Popis projektu

Cieľovou skupinou Projektu sú znevýhodnení uchádzači o zamestnanie (ďalej aj "ZUoZ"), ktorými je marginalizovaná rómska komunita (MRK). MRK je jednou z najviac ohrozených skupín, ktorej sa dotýka sociálne vylúčenie, nevyhovujúce životné podmienky vyplývajúce z hlbokej chudoby, ale aj formy diskriminácie v rôznych oblastiach. Najvyššia koncentrácia sociálne vylúčených komunít je zaznamená na východnom Slovensku a v južných okresoch Slovenska. Následkom týchto okolnosťí sa spúšťa kolotoč nezhôd s majoritou a ešte viac sa prehlbuje vylúčenie týchto komunít. Spôsobom zlepšenia ich životných podmienok je podporiť ich v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a sociálnej inklúzie. Zamestnanie sa a vhodná práca je azda najdôležitejším prvkom udržateľnosti akýchkoľvek integračných opatrení aj v marginalizovanej rómskej komunite (MRK). Obsahom projektu je výber, príprava  a zamestnávanie ZUoZ v Železničnej spoločnosti Slovensko pre novovytvorenú pozíciu asistenta vlakvedúceho. Cieľom projektu je efektívne a bezpečné sprevádzanie vlakov osobnej dopravy vo vybraných lokalitách s významným podielom cestujúcich rómskeho etnika vytvorením novej profesie pričlenej k štandardným vlakovým čatám. Jednou z požiadaviek na ZUoZ na uvedenú pozíciu bude požiadavka ovládať rómsky jazyk a mentalitu cestujúcich MRK, vďaka čomu bude možné zabezpečiť nielen bezpečnosť vo vlaku, ale zároveň i prispieť k postupnej socializácii cestujúcich z MRK. Výsledkom bude spokojnosť cestujúcich a nárasť počtu predaných cestovných dokladov. Predpokladaný počet týchto asistentov vlakvedúcich počas dvoch rokov je 10 FTE.

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Nitriansky kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2020 - 01.10.2022
Celková suma
184,125 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
03.02.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.10.2022
Názov
Aktivita č. 2 - Podpora uplatnenia UoZ …
Typ
Podpora zamestnanos…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.02.2021
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
31.10.2022
Názov
Aktivita č. 1 - Podpora uplatnenia UoZ …
Typ
Podpora zamestnanos…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
03.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
11.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnané osoby
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku nad 50 rokov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zamestnanci - účastníci projektu, 04/2022 - Dandáš, Demjénová, Fenyešová, A. Ficu, E. Ficu, Gore, Horvát, Jano, Kokyová, Šimková (Mižigárová)

Zamestnanci - účastníci projektu, 04/2022: Dandáš, Demjénová, Fenyešová, A. Ficu, E. Ficu, Gore, Horvát, Jano, Kokyová, Šimková (Mižigárová)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
7,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Zamestnanci - účastníci projektu, 05/2022: Dandáš, Demjénová, Fenyešová, A. Ficu, E. Ficu, Gore, Horvát, Jano, Kokyová, Šimková (Mižigárová)

Zamestnanci - účastníci projektu, 05/2022: Dandáš, Demjénová, Fenyešová, A. Ficu, E. Ficu, Gore, Horvát, Jano, Kokyová, Šimková (Mižigárová)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
7,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Zamestnanci - účastníci projektu, 06/2022: Dandáš, Demjénová, Fenyešová, E. Ficu, Gore, Horvát, Jano, Kokyová, Šimková (Mižigárová)

Zamestnanci - účastníci projektu, 06/2022: Dandáš, Demjénová, Fenyešová, E. Ficu, Gore, Horvát, Jano, Kokyová, Šimková (Mižigárová)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
6,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Ostatné spôsoby paušálneho financovania - RP - ŽoP č. 7

Ostatné spôsoby paušálneho financovania - RP - ŽoP č. 7

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
1,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

08/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Mižigárová

08/2021 - účtovný doklad č. 390200462 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Mižigárová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

05/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) - Peter Dandáš

05/2021 - účtovný doklad č. 390200409 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

05/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

05/2021 - účtovný doklad č. 390200410 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

05/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Vanesa Fenyešová

05/2021 - účtovný doklad č. 390200411 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Vanesa Fenyešová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

05/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

05/2021 - účtovný doklad č. 390200413 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

05/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

05/2021 - účtovný doklad č. 390200415 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

05/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Tomáš Horvát

05/2021 - účtovný doklad č. 390200416 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Tomáš Horvát

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

05/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

05/2021 - účtovný doklad č. 390200417 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

05/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

05/2021 - účtovný doklad č. 390200418 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

05/2021 - Mentor - Štefan Bodzaš

05/2021 - účtovný doklad č. 390200420 - Mentor - Štefan Bodzaš

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

05/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Mižigárová

05/2021 - účtovný doklad č. 390200419 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Mižigárová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

