Popis projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS.

Predkladaný projekt je zameraný na zabezpečenie činnosti chodu MAS, ktorej zámerom je napĺňanie cieľov definovaných v stratégii CLLD prostredníctvom dostatočnej kapacity MAS. MAS bude pre naplnenie cieľov zabezpečovať:

a) vo vzťahu k stratégii CLLD:

- efektívnu implementáciu stratégie CLLD v rozsahu, v akom bola schválená

- dosiahnutie míľnikov stanovených systémom riadenia CLLD tak, aby sa MAS Turiec mohla uchádzať o dodatočnú alokáciu na implementáciu stratégie

- vytvorenie  podmienok pre tvorbu 16 pracovných miest subjektmi v území

b) vo vzťahu ku prevádzkovej kapacite MAS:

- činnosť 4  členného odborne kvalifikovaného manažmentu MAS

- plnenie definovaných merateľných ukazovateľov MAS – poskytnuté financovanie prevádzkových nákladov na chod 1 MAS (na území menej rozvinutých regiónov).

- aktivizáciu občanov a subjektov v území MAS Turiec

- propagáciu činnosti MAS a realizovaného projektu

Pozitívne dopady realizácie projektu:

 • vytvorenie dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS pre dosiahnutie úspešnej a efektívnej implementácie stratégie CLLD a naplnenie jej cieľov a ukazovateľov

 • tvorba zamestnanosti na vidieku

 • vytvorenie základnej informačnej a poradenskej jednotky pre šírenie metódy LEADER

Viac
Subjekt
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Miesta realizácie
Žabokreky, Záborie, Vrícko, Valča, Turčiansky Peter, Turčiansky Ďur, Turčianske Jaseno, Turčianska Štiavnička, Trnovo, Trebostovo, Socovce, Slovany, Sklabinský Podzámok, Sklabiňa, Rakovo, Príbovce, Necpaly, Martin, Ležiachov, Laskár, Košťany nad Turcom, Kláštor pod Znievom, Karlová, Horný Kalník, Folkušová, Dražkovce, Dolný Kalník, Diaková, Ďanová, Bystrička, Blatnica, Benice, Belá-Dulice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2019 - 01.12.2023
Celková suma
181,359 €
Vlastné zdroje
9,068 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie prevádzkových nákladov MAS…
Typ
Financovanie prevád…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.10.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.10.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet výziev vyhlásených miestnou akčnou skupinou
Hodnota
9,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených MAS
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

ekonomický manažér

mzda 04/2022

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

projektový manažér

mzda 04/2022

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

ekonomický manažér

mzda 05/2022

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

projektový manažér

mzda 05/2022

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

ekonomický manažér

mzda 06/2022

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

projektový manažér

mzda 06/2022

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov

Výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2022
Názov

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 2_2020

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 2_2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 3_2020

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 3_2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

odborný administratívny asistent I.Krokošová 3_2020

mzdové výdavky 3_2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

ekonomický manažér T.Uličný 3_2020

mzdové výdavky 3_2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

manažér MAS M.Uličná 3_2020

mzdové výdavky 3_2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

administratívny pracovník E.Jankovičová 3_2020

mzdové výdavky 3_2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

odborný hodnotiteľ K.Janurova 2_2020

mzdové výdavky 2_2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

odborný hodnotiteľ P.Rovný 2_2020

mzdové výdavky 2_2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

odborný administratívny asistent I.Krokošová 2_2020

mzdové výdavky 2_2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

ekonomický manažér T.Uličný 2_2020

mzdové výdavky 2_2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

manažér MAS M.Uličná 2_2020

mzdové výdavky 2_2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

administratívny pracovník E.Jankovičová 2_2020

mzdové výdavky 2_2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 1_2020

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 1_2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

odborný administratívny asistent I.Krokošová 1_2020

mzdové výdavky 1_2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

ekonomický manažér T.Uličný 1_2020

mzdové výdavky 1_2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

manažér MAS M.Uličná 1_2020

mzdové výdavky 1_2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

administrativny pracovník E.Jankovičová 1_2020

mzdové výdavky 1_2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 12_2019

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 12_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

