Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov schválených stratégiou MAS Gemer-Rožňava prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS. Začiatkom roka 2020 bude personál MAS húževnato pracovať na strednodobom hodnotení a  aktualizácii stratégie CLLD.

Pozitívnym dopadom realizácie projektu bude realizácia všetkých výziev uvedených v stratégii MAS Gemer-Rožňava pod organizáciou a dohľadom kvalifikovaného personálu, ktorý bude mať vytvorené vhodné podmienky pre svoju efektívnu činnosť.

Subjekt
MAS Gemer-Rožňava
Miesta realizácie
Rožňava, Betliar, Čučma, Krásnohorské Podhradie, Pača, Drnava, Lúčka, Kováčová, Bôrka, Lipovník, Krásnohorská Dlhá Lúka, Jovice, Brzotín, Kružná
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2019 - 01.12.2023
Celková suma
241,835 €
Vlastné zdroje
12,092 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie prevádzkových nákladov MAS…
Typ
Financovanie prevád…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet výziev vyhlásených miestnou akčnou skupinou
Hodnota
14,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených MAS
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

dec 2019 - Žolnová

výplatné pásky dec 2019

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2020
Názov

dec 2019 - Ing. Cseh

výplatné pásky dec 2019

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2020
Názov

dec 2019 - Ing. Rusňák

výplatné pásky dec 2019

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2020
Názov

nov 2019 - Szutorová

výplatné pásky dec 2019

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2020
Názov

dec 2019 - Bc. Ujházyová

výplatné pásky dec 2019

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2020
Názov

nov 2019 - Bc. Ujházyová

výplatné pásky nov 2019

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

nov 2019 - Szutorová

výplatné pásky nov 2019

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

nov 2019 - Ing. Rusňák

výplatné pásky nov 2019

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

nov 2019 - Ing. Cseh

výplatné pásky nov 2019

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

nov 2019 - Ing. Žolnová

výplatné pásky nov 2019

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Paušálna sadzby 15% nov a dec 2019

výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nájom kanc. priestorov nov a dec 2019

nájom kanc. priestorov nov a dec 2019

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
AGROTRADE GROUP spol. s r.o.
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2020
Názov

Valéria Kseňák - admin. pracovník (4 hod.)

Výplatné pásky júl 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

Ing. Tatiana Bareán Žolnová - admin. pracovník (6 hod.)

Výplatné pásky júl 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

Bc. Jana Ujházyová - odborný admin. asistent (6 hod.)

Výplatné pásky júl 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

Ing. Ján Rusňák - manažér (4 hod.)

Výplatné pásky júl 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

Ing. Karin Cseh - ekonomický manažér (4 hod.)

Výplatné pásky júl 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

Valéria Kseňák - admin. pracovník

Výplatné pásky august 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

Ing. Ján Rusňák - manažér

Výplatné pásky august 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

Ing. Tatiana Bareán Žolnová - admin. pracovník

Výplatné pásky august 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

Bc. Jana Ujházyová - odborný admin. asistent

Výplatné pásky august 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

Ing. Karin Cseh - ekonomický manažér

Výplatné pásky august 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

Ing. Ján Rusňák - manažér

Výplatné pásky september 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Ing. Tatiana Bareán Žolnová - admin. pracovník

Výplatné pásky september 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Valéria Kseňák - admin. pracovník

Výplatné pásky september 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Bc. Jana Ujházyová - odborný admin. asistent

Výplatné pásky september 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Ing. Karin Cseh - ekonomický manažér

Výplatné pásky september 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Ing. Karin Cseh - ekonomický manažér

Výplatné pásky október 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ján Rusňák - manažér

Výplatné pásky október 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Tatiana Bareán Žolnová - admin. pracovník

Výplatné pásky október 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Valéria Kseňák - admin. pracovník

Výplatné pásky október 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bc. Jana Ujházyová - odborný admin. asistent

Výplatné pásky október 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2021
Názov

Bc. Jana Ujházyová - odborný admin. asistent

Výplatné pásky november 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Ing. Karin Cseh - ekonomický manažér

Výplatné pásky november 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Valéria Kseňák - admin. pracovník