05/2021 - Mentor - Viera Cimermanová

05/2021 - účtovný doklad č. 390200422 - Mentor - Viera Cimermanová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

05/2021 - Mentor - Zoltán Fazekas

05/2021 - účtovný doklad č. 390200423 - Mentor - Zoltán Fazekas

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

05/2021 - Mentor - Michal Ficu

05/2021 - účtovný doklad č. 390200424 - Mentor - Michal Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

05/2021 - Mentor - Kamila Jágerová

05/2021 - účtovný doklad č. 390200425 - Mentor - Kamila Jágerová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

05/2021 - Mentor - Csaba Kormondi

05/2021 - účtovný doklad č. 390200426 - Mentor - Csaba Kormondi

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

05/2021 - Mentor - Jozef Kundrát

05/2021 - účtovný doklad č. 390200427 - Mentor - Jozef Kundrát

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

05/2021 - Mentor - Adrián Papp

05/2021 - účtovný doklad č. 390200428 - Mentor - Adrián Papp

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

05/2021 - Mentor - Ján Vasil

05/2021 - účtovný doklad č. 390200429 - Mentor - Ján Vasil

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

05/2021 - Mentor - Štefan Spišák

05/2021 - účtovný doklad č. 390200430 - Mentor - Štefan Spišák

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

06/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

06/2021 - účtovný doklad č. 390200431 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

06/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

06/2021 - účtovný doklad č. 390200432 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

06/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Vanesa Fenyešová

06_2021 - účtovný doklad č. 390200481 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Vanesa Fenyešová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

06/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Tomáš Horvát

06/2021 - účtovný doklad č. 390200482 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Tomáš Horvát

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

06/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Andrej Ficu

06/2021 - účtovný doklad č. 390200434 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Andrej Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

06/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

06/2021 - účtovný doklad č. 390200435 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

06/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

06/2021 - účtovný doklad č. 390200436 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

06/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

06/2021 - účtovný doklad č. 390200438 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

06/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

06/2021 - účtovný doklad č. 390200439 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

06/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Mižigárová

06/2021 - účtovný doklad č. 390200440 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Mižigárová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

06/2021 - Mentor - Štefan Spišák

06/2021 - účtovný doklad č. 390200441 - Mentor - Štefan Spišák

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

07/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

07/2021 - účtovný doklad č. 390200442 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

07/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

07/2021 - účtovný doklad č. 390200443 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

07/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Vanesa Fenyešová

07/2021 - účtovný doklad č. 390200444 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Vanesa Fenyešová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

07/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Andrej Ficu

07_2021 - účtovný doklad č. 390200445 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Andrej Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

07/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

07/2021 - účtovný doklad č. 390200446 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

07/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

07/2021 - účtovný doklad č. 390200447 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

07/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Tomáš Horvát

07/2021 - účtovný doklad č. 390200448 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Tomáš Horvát

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

07/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

07/2021 - účtovný doklad č. 390200449 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

07/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

07/2021 - účtovný doklad č. 390200450 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

07/2021 - Mentor - Štefan Spišák

07/2021 - účtovný doklad č. 390200453 - Mentor - Štefan Spišák

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

07/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Mižigárová

07/2021 - účtovný doklad č. 390200451 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Mižigárová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

08/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

08/2021 - účtovný doklad č. 390200454 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

08/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

08/2021 - účtovný doklad č. 390200455 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

08/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Vanesa Fenyešová

08/2021 - účtovný doklad č. 390200456 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Vanesa Fenyešová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

08/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Andrej Ficu

08/2021 - účtovný doklad č. 390200457 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Andrej Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

08/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

08/2021 - účtovný doklad č. 390200467 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

08/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

08/2021 - účtovný doklad č. 390200458 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

08/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Tomáš Horvát

08/2021 - účtovný doklad č. 390200459 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Tomáš Horvát

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

08/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

08/2021 - účtovný doklad č. 390200460 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

08/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

08/2021 - účtovný doklad č. 390200461 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

08/2021 - Mentor - Štefan Spišák

08_2021 - účtovný doklad č. 390200464 - Mentor - Štefan Spišák

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Účtovný doklad o zaúčtovaní Paušálnych výdavkov – zostávajúce oprávnené výdavky za 05/2021 - 08/2021

Účtovný doklad o zaúčtovaní Paušálnych výdavkov – zostávajúce oprávnené výdavky za 05/2021 - 08/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
3,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Účtovný doklad o zaúčtovaní Paušálnych výdavkov – riadenie projektu za 05/2021 - 08/2021

Účtovný doklad o zaúčtovaní Paušálnych výdavkov – riadenie projektu za 05/2021 - 08/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
3,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

05/2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Andrej Ficu

05/2021 - účtovný doklad č. 390200412 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Andrej Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Účtovný doklad o zaúčtovaní Paušálnych výdavkov – riadenie projektu za 09_2021 - 12_2021

Účtovný doklad o zaúčtovaní Paušálnych výdavkov – riadenie projektu za 09_2021 - 12_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
2,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

