Popis projektu

Hlavným cieľom projektu „Chod MAS Sabinovsko 2“ je zabezpečenie efektívneho pokračovania fungujúceho chodu MAS. Aktuálne sa rozbehla implementácia stratégie v rámci PRV a očakáva sa aj implementácia v rámci IROP. MAS sa uchádza o finančnú podporu IROP, s pomocou ktorej plánuje naplniť očakávané výsledky projektu v súlade s programovou stratégiou IROP, špecifickým cieľom 5.1.1. Hlavné aktivity projektu zahŕňajú financovanie prenájmu kancelárie MAS, personálnych výdavkov na zamestnancov MAS a odborných hodnotiteľov, cestovných a paušálnych nákladov MAS.

Zabezpečenie dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS má zabezpečiť dosiahnutie nasledujúcich výsledkov projektu:

  • efektívne pokračovanie chodu MAS,
  • propagácia a implementácia stratégie CLLD MAS Sabinovsko, o.z. vrátane zabezpečenia správnej realizácie všetkých plánovaných opatrení predmetnej stratégie.

Žiadateľ si v projekte stanovil nasledujúce merateľné ukazovatele:

  • počet podporených MAS s cieľovou hodnotou 1,
  • počet výziev vyhlásených MAS s cieľovou hodnotou 8.

Podpora projektu zároveň vytvára predpoklad na ďalšie súvisiace podpory, nakoľko územie MAS sa nachádza v najmenej rozvinutom okrese Sabinov, teda prepojenie na Akčný plán okresu vytvára možnosť ďalšieho integrovaného rozvoja územia.

Viac
Subjekt
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Miesta realizácie
Sabinov, Drienica, Šarišské Michaľany, Ražňany, Jakubovany, Červená Voda, Šarišské Sokolovce, Bodovce, Uzovce, Ratvaj, Hubošovce, Ľutina, Olejníkov, Jakovany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2019 - 01.12.2023
Celková suma
176,013 €
Vlastné zdroje
8,801 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
zabezpečenie chodu MAS 2
Typ
Financovanie prevád…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených MAS
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet výziev vyhlásených miestnou akčnou skupinou
Hodnota
14,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.11.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

prenájom kancelárie 04/2022

faktúra za nájom kancelárie 04/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

prenájom kancelárie 06/2022

faktúra za nájom kancelárie 06/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 04/2022

mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2022
Názov

projektový manažér (zmluva) 04/2022

mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
2,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2022
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 04/2022

mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2022
Názov

projektový manažér (zmluva) 05/2022

mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 05/2022

mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 05/2022

mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ (dohoda) 05/2022 GL

mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ (dohoda) 05/2022 JF

mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ (dohoda) 05/2022 DP

mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ (dohoda) 05/2022 ZA

mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ (dohoda) 05/2022 LF

mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ (dohoda) 05/2022 AM

mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

cestovné výdavky 04-06/2022

Cestovné výdavky 04-06/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

antivírový program 3 ks

faktúra za antivírový program 3 ks

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ (dohoda) 06/2022 JF

mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

projektový manažér (zmluva) 06/2022

mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 06/2022

mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ (dohoda) 06/2022 LF

mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 06/2022

mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

paušálna sadzba mzdových výdavkov 04-06/2022

paušálna sadzba mzdových výdavkov 04-06/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

prenájom kancelárie 05/2022

faktúra za nájom kancelárie 05/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

cest.výdavky proj. manažér za 03/2020

cestovné výdavky za 03/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

cest.výdavky proj. manažér za 02/2020

cestovné výdavky proj.manažér za 02/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

cestovné výdavky štatutára-zahraničná pracovná cesta 02/2020

cestovné výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

cestovné výdavky 12/2019

cestovné výdavky 12/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

nájom priestorov 05/2020

nájom priestorov 05/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2020
Názov

nájom priestorov 04/2020

nájom priestorov 04/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

nájom priestorov 03/2020

nájom priestorov 03/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

nájom priestorov 02/2020

nájom priestorov 02/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

nájom priestorov 01/2020

nájom priestorov 01/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

nájom priestorov 12/2019

nájom priestorov 12/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

nájom priestorov 11/2019

nájom priestorov 11/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

projektový manažér (zmluva) 05/2020

mzdy 05/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2020
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 05/2020

mzdy 05/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2020
Názov

projektový manažér (zmluva) 04/2020

mzdy 04/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 04/2020

mzdy 04/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

projektový manažér (zmluva) 03/2020

mzdy 03/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 03/2020

mzdy 03/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

ekonomický manažér (zmluva) 02/2020

mzdy 02/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2020
Názov

projektový manažér (zmluva) 02/2020

mzdy 02/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2020
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 02/2020

