Popis projektu

Projekt vychádza z dopravnej politiky SR a z dlhodobej stratégie ZSSK, a.s., v oblasti modernizácie parku železničných koľajových vozidiel za účelom poskytovania atraktívnejších a kvalitnejších služieb ŽOD.

Jeho základným zámerom je prispieť ku skvalitneniu služieb ŽOD, k posilneniu jej konkurenčnej pozície na dopravnom trhu a k zlepšeniu dopravnej obslužnosti v regióne Vysokých Tatier prostredníctvom obstarania nových moderných OEJ, ktoré budú poskytovať cestujúcej verejnosti vyššiu kvalitu služieb, komfortu a kultúry cestovania, úspory cestovného času, vyššiu bezpečnosť a spoľahlivosť prepravy, čo by sa malo premietnuť do zvýšenia počtu cestujúcich ŽOD a do prispenia k rastu efektívnosti prevádzky a do zníženia negatívnych dopadov z dopravy na životné prostredie.

Predmetom projektu je obstaranie 5 nových ozubnicových elektrických jednotiek, ktoré budú prevádzkované v lokalite Vysokých Tatier na tratiach s rozchodom 1 000 mm zaradených k Ozubnicovej železnici (OŽ) a k Tatranskej elektrickej železnici (TEŽ). Nové moderné duálne vozidlá s adhéznym pohonom a s pohonom cez ozubnicu budú vybavené najmodernejšími technológiami a určené pre cestujúcich v 2. triede s kapacitou minimálne 90 miest na sedenie a minimálne 70 miest na státie. Nahradia v súčasnosti využívané tri zastarané, 50 rokov prevádzkované nevyhovujúce ozubnicové vozidlá, ktorých prevádzka je možná iba na trati OŽ a je neefektívna.

Merateľnosť dosiahnutia cieľov projektu vyjadruje ukazovateľ výstupu - počet obnovených vlakových súprav v železničnej osobnej doprave v počte 5 OEJ a ukazovateľ výsledku - počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave, ktorý dosiahne v roku 2026 hodnotu 3 714 058 osôb.

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Poprad
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2018 - 01.03.2022
Celková suma
33,438,720 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
6,687,744 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie mobilných ŽKV
Typ
B. Obnova mobilných…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
19.10.2018
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
15.02.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
10.01.2018
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
25.02.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Miera spokojnosti cestujúcich s poskytovanými službami v železničnej osobnej doprave
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave
Hodnota
4045087,0 (počet)
Cieľ
3714058,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.05.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zálohová faktúra_4447vr01_1.časť

Zálohová faktúra_4447vr01_1.časť

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,015,808 €
Schválené na preplatenie
5,015,808 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Zálohová faktúra_4447vr02_2. časť

Zálohová faktúra_4447vr02_2. časť

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,671,936 €
Schválené na preplatenie
1,671,936 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

20%-ná zálohová faktúra za HSS OEJ č. 1

20%-ná ZaFa za HSS OEJ č. 1

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,337,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

20%-ná zálohová faktúra za HSS OEJ č. 1

20%-ná ZaFa za HSS OEJ č. 1

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,337,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20%-ná zálohová faktúra za HSS OEJ č. 2

20%-ná zálohová faktúra za HSS OEJ č. 2

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,337,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

20%-ná zálohová faktúra za HSS OEJ č. 2

20%-ná zálohová faktúra za HSS OEJ č. 2

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,337,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10%-ná zálohová faktúra za podvozky OEJ č. 1

10%-ná zálohová faktúra za podvozky OEJ č. 1

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
668,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

10%-ná zálohová faktúra za podvozky OEJ č. 1

10%-ná zálohová faktúra za podvozky OEJ č. 1

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
668,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20%-ná zálohová faktúra za HSS OEJ č. 3

20%-ná zálohová faktúra za HSS OEJ č. 3

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,337,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20%-ná zálohová faktúra za HSS OEJ č. 3

20%-ná zálohová faktúra za HSS OEJ č. 3

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,337,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

20%-ná zálohová faktúra za HSS OEJ č. 4

20%-ná zálohová faktúra za HSS OEJ č. 4

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,337,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20%-ná zálohová faktúra za HSS OEJ č. 4

20%-ná zálohová faktúra za HSS OEJ č. 4

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,337,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

40%-ná zálohová faktúra za statické skúšky OEJ č. 1

40%-ná zálohová faktúra za statické skúšky OEJ č. 1

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,675,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