09_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

09_2021 - účtovný doklad č. 390200836 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

09_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

09_2021 - účtovný doklad č. 390200837 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

09_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Vanesa Fenyešová

09_2021 - účtovný doklad č. 390200838 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Vanesa Fenyešová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

09_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Andrej Ficu

09_2021 - účtovný doklad č. 390200839 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Andrej Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

09_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

09_2021 - účtovný doklad č. 390200840 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

09_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

09_2021 - účtovný doklad č. 390200841 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

09_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Tomáš Horvát

09_2021 - účtovný doklad č. 390200842 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Tomáš Horvát

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

09_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

09_2021 - účtovný doklad č. 390200843 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

09_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

09_2021 - účtovný doklad č. 390200844 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

09_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Mižigárová (Šimková)

09_2021 - účtovný doklad č. 390200845 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Mižigárová (Šimková)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

09_2021 - Mentor - Štefan Spišák

09_2021 - účtovný doklad č. 390200846 - Mentor - Štefan Spišák

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

10_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

10_2021 - účtovný doklad č. 390200848 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

10_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

10_2021 - účtovný doklad č. 390200849 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

10_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Vanesa Fenyešová

10_2021 - účtovný doklad č. 390200850 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Vanesa Fenyešová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

10_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Andrej Ficu

10_2021 - účtovný doklad č. 390200851 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Andrej Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

10_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

10_2021 - účtovný doklad č. 390200852 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

10_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

10_2021 - účtovný doklad č. 390200853 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

10_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Tomáš Horvát

10_2021 - účtovný doklad č. 390200854 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Tomáš Horvát

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

10_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

10_2021 - účtovný doklad č. 390200855 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

10_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

10_2021 - účtovný doklad č. 390200856 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

10_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Mižigárová-Šimková

10_2021 - účtovný doklad č. 390200857 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Mižigárová-Šimková

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

11_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

11_2021 - účtovný doklad č. 390200858 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

11_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

11_2021 - účtovný doklad č. 390200859 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

11_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Vanesa Fenyešová

11_2021 - účtovný doklad č. 390200860 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Vanesa Fenyešová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

11_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Andrej Ficu

11_2021 - účtovný doklad č. 390200861 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Andrej Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

11_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

11_2021 - účtovný doklad č. 390200862 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

11_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

11_2021 - účtovný doklad č. 390200863 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

12_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

12_2021 - účtovný doklad č. 390200869 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

11_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

11_2021 - účtovný doklad č. 390200866 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

11_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Tomáš Horvát

11_2021 - účtovný doklad č. 390200864 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Tomáš Horvát

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

11_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

11_2021 - účtovný doklad č. 390200865 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

11_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Mižigárová - Šimková

11_2021 - účtovný doklad č. 390200867 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Mižigárová - Šimková

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

12_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

12_2021 - účtovný doklad č. 390200868 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

12_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Vanesa Fenyešová

12_2021 - účtovný doklad č. 390200870 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Vanesa Fenyešová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

12_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Andrej Ficu

12_2021 - účtovný doklad č. 390200871 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Andrej Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

12_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Tomáš Horvát

12_2021 - účtovný doklad č. 390200874 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Tomáš Horvát

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

12_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

12_2021 - účtovný doklad č. 390200872 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

12_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

12_2021 - účtovný doklad č. 390200873 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

12_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

12_2021 - účtovný doklad č. 390200876 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

12_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

12_2021 - účtovný doklad č. 390200878 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

12_2021 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Mižigárová - Šimková

12_2021 - účtovný doklad č. 390200879 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Mižigárová - Šimková

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Účtovný doklad o zaúčtovaní Paušálnych výdavkov – zostávajúce oprávnené výdavky za 09_2021 - 12_2021

Účtovný doklad o zaúčtovaní Paušálnych výdavkov – zostávajúce oprávnené výdavky za 09_2021 - 12_2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

01_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

01_2022 - účtovný doklad č. 390201274 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

01_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

01_2022 - účtovný doklad č. 390201275 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

01_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Vanesa Fenyešová

01_2022 - účtovný doklad č. 390201276 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Vanesa Fenyešová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

01_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Andrej Ficu

01_2022 - účtovný doklad č. 390201277 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Andrej Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

01_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

01_2022 - účtovný doklad č. 390201278 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

01_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

01_2022 - účtovný doklad č. 390201279 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

01_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Tomáš Horvát

01_2022 - účtovný doklad č. 390201280 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Tomáš Horvát

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

01_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

01_2022 - účtovný doklad č. 390201281 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

01_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

01_2022 - účtovný doklad č. 390201303 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

01_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Šimková (Mižigárová)

01_2022 - účtovný doklad č. 390201283 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Šimková (Mižigárová)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

02_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

02_2022 - účtovný doklad č. 390201284 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

02_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

02_2022 - účtovný doklad č. 390201285 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

02_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Andrej Ficu

02_2022 - účtovný doklad č. 390201287 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Andrej Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

