Popis projektu

Predmetom projektu Prevádzka MAS HORNOHRAD 2 je zabezpečenie plynulého chodu MAS HORNOHRAD získaním finančných prostriedkov na financovanie prevádzkových nákladov MAS HORNOHRAD.

Hlavnou aktivitou projektu je financovanie prevádzkových nákladov MAS HORNOHRAD spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD. Podpornou aktivitou projektu je financovanie paušálnych výdavkov MAS HORNOHRAD na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov.

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS HORNOHRAD prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity.

Prínosom projektu bude zabezpečenie plynulého chodu MAS HORNOHRAD v nadväznosti na implementáciu stratégie CLLD v území MAS HORNOHRAD.

Výstupom projektu bude naplnenie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov projektu. Počet podporených MAS je 1, počet výziev vyhásených MAS má plánovanú hodnotu.....

Viac
Subjekt
MAS HORNOHRAD
Miesta realizácie
Hradište, Uhorské, Rovňany, Kalinovo, Ozdín, Krná, Cinobaňa, Mládzovo, České Brezovo, Breznička, Poltár, Veľká Ves, Málinec
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2019 - 01.12.2023
Celková suma
211,727 €
Vlastné zdroje
10,586 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie prevádzkových nákladov MAS…
Typ
Financovanie prevád…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených MAS
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet výziev vyhlásených miestnou akčnou skupinou
Hodnota
14,0 (počet)
Cieľ
13,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.01.2024
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

nájom priestorov 6_2022

nájom priestorov 6_2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

nájom služby 6_2022

nájom priestorov 6_2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov_4-6_2022

výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov_4-6_2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

cestovné náhrady 7_2022

cestovné náhrady 7/2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2022
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 4-2022 Beníková

odborný hodnotiteľ (dohoda) 4-2022 Beníková

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 4-2022 Vávrová

odborný hodnotiteľ (dohoda) 4-2022 Vávrová

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

cestovné náhrady 9/2022

cestovné náhrady 9/2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2022
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 4-2022

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 4-2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

nájom priestorov 4_2022

nájom priestorov 4_2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

nájom služby 4_2022

nájom priestorov 4_2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

nájom služby 5_2022

nájom priestorov 5_2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

nájom priestorov 5_2022

nájom priestorov 5_2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

projektový manažér (zmluva) 4-2022

projektový manažér (zmluva) 4-2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 5-2022 Frenová

odborný hodnotiteľ (dohoda) 5-2022 Frenová

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 5-2022 Tereková

odborný hodnotiteľ (dohoda) 5-2022 Tereková

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 5-2022

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 5-2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

projektový manažér (zmluva) 5-2022

projektový manažér (zmluva) 5-2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 6-2022

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 6-2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

projektový manažér (zmluva) 6-2022

projektový manažér (zmluva) 6-2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

paušálne výdavky

paušálne výdavky

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

projektový manažér (zmluva) Šmatlíková 11-2019

projektový manažér Šmatlíková 11/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

nájom služby 12/2019

nájom priestorov 12/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2020
Názov

nájom priestorov 12/2019

nájom priestorov 12/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2020
Názov

nájom služby 11/2019

nájom priestorov 11/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

nájom priestorov 11/2019

nájom priestorov 11/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

cestovné náhrady 28/2019

cestovné náhrady 28/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

cestovné náhrady 34/2019

cestovné náhrady 34/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

odborný administratívny pracovník-ekonomický manažér Tokajová 11/2019

odborný administratívny pracovník-ekonomický manažér Tokajová 11/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

odborný administratívny pracovník/ekonomický manažér Tokajová 12/2019

odborný administratívny pracovník/ekonomický manažér Tokajová 12/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2020
Názov

projektový manažér 12/2019

projektový manažér 12/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2020
Názov

cestovné náhrady 27/2019

cestovné náhrady 27/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

odborný administratívny pracovník/ekonomický manažér Schmidtová 12/2019

odborný administratívny pracovník/ekonomický manažér Schmidtová 12/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2020
Názov

projektový manažér Valkovcová 11/2019

projektový manažér Valkovcová 11/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

odborný administratívny pracovník-ekonomický manažér Schmidtová 11/2019

odborný administratívny pracovník-ekonomický manažér Schmidtová 11/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

cestovné náhrady 35/2019

cestovné náhrady 35/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

cestovné náhrady 33/2019

cestovné náhrady 33/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2019
Názov

paušálne výdavky

paušálne výdavky

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
3,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) Falťan 6/2020

odborný hodnotiteľ (dohoda) Falťan 6/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) Kyzeková 6/2020

odborný hodnotiteľ (dohoda) Kyzeková 6/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva) 6/2020

