Popis projektu

Hlavným cieľom projektu „Financovanie prevádzkových nákladov MAS Slanské vrchy - Topľa“ je zabezpečenie efektívneho chodu MAS, ktorý je nevyhnutnou podmienkou implementácie schválenej stratégie miestneho rozvoja CLLD. Očakávanými výsledkami projektu a definovanými oprávnenými aktivitami je projekt v súlade s programovou stratégiou IROP, špecifickým cieľom 5.1.1 IROP, nakoľko hlavné aktivity projektu zahŕňajú financovanie vybavenia kancelárie MAS, personálnych a administratívnych nákladov MAS v jej pokračujúcom pôsobení v území MAS Slanské vrchy - Topľa. Zabezpečenie dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS formou podpôr IROP má zabezpečiť dosiahnutie nasledujúceho výsledku: Efektívny chod MAS, propagácia a implementácia stratégie CLLD MAS Slanské vrchy - Topľa vrátane zabezpečenia správnej realizácie všetkých plánovaných opatrení predmetnej stratégie. Merateľným ukazovateľom projektu je počet podporených MAS s cieľovou hodnotou 1.

Viac
Subjekt
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Miesta realizácie
Zámutov, Vlača, Vyšný Žipov, Vavrinec, Zlatník, Soľ, Rudlov, Skrabské, Ruská Voľa, Remeniny, Radvanovce, Prosačov, Petrovce, Petkovce, Pavlovce, Michalok, Merník, Medzianky, Matiaška, Jastrabie nad Topľou, Hlinné, Hermanovce nad Topľou, Hanušovce nad Topľou, Ďurďoš, Detrík, Čierne nad Topľou, Bystré, Babie
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2019 - 01.12.2023
Celková suma
187,364 €
Vlastné zdroje
9,368 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
302N58500001 - Financovanie prevádzkový…
Typ
Financovanie prevád…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.09.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.09.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet výziev vyhlásených miestnou akčnou skupinou
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.03.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených MAS
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.03.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 02/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 02/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 02/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzda odborný hodnotiteľ - Mgr. Martausová Petra

Výplatné pásky za 02/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzda odborný hodnotiteľ - Ing. Paveleková Darina

Výplatné pásky za 02/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzda odborný hodnotiteľ - Ing. Mochnacký Rastislav

Výplatné pásky za 02/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzda odborný hodnotiteľ - Ing. Filo Ľubomír

Výplatné pásky za 02/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 01/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 01/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzda odborný hodnotiteľ - Ing. Mochnacký Rastislav

Výplatné pásky za 01/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzda odborný hodnotiteľ - Ing. Paveleková Darina

Výplatné pásky za 01/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 01/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Faktúra za prenájom NB za 022022

Faktúra za prenájom NP - 02/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Faktúra za prenájom NB za 012022

Faktúra za prenájom NP - 01/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzda odborný hodnotiteľ - Ing. Poľáková Jana

Výplatné pásky za 03/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Mzda odborný hodnotiteľ - Mgr. Vincová Blanka

Výplatné pásky za 03/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Mzda odborný hodnotiteľ - Ing. Poľáková Jana

Výplatné pásky za 03/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 03/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 03/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 03/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Mzda odborný hodnotiteľ - Ing. Hradiská Andrea

Výplatné pásky za 03/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Faktúra za prenájom NP za 032022

Faktúra za prenájom NP - 03/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Paušálne výdavky 01-03/2022

Paušálne výdavky 01-03/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 04/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 04/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 04/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 05/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 05/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 05/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Mzda odborný hodnotiteľ - Kršák Branislav, Ing.

Výplatné pásky za 06/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 06/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 06/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 06/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzda odborný hodnotiteľ - Frenová Jana, Mgr.

Výplatné pásky za 06/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Paušálne výdavky 04-06/2022

Paušálne výdavky 04-06/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 08/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 08/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 08/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 07/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 07/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 07/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Paušálne výdavky 07-08/2022

Paušálne výdavky 07-08/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Paušálne výdavky 11-12/2019

Paušálne výdavky 11-12/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 12/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 12/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 12/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 11/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 11/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Paušálna sadzba za 01-06/2020

Paušálne výdavky 01 - 06/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
3,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 6/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 6/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 5/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 5/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 4/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 4/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 4/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 3/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 3/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 3/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 2/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 2/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 2/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 1/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 1/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 1/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov

Cestovné náhrady 092020

Cestovné náhrady 07-12/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Cestovné náhrady 072020

Cestovné náhrady 07-12/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Paušálna sadzba za 07-12/2020

Paušálne výdavky 07 - 12/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
3,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 12/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 12/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 12/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 11/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 11/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 11/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 10/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 10/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 10/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 09/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 09/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 08/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 08/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Mzda odborný hodnotiteľ - Ludvíková Miriam, Ing.

Výplatné pásky za 07/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Mzda odborný hodnotiteľ - Lieskovský Peter, Ing.

Výplatné pásky za 07/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 07/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 07/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Mzda odborný hodnotiteľ - Adamčáková Zuzana, Mgr.

Výplatné pásky za 07/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Mzda odborný hodnotiteľ - Bodnár Vladimír, Ing.