02_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Vanesa Fenyešová

02_2022 - účtovný doklad č. 390201286 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Vanesa Fenyešová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

02_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

02_2022 - účtovný doklad č. 390201288 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

02_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

02_2022 - účtovný doklad č. 390201289 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

02_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Tomáš Horvát

02_2022 - účtovný doklad č. 390201290 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Tomáš Horvát

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

02_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

02_2022 - účtovný doklad č. 390201291 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

02_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

02_2022 - účtovný doklad č. 390201305 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

02_2022 - Výplatná páska - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Šimková - bola PN celý mesiac

02_2022 - 02_2022 - Výplatná páska - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Šimková - bola PN celý mesiac

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

03_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

03_2022 - účtovný doklad č. 390201293 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

03_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

03_2022 - účtovný doklad č. 390201294 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

03_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Vanesa Fenyešová

03_2022 - účtovný doklad č. 390201295 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Vanesa Fenyešová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

03_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Andrej Ficu

03_2022 - účtovný doklad č. 390201296 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Andrej Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

03_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

03_2022 - účtovný doklad č. 390201297 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

03_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

03_2022 - účtovný doklad č. 390201298 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

03_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Tomáš Horvát

03_2022 - účtovný doklad č. 390201299 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Tomáš Horvát

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

03_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

03_2022 - účtovný doklad č. 390201300 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

03_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

03_2022 - účtovný doklad č. 390201301 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Účtovný doklad o zaúčtovaní Paušálnych výdavkov – riadenie projektu za 01_2022 – 03_2022

Účtovný doklad o zaúčtovaní Paušálnych výdavkov – riadenie projektu za 01_2022 – 03_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
1,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

04_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

04_2022 - účtovný doklad č. 390202695 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

04_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

04_2022 - účtovný doklad č. 390202694 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

04_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Vanesa Fenyešová

04_2022 - účtovný doklad č. 390202697 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Vanesa Fenyešová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

04_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

04_2022 - účtovný doklad č. 390202700 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

04_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Andrej Ficu

04_2022 - účtovný doklad č. 390202698 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Andrej Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

04_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

04_2022 - účtovný doklad č. 390202699 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

04_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Tomáš Horvát

04_2022 - účtovný doklad č. 390202701 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Tomáš Horvát

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

04_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

04_2022 - účtovný doklad č. 390202702 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

04_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

04_2022 - účtovný doklad č. 390202703 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

04_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Šimková

04_2022 - účtovný doklad č. 390202704 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Šimková

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

05_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

05_2022 - účtovný doklad č. 390202705 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

05_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

05_2022 - účtovný doklad č. 390202706 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

05_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Vanesa Fenyešová

05_2022 - účtovný doklad č. 390202707 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Vanesa Fenyešová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

05_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Andrej Ficu

05_2022 - účtovný doklad č. 390202708 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Andrej Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

05_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

05_2022 - účtovný doklad č. 390202709 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

05_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

05_2022 - účtovný doklad č. 390202710 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

05_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Tomáš Horvát

05_2022 - účtovný doklad č. 390202711 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Tomáš Horvát

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

05_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

05_2022 - účtovný doklad č. 390202712 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

05_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

05_2022 - účtovný doklad č. 390202713 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

05_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Šimková

05_2022 - účtovný doklad č. 390202714 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Šimková

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

06_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

06_2022 - účtovný doklad č. 390202715 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

06_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

06_2022 - účtovný doklad č. 390202716 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

06_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Vanesa Fenyešová

06_2022 - účtovný doklad č. 390202717 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Vanesa Fenyešová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

06_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Tomáš Horvát

06_2022 - účtovný doklad č. 390202720 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Tomáš Horvát

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

06_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

06_2022 - účtovný doklad č. 390202718 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

06_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

06_2022 - účtovný doklad č. 390202719 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

06_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

06_2022 - účtovný doklad č. 390202721- Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

06_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

06_2022 - účtovný doklad č. 390202722 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

06_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Šimková

06_2022 - účtovný doklad č. 390202723 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Šimková

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Účtovný doklad o zaúčtovaní Paušálnych výdavkov – riadenie projektu za 04_2022 – 06_2022

Účtovný doklad o zaúčtovaní Paušálnych výdavkov – riadenie projektu za 04_2022 – 06_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
1,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

07_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

07_2022 - účtovný doklad č. 390204936 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Gabriela Demjénová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

07_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

07_2022 - účtovný doklad č. 390204938 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Marián Gore

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

07_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

07_2022 - účtovný doklad č. 390204935 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Peter Dandáš

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

07_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Šimková (Mižigárová)

07_2022 - účtovný doklad č. 390204941 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Šimková (Mižigárová)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Paušálne výdavky - riadenie projektu za 07_2022 - 10_2022

Účtovný doklad č. 390204942 o zaúčtovaní paušálnych výdavkov - riadenie projektu za 07_2022 - 10_2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

07_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

07_2022 - účtovný doklad č. 390204937 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Erik Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