mzdy 02/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2020
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 01/2020

mzdy 01/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov

projektový manažér (zmluva) 01/2020

mzdy 01/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov

ekonomický manažér (zmluva) 01/2020

mzdy 01/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 12/2019

mzdy 12/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2020
Názov

ekonomický manažér (zmluva) 12/2019

mzdy 12/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2020
Názov

projektový manažér (zmluva) 12/2019

mzdy 12/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2020
Názov

ekonomický manažér (zmluva) 11/2019

mzdy 11/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

projektový manažér (zmluva) 11/2019

mzdy 11/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 11/2019

mzdy 11/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

paušálna sadzba mzdových výdavkov 11/2019-05/2020

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
2,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2020
Názov

prenájom kancelárie 09/2020

nájom priestorov 09/200

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

cestovné výdavky 09/2020

cestovné výdavky 09/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

cestovné výdavky 06-08/200

cestovné výdavky 06-08/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

paušálna sadzba mzdových výdavkov 06-08/2020

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 06-08/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

prenájom kancelárie 08/2020

nájom priestorov 08/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

prenájom kancelárie 07/2020

nájom priestorov 07/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

prenájom kancelárie 06/2020

nájom priestorov 06/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 08/2020

mzdy 08/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

projektový manažér (zmluva) 08/2020

mzdy 08/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 07/2020

mzdy 07/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

projektový manažér (zmluva) 07/2020

mzdy 07/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 06/2020

mzdy 06/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

projektový manažér (zmluva) 06/2020

mzdy 06/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

prenájom kancelárie 10/2020

nájom priestorov 10/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

prenájom kancelárie 11/2020

nájom priestorov 11/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

prenájom kancelárie 12/2020

nájom priestorov 12/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

antivírový program

faktúra ESET antivirus

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2020
Názov

paušálna sadzba mzdových výdavkov 09-12/2020

paušálna sadzba mzdových výdavkov 09-12/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 12/2020

mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

projektový manažér (zmluva) 12/2020

mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) ZS 11/2020

mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2020
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) MV 11/2020

mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2020
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 11/2020

mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2020
Názov

projektový manažér (zmluva) 11/2020

mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2020
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) MM 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) MD 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) MV 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

projektový manažér (zmluva) 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) JP 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) MM 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) ML 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

projektový manažér (zmluva) 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) MV 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

cestovné výdavky 10-12/2020

cestovné výdavky 10-12/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

prenájom kancelárie 01/2021

faktúra za nájom 01/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2021
Názov

prenájom kancelárie 02/2021

faktúra za nájom 02/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

prenájom kancelárie 03/2021

faktúra za nájom 03/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

paušálna sadzba mzdových výdavkov 01-03/2021

paušálna sadzba mzdových výdavkov 01-03/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 03/2021

mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 03/2021

mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

projektový manažér (zmluva) 03/2021

mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

projektový manažér (zmluva) 02/2021

mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 02/2021

mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

projektový manažér (zmluva) 01/2021

mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 01/2021

mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

prenájom kancelárie 06/2021

faktúra za nájom kancelárie 06/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

prenájom kancelárie 05/2021

faktúra za nájom kancelárie 05/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

prenájom kancelárie 04/2021

faktúra za nájom kancelárie 04/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

paušálna sadzba mzdových výdavkov 04-06/2021

paušálna sadzba mzdových výdavkov 04-06/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

projektový manažér (zmluva) 06/2021

mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2021
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 06/2021

mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2021
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 06/2021

mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2021
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 05/2021

mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

projektový manažér (zmluva) 05/2021

mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 05/2021

mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

projektový manažér (zmluva) 04/2021

mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 04/2021

mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

administratívny pracovník (zmluva)

mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

cestovné výdavky za 5-6/2021

cestovné výdavky za 5-6/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

paušálna sadzba mzdových výdavkov 07-09/2021

paušálna sadzba mzdových výdavkov 07-09/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

prenájom kancelárie 07/2021

faktúra za nájom kancelárie 07/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

prenájom kancelárie 09/2021

faktúra za nájom kancelárie 09/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

prenájom kancelárie 08/2021

faktúra za nájom kancelárie 08/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 07/2021 F.

mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2021
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 07/2021 P.

mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2021
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 07/2021

mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2021
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 07/2021

mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2021
Názov

projektový manažér (zmluva) 07/2021

mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2021
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 08/2021

mzdy 08/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

projektový manažér (zmluva) 08/2021

mzdy 08/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 08/2021

mzdy 08/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 09/2021

mzdy 09/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov

projektový manažér (zmluva) 09/2021

mzdy 09/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 09/2021

mzdy 09/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov

cestovné výdavky 08,09/2021

cestovné výdavky 8,9/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

prenájom kancelárie 10/2021

faktúra za nájom kancelárie 10/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

prenájom kancelárie 11/2021

faktúra za nájom kancelárie 11/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

prenájom kancelárie 12/2021

faktúra za nájom kancelárie 12/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

projektový manažér (zmluva) 10/2021

mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
2,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2021
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 10/2021

mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2021
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 10/2021

mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2021
Názov

projektový manažér (zmluva) 11/2021

mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
2,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 11/2021 V.

mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 11/2021 P.

mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 11/2021 F.

mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 11/2021

mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 11/2021 A.

mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 11/2021

mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

paušálna sadzba mzdových výdavkov 10-12/2021

paušálna sadzba mzdových výdavkov 10-12/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

cestovné výdavky 10-12/2021

cestovné výdavky 10-12/2021, VPD 030

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2021
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) RM 12/2021

mzdy 12/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

administratívny zamestnanec (zmluva) 12/2021

mzdy 12/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

projektový manažér (zmluva) 12/2021

mzdy 12/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
2,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 12/2021

mzdy 12/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) PR 12/2021

mzdy 12/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

projektový manažér (zmluva) 01/2022

mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
2,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2022
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 01/2022

mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2022
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 01/2022

mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2022
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 01/2022

mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2022
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 01/2022

mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2022
Názov

projektový manažér (zmluva) 02/2022

mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
2,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 02/2022

mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 02/2022

mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 03/2022

mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

projektový manažér (zmluva) 03/2022

mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 03/2022

mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

paušálna sadzba mzdových výdavkov 1-3/2022+ dodatočne 01/2020

paušálna sadzba mzdových výdavkov 1-3/2022+ dodatočné 01/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

prenájom kancelárie 01/2022

faktúra za nájom kancelárie 01/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2022
Názov

prenájom kancelárie 02/2022

faktúra za nájom kancelárie 02/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

prenájom kancelárie 03/2022

faktúra za nájom kancelárie 03/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

cestovné výdavky 01-03/2022

Cestovné výdavky 01-03/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

ekonomický manažér (zmluva) dodatočne 01/2020

mzdy 01/2020 (dodatočne)

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

prenájom kancelárskych priestorov 09/2022

faktúra za nájom kancelárie 09/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

prenájom kancelárskych priestorov 10/2022

faktúra za nájom kancelárie 10/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

prenájom kancelárskych priestorov 08/2022

faktúra za nájom kancelárie 08/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

nájom kancelárskych priestorov 07/2022

faktúra za nájom kancelárie 07/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 07/2022

mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 07/2022

mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

projektový manažér (zmluva) 07/2022

mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
2,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

projektový manažér (zmluva) 08/2022

mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2022
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 08/2022

mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2022
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 08/2022

mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2022
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 08/2022 MV

mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2022
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 08/2022 ĽF

mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2022
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 09/2022

mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 09/2022

mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

projektový manažér (zmluva) 09/2022

mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

ekonomický manažér (dohoda) 10/2022

mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

projektový manažér (zmluva) 10/2022

mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
2,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

administratívny zamestnanec (zmluva) 10/2022 BF

mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 10/2022 TV

mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 10/2022 DN

mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 10/2022 JP

mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

cestovné výdavky 07-09/2022

cestovné výdavky 07-09/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

paušálna sadzba mzdových výdavkov 07-10/2022

paušálna sadzba mzdových výdavkov 07-10/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

projektový manažér (zmluva) 11/2022

mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 11/2022 SK

mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

ekonomický manažér (zmluva) 11/2022

mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

administratívny zamestnanec (zmluva) 11/2022

mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 11/2022 MV

mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

cestovné výdavky 10-12/2022

cestovné výdavky 10-12/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

projektový manažér (zmluva) 12/2022

mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

ekonomický manažér (zmluva) 12/2022

mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 12/2022

mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

prenájom kancelárskych priestorov 11/2022

faktúra za nájom kancelárie 11/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

prenájom kancelárskych priestorov 12/2022

faktúra za nájom kancelárie 12/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

paušálna sadzba mzdových výdavkov 11-12/2022

paušálna sadzba mzdových výdavkov 11-12/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov

