Popis projektu

Miestom realizácie projektu je Základná škola, Eliáša Lániho 261/7 v Bytči. Prvoradým zámerom a primárnym cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu za účelom zlepšenia študijných výsledkov žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej, prírodovednej gramotnosti. Stanovený cieľ projektu dosiahneme vhodne zvolenými aktivitami a to vzdelávacou činnosťou v podobe implementácie aktivity zameranej na mimoškolskú činnosť zameranej na rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti a s vytvorením pedagogických klubov zameraných na výmenu skúsenosti, osvedčených postupov a metód vzdelávania. Vybranými aktivitami chceme podporiť rozvoj podmienok pre mimoškolskú činnosť žiakov  iným spôsobom, ako sme ju riešili doteraz. Dôraz budeme klásť na kvalitné, pre mimoškolskú činnosť zvlášť vytvorené metodické materiály, pracovné a vzdelávacie pomôcky. Z mimoškolskej činnosti chceme vytvoriť aktívny nástroj pre rozvoj a zlepšovania úrovne  gramotností u žiakov.  Dôležitou súčasťou projektu bude tiež práca a výmena skúseností pedagógov v pedagogických kluboch, ktoré budeme využívať ako platformu pre výmenu skúseností a dobrej praxe.

Zapojené cieľové skupiny:

Implementované hlavné aktivity:

(09/2019 – 06/2021)

(09/2019 – 08/2021)

(09/2019 – 08/2021)

Celkovo bude projekt trvať 24 mesiacov.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

P0279 - Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie – 15

P0278 - Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií – 15

P0455 - Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti – 63

P0449 - Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu – 50

P0451 - Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti - 70

Viac
Subjekt
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Miesta realizácie
Bytča
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2019 - 01.08.2021
Celková suma
119,939 €
Vlastné zdroje
5,997 €
Vyčerpané z projektu
50,000 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rozšírenie kľúčových kompetencií pedago…
Typ
Podpora rozvoja kľú…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
10.10.2019
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
Riadenie projektu
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
10.10.2019
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
Mimoškolská činnosť
Typ
Tvorba, inovácia, r…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
10.10.2019
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
10.10.2019
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
Hodnota
143,0 (počet)
Cieľ
63,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu
Hodnota
32,0 (počet)
Cieľ
50,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie
Hodnota
15,0 (počet)
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
Hodnota
143,0 (počet)
Cieľ
70,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií
Hodnota
15,0 (počet)
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.08.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Mzdy a dohody 01/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

4.1.4 Pedagóg pre krúžok č. 4 - Ohrádková - personálne náklady

Mzdy a dohody 01/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

5.6.2 Štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ II. - Ped. klub zameraný na rozvíjanie mat. gramot. - zjednodušené vykazovanie výdavkov

Mzdy a dohody 01/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
1,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

5.6.3 Štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ II. - Ped. klub zameraný na rozvíjanie čit. gramot. - zjednodušené vykazovanie výdavkov

Mzdy a dohody 01/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

4.1.2 Pedagóg pre krúžok č. 2 - Hulínová - personálne náklady

Mzdy a dohody 01/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

5.6.1 Štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ II. - Ped. klub zameraný na rozvíjanie prírod. gramot. - zjednodušené vykazovanie výdavkov

Mzdy a dohody 01/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

4.1.3 Pedagóg pre krúžok č. 3 - Litvíková - personálne náklady

Mzdy a dohody 01/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

4.1.1 Pedagóg pre krúžok č. 1 - Sládková - personálne náklady

Mzdy a dohody 01/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

4.1.5 Korektor vytvorených materiálov - Zubáňová - personálne náklady

Mzdy a dohody 01/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Info tabuľa OPĽZ