odborný administratívny asistent I.Krokošová 12_2019

mzdove vydavky 12_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

ekonomický manažér T.Uličný 12_2019

mzdove vydavky 12_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

manažér MAS M.Uličná 12_2019

mzdove vydavky 12_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

administratívny pracovník E.Jankovičová 12_2019

mzdove vydavky 12_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 11_2019

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 11_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nájom priestorov (kancelárske priestory vrátane energii) 11_2019

nájom priestorov (kancelárske priestory vrátane energii) 11_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
Obec Žabokreky
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

odborný hodnotiteľ K.Janurová 11_2019

mzdové výdavky 11_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

ekonomický manažér T.Uličný 11_2019

mzdové výdavky 11_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

manažér MAS M.Uličná 11_2019

mzdové výdavky 11_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

administratívny pracovník E.Jankovičová 11_2019

mzdové výdavky 11_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

odborný administratívny asistent I.Krokošová 11_2019

mzdové výdavky 11_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

odborný hodnotiteľ Z.Strápeková 11_2019

mzdové výdavky 11_2019

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 6/2020

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 6/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

administratívny pracovník E.Jankovičová 6/2020

mzdové výdavky 6/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

odborný administratívny asistent I.Krokošová 6/2020

mzdové výdavky 6/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

ekonomický manažér T.Uličný 6/2020

mzdové výdavky 6/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

manažér MAS M.Uličná 6/2020

mzdové výdavky 6/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 5/2020

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 5/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

administratívny pracovník E.Jankovičová 5/2020

mzdové výdavky 5/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

odborný administratívny asistent I.Krokošová 5/2020

mzdové výdavky 5/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

ekonomický manažér T.Uličný 5/2020

mzdové výdavky 5/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

manažér MAS M.Uličná 5/2020

mzdové výdavky 5/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 4/2020

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 4/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

administratívny pracovník E.Jankovičová 4/2020

mzdové výdavky 4/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

odborný administratívny asistent I.Krokošová 4/2020

mzdové výdavky 4/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

ekonomický manažér T.Uličný 4/2020

mzdové výdavky 4/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

manažér MAS M.Uličná 4/2020

mzdové výdavky 4/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

odborný hodnotiteľ Z.Strápeková 9/2020

mzdové výdavky 9/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

odborný administratívny asistent L.Šotkovská 9/2020

mzdové výdavky 9/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

manažér MAS M.Uličná 9/2020

mzdové výdavky 9/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

ekonomický manažér T.Uličný 9/2020

mzdové výdavky 9/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

administratívny pracovník V.Kuljovská 9/2020

mzdové výdavky 9/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

odborný hodnotiteľ K.Janurová 9/2020

mzdové výdavky 9/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

odborný hodnotiteľ Z.Strápeková 8/2020

mzdové výdavky 8/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2020
Názov

odborný administratívny asistent L.Šotkovská 8/2020

mzdové výdavky 8/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2020
Názov

manažér MAS M.Uličná 8/2020

mzdové výdavky 8/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2020
Názov

ekonomický manažér T.Uličný 8/2020

mzdové výdavky 8/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2020
Názov

administratívny pracovník V.Kuljovská 8/2020

mzdové výdavky 8/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2020
Názov

odborný hodnotiteľ K.Janurová 8/2020

mzdové výdavky 8/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2020
Názov

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 9/2020

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 9/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 8/2020

paušálna sadzba z priamych mzdových nákladov 8/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 7/2020

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 7/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

odborný administratívny asistent L.Šotkovská 7/2020

mzdové výdavky 7/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

administratívny pracovník V.Kuljovská 7/2020

mzdové výdavky 7/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

manažér MAS M.Uličná 7/2020

mzdové výdavky 7/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

ekonomický manažér T.Uličný 7/2020

mzdové výdavky 7/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

odborný hodnotiteľ Harandza

Mzdové výdavky 11/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Odborný hodnotiteľ Strápeková

