Popis projektu

Cieľom projektu je rekonštrukcia cesty č. II/581 v dĺžke 1,245 km. Projekt bude pozostávať z jednej hlavnej aktivity. Cieľovou skupinou budú obyvatelia okresu Nové Mesto nad Váhom a ostatní občania prechádzajúci regiónom (Nové Mesto nad Váhom, Myjava) vrátane priľahlých vidieckych oblastí. Merateľné ukazovatele tohto projektu sú: Celková dĺžka rekonštruovaných a renovovaných úsekov ciest (II. a III. triedy) - cieľová hodnota 1,245 km a úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy - cieľová hodnota - 140 036 Eur.

Žiadateľ plánuje realizovať aj ďalšie etapy rekonštrukcie cesty, ktoré od tohto úseku pokračujú smerom na Nové Mesto nad Váhom a smerom na Myjavu.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Lubina
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2019 - 01.09.2020
Celková suma
2,110,802 €
Vlastné zdroje
105,540 €
Vyčerpané z projektu
544,511 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mest…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
15.08.2019
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
15.08.2019
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
1,245 (km)
Naposledy aktualizované
24.08.2020
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy
Hodnota
0 €
Cieľ
140,036 €
Naposledy aktualizované
24.08.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce č. 1 II/581

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/581

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
544,511 €
Schválené na preplatenie
544,511 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce č. 1 II/581

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/581

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
544,511 €
Schválené na preplatenie
544,511 €
Realizácia
29.11.2019
Názov

Účtovný doklad č. 20200154

Faktúra za stavebný dozor č. 2 II/581

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Účtovný doklad č. 20200154

Faktúra za stavebný dozor č. 2 II/581

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2 za stavebné práce

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/581

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
624,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Faktúra č. 2 za stavebné práce

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/581

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
624,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 3 za stavebný dozor - II/581

Faktúra č. 3 za stavebný dozor - II/581

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
DAQE Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
6,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Faktúra č. 3 za stavebný dozor - II/581

Faktúra č. 3 za stavebný dozor - II/581

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
DAQE Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
6,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/581

Faktúra č. 3 za stavebné práce - II/581

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/581

Faktúra č. 3 za stavebné práce - II/581

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
DAQE s.r.o.
IČO
46987002
Názov
DAQE Slovakia s.r.o.
IČO
36848751
Názov
Skanska SK, a.s.
IČO
31611788
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.