projektový manažér (zmluva) 2/2023

mzdy 2/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
2,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

prenájom kancelárskych priestorov 1/2023

faktúra za nájom kancelárie 1/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

prenájom kancelárskych priestorov 2/2023

faktúra za nájom kancelárie 2/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2023
Názov

prenájom kancelárskych priestorov 3/2023

faktúra za nájom kancelárie 03/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

administratívny zamestnanec (zmluva) 3/2023

mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Názov

projektový manažér (zmluva) 3/2023

mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 03/2023 JF

mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) 03/2023 JP

mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Názov

projektový manažér (zmluva) 1/2023

mzdy 1/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

ekonomický manažér (zmluva) 1/2023

mzdy 1/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

administratívny zamestnanec (zmluva) 1/2023

mzdy 1/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

cestovné výdavky 1/2023

cestovné výdavky 1/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2023
Názov

cestovné výdavky 02/2023

cestovné výdavky 2/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

paušálna sadzba mzdových výdavkov 1-3/2023

paušálna sadzba mzdových výdavkov 1-3/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

prenájom kancelárskych priestorov 4/2023

faktúra za nájom kancelárie 4/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

prenájom kancelárskych priestorov 5/2023

faktúra za nájom kancelárie 5/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

prenájom kancelárskych priestorov 6/2023

faktúra za nájom kancelárie 6/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) RM 04/2023

mzdy 04/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) JF 04/2023

mzdy 04/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Názov

administratívny zamestnanec (zmluva) 4/2023

mzdy 04/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Názov

projektový manažér (zmluva) 4/2023

mzdy 04/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Názov

administratívny zamestnanec (zmluva) 05/2023

mzdy 05/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

projektový manažér (zmluva) 05/2023

mzdy 05/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

paušálna sadzba mzdových výdavkov 4-6/2023

paušálna sadzba mzdových výdavkov 4-6/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) RM 06/2023

mzdy 06/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2023
Názov

administratívny zamestnanec (zmluva) 6/2023

mzdy 06/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2023
Názov

projektový manažér (zmluva) 06/2023

mzdy 06/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2023
Názov

odborný hodnotiteľ (dohoda) TV 06/2023

mzdy 06/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2023
Názov

cestovné výdavky 3-6/2023

cestovné výdavky 3-6/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 07/2023časť

mzdy 7/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

administratívny zamestnanec (zmluva) 07/2023

mzdy 7/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

projektový manažér (zmluva) 07/2023

mzdy 7/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

prenájom kancelárskych priestorov 7/2023

faktúra za nájom kancelárie 07/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

prenájom kancelárskych priestorov 9/2023

faktúra za nájom kancelárie 9/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

prenájom kancelárskych priestorov 8/2023

faktúra za nájom kancelárie 8/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

administratívny zamestnanec (zmluva) 08/2023

mzdy 08/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

projektový manažér (zmluva) 08/2023

mzdy 08/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

paušálna sadzba mzdových výdavkov 7-8/2023

paušálna sadzba mzdových výdavkov 7-8/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2023
Názov

administratívny zamestnanec (zmluva) 08/2023 doplatok

mzdy 08/2023 doplatok

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

projektový manažér (zmluva) 08/2023 doplatok

mzdy 08/2023 doplatok

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

projektový manažér (zmluva) 07/2023 doplatok

mzdy 07 (doplatok)

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

ekonomický manažér (zmluva) 2/2023

mzdy 2/2023 časť

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

administratívny zamestnanec (zmluva) 2/2023

mzdy 2/2023 časť

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

paušálna sadzba mzdových výdavkov 2,7-10/2023

paušálna sadzba mzdových výdavkov 2,7-10/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

projektový manažér (zmluva) 09/2023

mzdy 9/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
2,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2023
Názov

administratívny zamestnanec (zmluva) 09/2023

mzdy 9/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2023
Názov

projektový manažér (zmluva) 10/2023

mzdy 10/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

administratívny pracovník (zmluva) 10/2023

mzdy 10/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

nájom kancelárskych priestorov 10/2023

faktúra za nájom kancelárie 10/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
REMOPEL, s.r.o.
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

cestovné výdavky 7-10/2023 (časť 1)

cestovné výdavky 7-10/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

cestovné výdavky 7-10/2023 (časť 2)

cestovné výdavky 7-10/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov IČO
Názov
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.
IČO
42344417
Názov
REMOPEL, s.r.o.
IČO
36474614
Názov
ESET, spol. s r.o.
IČO
31333532
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.