Popis projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov schválenej Stratégie CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS.

Strategickým cieľom stratégie CLLD je „Zvýšenie atraktivity a prosperity územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ prostredníctvom rozvoja základnej infraštruktúry s dôrazom na udržateľné životné prostredie, kvality verejných služieb, konkurencieschopnosti podnikateľského sektora a rozvojom vidieckeho cestovného ruchu“.

Pozitívne dopady realizácie projektu:

• zabezpečenie dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS pre dosiahnutie úspešnej a efektívnej implementácie a propagácie stratégie CLLD

• zvýšenie kvality poskytovaných verejných služieb

• podpora mikro a malých podnikov v oblasti výroby a služieb 

tvorba nových pracovných príležitostí

• zvýšenie konkurencieschopnosti a posilnenie podnikateľského sektora

• tvorba novej infraštruktúry cestovného ruchu

Viac
Subjekt
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Miesta realizácie
Čeľadince, Dvorany nad Nitrou, Solčany, Preseľany, Oponice, Horné Obdokovce, Nitrianska Streda, Ludanice, Kovarce, Kamanová, Chrabrany, Belince
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2019 - 01.12.2023
Celková suma
39,754 €
Vlastné zdroje
1,988 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie prevádzkových nákladov MAS…
Typ
Financovanie prevád…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
10.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
10.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených MAS
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet výziev vyhlásených miestnou akčnou skupinou
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.01.2024
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov za obdobie 11-12/2019

06 paušálne výdavky 11-12/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady CP 11/12/2019

01 CP 2019/12/11

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Cestovné náhrady CP 14-15/11/2019

01 CP 2019/11/14-15

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2019
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva) 12/2019

04 mzda OAA/EM 12/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva) 11/2019

04 mzda OAA/EM 11/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Projektový manažér (zmluva) 12/2019

03 mzda PM 12/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Projektový manažér (zmluva) 11/2020

03 mzda PM 11/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

02 Prenájom priestorov 4-6/2020

02 FA PP 4-6/2020

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Obec Solčany
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

02 Prenájom priestorov 10-12/2020

02 FA PP 10-12/2020

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Obec Solčany
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

04 Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva) 03/2020

04 mzda OAA/EM 03/2020

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

03 Projektový manažér (zmluva) 02/2020

03 mzda PM 02/2020

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
1,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

03 Projektový manažér (zmluva) 01/2020

03 mzda PM 01/2020

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
1,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

03 Projektový manažér (zmluva) 03/2020

03 mzda PM 03/2020

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
1,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

03 Projektový manažér (zmluva) 04/2020

03 mzda PM 04/2020

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
1,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

03 Projektový manažér (zmluva) 05/2020

03 mzda PM 05/2020

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
1,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

02 Prenájom priestorov 7-9/2020

02 FA PP 7-9/2020

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Obec Solčany
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

02 Prenájom priestorov 11-12/2019

02 FA PP 11-12/2019

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Obec Solčany
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

05 Mzda odborný hodnotiteľ (dohoda) EP 03/2020

05 mzda OH 03/2020 EP

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

05 Mzda odborný hodnotiteľ (dohoda) AZ 03/2020

05 mzda OH 03/2020 AZ

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

06 Paušálne výdavky 01-05/2020

06 paušálne výdavky 01-05/2020

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
1,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

05 Mzda odborný hodnotiteľ (dohoda) EP 02/2020

05 mzda OH 02/2020 EP

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

05 Mzda odborný hodnotiteľ (dohoda) AZ 02/2020

05 mzda OH 02/2020 AZ

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

04 Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva) 01/2020

04 mzda OAA/EM 01/2020

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

04 Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva) 02/2020

04 mzda OAA/EM 02/2020

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

02 Prenájom priestorov 1-3/2020

02 FA PP 1-3/2020

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Obec Solčany
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2020
Názov

04 mzda OAA/EM 12/2020

04 mzda OAA/EM 12/2020

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

05 mzda OH 08/2022

05 mzda OH 08/2022

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

05 mzda OH 08/2021

05 mzda OH 08/2021

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

04 mzda OAA/EM 04/2021

04 mzda OAA/EM 04/2021

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

04 mzda OAA/EM 06/2020

04 mzda OAA/EM 06/2020

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

03 mzda PM 06/2020

03 mzda PM 06/2020

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
1,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

03 mzda PM 10/2020

03 mzda PM 10/2020

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
1,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

04 mzda OAA/EM 10/2020

04 mzda OAA/EM 10/2020

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

02 prenájom priestorov 01-03/2021

02 prenájom priestorov 01-03/2021

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Obec Solčany
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

03 mzda PM 09/2020

03 mzda PM 09/2020

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
1,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

03 mzda PM 11/2020

03 mzda PM 11/2020

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
1,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

02 prenájom priestorov 04-06/2021

02 prenájom priestorov 04-06/2021

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Obec Solčany
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2021
Názov

02 prenájom priestorov 07-09/2021

02 prenájom priestorov 07-09/2021

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Obec Solčany
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2021
Názov

02 prenájom priestorov 10-12/2021

02 prenájom priestorov 10-12/2021

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Obec Solčany
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

03 mzda PM 07/2020

03 mzda PM 07/2020

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
1,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

03 mzda PM 08/2020

03 mzda PM 08/2020

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
1,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

03 mzda PM 12/2020

03 mzda PM 12/2020

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
1,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

04 mzda OAA/EM 07/2020

04 mzda OAA/EM 07/2020

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

04 mzda OAA/EM 08/2020

04 mzda OAA/EM 08/2020

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

04 mzda OAA/EM 09/2020

04 mzda OAA/EM 09/2020

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

04 mzda OAA/EM 11/2020

04 mzda OAA/EM 11/2020

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

04 mzda OAA/EM 01/2021

04 mzda OAA/EM 01/2021

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

04 mzda OAA/EM 02/2021

04 mzda OAA/EM 02/2021

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

04 mzda OAA/EM 03/2021

04 mzda OAA/EM 03/2021

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

05 mzda OH 06/2021

05 mzda OH 06/2021

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

05 mzda OH 10/2020

05 mzda OH 10/2020

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

05 mzda OH 10/2023

05 mzda OH 10/2023

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

05 mzda OH 11/2021

05 mzda OH 11/2021

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

06 paušálne výdavky 06/2020-10/2023

06 paušálne výdavky 06/2020-10/2023

Vlastník dokladu
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Dodávateľ
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Žiadaná suma
2,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Solčany
IČO
00311081
Názov
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
IČO
36103942
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.