40%-ná zálohová faktúra za statické skúšky OEJ č. 1

40%-ná zálohová faktúra za statické skúšky OEJ č. 1

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,675,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2021
Názov

10%-ná zálohová faktúra Podvozky OEJ č. 2

10%-ná zálohová faktúra za Podvozky OEJ č. 2

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
668,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10%-ná zálohová faktúra Podvozky OEJ č. 2

10%-ná zálohová faktúra za Podvozky OEJ č. 2

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
668,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2021
Názov

40%-ná zálohová faktúra za statické skúšky OEJ č. 2

40%-ná zálohová faktúra za statické skúšky OEJ č. 2

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,675,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

40%-ná zálohová faktúra za statické skúšky OEJ č. 2

40%-ná zálohová faktúra za statické skúšky OEJ č. 2

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,675,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10%-ná zálohová e-faktúra za Podvozky OEJ č. 3

10%-ná zálohová e-faktúra za Podvozky OEJ č. 3

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
668,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

10%-ná zálohová e-faktúra za Podvozky OEJ č. 3

10%-ná zálohová e-faktúra za Podvozky OEJ č. 3

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
668,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20%-ná zálohová e-faktúra za HSS OEJ č. 5

20%-ná zálohová e-faktúra za HSS OEJ č. 5

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,337,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

20%-ná zálohová e-faktúra za HSS OEJ č. 5

20%-ná zálohová e-faktúra za HSS OEJ č. 5

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,337,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

40%-ná zálohová faktúra za statické skúšky OEJ č. 3

40%-ná zálohová faktúra za statické skúšky OEJ č. 3

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,675,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

40%-ná zálohová faktúra za statické skúšky OEJ č. 3

40%-ná zálohová faktúra za statické skúšky OEJ č. 3

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,675,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10%-ná zálohová faktúra za Podvozky OEJ č. 4

10%-ná zálohová faktúra za Podvozky OEJ č. 4

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
668,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

10%-ná zálohová faktúra za Podvozky OEJ č. 4

10%-ná zálohová faktúra za Podvozky OEJ č. 4

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
668,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

40%-ná zálohová faktúra za statické skúšky OEJ č. 4

40%-ná zálohová faktúra za statické skúšky OEJ č. 4

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,675,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2021
Názov

40%-ná zálohová faktúra za statické skúšky OEJ č. 4

40%-ná zálohová faktúra za statické skúšky OEJ č. 4

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,675,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10%-ná zálohová faktúra za Podvozky OEJ č. 5

10%-ná zálohová faktúra za Podvozky OEJ č. 5

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
668,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2021
Názov

10%-ná zálohová faktúra za Podvozky OEJ č. 5

10%-ná zálohová faktúra za Podvozky OEJ č. 5

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
668,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

40%-ná zálohová faktúra za statické skúšky OEJ č. 5

40%-ná zálohová faktúra za statické skúšky OEJ č. 5

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,675,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

40%-ná zálohová faktúra za statické skúšky OEJ č. 5

40%-ná zálohová faktúra za statické skúšky OEJ č. 5

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,675,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10%-ná zúčtovacia faktúra za dodanie OEJ č. 1

10%-ná zúčtovacia faktúra za dodanie OEJ č. 1

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
668,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2022
Názov

10%-ná zúčtovacia faktúra za dodanie OEJ č. 1

10%-ná zúčtovacia faktúra za dodanie OEJ č. 1

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
668,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie na OŽ OEJ č. 3

10%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie na OŽ OEJ č. 3

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
668,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie na OŽ OEJ č. 3

10%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie na OŽ OEJ č. 3

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
668,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2022
Názov

10%-ná zúčtovacia faktúra za dodanie OEJ č. 5

10%-ná zúčtovacia faktúra za dodanie OEJ č. 5

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
668,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10%-ná zúčtovacia faktúra za dodanie OEJ č. 5

10%-ná zúčtovacia faktúra za dodanie OEJ č. 5

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
668,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2022
Názov

10%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie na OŽ OEJ č. 4

10%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie na OŽ OEJ č. 4

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
668,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie na OŽ OEJ č. 4

10%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie na OŽ OEJ č. 4

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
668,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2022
Názov

10%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie na OŽ OEJ č. 2

10%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie na OŽ OEJ č. 2

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
668,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie na OŽ OEJ č. 2

10%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie na OŽ OEJ č. 2

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
668,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2022
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.