Popis projektu

Dňom 15. 11. 2017 bol Občianskemu združeniu MAS LEV, o. z. udelené rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny s právoplatnosťou pre vznik oprávnených výdavkov na tzv. Chod MAS od 8. 12. 2017 v rámci opatrenia 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, Podopatrenie 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci SMR vedeného komunitou. V tejto nadväznosti MAS LEV pristupuje k spracovaniu projektu v zmysle tejto výzvy Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD, aby zabezpečilo plynulú implementáciu strategickej časti a dosiahnutie efektívneho naplnenia zadefinovaných cieľov stratégie prostredníctvom technicko-prevádzkového, organizačného, ekonomického riadenia nevyhnutných procesov. MAS LEV pritom vychádza zo skúsenosti z predchádzajúceho programovacieho obdobia, kedy rovnako získala štatút. Od 1. 1. 2018 prevádzkový chod kancelárie MAS zabezpečovali traja pracovníci. Vďaka problémom s obsadením pozície administratívneho asistenta, ale najmä s obmedzenými finančnými prostriedkami rozpočtu sa Správna rada MAS LEV rozhodla túto pozíciu naďalej neobsadzovať. Na svojich pozíciách pre ďalšie obdobie ostávajú dvaja kľúčoví zamestnanci, a to manažérka MAS a ekonomická manažérka. Odbornú garanciu poskytuje a koordináciu aktivít zabezpečuje predseda združenia. MAS LEV v tomto projekte deklaruje nielen skúsenosti, odborné zázemie, personálne obsadenie s požadovanou kvalifikáciou, ale i finančné cash-flow udržateľné po celú dobu implementácie, vie odhadnúť riziká a eliminovať ich vplyv a zaručiť tak pozitívne dopady realizácie projektu. 

Viac
Subjekt
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Miesta realizácie
Levoča, Baldovce, Bijacovce, Brutovce, Buglovce, Beharovce, Dlhé Stráže, Doľany, Domaňovce, Dravce, Dúbrava, Granč-Petrovce, Harakovce, Jablonov, Klčov, Korytné, Kurimany, Lúčka, Nemešany, Nižné Repaše, Oľšavica, Ordzovany, Pavľany, Poľanovce, Pongrácovce, Spišské Podhradie, Spišský Štvrtok, Studenec, Torysky, Uloža, Vyšné Repaše
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2019 - 01.12.2023
Celková suma
160,804 €
Vlastné zdroje
8,040 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie prevádzkových nákladov MAS…
Typ
Financovanie prevád…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
02.07.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených MAS
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet výziev vyhlásených miestnou akčnou skupinou
Hodnota
9,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov Jún 2022

Energie súvisiace s nájmom priestorov Jún 2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov Júl 2022

Energie súvisiace s nájmom priestorov Júl 2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov August 2022

Energie súvisiace s nájmom priestorov August 2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Nájom priestorov Júl 2022

Nájom priestorov Júl 2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Nájom priestorov August 2022

Nájom priestorov August 2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2022
Názov

Antivírový program

Antivírový program

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Cestovné náhrady 7/2022

Cestovné náhrady 7/2022 Hradiská

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ Jún 2022 Frenová

Odborný hodnotiteľ Jún 2022 Frenová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ Jún 2022 Filo

Odborný hodnotiteľ Jún 2022 Filo

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Projektový manažér Jún 2022 Hricová

Projektový manažér Jún 2022 Hricová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Projektový manažér Júl 2022 Hricová

Projektový manažér Júl 2022 Hricová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2022
Názov

Projektový manažér August 2022 Hricová

Projektový manažér August 2022 Hricová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Jún 2022 Malecová

Projektový manažér Jún 2022 Malecová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Ekonomický manažér Jún 2022 Kočišová

Ekonomický manažér Jún 2022 Kočišová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Ekonomický manažér Júl 2022 Kočišová

Ekonomický manažér Júl 2022 Kočišová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2022
Názov

Ekonomický manažér August 2022 Kočišová

Ekonomický manažér August 2022 Kočišová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 6,7,8 2022

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 6,7,8 2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Projektový manažér September 2022 Hricová