Výplatné pásky november 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Ing. Ján Rusňák - manažér

Výplatné pásky november 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Ing. Tatiana Bareán Žolnová - admin. pracovník

Výplatné pásky november 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Ing. Ján Rusňák - manažér

Výplatné pásky december 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

Ing. Karin Cseh - ekonomický manažér

Výplatné pásky december 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

Valéria Kseňák - admin. pracovník

Výplatné pásky december 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

Ing. Tatiana Bareán Žolnová - admin. pracovník

Výplatné pásky december 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

Bc. Jana Ujházyová - odborný admin. asistent

Výplatné pásky december 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

nájomné za mesiace júl - august 2021

nájom kanc. priestorov júl - aug. 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

nájomné za mesiace sept. - okt. 2021

nájom kanc. priestorov sept.-okt. 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

nájomné za mesiace nov. - dec. 2021

nájomné za mesiace nov. - dec. 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov vo výške 15% - 01.07.2021 až 31.12.2021

výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov jul. - dec. 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
3,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov jan - júl 2020

výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
3,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

apríl 2020 - Ing. Žolnová, admin. pracovník

Výplatné pásky apríl 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

apríl 2020 - Ing. Cseh, ekon. manažér

Výplatné pásky apríl 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

april 2020 - Ing. Rusňák, projektový manažér

Výplatné pásky apríl 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

apríl 2020 - Valéria Szutorová, admin. pracovník

Výplatné pásky apríl 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

apríl 2020 - Bc. Ujházyová, odbor. admin. asistent

Výplatné pásky apríl 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

nájom máj - jún 2020

nájom kanc. priestorov máj - jún 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
AGROTRADE GROUP spol. s r.o.
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

nájom kanc. priestorov jan. - apr. 2020

nájom kanc. priestorov jan. - apr. 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2020
Názov

jún 2020 - Ing. Žolnová, admin. pracovník

Výplatné pásky jún 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

jún 2020 - Ing. Cseh, ekonom. manažér

Výplatné pásky jún 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

jún 2020 - Ing. Rusňák, projektový manažér

Výplatné pásky jún 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

jún 2020 - Valéria Szutorová, admin. pracovník

Výplatné pásky jún 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

jún 2020 - Bc. Ujházyová, odbor. admin. asistent

Výplatné pásky jún 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

máj 2020 - Ing. Uriga, OH-4.2

Výplatné pásky máj 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2020
Názov

máj 2020 - Ing. Pihulič, OH-4.2

Výplatné pásky máj 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2020
Názov

máj 2020 - Ing. Mihoková, OH-7.5

Výplatné pásky máj 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2020
Názov

máj 2020 - Bc. Ujházyová, odbor. admin. asistent

Výplatné pásky máj 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2020
Názov

máj 2020 - Valéria Szutorová, admin. pracovník

Výplatné pásky máj 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2020
Názov

máj 2020 - Ing. Rusňák, projektový manažér

Výplatné pásky máj 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2020
Názov

máj 2020 - Ing. Cseh, ekonom. manažér

Výplatné pásky máj 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2020
Názov

máj 2020 - Ing. Žolnová, admin. pracovník

Výplatné pásky máj 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2020
Názov

máj 2020 - Ing. Mihok, OH-7.5

Výplatné pásky máj 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2020
Názov

mar. 2020 - Ing. Cseh, ekon. manažér

Výplatné pásky mar. 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

mar. 2020 - Bc. Ujházyová, odbor. admin. asistent

Výplatné pásky mar. 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

mar. 2020 - Valéria Szutorová, admin. pracovník

Výplatné pásky mar. 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

mar. 2020 - Ing. Rusňák, projektový manažér

Výplatné pásky mar. 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

mar. 2020 - Ing. Žolnová, admin. pracovník

Výplatné pásky mar. 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

feb. 2020 - Ing. Žolnová, admin. pracovník

Výplatné pásky feb. 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2020
Názov

feb. 2020 - Ing. Cseh, ekon. manažér

Výplatné pásky feb. 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2020
Názov