07_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

07_2022 - účtovný doklad č. 390204939 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Milan Jano

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

07_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

07_2022 - účtovný doklad č. 390204940 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Božena Kokyová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

09_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Šimková (Mižigárová)

09_2022 - účtovný doklad č. 390204944 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Šimková (Mižigárová)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

08_2022 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Šimková (Mižigárová)

08_2022 - účtovný doklad č. 390204943 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Šimková (Mižigárová)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

10_2022- Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Šimková (Mižigárová)

10_2022 - účtovný doklad č. 390204945 - Zamestnanec (asistent vlakvedúceho) Monika Šimková (Mižigárová)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Účtovný doklad č. 390203276 o zaúčtovaní Paušálnych výdavkov – Riadenie projektu za 09/2020

Účtovný doklad č. 390203276 o zaúčtovaní Paušálnych výdavkov – riadenie projektu za 09/2020

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Účtovný doklad č. 390203273 o zaúčtovaní Paušálnych výdavkov – zostávajúce oprávnené výdavky za 09/2020

Účtovný doklad č. 390203273 o zaúčtovaní Paušálnych výdavkov – zostávajúce oprávnené výdavky za 09/2020

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Účtovný doklad č. 390203270 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) a DDS (525) za 09/2020 - Mgr. Monika Šoltésová

Účtovný doklad č. 390203270 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) a DDS (525) za 09/2020 - Mgr. Monika Šoltésová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Účtovný doklad č. 390203275 o zaúčtovaní Paušálnych výdavkov – riadenie projektu za 03/2020

Účtovný doklad č. 390203275 o zaúčtovaní Paušálnych výdavkov – riadenie projektu za 03/2020

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Účtovný doklad č. 390203272 o zaúčtovaní Paušálnych výdavkov – zostávajúce oprávnené výdavky za 03/2020

Účtovný doklad č. 390203272 o zaúčtovaní Paušálnych výdavkov – zostávajúce oprávnené výdavky za 03/2020

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Účtovný doklad č. 390203269 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) a DDS (525) za 03/2020 - Mgr. Monika Šoltésová

Účtovný doklad č. 390203269 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) a DDS (525) za 03/2020 - Mgr. Monika Šoltésová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Účtovný doklad č. 390203274 o zaúčtovaní Paušálnych výdavkov – riadenie projektu za 02/2020

Účtovný doklad č. 390203274 o zaúčtovaní Paušálnych výdavkov – riadenie projektu za 02/2020

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Účtovný doklad č. 390203271 o zaúčtovaní Paušálnych výdavkov – zostávajúce oprávnené výdavky za 02/2020

Účtovný doklad č. 390203271 o zaúčtovaní Paušálnych výdavkov – zostávajúce oprávnené výdavky za 02/2020

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Účtovný doklad č. 390203268 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) a DDS (525) za 02/2020 - Mgr. Monika Šoltésová

Účtovný doklad č. 390203268 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) a DDS (525) za 02/2020 - Mgr. Monika Šoltésová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Zamestnanec - účastník projektu - Gabriela Demjénová, 02/2021

Zamestnanec - účastník projektu - Gabriela Demjénová, 02/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Zamestnanec - účastník projektu - Peter Dandáš, 02/2021

Zamestnanec - účastník projektu - Peter Dandáš, 02/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Zamestnanec - účastník projektu - Vanesa Fenyešová, 02/2021

Zamestnanec - účastník projektu - Vanesa Fenyešová, 02/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Zamestnanec - účastník projektu - Andrej Ficu, 02/2021

Zamestnanec - účastník projektu - Andrej Ficu, 02/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Zamestnanec - účastník projektu - Erik Ficu, 02/2021

Zamestnanec - účastník projektu - Erik Ficu, 02/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Zamestnanec - účastník projektu - Marián Gore, 02/2021

Zamestnanec - účastník projektu - Marián Gore, 02/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Zamestnanec - účastník projektu - Tomáš Horvát, 02/2021

Zamestnanec - účastník projektu - Tomáš Horvát, 02/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Zamestnanec - účastník projektu - Milan Jano, 02/2021

Zamestnanec - účastník projektu - Milan Jano, 02/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Zamestnanec - účastník projektu - Božena Kokyová, 02/2021

Zamestnanec - účastník - Božena Kokyová, 02/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Mentor - Štefan Bodzaš, 02/2021

Mentor - Štefan Bodzaš, 02/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Mentor - Zoltán Fazekas, 02/2021

Mentor - Zoltán Fazekas, 02/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Mentor - Viera Cimermanová, 02/2021

Mentor - Viera Cimermanová, 02/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Mentor - Michal Ficu, 02/2021

Mentor - Michal Ficu, 02/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Mentor - Kamila Jágerová, 02/2021

Mentor - Kamila Jágerová, 02/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Mentor - Csaba Körmöndi, 02/2021

Mentor - Csaba Körmöndi, 02/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Mentor - Jozef Kundrát, 02/2021