faktúra publicita

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

Cestovné šitie s logom školy

faktúra publicita

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

Bavlnená odnos taška s logom školy + logo ESF

faktúra publicita

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

2.1.2 Detektívny kufor na výskum životného prostredia

faktúra učebné pomôcky a knihy

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

5.5.2 Knihy

faktúra učebné pomôcky a knihy

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

2.1.1 Didaktické prostriedky

faktúra učebné pomôcky a knihy

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

4.5.1 Spotrebný materiál

faktúra spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

4.5.1 Spotrebný materiál

faktúra spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

5.5.1 Spotrebný materiál

faktúra spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

2.1.4 Magická stena

faktúra technika a výpočtová technika

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

2.1.3 Didaktická pomôcka - magický koberec

faktúra technika a výpočtová technika

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

2.1.5 Notebook

faktúra technika a výpočtová technika

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

2.1.7 Robotická stavebnica

faktúra technika a výpočtová technika

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

2.1.6 3D Tlačiareň

faktúra technika a výpočtová technika

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

2.1.8 Projektor

faktúra technika a výpočtová technika

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

4.1.9 Metodik pre čitateľskú gramotnosť č. 1 odvody - Juráš - personálne náklady

Mzdy a dohody 11/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

4.1.8 Metodik pre prírodovednú gramotnosť č. 1 odvody - Macková - personálne náklady

Mzdy a dohody 11/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

4.1.7 Metodik pre čitateľskú gramotnosť č. 1 - Juráš - personálne náklady

Mzdy a dohody 11/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

4.1.6 Metodik pre prírodovednú gramotnosť č. 1 - Macková - personálne náklady

Mzdy a dohody 11/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

3.1.2 Finančný manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy a dohody 11/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

3.1.1 Projektový manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy a dohody 11/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

4.1.4 Pedagóg pre krúžok č. 4 - Ohrádková - personálne náklady

Mzdy a dohody 11/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

4.1.2 Pedagóg pre krúžok č. 2 - Hulínová - personálne náklady

Mzdy a dohody 11/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

3.1.4 Manažér monitorovania - Hulínová - personálne náklady

Mzdy a dohody 11/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

3.1.3 Administratívny pracovník - Hulínová - personálne náklady

Mzdy a dohody 11/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

4.1.1 Pedagóg pre krúžok č. 1 - Sládková - personálne náklady

Mzdy a dohody 11/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

4.1.3 Pedagóg pre krúžok č. 3 - Litvíková - personálne náklady

Mzdy a dohody 11/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

4.1.5 Korektor vytvorených materiálov - Zubáňová - personálne náklady

Mzdy a dohody 11/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

4.1.1 Pedagóg pre krúžok č. 1 - Sládková - personálne výdavky

Mzdy a dohody 12/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

4.1.3 Pedagóg pre krúžok č. 3 - Litvíková - personálne náklady

Mzdy a dohody 12/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

4.1.5 Korektor vytvorených materiálov - Zubáňová - personálne náklady

Mzdy a dohody 12/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

3.1.3 Administratívny pracovník - Hulínová - personálne výdavky

Mzdy a dohody 12/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy a dohody 12/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

3.1.2 Finančný manažér - Torousová - personálne výdavky

Mzdy a dohody 12/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

4.1.4 Pedagóg pre krúžok č. 4 - Ohrádková - personálne náklady

Mzdy a dohody 12/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

4.1.2 Pedagóg pre krúžok č. 2 - Hulínová - personálne náklady

Mzdy a dohody 12/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

3.1.4 Manažér monitorovania - Hulínová - personálne výdavky

Mzdy a dohody 12/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov

4.1.4 Pedagóg pre krúžok č. 4 - Ohrádková - personálne náklady

Mzdy a dohody 10/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

4.1.2 Pedagóg pre krúžok č. 2 - Hulínová - personálne náklady

Mzdy a dohody 10/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

3.1.4 Manažér monitorovania - Hulínová - personálne náklady

Mzdy a dohody 10/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

3.1.2 Finančný manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy a dohody 10/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

3.1.1 Projektový manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy a dohody 10/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