feb. 2020 - Ing. Rusňá, projektový manažér

Výplatné pásky feb. 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2020
Názov

feb. 2020 - Valéria Szutorová, admin. pracovník

Výplatné pásky feb. 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2020
Názov

feb. 2020 - Bc. Ujházyová, odbor. admin. asistent

Výplatné pásky feb. 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2020
Názov

jan. 2020 - Ing. Karin Cseh, ekonom. manažér

Výplatné pásky jan. 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

jan 2020 - Ing. Rusňák, projektový manažér

Výplatné pásky jan. 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

jan. 2020 Bc. Ujházyová, odb. admin. asistent

Výplatné pásky jan. 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

jan. 2020 - Valéria Szutorová, admin. pracovník

Výplatné pásky jan. 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

jan. 2020 - Ing. Žolnová, admin. pracovník

Výplatné pásky jan. 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

nájom kanc. priestorov nov.-dec. 2020

nájom kanc. priestorov nov.-dec. 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

nájom kanc. priestorov sep.-okt. 2020

nájom kanc. priestorov sep.-okt. 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

nájom kanc. priestorov júl - aug. 2020

nájom kanc. priestorov júl - aug. 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov júl - dec. 2020

výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov júl - dec. 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
3,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bc. Jana Ujházyová - odborný admin. asistent (dec. 2020)

Výplatné pásky december 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2021
Názov

Ing. Tatiana Bareán Žolnová - admin. pracovník (dec. 2020)

Výplatné pásky december 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2021
Názov

Valéria Kseňák (Szutorová) - admin. pracovník (dec. 2020)

Výplatné pásky december 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2021
Názov

Ing. Karin Cseh - ekon. manažér (dec. 2020)

Výplatné pásky december 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2021
Názov

Ing. Ján Rusňák - manažér (dec. 2020)

Výplatné pásky december 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2021
Názov

Ing. Mária Iván Tamáš - OH (nov. 2020)

Výplatné pásky november 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

PhDr. Igor Pašmík - OH (nov. 2020)

Výplatné pásky november 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Ing. Viera Mihoková - OH (nov. 2020)

Výplatné pásky november 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Ing. Miloš Mihok - OH (nov. 2020)

Výplatné pásky november 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Bc. Jana Ujházyová - odborný admin. asistent (nov. 2020)

Výplatné pásky november 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Ing. Tatiana Bareán Žolnová - admin. pracovník (nov. 2020)

Výplatné pásky november 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Valéria Szutorová - admin. pracovník (nov. 2020)

Výplatné pásky november 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Ing. Karin Cseh - ekonom. manažér (nov. 2020)

Výplatné pásky november 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Ing. Ján Rusňák - manažér (nov. 2020)

Výplatné pásky november 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Ing. Marek Pihulič - OH (okt. 2020)

Výplatné pásky október 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Silvia Pápaiová - OH (okt. 2020)

Výplatné pásky október 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Bc. Jana Ujházyová - odborný admin. pracovník (okt. 2020)

Výplatné pásky október 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Ing. Tatiana Bareán Žolnová - admin. pracovník (okt. 2020)

Výplatné pásky október 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Valéria Szutorová - admin. pracovník (okt. 2020)

Výplatné pásky október 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Ing. Karin Cseh - ekon. manažér (okt. 2020)

Výplatné pásky október 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Ing. Ján Rusňák - manažér (okt. 2020)

Výplatné pásky október 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Ing. Ľubomír Filo - OH (sep. 2020)

Výplatné pásky september 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Ing. Ľuboš Čepan - OH (sep. 2020)

Výplatné pásky september 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Bc. Jana Ujházyová - odborný admin. asistent (sep. 2020)

Výplatné pásky september 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Ing. Tatiana Bareán Žolnová - admin. pracovník (sep. 2020)

Výplatné pásky september 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Valéria Szutorová - admin. pracovník (sep. 2020)

Výplatné pásky september 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Ing. Karin Cseh - ekon. manažér (sep. 2020)

Výplatné pásky september 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Ing. Ján Rusňák - manažér (sep. 2020)

Výplatné pásky september 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Bc. Jana Ujházyová - odborný admin. asistent (aug. 2020)