Mentor - Jozef Kundrát, 02/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Mentor - Adrián Papp, 02/2021

Mentor - Adrián Papp, 02/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Mentor - Ján Vasil, 02/2021

Mentor - Ján Vasil, 02/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania - riadenie projektu, 10/2020, 11/2021, 12/2020, 02/2021

Ostatné spôsoby paušálneho financovania - RP - ŽoP č. 2

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
1,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

905 - Ostatné spôsoby paušálneho financovania - zostávajúce oprávnené výdavky, 10/2020, 11/2021, 12/2020, 02/2021

Ostatné spôsoby paušálneho financovania - ZOV - ŽoP č. 2

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
3,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Osoba vykonávajúca vyhľadávanie a výber osôb z CS – Mgr. Monika Šoltésová, 02/2021

Osoba vykonávajúca vyhľadávanie a výber osôb z CS – Mgr. Monika Šoltésová, 02/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Osoba vykonávajúca vyhľadávanie a výber osôb z CS – Mgr. Monika Šoltésová, 12/2020

Osoba vykonávajúca vyhľadávanie a výber osôb z CS – Mgr. Monika Šoltésová, 12/2020

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Osoba vykonávajúca vyhľadávanie a výber osôb z CS – Mgr. Monika Šoltésová, 11/2020

Osoba vykonávajúca vyhľadávanie a výber osôb z CS – Mgr. Monika Šoltésová, 11/2020

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Osoba vykonávajúca vyhľadávanie a výber osôb z CS – Mgr. Monika Šoltésová, 10/2020

Osoba vykonávajúca vyhľadávanie a výber osôb z CS – Mgr. Monika Šoltésová, 10/2020

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Účtovný doklad o zaúčtovaní Paušálnych výdavkov – riadenie projektu za 03/2021 a 04/2021

03/2021, 04/2021 - Účtovný doklad o zaúčtovaní Paušálnych výdavkov – riadenie projektu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
2,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Účtovný doklad o zaúčtovaní Paušálnych výdavkov – zostávajúce oprávnené výdavky za 03/2021 a 04/2021

03/2021, 04/2021 - Účtovný doklad o zaúčtovaní Paušálnych výdavkov – zostávajúce oprávnené výdavky

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
4,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Mentor - Ján Vasil, 04/2021

04/2021 - Účtovný doklad č. 390202418 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Ján Vasil

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Mentor - Adrián Papp, 04/2021

04/2021 - Účtovný doklad č. 390202417 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Adrián Papp

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Mentor - Jozef Kundrát, 04/2021

04/2021 - Účtovný doklad č. 390202416 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Jozef Kundrát

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Mentor - Csaba Körmöndi, 04/2021

04/2021 - Účtovný doklad č. 390202415 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Csaba Kormondi

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Mentor - Kamila Jágerová, 04/2021

04/2021 - Účtovný doklad č. 390202414 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Kamila Jágerová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Mentor - Michal Ficu, 04/2021

04/2021 - Účtovný doklad č. 390202413 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Michal Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Mentor - Zoltán Fazekas, 04/2021

04/2021 - Účtovný doklad č. 390202412 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Zoltán Fazekas

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Mentor - Viera Cimermanová, 04/2021

04/2021 - Účtovný doklad č. 390202411 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Viera Cimermanová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Mentor - Štefan Bodzaš, 04/2021

04/2021 - Účtovný doklad č. 390202410 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Štefan Bodzaš

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Zamestnanec - účastník projektu - Božena Kokyová, 04/2021

04/2021 - Účtovný doklad č. 390202409 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) a PN (527) - Božena Kokyová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Zamestnanec - účastník projektu - Milan Jano, 04/2021

04/2021 - Účtovný doklad č. 390202408 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Milan Jano

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Zamestnanec - účastník projektu - Tomáš Horvát, 04/2021

04/2021 - Účtovný doklad č. 390202407 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Tomáš Horvát

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Zamestnanec - účastník projektu - Marián Gore, 04/2021

04/2021 - Účtovný doklad č. 390202406 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Marián Gore

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Zamestnanec - účastník projektu - Erik Ficu, 04/2021

04/2021 - Účtovný doklad č. 390202405 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Erik Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Zamestnanec - účastník projektu - Andrej Ficu, 04/2021

04/2021 - Účtovný doklad č. 390202404 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Andrej Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Zamestnanec - účastník projektu - Vanesa Fenyešová, 04/2021

04/2021 - Účtovný doklad č. 390202403 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Vanesa Fenyešová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Zamestnanec - účastník projektu - Gabriela Demjénová, 04/2021

04/2021 - Účtovný doklad č. 390202402 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Gabriela Demjénová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Zamestnanec - účastník projektu - Peter Dandáš, 04/2021

04/2021 - Účtovný doklad č. 390202401 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Peter Dandáš

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Osoba vykonávajúca vyhľadávanie a výber osôb z CS – Mgr. Monika Šoltésová, 04/2023