Projektový manažér September 2022 Hricová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

Projektový manažér Október 2022 Hricová

Projektový manažér Október 2022 Hricová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

Ekonomický manažér September 2022 Kočišová

Ekonomický manažér September 2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

Ekonomický manažér Október 2022 Kočišová

Ekonomický manažér Október 2022 Kočišová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

Administratívny pracovník September 2022 Malecová

Administratívny pracovník September 2022 Malecová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov September 2022

Energie súvisiace s nájmom priestorov

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov Október 2022

Energie súvisiace s nájmom priestorov Október 2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Nájom priestorov September 2022

Nájom priestorov September 2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Nájom priestorov Október 2022

Nájom priestorov Október 2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 9,10 2022

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 9,10 2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

Cestovné náhrady 10/2022

Cestovné náhrady 10/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 11.,12.2019

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 11.,12.2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2020
Názov

Odborný hodnotiteľ November 2019 Pivovarniček

Odborný hodnotiteľ November 2019 Pivovarniček

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

Odborný hodnotiteľ Sakaliková November 2019

Odborný hodnotiteľ November 2019 Sakaliková

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

Cestovné náhrady 17/2019

Cestovné náhrady 17/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2020
Názov

Cestovné náhrady 16/2019

Cestovné náhrady 16/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Nájom priestorov December 2019

Nájom priestorov December 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

Nájom priestorov November 2019

Nájom priestorov November 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov December 20191

Energie súvisiace s nájmom priestorov December 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov November 2019

Energie súvisiace s nájmom priestorov November 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Ekonomický manažér December 2019

Ekonomický manažér December 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2020
Názov

Projektový manažér December 2019

Projektový manažér December 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2020
Názov

Ekonomický manažér November 2019

Ekonomický manažér November 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

Projektový manažér November 2019

Projektový manažér November 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

Príležitostný prenájom dodatočných priestorov

Príležitostný prenájom dodatočných priestorov

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2020
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov Nov. Dec. 2019 Odb. hod.

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov Nov. Dec. Odb. hodn.

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Nájom priestorov Máj 2020

Nájom priestorov Máj 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

Nájom priestorov Apríl 2020

Nájom priestorov Apríl 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Nájom priestorov Marec 2020

Nájom priestorov Marec 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Nájom priestorov Február 2020

Nájom priestorov Február 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2020
Názov

Nájom priestorov Január 2020

Nájom priestorov Január 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov Máj 2020

Energie súvisiace s nájmom priestorov Máj 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov Apríl 2020

Energie súvisiace s nájmom priestorov Apríl 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov Marec 2020

Energie súvisiace s nájmom priestorov Marec 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov Február 2020

Energie súvisiace s nájmom priestorov Február 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov Vyúčtovanie Január 2020

Energie súvisiace s nájmom priestorov Vyúčtovanie Január 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2020
Názov

Cestovné náhrady 1/2020

Cestovné náhrady 1/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2020
Názov

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 1. až 5. 2020

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 1. až 5. 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Odborný hodnotiteľ Január 2020 Rusnák

Odborný hodnotiteľ Január 2020 Rusnák

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2020
Názov

Odborný hodnotiteľ Január 2020 Dunčko

Odborný hodnotiteľ Január 2020 Dunčko

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2020
Názov

Ekonomický manažér Máj 2020

Ekonomický manažér Máj 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2020
Názov

Ekonomický manažér Apríl 2020

Ekonomický manažér Apríl 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

Ekonomický manažér Marec 2020

Ekonomický manažér Marec 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Projektový manažér Marec 2020

Projektový manažér Marec 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Ekonomický manažér Február 2020

Ekonomický manažér Február 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Projektový manažér Február 2020

Projektový manažér Február 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Ekonomický manažér Január 2020

Ekonomický manažér Január 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2020
Názov

Projektový manažér Január 2020

Projektový manažér Január 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2020
Názov

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 06 a 07 2020

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 6. a 7. 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Nájom priestorov Júl 2020

Nájom priestorov Júl 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2020
Názov

Nájom priestorov Jún 2020

Nájom priestorov Jún 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov Júl 2020