Výplatné pásky august 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Ing. Tatiana Bareán Žolnová - admin. pracovník (aug. 2020)

Výplatné pásky august 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Valéria Szutorová - admin. pracovník (aug. 2020)

Výplatné pásky august 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Ing. Karin Cseh - ekonom. manažér (aug. 2020)

Výplatné pásky august 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Ing. Ján Rusňák - manažér (aug. 2020)

Výplatné pásky august 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Bc. Jana Ujházyová - odborný admin asistent (júl 2020)

Výplatné pásky júl 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Ing. Tatiana Bareán Žolnová - admin. pracovník (júl 2020)

Výplatné pásky júl 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Valéria Szutorová - admin. pracovník (júl 2020)

Výplatné pásky júl 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Ing. Karin Cseh - ekon. manažér (júl 2020)

Výplatné pásky júl 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Ing. Ján Rusňák - manažér (júl 2020)

Výplatné pásky júl 2020

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Ing. Karin Cseh - ekonomický manažér

Výplatné pásky január 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Ing. Ján Rusňák - projektový manažér

Výplatné pásky január 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Valéria Kseňák - admin. pracovník

Výplatné pásky január 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Ing. Tatiana Bareán Žolnová - admin. pracovník

Výplatné pásky január 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Bc. Jana Ujházyová - odborný admin. asistent

Výplatné pásky január 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Ing. Jana Ujházyová - odborný admin. asistent

Výplatné pásky február 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Ing. Ján Ruňák - projektový manažér

Výplatné pásky február 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Ing. Karin Cseh - ekonomický manažér

Výplatné pásky február 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Valéria Kseňák - admin. pracovník

Výplatné pásky február 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Ing. Tatiana Bareán Žolnová - admin. pracovník

Výplatné pásky február 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2021
Názov

Ing. Ján Rusňák - projektový manažér

Výplatné pásky marec 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

Ing. Karin Cseh - ekonomický manažér

Výplatné pásky marec 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

Valéria Kseňák - admin. pracovník

Výplatné pásky marec 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

Ing. Tatiana Bareán Žolnová - admin. asistant

Výplatné pásky marec 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

Bc. Jana Ujházyová - odborný admin. asistent

Výplatné pásky marec 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

Ing. Ján Rusňák - projektový manažér

Výplatné pásky apríl 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

Bc. Jana Ujházyová - odborný admin. asistent

Výplatné pásky apríl 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

Ing. Karin Cseh - ekonomický manažér

Výplatné pásky apríl 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

Valéria Kseňák - admin. asistent

Výplatné pásky apríl 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

Ing. Tatiana Bareán Žolnová - admin. asistent

Výplatné pásky apríl 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov vo výške 15% jan.-jún 2021

výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov jan. - jún 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
3,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nájomné za mesiace marec a apríl 2021

nájom kanc. priestorov mar.-apr. 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2021
Názov

nájomné za jan.-feb.2021

nájom kanc. priestorov jan.-feb. 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

Valéria Kseňák - admin. pracovník

Výplatné pásky máj 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2021
Názov

Ing. Tatiana Bareán Žolnová - admin. pracovník

Výplatné pásky máj 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2021
Názov

Ing. Rastislav Mochnacký - OH

Výplatné pásky máj 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2021
Názov

Ing. Ján Rusňák - projektový manažér

Výplatné pásky máj 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2021
Názov

Ing. Karin Cseh - ekonomický manažér

Výplatné pásky máj 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2021
Názov

Bc. Jana Ujházyová - odborný admin. asistent

Výplatné pásky máj 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2021
Názov

Ing. Martina Martincová - OH

Výplatné pásky máj 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2021
Názov

Ing. Karin Cseh -ekonomický manažér

Výplatné pásky jún 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

Ing. Tatiana Bareán Žolnová - admin. pracovník

Výplatné pásky jún 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

Ing. Ján Rusňák - projektový manažér

Výplatné pásky jún 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

Bc. Jana Ujházyová - odborný admin. asistent

Výplatné pásky jún 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

Valéria Kseňák - admin. pracovník

Výplatné pásky jún 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

Mgr. Petra Kovářová - OH

Výplatné pásky jún 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

Mgr. Ivana Iliašová - OH

Výplatné pásky jún 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

nájomné za mesiace máj a jún 2021

nájom kanc. priestorov máj - jún 2021

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

Bc. Jana Ujházyová - ekonomický admin. manažér

Výplatné pásky február 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2022
Názov