04/2021 - Účtovný doklad č. 390202400 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Mgr. Monika Šoltésová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Mentor - Ján Vasil, 03/2021

03/2021 - Účtovný doklad č. 390202367 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Ján Vasil

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Mentor - Adrián Papp, 03/2021

03/2021 - Účtovný doklad č. 390202366 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Adrián Papp

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Mentor - Jozef Kundrát, 03/2021

03/2021 - Účtovný doklad č. 390202365 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Jozef Kundrát

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Mentor - Csaba Körmöndi, 03/2021

03/2021 - Účtovný doklad č. 390202364 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Csaba Kormondi

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Mentor - Kamila Jágerová, 03/2021

03/2021 - Účtovný doklad č. 390202363 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Kamila Jágerová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Mentor - Michal Ficu, 03/2021

03/2021 - Účtovný doklad č. 390202362 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Michal Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Mentor - Zoltán Fazekas, 03/2021

03/2021 - Účtovný doklad č. 390202361 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Zoltán Fazekas

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Mentor - Viera Cimmermanová, 03/2021

03/2021 - Účtovný doklad č. 390202360 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Viera Cimmermanová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Mentor - Štefan Bodzáš, 03/2021

03/2021 - Účtovný doklad č. 390202359 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Štefan Bodzáš

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Zamestnanec - účastník projektu - Božena Kokyová, 03/2021

03/2021 - Účtovný doklad č. 390202358 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Božena Kokyová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Zamestnanec - účastník projektu - Milan Jano, 03/2021

03/2021 - Účtovný doklad č. 390202357 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Milan Jano

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Zamestnanec - účastník projektu - Tomáš Horvát, 03/2021

03/2021 - Účtovný doklad č. 390202356 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Tomáš Horvát

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Zamestnanec - účastník projektu - Marián Gore, 03/2021

03/2021 - Účtovný doklad č. 390202355 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Marián Gore

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Zamestnanec - účastník projektu - Erik Ficu, 03/2021

03/2021 - Účtovný doklad č. 390202354 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Erik Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Zamestnanec - účastník projektu - Andrej Ficu, 03/2021

03/2021 - Účtovný doklad č. 390202353 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Andrej Ficu

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Zamestnanec - účastník projektu - Vanesa Fenyešová, 03/2021

03/2021 - Účtovný doklad č. 390202352 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Vanesa Fenyešová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Zamestnanec - účastník projektu - Gabriela Demjénová, 03/2021

03/2021 - Účtovný doklad č. 390202351 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Gabriela Demjénová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Zamestnanec - účastník projektu - Peter Dandáš, 03/2021

03/2021 - Účtovný doklad č. 390202350 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Peter Dandáš

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Osoba vykonávajúca vyhľadávanie a výber osôb z CS – Mgr. Monika Šoltésová, 03/2021

03/2021 - Účtovný doklad č. 390202349 o zaúčtovaní hrubej mzdy (521), odvodov zamestnávateľa (524) - Mgr. Monika Šoltésová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Osoba vykonávajúca vyhľadávanie a výber osôb z CS - Mgr. Monika Šoltésová, 05/2021

Osoba vykonávajúca vyhľadávanie a výber osôb z CS - Mgr. Monika Šoltésová, 05/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Osoba vykonávajúca vyhľadávanie a výber osôb z CS - Mgr. Monika Šoltésová, 05/2021

Osoba vykonávajúca vyhľadávanie a výber osôb z CS - Mgr. Monika Šoltésová, 05/2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Ostatné spôsoby paušálneho financovania - ZOV - ŽoP č. 4

Ostatné spôsoby paušálneho financovania - ZOV - ŽoP č. 4

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
3,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Zamestnanci - účastníci projektu, 05/2021: Dandáš, Demjénová, Fenyešová, A. Ficu, E. Ficu, Gore, Horvát, Jano, Kokyová, Mižigárová

Zamestnanci - účastníci projektu, 05/2021: Dandáš, Demjénová, Fenyešová, A. Ficu, E. Ficu, Gore, Horvát, Jano, Kokyová, Mižigárová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
6,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Mentori, 05/2021_Bodzáš, Cimmermanová, Fazekas, M. Ficu, Jágerová, Körmöndi, Kundrát, Papp, Vasil, Spišák

Mentori, 05/2021_Bodzáš, Cimmermanová, Fazekas, M. Ficu, Jágerová, Körmöndi, Kundrát, Papp, Vasil, Spišák

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
6,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Zamestnanci - účastníci projektu, 06/2021: Dandáš, Demjénová, Fenyešová, A. Ficu, E. Ficu, Gore, Horvát, Jano, Kokyová, Mižigárová

Zamestnanci - účastníci projektu, 06/2021: Dandáš, Demjénová, Fenyešová, A. Ficu, E. Ficu, Gore, Horvát, Jano, Kokyová, Mižigárová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
7,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Mentor, 06/2021 - Štefan Spišák

