Popis projektu

Cieľom implementácie Stratégie CLLD územia MAS je naštartovať rast kvality a atraktivity územia MAS využitím prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu územia tak, aby plánované verejné i súkromné zdroje sa synergicky prejavili v čo najväčšom efekte a prispeli k naplneniu vízie obyvateľov MAS.

Predmetom projektu je:

  • zriadenie kancelárie MAS, ktorá celý tento proces bude zabezpečovať
  • prijatie zamestnancov do pracovného pomeru (projektový manažér/manažér MAS, odborný administratívny asistent/ekonomický manažér)

Projektom sa dosiahne cieľová hodnota ukazovateľa:

P0299 Počet podporených MAS – 1

P0940 Počet výziev vyhlásených miestnou akčnou skupinou - 8

Viac
Subjekt
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Miesta realizácie
Bohdanovce, Ždaňa, Slanské Nové Mesto, Seňa, Rákoš, Slanec, Belža, Vyšný Čaj, Slanská Huta, Slančík, Ruskov, Nový Salaš, Nižný Čaj, Kalša, Blažice, Vyšná Myšľa, Vyšná Hutka, Valaliky, Trstené pri Hornáde, Sokoľany, Skároš, Nižná Myšľa, Nižná Hutka, Košická Polianka, Kokšov-Bakša, Haniska, Gyňov, Geča, Čaňa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2019 - 01.06.2023
Celková suma
191,517 €
Vlastné zdroje
9,576 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie prevádzkových nákladov MAS…
Typ
Financovanie prevád…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených MAS
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet výziev vyhlásených miestnou akčnou skupinou
Hodnota
17,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 05/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ (dohoda)

Výplatná páska 2022/05 - Legen - 31.05.2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2022/06 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2022/06 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2022/04 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2022/04 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 04/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2022/05 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2022/05 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ (dohoda)

Výplatná páska 2022/05 - Legen - 09.05.2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ (dohoda)

Výplatná páska 2022/06 - Filo

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ (dohoda)

Výplatná páska 2022/06 - Frenová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 06/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ (dohoda)

Výplatná páska 2022/07 - Frenová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 09/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2022/07 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2022/07 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ (dohoda)

Výplatná páska 2022/07 - Legen

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ (dohoda)

Výplatná páska 2022/07 - Martausová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 07/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2022/08 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2022/08 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 08/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2022/09 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ (dohoda)

Výplatná páska 2022/09 - Vráb

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 10/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2022
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2022/10 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2022
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 06/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2020/06 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2020/06 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 05/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2020
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2020/03 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2020/05 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2020
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2020/05 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2020
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 04/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2020/04 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2020/04 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 03/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2020/03 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 02/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2020/02 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 01/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2020/01 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2020/01 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2020/01 - Lukáčová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 12/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2019/12 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2019/12 - Lukáčová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 11/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2019/11 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2019/11 - Lukáčová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 07/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2020/07 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2020/07 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2020/08 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 08/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2020/08 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 10/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Odborný hodnotiteľ (dohoda)

Výplatná páska 2020/10 - Repko

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Odborný hodnotiteľ (dohoda)

Výplatná páska 2020/10 - Barát

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2020/10 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2020/10 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 09/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2020
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2020/09 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2020
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2020/09 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2020
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 11/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2020/11 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2020/11 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 12/2020

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

Nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií)

Faktúra za nájom

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
4,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2021
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2020/12 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2020/12 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 02/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2021
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2021/02 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2021
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2021/02 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2021
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 01/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2021/01 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2021/01 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 03/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2021/03 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2021/03 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 04/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2021
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2021/04 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2021
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2021/04 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2021
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2021/05 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 05/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2021/05 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 06/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2021/06 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2021/06 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2021/07 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2021
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 07/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2021
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2021/07 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2021
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 08/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2021/08 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2021/08 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2021/09 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2021/09 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2021/10 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 10/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 09/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2021/10 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

Odborný hodnotiteľ (dohoda)

Výplatná páska 2021/10 - Barát

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

Odborný hodnotiteľ (dohoda)

Výplatná páska 2021/10 - Repko

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 11/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2021/11 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplastná páska 2021/11 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2021/12 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií)

Faktúra za nájom

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Obec Ždaňa
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2021/12 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 12/2021

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2022/01 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2022
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 01/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2022
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2022/01 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2022
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 02/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2022/03 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2022/02 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2022/02 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2022/03 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 03/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2022/11 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Nájom priestorov (kancelárske, školiace a archivárske priestory vrátane energií)

Faktúra za nájom

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Obec Ždaňa
Žiadaná suma
2,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2022/11 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 11/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2022/12 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2022/12 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 12/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2023/01 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2023/01 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 01/2023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2023/02 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2023/02 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 02/2023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2023/04 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2023/04 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 04/2023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 05/2023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2023/06 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2023/06 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 06/2023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2023/05 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2023/03 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva)

Výplatná páska 2023/05 - Sudzina

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

Projektový manažér (zmluva)

Výplatná páska 2023/03 - Bičkošová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Paušálna sadzba za 03/2023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov IČO
Názov
Obec Ždaňa
IČO
00324973
Názov
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
IČO
42109574
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.