Mzdové výdavky 11/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

administartívny pracovník

Mzdové výdavky 11/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2020
Názov

ekonomický manažér

Mzdové výdavky 11/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2020
Názov

projektový manažér

Mzdové výdavky 11/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2020
Názov

odborný hodnotiteľ Haluška

Mzdové výdavky 12/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2021
Názov

odborný hodnotiteľ Hradiská

Mzdové výdavky 12/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2021
Názov

administratívny pracovník

Mzdové výdavky 12/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2021
Názov

ekonomický manažér

Mzdové výdavky 12/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2021
Názov

projektový manažér

Mzdové výdavky 12/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2021
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 10-12/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

administratívny pracovník

Mzdové výdavky 10/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

ekonomický manažér

Mzdové výdavky 10/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

projektový manažér

Mzdové výdavky 10/2020

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

projektový manažér

Mzdové výdavky 05/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2021
Názov

ekonomický manažér

Mzdové výdavky 05/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2021
Názov

projektový manažér

Mzdové výdavky 04/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

ekonomický manažér

Mzdové výdavky 04/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

ekonomický manažér

Mzdové výdavky 03/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

projektový manažér

Mzdové výdavky 03/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

projektový manažér

Mzdové výdavky 02/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2021
Názov

ekonomický manažér

Mzdové výdavky 02/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2021
Názov

ekonomický manažér

Mzdové výdavky 01/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

projektový manažér

Mzdové výdavky 01/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

administratívny pracovník

Mzdové výdavky 01/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

paušálne výdavky 01-05/2021

Výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov 01-05/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

ekonomický manažér

Mzdové výdavky 07/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

projektový manažér

Mzdové výdavky 07/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

ekonomický manažér

Mzdové výdavky 06/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

projektový manažér

Mzdové výdavky 06/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

ekonomický manažér

Mzdové výdavky 08/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2021
Názov

projektový manažér

Mzdové výdavky 08/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2021
Názov

ekonomický manažér

Mzdové výdavky 09/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2021
Názov

projektový manažér

Mzdové výdavky 09/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2021
Názov

paušálne výdavky 06-09/2021

Výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov 06-09/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

ekonomický manažér

mzda 12/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

projektový manažér

mzda 12/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

Výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov 10-12/2021

Výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov 10-12/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

projektový manažér

mzda 10/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

odborný hodnotiteľ

mzda 10/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

ekonomický manažér

mzda 10/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

odborný hodnotiteľ

mzda 10/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

projektový manažér

mzda 11/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

ekonomický manažér

mzda 11/2021

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

projektový manažér

mzda 01/2022

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2022
Názov

ekonomický manažér

mzda 01/2022

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2022
Názov

projektový manažér

mzda 02/2022

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

ekonomický manažér

mzda 02/2022

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

odborný hodnotiteľ 1

mzda 02/2022

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

odborný hodnotiteľ 2

mzda 02/2022

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

projektový manažér

mzda 03/2022

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2022
Názov

ekonomický manažér

mzda 03/2022

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2022
Názov

Výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov

Výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

ekonomický manažér

mzda 08/2022

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2022
Názov

odborný hodnotiteľ

mzda 08/2022

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

odborný hodnotiteľ 2

mzda 08/2022

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

odborný hodnotiteľ 3

mzda 08/2022

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

projektový manažér

mzda 08/2022

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2022
Názov

ekonomický manažér

mzda 07/2022

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

projektový manažér

mzda 07/2022

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

projektový manažér

mzda 09/2022

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

Výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov

Výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

projektový manažér

mzda 10/2022

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2022
Názov

ekonomický manažér

mzda 09/2022

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

odborný hodnotiteľ 1

OH 05/2022

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

odborný hodnotiteľ 2

OH 05/2022

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

nájom

nájom

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
2,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

nájom

nájom

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

Výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov

Výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov IČO
Názov
Obec Žabokreky
IČO
00317047
Názov
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
IČO
42346614
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.