3.1.3 Administratívny pracovník - Hulínová - personálne náklady

Mzdy a dohody 10/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

4.1.1 Pedagóg pre krúžok č. 1 - Sládková - personálne náklady

Mzdy a dohody 10/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

4.1.3 Pedagóg pre krúžok č. 3 - Litvíková - personálne náklady

Mzdy a dohody 10/2019

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

Poskytovanie poradenských služieb

faktúra poradenstvo

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Poistenie

faktúra poistenie

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

3.1.2 Finančný manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2021
Názov

3.1.3 Administratívny pracovník - Hulínová - personálne náklady

Mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2021
Názov

3.1.4 Manažér monitorovania - Hulínová - personálne náklady

Mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

3.1.2 Finančný manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

3.1.3 Administratívny pracovník - Hulínová - personálne náklady

Mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

3.1.4 Manažér monitorovania - Hulínová - personálne náklady

Mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

3.1.3 Administratívny pracovník - Hulínová - personálne náklady

Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

4.1.1 Pedagóg pre krúžok č. 1 - Sládková - personálne náklady

Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

3.1.4 Manažér monitorovania - Hulínová - personálne náklady

Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
1,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

3.1.2 Finančný manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

4.1.4 Pedagóg pre krúžok č. 4 - Ohrádková - personálne náklady

Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

4.1.2 Pedagóg pre krúžok č. 2 - Hulínová - personálne náklady

Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

4.1.3 Pedagóg pre krúžok č. 3 - Litvíková - personálne náklady

Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

4.1.5 Korektor vytvorených materiálov - Zubáňová - personálne náklady

Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

3.1.3 Administratívny pracovník - Hulínová - personálne náklady

Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

3.1.4 Manažér monitorovania - Hulínová - personálne náklady

Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

4.1.4 Pedagóg pre krúžok č. 4 - Ohrádková - personálne náklady

Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

4.1.1 Pedagóg pre krúžok č. 1 - Sládková - personálne náklady

Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

3.1.2 Finančný manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

4.1.2 Pedagóg pre krúžok č. 2 - Hulínová - personálne náklady

Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

4.1.5 Korektor vytvorených materiálov - Zubáňová - personálne náklady

Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

4.1.3 Pedagóg pre krúžok č. 3 - Litvíková - personálne náklady

Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

5.6.2 Štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ II. - Ped. klub zameraný na rozvíjanie mat. gramot.

Kluby 01/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

5.6.1 Štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ II. - Ped. klub zameraný na rozvíjanie prírod. gramot.

Kluby 01/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

5.6.3 Štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ II. - Ped. klub zameraný na rozvíjanie čit. gramot.

Kluby 01/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Kluby 01/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
2,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

3.1.3 Administratívny pracovník - Hulínová - personálne náklady

Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

3.1.2 Finančný manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

3.1.4 Manažér monitorovania - Hulínová - personálne náklady

Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

3.1.3 Administratívny pracovník - Hulínová - personálne náklady

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2021
Názov

3.1.2 Finančný manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2021
Názov

3.1.4 Manažér monitorovania - Hulínová - personálne náklady

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

3.1.2 Finančný manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

3.1.3 Administratívny pracovník - Hulínová - personálne náklady

Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

3.1.4 Manažér monitorovania - Hulínová - personálne náklady

Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

3.1.3 Administratívny pracovník - Hulínová - personálne náklady

Mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

4.1.5 Korektor vytvorených materiálov - Zubáňová - personálne náklady

Mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

4.1.3 Pedagóg pre krúžok č. 3 - Litvíková - personálne náklady

Mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

4.1.1 Pedagóg pre krúžok č. 1 - Sládková - personálne náklady

Mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

4.1.4 Pedagóg pre krúžok č. 4 - Ohrádková - personálne náklady

Mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

3.1.4 Manažér monitorovania - Hulínová - personálne náklady

Mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

3.1.2 Finančný manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

4.1.2 Pedagóg pre krúžok č. 2 - Hulínová - personálne náklady

Mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

4.1.2 Pedagóg pre krúžok č. 2 - Hulínová - personálne náklady

Mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2020
Názov

3.1.2 Finančný manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2020
Názov

3.1.3 Administratívny pracovník - Hulínová - personálne náklady

Mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2020
Názov

3.1.4 Manažér monitorovania - Hulínová - personálne náklady

Mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2020
Názov

4.1.1 Pedagóg pre krúžok č. 1 - Sládková - personálne náklady

Mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2020
Názov

4.1.3 Pedagóg pre krúžok č. 3 - Litvíková - personálne náklady

Mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2020
Názov

4.1.4 Pedagóg pre krúžok č. 4 - Ohrádková - personálne náklady

Mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2020
Názov

4.1.5 Korektor vytvorených materiálov - Zubáňová - personálne náklady

Mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 07/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Názov