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva) 6/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

projektový manažér (zmluva) 6/2020

projektový manažér (zmluva) 6/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér 5/2020

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva) 5/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

projektový manažér (zmluva) 5/2020

projektový manažér (zmluva) 5/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) Udvardy 4/2020

odborný hodnotiteľ (dohoda) Udvardy 4/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) Mičuda

odborný hodnotiteľ (dohoda) Mičuda 4/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

odborný administratívny pracovník/ekonomický manažér (zmluva) 4/2020

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva) 4/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

projektový manažér (zmluva) 4/2020

projektový manažér (zmluva) 4/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva) 3/2020

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva) 3/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2020
Názov

projektový manažér (zmluva) 3/2020

projektový manažér (zmluva) 3/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2020
Názov

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva) 2/2020

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva) 2/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

projektový manažér (zmluva) 2/2020

projektový manažér (zmluva) 2/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva) 1/2020

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva) 1/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

nájom priestorov 6/2020

nájom priestorov 6/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

nájom služby 6/2020

nájom priestorov 6/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

nájom priestorov 5/2020

nájom priestorov 5/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

nájom služby 5/2020

nájom priestorov 5/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

nájom priestorov 4/2020

nájom priestorov 4/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

nájom služby 4/2020

nájom priestorov 4/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

nájom priestorov 3/2020

nájom priestorov 3/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

nájom služby 3/2020

nájom priestorov 3/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

nájom priestorov 2/2020

nájom priestorov 2/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

nájom služby 2/2020

nájom priestorov 2/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

projektový manažér (zmluva) 1/2020

projektový manažér (zmluva) 1/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

nájom priestorov 1/2020

nájom priestorov 1/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

nájom služby 1/2020

nájom priestorov 1/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

cestovné náhrady 2/2020

cestovné náhrady 2/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

cestovné náhrady 1/2020

cestovné náhrady 1/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2020
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 8-2022

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 8-2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov_7-9_2022

výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov_7-9_2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nájom služby 9/2022

nájom priestorov 9/2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

nájom priestorov 9/2022

nájom priestorov 9/2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

nájom priestorov 7/2022

nájom priestorov 7/2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

nájom služby 7/2022

nájom priestorov 7/2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

nájom služby 8/2022

nájom priestorov 8/2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

nájom priestorov 8/2022

nájom priestorov 8/2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

antivírový program

antivírový program

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

projektový manažér (zmluva) 7-2022

projektový manažér (zmluva) 7-2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2022
Názov

projektový manažér (zmluva) 8-2022

projektový manažér (zmluva) 8-2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

projektový manažér (zmluva) 9-2022

projektový manažér (zmluva) 9-2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 7-2022

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 7-2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2022
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 9-2022

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 9-2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 7-2022 Tereková

odborný hodnotiteľ (dohoda) 7-2022 Tereková

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2022
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 7-2022 Veselá

odborný hodnotiteľ (dohoda) 7-2022 Veselá

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2022
Názov

antivírový program_update

Antivírový program_update

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

cestovné náhrady 10/2020

cestovné náhrady 10/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

cestovné náhrady 8/2020

cestovné náhrady 8/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) Pašmík 8/2020

odborný hodnotiteľ (dohoda) Pašmík 8/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) Martincová 8/2020

odborný hodnotiteľ (dohoda) Martincová 8/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

odborný hodnotiteľ (zmluva) Frenová 8/2020

odborný hodnotiteľ (dohoda) Frenová 8/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) Tereková 7/2020

odborný hodnotiteľ (dohoda) Tereková 7/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva) 9/2020

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva) 9/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2020
Názov

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva) 8/2020

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva) 8/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2020
Názov