Výplatné pásky za 07/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Mzda odborný hodnotiteľ - Mularčiková Mária, Ing.

Výplatné pásky za 07/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Paušálna sadzba za 01-05/2021

Paušálne výdavky 01-05/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
3,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 05/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 05/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzda odborný hodnotiteľ - Adamčáková Zuzana, Mgr.

Výplatné pásky za 05/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzda odborný hodnotiteľ - Bodnár Vladimír, Ing.

Výplatné pásky za 05/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 05/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 04/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzda odborný hodnotiteľ - Bodnár Vladimír, Ing.

Výplatné pásky za 04/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 04/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 04/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzda odborný hodnotiteľ - Adamčáková Zuzana, Mgr.

Výplatné pásky za 04/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 03/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 03/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 03/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 02/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 02/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 02/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 01/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 01/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 01/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Faktúra za prenájom NP - 05/2021

Faktúra za prenájom NP - 05/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Faktúra za prenájom NP - 04/2021

Faktúra za prenájom NP - 04/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Faktúra za prenájom NP - 03/2021

Faktúra za prenájom NP - 03/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Faktúra za prenájom NP - 02/2021

Faktúra za prenájom NP - 02/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Faktúra za prenájom NP - 01/2021

Faktúra za prenájom NP - 01/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Faktúra za prenájom NP - 12/2020

Faktúra za prenájom NP - 12/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Faktúra za prenájom NP - 11/2020

Faktúra za prenájom NP - 11/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Faktúra za prenájom NP - 10/2020

Faktúra za prenájom NP - 10/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Faktúra za prenájom NP - 09/2020

Faktúra za prenájom NP - 09/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Faktúra za prenájom NP - 08/2020

Faktúra za prenájom NP - 08/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Faktúra za prenájom NP - 07/2020

Faktúra za prenájom NP - 07/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Faktúra za prenájom NP - 06/2020

Faktúra za prenájom NP - 06/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Faktúra za prenájom NP - 05/2020

Faktúra za prenájom NP - 05/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Faktúra za prenájom NP - 04/2020

Faktúra za prenájom NP - 04/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Faktúra za prenájom NP - 03/2020

Faktúra za prenájom NP - 03/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Faktúra za prenájom NP - 02/2020

Faktúra za prenájom NP - 02/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Faktúra za prenájom NP - 01/2020

Faktúra za prenájom NP - 01/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Faktúra za prenájom NP - 12/2019

Faktúra za prenájom NP - 12/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Faktúra za prenájom NP - 11/2019

Faktúra za prenájom NP - 11/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Faktúra za prenájom NP - 07/2021

Faktúra za prenájom NP - 07/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2021
Názov

Paušálna sadzba 06-07/2021

Paušálne výdavky 06-07/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

Faktúra za prenájom NP - 06/2021

Faktúra za prenájom NP - 06/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 06/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 06/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzda odborný hodnotiteľ - Mgr. Adamčáková

Výplatné pásky za 06/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 06/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 07/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 07/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 07/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 08/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 08/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 08/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 09/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 09/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 09/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 10/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 10/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 10/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Paušálna sadzba 08-10/2021

Paušálne výdavky 08-10/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2021
Názov

Faktúra za prenájom NP 092021

Faktúra za prenájom NP - 09/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Faktúra za prenájom NP 082021

Faktúra za prenájom NP - 08/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Faktúra za prenájom NP 102021

Faktúra za prenájom NP - 10/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzda odborný hodnotiteľ - Mochnacký Rastislav, Ing.

Výplatné pásky za 11/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzda odborný hodnotiteľ - Hradiská Andrea, Ing.

Výplatné pásky za 11/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 11/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 11/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 11/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 12/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 12/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 12/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Paušálne výdavky 11-12/2021

Paušálne výdavky 11-12/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Faktúra za prenájom NP - 11/2021

Faktúra za prenájom NP - 11/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2021
Názov

Faktúra za prenájom NP - 12/2021

Faktúra za prenájom NP - 12/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 09/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 09/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 09/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Mzda administratívny pracovník

Výplatné pásky za 09/2022 - 2

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Mzda ekonomický manažér

Výplatné pásky za 09/2022 - 2

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Mzda projektový manažér

Výplatné pásky za 09/2022 - 2

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Faktúra za prenájom NP - 04/2022

Faktúra za prenájom NP - 04/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Faktúra za prenájom NP - 05/2022

Faktúra za prenájom NP - 05/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Faktúra za prenájom NP - 06/2022

Faktúra za prenájom NP - 06/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Faktúra za prenájom NP - 07/2022

Faktúra za prenájom NP - 07/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Faktúra za prenájom NP - 08/2022

Faktúra za prenájom NP - 08/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Faktúra za prenájom NP - 09/2022

Faktúra za prenájom NP - 09/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Agrodružstvo v Soli
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Cestovné náhrady za 052022

Cestovné náhrady za 052022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Cestovné náhrady za 092022

Cestovné náhrady za 092022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Paušálne výdavky 09/2022

Paušálne výdavky 09/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov IČO
Názov
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
IČO
42344344
Názov
Agrodružstvo v Soli
IČO
36504459
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.