Energie súvisiace s nájmom priestorov Júl 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov Jún 2020

Energie súvisiace s nájmom priestorov Jún 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2020
Názov

Ekonomický manažér Júl 2020

Ekonomický manažér Júl 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

Ekonomický manažér Jún 2020

Ekonomický manažér Jún 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2020
Názov

Projektový manažér Júl 2020

Projektový manažér Júl 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

Projektový manažér Jún 2020

Projektový manažér Jún 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2020
Názov

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 8. a 9. 2020

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 8. a 9. 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Odborný hodnotiteľ Frenová August 2020

Odborný hodnotiteľ Frenová August 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2020
Názov

Odborný hodnotiteľ Košč August 2020

Odborný hodnotiteľ Košč August 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2020
Názov

Antivírový program

Antivírový program

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2020
Názov

Cestovné náhrady 3,4/2020

Cestovné náhrady 3,4/2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2020
Názov

Ekonomický manažér September 2020

Ekonomický manažér September 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Ekonomický manažér August 2020

Ekonomický manažér August 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2020
Názov

Projektový manažér September 2020

Projektový manažér September 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Projektový manažér August 2020

Projektový manažér August 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2020
Názov

Nájom priestorov September 2020

Nájom priestorov September 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2020
Názov

Nájom priestorov August 2020

Nájom priestorov August 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov September 2020

Energie súvisiace s nájmom priestorov September 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov August 2020

Energie súvisiace s nájmom priestorov August 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 10,11,12 2020

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 10,11,12 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2021
Názov

Nájom priestorov december 2020

Nájom priestorov December 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

Nájom priestorov November 2020

Nájom priestorov November 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2020
Názov

Nájom priestorov Október 2020

Nájom priestorov Október 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Ekonomický manažér December 2020

Ekonomický manažér December 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Ekonomický manažér November 2020

Ekonomický manažér November 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

Ekonomický manažér Október 2020

Ekonomický manažér Október 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2020
Názov

Projektový manažér December 2020

Projektový manažér December 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Projektový manažér November 2020

Projektový manažér November 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

Projektový manažér Október 2020

Projektový manažér Október 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2020
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov December 2020

Energie súvisiace s nájmom priestorov December 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov November 2020

Energie súvisiace s nájmom priestorov November 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov Október 2020

Energie súvisiace s nájmom priestorov Október 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Ekonomický Manažér Marec 2021

Ekonomický manažér Marec 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

Projektový manažér Marec 2021

Projektový manažér Marec 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

Projektový manažér Február 2021

Projektový manažér Február 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Ekonomický manažér Február 2021

Ekonomický manažér Február 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Projektový manažér Január 2021

Projektový manažér Január 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

Ekonomický manažér Január 2021

Ekonomický manažér Január 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 1, 2, 3 2021

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 1,2,3, 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

Odborný hodnotiteľ Január 2021 Frenová

Odborný hodnotiteľ Január 2021 Frenová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

Nájom nebytových priestorov Marec 2021

Nájom priestorov Marec 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov Marec 2021

Energie súvisiace s nájmom priestorov Marec 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov Február 2021

Energie súvisiace s nájmom priestorov Február 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Nájom priestorov Február 2021

Nájom priestorov Február 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

Nájom priestorov Január 2021

Nájom priestorov Január 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Odborný hodnotiteľ Január 2021 Dunčko

Odborný hodnotiteľ Január 2021 Dunčko

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov 7/2021

Energie súvisiace s nájmom priestorov 07/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Enregie súvisiace s nájmom priestorov Jún 2021

Energie súvisiace s nájmom priestorov 06/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Odborný hodnotiteľ Jún 2021 Martincová

Odborný hodnotiteľ Jún 2021 Martincová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Cestovné náhrady 1/2021

Cestovné náhrady 1/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2021
Názov

Odborný hodnotiteľ Apríl 2021 Martincová

Odborný hodnotiteľ Apríl 2021 Martincová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Projektový manažér Júl 2021 Hricová

Projektový manažér Júl 2021 Hricová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 4,5,6,7 2021