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva) 7/2020

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva) 7/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

projektový manažér (zmluva) 9/2020

projektový manažér (zmluva) 9/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2020
Názov

projektový manažér (zmluva) 8/2020

projektový manažér (zmluva) 8/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2020
Názov

projektový manažér (zmluva) 7/2020

projektový manažér (zmluva) 7/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

nájom služby 9/2020

nájom priestorov 9/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

nájom priestorov 9/2020

nájom priestorov 9/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

nájom služby 8/2020

nájom priestorov 8/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

nájom priestorov 8/2020

nájom priestorov 8/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

nájom služby 7/2020

nájom priestorov 7/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

nájom priestorov 7/2020

nájom priestorov 7/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

paušálne výdavky

paušálne výdavky

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 10/2020 Martincová

odborný hodnotiteľ (dohoda) 10/2020 Martincová

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 10-2020

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér (zmluva) 10/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 10/2020 Uriga

odborný hodnotiteľ (dohoda) 10/2020 Uriga

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

projektový manažér (zmluva) 10/2020

projektový manažér (zmluva) 10/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 11-2020

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 11-2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

projektový manažér (zmluva) 11/2020

projektový manažér (zmluva) 11/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 12/2020 Rusnák

odborný hodnotiteľ (dohoda) 12/2020 Rusnák

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 12-2020

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 12-2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 12/2020 Šupica

odborný hodnotiteľ (dohoda) 12/2020 Šupica

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

projektový manažér (zmluva) 12/2020

projektový manažér (zmluva) 12/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

paušálne výdavky

paušálne výdavky

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nájom služby 12/2020

nájom priestorov 12/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

nájom priestorov 12/2020

nájom priestorov 12/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

nájom služby 11/2020

nájom priestorov 11/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

nájom priestorov 11/2020

nájom priestorov 11/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

nájom služby 10/2020

nájom priestorov 10/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

nájom priestorov 10/2020

nájom priestorov 10/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

cestovné náhrady 17/2020

cestovné náhrady 17/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

cestovné náhrady 15/2020

cestovné náhrady 15/2020

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

projektový manažér (zmluva) 1/2021

projektový manažér (zmluva) 1/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 1/2021

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 1/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

projektový manažér (zmluva) 2/2021

projektový manažér (zmluva) 2/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 2/2021

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 2/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

projektový manažér (zmluva) 3/2021

projektový manažér (zmluva) 3/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 3/2021

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 3/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

nájom služby 3/2021

nájom priestorov 3/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

nájom priestorov 3/2021

nájom priestorov 3/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

nájom služby 2/2021

nájom priestorov 2/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

nájom priestorov 2/2021

nájom priestorov 2/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

nájom služby 1/2021

nájom priestorov 1/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

nájom priestorov 1/2021

nájom priestorov 1/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

paušálne výdavky

paušálne výdavky

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nájom služby 6/2021

nájom priestorov 6/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

nájom priestorov 6/2021

nájom priestorov 6/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

nájom služby 5/2021

nájom priestorov 5/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

nájom priestorov 5/2021

nájom priestorov 5/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

nájom priestorov 4/2021

nájom priestorov 4/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

nájom služby 4/2021

nájom priestorov 4/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

paušálne výdavky

paušálne výdavky

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

cestovné náhrady 1/2021

cestovné náhrady 1/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 4/2021

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 4/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

projektový manažér (zmluva) 4-2021

projektový manažér (zmluva) 4-2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 5/2021

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 5/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

projektový manažér (zmluva) 5-2021

projektový manažér (zmluva) 5-2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 6/2021

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 6/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

projektový manažér (zmluva) 6-2021

projektový manažér (zmluva) 6-2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

nájom priestorov 7/2021

nájom priestorov 7/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

nájom služby 7/2021

nájom priestorov 7/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

nájom priestorov 8/2021

nájom priestorov 8/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

nájom služby 8/2021

nájom priestorov 8/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

nájom služby 9/2021

nájom priestorov 9/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

nájom priestorov 9/2021

nájom priestorov 9/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 7-2021

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 7-2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 9-2021 Haluška

odborný hodnotiteľ (dohoda) 9-2021 Haluška

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

projektový manažér (zmluva) 7-2021

projektový manažér (zmluva) 7-2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 9-2021

