200245

Vlastník dokladu
Obec Patince
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Traktorový náves IGJ Agromax T A100

Faktúra č. 21200245

Vlastník dokladu
Obec Patince
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kolesový traktor John Deere 5100R

Faktúra č. 21200245

Vlastník dokladu
Obec Patince
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Veľkoobjemový kontajner vaňový otvorený 5,5m3

Faktúra č. 206394

Vlastník dokladu
Obec Patince
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Veľkoobjemový kontajner vaňový otvorený 7m3

Faktúra č. 206394

Vlastník dokladu
Obec Patince
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Veľkoobjemový kontajner vaňový zatvorený 7m3

Faktúra č. 206394

Vlastník dokladu
Obec Patince
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Veľkoobjemový kontajner vaňový otvorený 5,5m3

Faktúra č. 206394

Vlastník dokladu
Obec Patince
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Veľkoobjemový kontajner vaňový otvorený 7m3

Faktúra č. 206394

Vlastník dokladu
Obec Patince
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Veľkoobjemový kontajner vaňový zatvorený 7m3

Faktúra č. 206394

Vlastník dokladu
Obec Patince
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Teleskopický manipulátor Dedalus 30.7 GD

Faktúra č. 620101467

Vlastník dokladu
Obec Patince
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Teleskopický manipulátor Dedalus 30.7 GD

Faktúra č. 620101467

Vlastník dokladu
Obec Patince
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce č. 210100028

Vlastník dokladu
Obec Patince
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce č. 210100028

Vlastník dokladu
Obec Patince
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce č. 210100061

Vlastník dokladu
Obec Patince
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce č. 210100061

Vlastník dokladu
Obec Patince
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

Projektový manažér - externý

Projektový manažér - externý

Vlastník dokladu
Obec Patince
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2022
Názov

Projektový manažér - externý

Projektový manažér - externý

Vlastník dokladu
Obec Patince
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Patince

Suma celkom
5,646 €
Vrátená suma
5,646 €
Suma na vymáhanie
5,646 €
Typ
Nepresné množstvo Nepovolené použitie
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
TOPSTAV É&A s.r.o.
IČO
46528741
Názov
TOPSTAV É&A s.r.o.
IČO
46528741
Názov
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
IČO
31681051
Názov
AGROSERVIS spol. s r.o.
IČO
31441751
Názov
EPIC Partner a.s.
IČO
48038521
Názov
CM Slovakia spol. s r.o.
IČO
44047622
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.