Andrea Nagy - administratívny pracovník

Výplatné pásky február 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2022
Názov

Ing. Karin Cseh - ekonomický manažér

Výplatné pásky február 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2022
Názov

Valéria Kseňák - administratívny pracovník

Výplatné pásky február 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2022
Názov

Ing. Ján Rusňák - projektový manažér

Výplatné pásky február 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2022
Názov

Ing. Ján Rusňák - projektový manažér

Výplatné pásky marec 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

Ing. Karin Cseh - ekonomický manažér

Výplatné pásky marec 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

Valéria Kseňák - administratívny pracovník

Výplatné pásky marec 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

Andrea Nagy - administratívny pracovník

Výplatné pásky marec 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

Bc. Jana Ujházyová - odborný admin. manažér

Výplatné pásky marec 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

Ing. Karin Cseh - ekonomický manažér

Výplatné pásky apríl 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Ing. Ján Rusňák - projektový manažér

Výplatné pásky apríl 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Valéria Kseňák - administratívny pracovník

Výplatné pásky apríl 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Andrea Nagy - administratívny pracovník

Výplatné pásky apríl 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Bc. Jana Ujházyová - odborný admin. manažér

Výplatné pásky apríl 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Rastislav Mochnacký - OH

Výplatné pásky apríl 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Ing. Darina Paveleková - OH

Výplatné pásky apríl 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Ing. Ján Rusňák - projektový manažér

Výplatné pásky máj 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

Ing. Karin Cseh - ekonomický manažér

Výplatné pásky máj 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

Andrea Nagy - administratívny pracovník

Výplatné pásky máj 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

Bc. Jana Ujházyová - odborný admin. manažér

Výplatné pásky máj 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

Valéria Kseňák - administratívny pracovník

Výplatné pásky máj 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

Valéria Kseňák - administratívny pracovník

Výplatné pásky jún 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Ing. Ján Rusňák - projektový manažér

Výplatné pásky jún 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Ing. Karin Cseh - ekonomický manažér

Výplatné pásky jún 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Andrea Nagy - administratívny pracovník

Výplatné pásky jún 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Bc. Jana Ujházyová - odborný admin. manažér

Výplatné pásky jún 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Ing. Ján Rusňák - manažér

Výplatné pásky január 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2022
Názov

Ing. Karin Cseh - ekonomický manažér

Výplatné pásky január 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2022
Názov

Valéria Kseňák - administratívny pracovník

Výplatné pásky január 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2022
Názov

Ing. Tatiana Bareán Žolnová - administratívny pracovník

Výplatné pásky január 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2022
Názov

Bc. Jana Ujházyová - odborný admin. asistent

Výplatné pásky január 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2022
Názov

Andrea Nagy - administratívny pracovník

Výplatné pásky január 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2022
Názov

Nájomné za mesiace január a február 2022

Nájomné za mesiace január a február 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Nájomné za mesiace marec a apríl 2022

Nájomné za mesiace marec a apríl 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Nájomné za mesiace máj a jún 2022

Nájomné za mesiace máj a jún 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Pracovná cesta KE 18. a 19.5.2022

Pracovná cesta KE 18. a 19.5.2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

Výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov jan. - jún 2022

Výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov jan. - jún 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
3,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Karin Cseh

Výplatné pásky 08/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Valéria Kseňák

Výplatné pásky 08/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Ing. Ján Rusňák

Výplatné pásky 08/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Ing. Lenka Halajová

Výplatné pásky 08/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Mgr. Tímea Vojakovics Friedrich

Výplatné pásky 08/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Ing. Karin Cseh

Výplatné pásky 10/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2023
Názov

Ing. Ján Rusňák

Výplatné pásky 10/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2023
Názov

Ing. Lenka Halajová

Výplatné pásky 10/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2023
Názov

Valéria Kseňák

Výplatné pásky 10/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2023
Názov

RNDr. Viera Tereková CSc.