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 9-2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 8-2021 Fojtíková

odborný hodnotiteľ (dohoda) 8-2021 Fojtíková

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 9-2021 Lakota

odborný hodnotiteľ (dohoda) 9-2021 Lakota

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 9-2021 Otepka

odborný hodnotiteľ (dohoda) 9-2021 Otepka

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 9-2021 Tereková

odborný hodnotiteľ (dohoda) 9-2021 Tereková

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 8-2021 Haluška

odborný hodnotiteľ (dohoda) 8-2021 Haluška

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 8-2021

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 8-2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

projektový manažér (zmluva) 8-2021

projektový manažér (zmluva) 8-2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

projektový manažér (zmluva) 9-2021

projektový manažér (zmluva) 9-2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

cestovné náhrady 4/2021

cestovné náhrady 4/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2021
Názov

paušálne výdavky

paušálne výdavky

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

cestovné náhrady 3/2021

cestovné náhrady 3/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

paušálne výdavky

paušálne výdavky

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

cestovné náhrady 6/2021

cestovné náhrady 6/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

cestovné náhrady 7/2021

cestovné náhrady 7/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

nájom služby 10/2021

nájom priestorov 10/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

nájom priestorov 10/2021

nájom priestorov 10/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

nájom služby 11/2021

nájom priestorov 11/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

nájom priestorov 11/2021

nájom priestorov 11/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

nájom priestorov 12/2021

nájom priestorov 12/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

nájom služby 12/2021

nájom priestorov 12/2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 10-2021

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 10-2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 11-2021 Falťan

odborný hodnotiteľ (dohoda) 11-2021 Falťan

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 11-2021 Udvardy

odborný hodnotiteľ (dohoda) 11-2021 Udvardy

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

projektový manažér (zmluva) 11-2021

projektový manažér (zmluva) 11-2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

projektový manažér (zmluva) 10-2021

projektový manažér (zmluva) 10-2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 11-2021

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 11-2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

projektový manažér (zmluva) 12-2021

projektový manažér (zmluva) 12-2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2022
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 12-2021

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 12-2021

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2022
Názov

nájom priestorov 1/2022

nájom priestorov 1/2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

nájom služby 1/2022

nájom priestorov 1/2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

projektový manažér (zmluva) 3-2022

projektový manažér (zmluva) 3-2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 1-2022

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 1-2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 3-2022

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 3-2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 2-2022 Hradiská

odborný hodnotiteľ (dohoda) 2-2022 Hradiská

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2022
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 2-2022 Janurová

odborný hodnotiteľ (dohoda) 2-2022 Janurová

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2022
Názov

projektový manažér (zmluva) 2-2022

projektový manažér (zmluva) 2-2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2022
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 2-2022

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 2-2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2022
Názov

projektový manažér (zmluva) 1-2022

projektový manažér (zmluva) 1-2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

nájom priestorov 3/2022

nájom priestorov 3/2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

nájom služby 3/2022

nájom priestorov 3/2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

nájom priestorov 2/2022

nájom priestorov 2/2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

nájom služby 2/2022

nájom priestorov 2/2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

paušálne výdavky

paušálne výdavky

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 10-2022 Beníková

odborný hodnotiteľ (dohoda) 10-2022 Beníková

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2022
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 10-2022 Tereková

odborný hodnotiteľ (dohoda) 10-2022 Tereková

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2022
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 10-2022

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 10-2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2022
Názov

projektový manažér (zmluva) 10-2022

projektový manažér (zmluva) 10-2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2022
Názov

cestovné náhrady 21/2022

cestovné náhrady 21/2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ubytovanie 21/2022

cestovné náhrady 21/2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

cestovné náhrady 20/2022

cestovné náhrady 20/2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Nájom služby 10/2022

Nájom priestorov 10/2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

Nájom priestorov 10/2022

Nájom priestorov 10/2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov_10-12_2022

výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov_10-12_2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

projektový manažér (zmluva) 11-2022

projektový manažér (zmluva) 11-2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 11-2022

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 11-2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 12-2022

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 12-2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

projektový manažér (zmluva) 12-2022

projektový manažér (zmluva) 12-2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Nájom služby 12/2022