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 4,5,6,7 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Odborný hodnotiteľ Jún 2021 Uriga

Odborný hodnotiteľ Jún 2021 Uriga

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Ekonomický manažér Jún 2021 Hricová

Ekonomický manažér Jún 2021 Hricová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Ekonomický manažér Máj 2021 Hricová

Ekonomický manažér Máj 2021 Hricová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2021
Názov

Ekonomický manažér Apríl 2021 Hricová

Ekonomický manažér Apríl 2021 Hricová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Odborný hodnotiteľ Apríl 2021 Kovářová

Odborný hodnotiteľ Apríl 2021 Kovářová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Projektový manažér Máj 2021

Projektový manažér Máj 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2021
Názov

Projektový manažér Apríl 2021

Projektový manažér Apríl 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Nájom priestorov Júl 2021

Nájom priestorov Júl 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Nájom priestorov Jún 2021

Nájom priestorov Jún 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2021
Názov

Nájom priestorov Máj 2021

Nájom priestorov Máj 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Nájom priestorov Apríl 2021

Nájom priestorov Apríl 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov 05/2021

Energie súvisiace s nájmom priestorov 05/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov 04/2021

Energie súvisiace s nájmom priestorov 4/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

Projektový manažér August 2021

Projektový manažér August 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

Odborný hodnotiteľ August 2021 Dunčko

Odborný hodnotiteľ August 2021 Dunčko

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

Ekonomický manažér September 2021

Ekonomický manažér September 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

Ekonomický manažér Október 2021

Ekonomický manažér Október 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

Odborný hodnotiteľ August 2021 Rusnák

Odborný hodnotiteľ August 2021 Rusnák

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

Projektový manažér September 2021

Projektový manažér September 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

Nájom priestorov September 2021

Nájom priestorov September 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

Antivírový program - aktualizácia

Antivírový program

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 8,9,10 2021

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 8, 9, 10 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Projektový manažér Október 2021

Projektový manažér Október 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

Nájom priestorov August 2021

Nájom priestorov August 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Nájom priestorov Október 2021

Nájom priestorov Október 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov 08/2021

Energie súvisiace s nájmom priestorov 08/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov 09/2021

Energie súvisiace s nájmom priestorov 09/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov 10/2021

Energie súvisiace s nájmom priestorov 10/2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

VBÚ 64/2021

Nájom priestorov November 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

Nájom priestorov Január 2022

Nájom priestorov Január 2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov November 2021

Energie súvisiace s nájmom priestorov November 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov December a Vyúčtovanie 2021

Energie súvisiace s nájmom priestorov December a vyúčtovanie 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Ekonomický manažér Január 2022 Kočišová

Ekonomický manažér Január 2022 Kočišová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2022
Názov

Ekonomický manažér December 2021 Kočišová

Ekonomický manažér December 2021 Kočišová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

Ekonomický manažér November 2021 Kočišová

Ekonomický manažér November 2021 Kočišová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Projektový manažér November 2021 Hricová

Projektový manažér November 2021 Hricová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Projektový manažér December 2021 Hricová

Projektový manažér December 2021 Hricová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

Projektový manažér Január 2022 Hricová

Projektový manažér Január 2022 Hricová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ December 2021 Paveleková

Odborný hodnotiteľ December 2021 Paveleková

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ December 2021 Filo

Odborný hodnotiteľ December 2021 Filo

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 11,12/2021 a 1/2022

Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov 11,12/2021, 1/2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

Nájom priestorov December 2021

Nájom priestorov December 2021

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 2,3,4,5 2022

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 2,3,4,5 2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
2,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2022
Názov

Projektový manažér Máj 2022 Hricová

Projektový manažér Máj 2022 Hricová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2022
Názov

Ekonomický manažér Máj 2022 Kočišová

Ekonomický manažér Máj 2022 Kočišová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2022
Názov

Ekonomický manažér Február 2022 Kočišová

Ekonomický manažér Február 2022 Kočišová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2022
Názov

Ekonomický manažér Marec 2022 Kočišová

Ekonomický manažér Marec 2022 Kočišová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2022
Názov