Mentor, 06/2021 - Štefan Spišák

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Zamestnanci - účastníci projektu, 07/2021: Dandáš, Demjénová, Fenyešová, A. Ficu, E. Ficu, Gore, Horvát, Jano, Kokyová, Mižigárová

Zamestnanci - účastníci projektu, 07/2021: Dandáš, Demjénová, Fenyešová, A. Ficu, E. Ficu, Gore, Horvát, Jano, Kokyová, Mižigárová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
7,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Mentor, 07/2021 - Štefan Spišák

Mentor, 07/2021 - Štefan Spišák

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Zamestnanci - účastníci projektu, 08/2021: Dandáš, Demjénová, Fenyešová, A. Ficu, E. Ficu, Gore, Horvát, Jano, Kokyová, Mižigárová

Zamestnanci - účastníci projektu, 08/2021: Dandáš, Demjénová, Fenyešová, A. Ficu, E. Ficu, Gore, Horvát, Jano, Kokyová, Mižigárová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
7,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mentor, 08/2021 - Štefan Spišák

Mentor, 08/2021 - Štefan Spišák

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Ostatné spôsoby paušálneho financovania - RP - ŽoP č. 4

Ostatné spôsoby paušálneho financovania - RP - ŽoP č. 4

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
3,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Zamestnanci - účastníci projektu, 10/2021 Dandáš, Demjénová, Fenyešová, A. Ficu, E. Ficu, Gore, Horvát, Jano, Kokyová, Mižigárová

Zamestnanci - účastníci projektu, 10/2021: Dandáš, Demjénová, Fenyešová, A. Ficu, E. Ficu, Gore, Horvát, Jano, Kokyová, Mižigárová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
7,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Zamestnanci - účastníci projektu, 11_2021: Dandáš, Demjénová, Fenyešová, A. Ficu, E. Ficu, Gore, Horvát, Jano, Kokyová, Mižigárová

Zamestnanci - účastníci projektu, 11/2021: Dandáš, Demjénová, Fenyešová, A. Ficu, E. Ficu, Gore, Horvát, Jano, Kokyová, Mižigárová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
6,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mentor, 09_2021 - Štefan Spišák

Mentor, 09/2021 - Štefan Spišák

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Zamestnanci - účastníci projektu, 09/2021: Dandáš, Demjénová, Fenyešová, A. Ficu, E. Ficu, Gore, Horvát, Jano, Kokyová, Mižigárová

Zamestnanci - účastníci projektu, 09/2021: Dandáš, Demjénová, Fenyešová, A. Ficu, E. Ficu, Gore, Horvát, Jano, Kokyová, Mižigárová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
6,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Zamestnanci - účastníci projektu, 12/2021: Dandáš, Demjénová, Fenyešová, A. Ficu, E. Ficu, Gore, Horvát, Jano, Kokyová, Mižigárová

Zamestnanci - účastníci projektu, 12/2021: Dandáš, Demjénová, Fenyešová, A. Ficu, E. Ficu, Gore, Horvát, Jano, Kokyová, Mižigárová

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
6,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Ostatné spôsoby paušálneho financovania - RP - ŽoP č. 5

Ostatné spôsoby paušálneho financovania - RP - ŽoP č. 5

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
2,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Ostatné spôsoby paušálneho financovania - ZOV - ŽoP č. 5

Ostatné spôsoby paušálneho financovania - ZOV - ŽoP č. 5

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Zamestnanci - účastníci projektu, 01/2022: Dandáš, Demjénová, Fenyešová, A. Ficu, E. Ficu, Gore, Horvát, Jano, Kokyová, Šimková (Mižigárová)

Zamestnanci - účastníci projektu, 01/2022: Dandáš, Demjénová, Fenyešová, A. Ficu, E. Ficu, Gore, Horvát, Jano, Kokyová, Šimková (Mižigárová)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
7,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Ostatné spôsoby paušálneho financovania - RP - ŽoP č. 6

Ostatné spôsoby paušálneho financovania - RP - ŽoP č. 6

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
1,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Zamestnanci - účastníci projektu, 02/2022: Dandáš, Demjénová, Fenyešová, A. Ficu, E. Ficu, Gore, Horvát, Jano, Kokyová, Šimková - Mižigárová (bola PN)

Zamestnanci - účastníci projektu, 02/2022: Dandáš, Demjénová, Fenyešová, A. Ficu, E. Ficu, Gore, Horvát, Jano, Kokyová, Šimková - Mižigárová (bola PN )

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
5,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Zamestnanci - účastníci projektu, 03/2022: Dandáš, Demjénová, Fenyešová, A. Ficu, E. Ficu, Gore, Horvát, Jano, Kokyová, Šimková – Mižigárová (bola PN)

Zamestnanci - účastníci projektu, 03/2022: Dandáš, Demjénová, Fenyešová, A. Ficu, E. Ficu, Gore, Horvát, Jano, Kokyová, Šimková – Mižigárová (bola PN)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
6,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov IČO
Názov
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
IČO
35914939
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.