Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je efektívne napĺňanie a dosiahnutie cieľov zadefinovaných schválenou stratégiou MAS Dolné Považie prostredníctvom vybudovania účinne fungujúcej prevádzkovej kapacity MAS. Cieľom stratégie CLLD MAS je plniť miestne ciele založené na miestnych potrebách, uspokojovať potreby vidieckeho obyvateľstva žijúceho na území MAS, zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Predpokladom dosiahnutia hlavných cieľov stratégie je vytvorenie fungujúcej technicko-personálnej kapacity. Špecifickým cieľom projektu je zabezpečiť administratívno-prevádzkové zázemie, ktoré je nevyhnutné k úspešnej implementácii Stratégie, k realizácii plánovaných výziev, k vytvoreniu podmienok na poskytnutie nenávratných finančných príspevkov v spolupráci s ústrednými implementačnými agentúrami.

Viac
Subjekt
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Miesta realizácie
Žihárec, Vlčany, Neded, Tešedíkovo, Diakovce, Selice, Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom, Tvrdošovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2019 - 01.12.2023
Celková suma
54,714 €
Vlastné zdroje
2,736 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie prevádzkových nákladov MAS
Typ
Financovanie prevád…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.07.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.07.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet výziev vyhlásených miestnou akčnou skupinou
Hodnota
12,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.08.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených MAS
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.08.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektový manažér - zmluva

výplatná páska manažér 07/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

paušálna sadzba

paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

paušálna sadzba

paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
3,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

Administratívny pracovník - zmluva

výplatná páska admin.pracovník 09/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2021
Názov

projektový manažér - zmluva

výplatná páska manažér 09/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2021
Názov

Administratívny pracovník - zmluva

výplatná páska admin.pracovník 11/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

projektový manažér - zmluva

výplatná páska manažér 11/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

Administratívny pracovník - zmluva

výplatná páska admin.pracovník 10/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

projektový manažér - zmluva

výplatná páska manažér 10/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

projektový manažér- zmluva

výplatná páska manažér 11/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

Administratívny pracovník - zmluva

výplatná páska admin.pracovník - 11/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

projektový manažér - zmluva

výplatná páska manažér 12/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Administratívny pracovník - zmluva

výplatná páska admin.pracovník 12/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

projektový manažér - zmluva

výplatná páska manažér 01/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

Administratívny pracovník - zmluva

výplatná páska admin.pracovník 01/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

projektový manažér - zmluva

výplatná páska manažér 02/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2020
Názov

Administratívny pracovník - zmluva

výplatná páska admin.pracovník 02/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2020
Názov

projektový manažér - zmluva

výplatná páska manažér 03/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

Administratívny pracovník - zmluva

výplatná páska admin.pracovník 03/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

projektový manažér - zmluva

výplatná páska manažér 04/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

Administratívny pracovník - zmluva

výplatná páska admin.pracovník 04/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

projektový manažér - zmluva

výplatná páska manažér 05/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2020
Názov

Administratívny pracovník - zmluva

výplatná páska admin.pracovník 05/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2020
Názov

projektový manažér - zmluva

výplatná páska manažér 06/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2020
Názov

Administratívny pracovník - zmluva

výplatná páska admin.pracovník 06/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2020
Názov

projektový manažér - zmluva

výplatná páska manažér 08/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2020
Názov

Administratívny pracovník - zmluva

výplatná páska admin.pracovník 08/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2020
Názov

projektový manažér - zmluva

výplatná páska manažér 07/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

Administratívny pracovník - zmluva

výplatná páska admin.pracovník 07/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

projektový manažér - zmluva

výplatná páska manažér 09/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Administratívny pracovník - zmluva

výplatná páska admin.pracovník 09/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Administratívny pracovník - zmluva

výplatná páska admin.pracovník 03/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Administratívny pracovník - zmluva

výplatná páska admin.pracovník 01/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Projektový manažér - zmluva

výplatná páska manažér 01/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Administratívny pracovník - zmluva

výplatná páska admin.pracovník 02/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

Projektový manažér - zmluva

výplatná páska manažér 02/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

Projektový manažér - zmluva

výplatná páska manažér 04/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2021
Názov

Projektový manažér - zmluva

výplatná páska manažér 03/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Aministratívny praconvík - zmluva

výplatná páska admin.pracovní 04/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2021
Názov

Administratívny pracovník - zmluva

výplatná páska admin.pracovník 05/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2021
Názov

Projektový manažér - zmluva

výplatná páska manažér 06/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

Projektový manažér - zmluva

výplatná páska manažér 05/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2021
Názov

Administratívny pracovník - zmluva

výplatná páska admin.pracovník 06/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

paušálna sadzba

paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.