Výplatné pásky 10/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2023
Názov

Mgr. Tímea Vojakovics Friedrich

Výplatné pásky 10/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2023
Názov

Ing. Jozef Uriga

Výplatné pásky 10/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2023
Názov

Valéria Kseňák

Výplatné pásky 07/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Ing. Karin Cseh

Výplatné pásky 07/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Ing. Ján Rusňák

Výplatné pásky 07/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Ing. Lenka Halajová

Výplatné pásky 07/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Mgr. Tímea Vojakovics Friedrich

Výplatné pásky 07/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

Ing. Ján Rusňák

Výplatné pásky 09/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Ing. Karin Cseh

Výplatné pásky 09/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Ing. Tímea Vojakovics Friedrich

Výplatné pásky 09/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Valéria Kseňák

Výplatné pásky 09/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Ing. Lenka Halajová

Výplatné pásky 09/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Ing. Ján Rusňák

Výplatné pásky 11/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Ing. Jozef Uriga

Výplatné pásky 11/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Valéria Kseňák

Výplatné pásky 11/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

RNDr. Viera Tereková CSc.

Výplatné pásky 11/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Ing. Tímea Vojakovics Friedrich

Výplatné pásky 11/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Ing. Lenka Halajová

Výplatné pásky 11/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Ing. Karin Cseh

Výplatné pásky 11/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Ing. Lenka Halajová

Výplatné pásky 12/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2024
Názov

Ing. Ján Rusňák

Výplatné pásky 12/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2024
Názov

Ing. Karin Cseh

Výplatné pásky 12/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2024
Názov

Valéria Kseňák

Výplatné pásky 12/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2024
Názov

Mgr. Tímea Vojakovics Friedrich

Výplatné pásky 12/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2024
Názov

Nájomné kanc.priestorov 9-10/2023

Nájomné za mesiace september - október 2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
AGROTRADE GROUP spol. s r.o.
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2024
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzd. výdavkov 7-12/2023

Výpočet paušálnej sadzby z priamych mzd. výdavkov júl - december 2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
3,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2024
Názov

Nájomné kanc.priestorov 7-8/2023

Nájomné za mesiace júl - august 2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2024
Názov

Nájomné kanc.priestorov 11-12/2023

Nájomné za mesiace november - december 2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
AGROTRADE GROUP spol. s r.o.
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2024
Názov

Ing. Karin Cseh

Výplatné pásky december 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

Bc. Jana Ujházyová

Výplatné pásky december 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

Andrea Nagy

Výplatné pásky december 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

Ing. Ján Rusňák

Výplatné pásky december 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

Valéria Kseňák

Výplatné pásky december 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

Nájomné za mesiace júl a august 2022

Nájomné za mesiace júl a august 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

Nájomné za mesiace september a október 2022

Nájomné za mesiace september a október 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

Nájomné za mesiace november a december 2022

Nájomné za mesiace november a december 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

Ing. Karin Cseh

Výplatné pásky august 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

Ing. Darina Paveleková

Výplatné pásky august 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

Valéria Kseňák

Výplatné pásky august 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

Zuzana Adamčáková

Výplatné pásky august 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

Bc. Jana Ujházyová

Výplatné pásky august 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

Ing. Ján Rusňák

Výplatné pásky august 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

Andrea Nagy

Výplatné pásky august 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

Výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov júl až december 2022

Výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov júl až december 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
3,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ing. Karin Cseh

Výplatné pásky september 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Bc. Jana Ujházyová

Výplatné pásky september 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Ing. Ján Rusňák

Výplatné pásky september 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Andrea Nagy

Výplatné pásky september 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Valéria Kseňák

Výplatné pásky september 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Ing. Barbora Kyzeková