Nájom priestorov 12/2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Nájom priestorov 12/2022

Nájom priestorov 12/2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Nájom služby 11/2022

Nájom priestorov 11/2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Nájom priestorov 11/2022

Nájom priestorov 11/2022

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

projektový manažér (zmluva) 12-2023

projektový manažér (zmluva) 12-2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2024
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 10-2023 Mičuda

odborný hodnotiteľ (dohoda) 10-2023 Mičuda

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 12-2023

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 12-2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2024
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 10-2023

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 10-2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 11-2023

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 11-2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

projektový manažér(zmluva) 10-2023

projektový manažér (zmluva) 10-2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

projektový manažér (zmluva) 11-2023

projektový manažér (zmluva) 11-2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov_10-12_2023

výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov_10-12_2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér_Kojnoková (zmluva) 03-2023

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér_Kojnoková (zmluva) 03-2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

projektový manažér (zmluva) 01-2023

projektový manažér (zmluva) 01-2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér_Schmidtová (zmluva) 01-2023

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér_Schmidtová (zmluva) 01-2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 03-2023 Veselá

odborný hodnotiteľ (dohoda) 03-2023 Veselá

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

projektový manažér (zmluva) 02-2023

projektový manažér (zmluva) 02-2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

projektový manažér (zmluva) 03-2023

projektový manažér (zmluva) 03-2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 03-2023 Tereková

odborný hodnotiteľ (dohoda) 03-2023 Tereková

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

cestovné náhrady 01/2023

cestovné náhrady 01/2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Nájom služieb 01/2023

Nájom priestorov 01/2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Nájom priestorov 01/2023

Nájom priestorov 01/2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér_Kojnoková (zmluva) 02-2023

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér_Kojnoková (zmluva) 02-2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Nájom služieb 02/2023

Nájom priestorov 02/2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Nájom priestorov 02/2023

Nájom priestorov 02/2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Nájom priestorov 03/2023

Nájom priestorov 03/2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Nájom služieb 03/2023

Nájom priestorov 03/2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov_01-03_2023

výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov_01-03_2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér_Schmidtová (zmluva) 02-2023

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér_Schmidtová (zmluva) 02-2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 05-2023

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 05-2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 04-2023 Beníková

odborný hodnotiteľ (dohoda) 04-2023 Beníková

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2023
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 04-2023

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 04-2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2023
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 06-2023

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 06-2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov_04-06_2023

výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov_04-06_2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

projektový manažér (zmluva) 05-2023

projektový manažér (zmluva) 05-2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 04-2023 Vráb

odborný hodnotiteľ (dohoda) 04-2023 Vráb

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2023
Názov

projektový manažér (zmluva) 04-2023

projektový manažér (zmluva) 04-2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2023
Názov

projektový manažér (zmluva) 06-2023

projektový manažér (zmluva) 06-2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 08-2023 Janurová

odborný hodnotiteľ (dohoda) 08-2023 Janurová

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

projektový manažér (zmluva) 08-2023

projektový manažér (zmluva) 08-2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 08-2023 Vráb

odborný hodnotiteľ (dohoda) 08-2023 Vráb

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 08-2023 Frenová

odborný hodnotiteľ (dohoda) 08-2023 Frenová

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

projektový manažér (zmluva) 09-2023

projektový manažér (zmluva) 09-2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2023
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 08-2023

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 08-2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 09-2023

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 09-2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2023
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 08-2023 Kyzeková

odborný hodnotiteľ (dohoda) 08-2023 Kyzeková

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 07-2023 Kenderová

odborný hodnotiteľ (dohoda) 07-2023 Kenderová

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

projektový manažér (zmluva) 07-2023

projektový manažér (zmluva) 07-2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 07-2023 Repko

odborný hodnotiteľ (dohoda) 07-2023 Repko

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 07-2023

odborný administratívny asistent-ekonomický manažér (zmluva) 07-2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov_07-09_2023

výpočet paušálnej sadzby z priamych mzdových výdavkov_07-09_2023

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
MAS HORNOHRAD
IČO
45019835
Názov
Slovak Telekom, a. s.
IČO
35763469
Názov
Miroslav Tirala DATA SERVIS MT
IČO
34797921
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.