3.1.2 Finančný manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 07/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Názov

3.1.2 Finančný manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 06/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 06/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

3.1.2 Finančný manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 05/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 05/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2020
Názov

3.1.2 Finančný manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 04/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 04/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

3.1.2 Finančný manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 01/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 01/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

3.1.2 Finančný manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 02/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 02/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

3.1.2 Finančný manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 03/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 03/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Kluby 06/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
1,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

5.6.3 Štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ II. - Ped. klub zameraný na rozvíjanie čit. gramot.

Kluby 06/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

5.6.2 Štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ II. - Ped. klub zameraný na rozvíjanie mat. gramot.

Kluby 06/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

5.6.1 Štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ II. - Ped. klub zameraný na rozvíjanie prírod. gramot.

Kluby 06/2020

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

4.1.5 Korektor vytvorených materiálov - Zubáňová - personálne náklady

Mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
1,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

4.1.4 Pedagóg pre krúžok č. 4 - Ohrádková - personálne náklady

Mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
1,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

4.1.3 Pedagóg pre krúžok č. 3 - Litvíková - personálne náklady

Mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
1,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

4.1.2 Pedagóg pre krúžok č. 2 - Hulínová - personálne náklady

Mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
1,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

4.1.1 Pedagóg pre krúžok č. 1 - Sládková - personálne náklady

Mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
1,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

3.1.2 Finančný manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
1,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

5.6.2 Štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ II. - Ped. klub zameraný na rozvíjanie mat. gramot.

Kluby 06/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
3,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

5.6.1 Štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ II. - Ped. klub zameraný na rozvíjanie prírod. gramot.

Kluby 06/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
2,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

5.6.3 Štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ II. - Ped. klub zameraný na rozvíjanie čit. gramot.

Kluby 06/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
3,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

3.1.4 Manažér monitorovania - Hulínová - personálne náklady

Mzdy 08/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
2,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 08/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Mzdy 08/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

3.1.2 Finančný manažér - Torousová - personálne náklady

Mzdy 08/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

3.1.3 Administratívny pracovník - Hulínová - personálne náklady

Mzdy 08/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

3.1.3 Administratívny pracovník - Hulínová - personálne náklady

Mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

3.1.4 Manažér monitorovania - Hulínová - personálne náklady

Mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

4.5.3 Príspevky pre frekventantov - stravné na exkurziu do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš

Stravné na exkurziu

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

4.5.4 Príspevky pre frekventantov - stravné na exkurziu do Zážitkového centra vedy Aurélium Bratislava

Stravné na exkurziu

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

4.5.9 Príspevky pre frekventantov - stravné na exkurziu do Starého divadla Karola Spišáka v Nitre

Stravné na exkurziu

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

6.1 Riziková prirážka

Stravné na exkurziu

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

4.5.8 Príspevky pre frekventantov - vstupné na divadelné predstavenie do Starého divadla Karola Spišáka v Nitre

Vstupné na divadelné predstavenie

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

4.5.10 Príspevky pre frekventantov - vstupné do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš

Vstupné do múzea

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

4.5.10 Príspevky pre frekventantov - vstupné do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš

Vstupné do múzea

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

4.5.5 Príspevky pre frekventantov - doprava na exkurziu do Zážitkového centra vedy Aurélium Bratislava

Doprava na exkurziu BA

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
1,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2021
Názov

4.5.7 Príspevky pre frekventantov - doprava na exkurziu do Starého divadla Karola Spišáka v Nitre

Doprava na exkurziu NR

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
1,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

4.5.2 Príspevky pre frekventantov - doprava na exkurziu do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš

Doprava na exkurziu LM 1406

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

4.5.2 Príspevky pre frekventantov - doprava na exkurziu do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš

Doprava na exkurziu LM 1606

Vlastník dokladu
Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho 261/7
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2021
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.