Výplatné pásky júl 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

Andrea Nagy

Výplatné pásky júl 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

Bc. Jana Ujházyová

Výplatné pásky júl 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

Valéria Kseňák

Výplatné pásky júl 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

RNDr. Viera Tereková

Výplatné pásky júl 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

Ing. Karin Cseh

Výplatné pásky júl 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

Ing. Ján Rusňák

Výplatné pásky júl 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

Andrea Nagy

Výplatné pásky október 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

Ing. Karin Cseh

Výplatné pásky október 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

Ing. Ján Rusňák

Výplatné pásky október 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

Bc. Jana Ujházyová

Výplatné pásky október 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

Valéria Kseňák

Výplatné pásky október 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

Andrea Nagy

Výplatné pásky november 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2022
Názov

Valéria Kseňák

Výplatné pásky november 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2022
Názov

Bc. Jana Ujházyová

Výplatné pásky november 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2022
Názov

Ing. Ján Rusňák

Výplatné pásky november 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2022
Názov

Ing. Karin Cseh

Výplatné pásky november 2022

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2022
Názov

Pracovná cesta 31.5.2023

Pracovná cesta 31.5.2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

Nájomné za mesiace marec - apríl 2023

Nájomné za mesiace marec - apríl 2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Ing. Karin Cseh

Výplatné pásky 01/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2023
Názov

Bc. Jana Ujházyová

Výplatné pásky 01/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2023
Názov

Valéria Kseňák

Výplatné pásky 01/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2023
Názov

Ing. Ján Rusňák

Výplatné pásky 01/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2023
Názov

Tímea Vojakovics Friedrich

Výplatné pásky 01/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2023
Názov

Výpočet paušálnej sadzby z priamych mzd.výdavkov január - jún 2023

Výpočet paušálnej sadzby z priamych mzd.výdavkov január - jún 2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
3,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bc. Jana Ujházyová

Výplatné pásky 02/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

Valéria Kseňák

Výplatné pásky 02/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

Ing. Karin Cseh

Výplatné pásky 02/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

Ing. Ján Rusňák

Výplatné pásky 02/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

Tímea Vojakovics Friedrich

Výplatné pásky 02/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

Valéria Kseňák

Výplatné pásky 03/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2023
Názov

Bc. Jana Ujházyová

Výplatné pásky 03/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2023
Názov

Tímea Vojakovics Friedrich

Výplatné pásky 03/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2023
Názov

Ing. Karin Cseh

Výplatné pásky 03/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2023
Názov

Ing. Ján Rusňák

Výplatné pásky 03/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2023
Názov

Nájomné za mesiace máj - jún 2023

Nájomné za mesiace máj - jún 2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Ing. Karin Cseh

Výplatné pásky 05/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

Ing. Ján Rusňák

Výplatné pásky 05/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

Valéria Kseňák

Výplatné pásky 05/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

Ing. Lenka Halajová

Výplatné pásky 05/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

Tímea Vojakovics Friedrich

Výplatné pásky 05/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

Tímea Vojakovics Friedrich

Výplatné pásky 04/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Ing. Ján Rusňák

Výplatné pásky 04/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Valéria Kseňák

Výplatné pásky 04/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Ing. Karin Cseh

Výplatné pásky 04/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Ing. Lenka Halajová

Výplatné pásky 04/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Ing. Karin Cseh

Výplatné pásky 06/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2023
Názov

Ing. Ján Rusňák

Výplatné pásky 06/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2023
Názov

Tímea Vojakovics Friedrich

Výplatné pásky 06/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2023
Názov

Ing. Juraj Harandza PhD.

Výplatné pásky 06/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2023
Názov

Valéria Kseňák

Výplatné pásky 06/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2023
Názov

Ing. Olekšáková Dagmar

Výplatné pásky 06/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2023
Názov

Ing. Lenka Halajová

Výplatné pásky 06/2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2023
Názov

Nájomné za mesiace január - február 2023

Nájomné za mesiace január - február 2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

Pracovná cesta 24.2.2023

Pracovná cesta 24.2.2023

Vlastník dokladu
MAS Gemer-Rožňava
Dodávateľ
MAS Gemer-Rožňava
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2023
Názov IČO
Názov
MAS Gemer-Rožňava
IČO
42407630
Názov
AGROTRADE GROUP spol. s r.o.
IČO
31668861
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.