Ekonomický manažér Apríl 2022 Kočišová

Ekonomický manažér Apríl 2022 Kočišová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

Projektový manažér Február 2022 Hricová

Projektový manažér Február 2022 Hricová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2022
Názov

Projektový manažér Marec 2022 Hricová

Projektový manažér Marec 2022 Hricová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2022
Názov

Projektový manažér Apríl 2022 Hricová

Projektový manažér Apríl 2022 Hricová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ Apríl 2022 Filo

Odborný hodnotiteľ Apríl 2022 Filo

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ Február 2022 Rusnák

Odborný hodnotiteľ Február 2022 Rusnák

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ Apríl 2022 Frenová

Odborný hodnotiteľ Apríl 2022 Frenová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ Február 2022 Dunčko

Odborný hodnotiteľ Február 2022 Dunčko

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ Február 2022 Paveleková

Odborný hodnotiteľ Február 2022 Paveleková

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ Február 2022 Vincová

Odborný hodnotiteľ Február 2022 Vincová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2022
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov Február 2022

Energie súvisiace s nájmom priestorov Február 2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2022
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov Marec 2022

Energie súvisiace s nájmom priestorov Marec 2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov Apríl 2022

Energie súvisiace s nájmom priestorov Apríl 2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Nájom priestorov Apríl 2022

Nájom priestorov Apríl 2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2022
Názov

Nájom priestorov Február 2022

Nájom priestorov Február 2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2022
Názov

Nájom priestorov Marec 2022

Nájom priestorov Marec 2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2022
Názov

Nájom priestorov Máj 2022

Nájom priestorov Máj 2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov Máj 2022

Energie súvisiace s nájmom priestorov Máj 2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Cestovné náhrady 4/2022 Hradiská

Cestovné náhrady 4/2022 Hradiská

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

Cestovný príkaz 3/2022 Hricová

Cestovné náhrady 3/2022 Hricová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

Cestovné náhrady 02/2023

Cestovné náhrady 02/2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov Marec 2023

Energie súvisiace s nájmom priestorov Marec 2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov November 2022

Energie súvisiace s nájmom priestorov November 2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Nájom priestorov November 2022

Nájom priestorov November 2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov December 2022

Energie súvisiace s nájmom priestorov December 2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov Január 2023

Energie súvisiace s nájmom priestorov Január 2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

Nájom priestorov December 2022

Nájom priestorov December 2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Energie súvisiace s nájmom priestorov Február 2023

Energie súvisiace s nájmom priestorov Február 2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Nájom priestorov január 2023

Nájom priestorov Január 2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2023
Názov

Nájom priestorov Február 2023

Nájom priestorov Február 2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

Nájom priestorov Marec 2023

Nájom priestorov Marec 2023

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2023
Názov

Projektový manažér November 2022 Hricová

Projektový manažér November 2022 Hricová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Ekonomický manažér December 2022 Kočišová

Ekonomický manažér December 2022 Kočišová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2023
Názov

Marec 2023 Tatranský

Administratívny pracovník 2023 Tatranský

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Projektový manažér December 2022 Hricová

Projektový manažér December 2022 Hricová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2023
Názov

Projektový manažér Január 2023 Hricová

Projektový manažér Január 2023 Hricová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2023
Názov

Projektový manažér Február 2023 Hricová

Projektový manažér Február 2023 Hricová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2023
Názov

Ekonomický manažér November 2022 Kočišová

Ekonomický manažér November 2022 Kočišová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Ekonomický manažér Január 2023 Kočišová

Ekonomický manažér Január 2023 Kočišová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2023
Názov

Ekonomický manažér Február 2023 Kočišová

Ekonomický manažér Február 2023 Kočišová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2023
Názov

Projektový manažér Marec 2023 Hricová

Projektový manažér Marec 2023 Hricová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Ekonomický manažér Marec 2023 Kočišová

Ekonomický manažér Marec 2023 Kočišová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Levoča
IČO
00329321
Názov
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
IČO
42084636
Názov
Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
IČO
42080312
Názov
Východoslovenská energetika a.s.
IČO
44483767
Názov
Jozef Lesňák
IČO
51147220
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.